Zdarzenia-BazaDanych

Zdarzenie - Kategorie

Informacja zawarta w tym pliku nie jest przeznaczona do bezpośredniego odczytu. Korzystając linku: zdarzenie twoja przeglądarka powinna wyświetlić pełną informację opisującą to zdarzenie.



Piątek 11:40-13:30 Seminarium
Tyd. 16, 06/15/18
Przedmioty SEMINARIUM DYPLOMOWE, PRACA DYPLOMOWA Uwagi Seminarium przeniesione z 22.06 na 26.06 (wt)
Sale 4.18C Wykładowcy MISZTAL Piotr dr hab.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 2/2 E 201, Stacjonarne II stopnia WZiMK 2/2 E 202, Stacjonarne II stopnia WZiMK 2/2 E 203



Wtorek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/27/18 ... 06/19/18
Przedmioty ZARZĄDZANIE USŁUGAMI Uwagi BRAK
Sale 1.15C Wykładowcy MIŁEK Dorota dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302



Wtorek 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/27/18 ... 06/19/18
Przedmioty ZARZĄDZANIE USŁUGAMI Uwagi BRAK
Sale 1.20C Wykładowcy MIŁEK Dorota dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202



Wtorek 09:50-11:40 Ćwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/06/18 ... 06/26/18
Przedmioty ZARZĄDZANIE USŁUGAMI Uwagi BRAK
Sale 2.06C Wykładowcy MIŁEK Dorota dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202



Wtorek 17:10-19:45 Kategoria - BRAK
Tyg. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 03/27/18 ... 06/05/18
Przedmioty BRAK Uwagi MIKROEKONOMIA GR.WYROWNAWCZA
Sale 2.07C Wykładowcy MIŁEK Dorota dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102



Środa 08:00-09:50 Ćwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/28/18 ... 06/20/18
Przedmioty ZARZĄDZANIE USŁUGAMI Uwagi BRAK
Sale 2.07C Wykładowcy MIŁEK Dorota dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301



Środa 09:50-11:40 Ćwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/28/18 ... 06/20/18
Przedmioty ZARZĄDZANIE USŁUGAMI Uwagi BRAK
Sale 2.07C Wykładowcy MIŁEK Dorota dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302



Środa 08:00-09:50 Ćwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/07/18 ... 06/27/18
Przedmioty ZARZĄDZANIE USŁUGAMI Uwagi BRAK
Sale 2.07C Wykładowcy MIŁEK Dorota dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201



Piątek 13:30-15:20 Kategoria - BRAK
Tyg. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 03/30/18 ... 06/08/18
Przedmioty BRAK Uwagi MIKROEKONOMIA GR.WYROWNAWCZA
Sale 2.06C Wykładowcy MIŁEK Dorota dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102



Wtorek 08:00-09:50 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/27/18 ... 06/19/18
Przedmioty WSPOM. KOMPUT. PROJEK. PROC. OBR. PLAST. Uwagi BRAK
Sale 102HB Wykładowcy MIŁEK Tomasz dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW



Wtorek 09:50-11:40 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/27/18 ... 06/19/18
Przedmioty WSPOM. KOMPUT. PROJEK. PROC. OBR. PLAST. Uwagi BRAK
Sale 1.16B Wykładowcy MIŁEK Tomasz dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW



Czwartek 15:20-17:10 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 03/01/18 - 06/28/18
Przedmioty OBRÓBKA BEZUBYTKOWA Uwagi BRAK
Sale 105aB Wykładowcy MIŁEK Tomasz dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A



Wtorek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/27/18 ... 06/19/18
Przedmioty Sieci komunikac. w ukł. automat. przem. Uwagi BRAK
Sale 1.07B Wykładowcy MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A



Wtorek 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/06/18 ... 06/26/18
Przedmioty PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Uwagi BRAK
Sale 3.14B Wykładowcy MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD



Czwartek 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 1-15, 03/01/18 - 06/07/18
Przedmioty Sieci komunikac. w ukł. automat. przem. Uwagi L0_4
Sale 2.08B Wykładowcy MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A



Czwartek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 03/01/18 - 06/28/18
Przedmioty Systemy bezpieczeństwa Uwagi BRAK
Sale 1.08B Wykładowcy MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB



Czwartek 13:30-15:20 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 03/01/18 - 06/28/18
Przedmioty Sieci komunikac. w ukł. automat. przem. Uwagi L01_b
Sale 208CL Wykładowcy MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A



Czwartek 08:00-09:50 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/08/18 ... 06/28/18
Przedmioty PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Uwagi BRAK
Sale 1.08B Wykładowcy MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD



Wtorek 08:00-09:50 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/27/18 ... 06/19/18
Przedmioty PODSTAWY PROJEKTOWANIA ARCH. Uwagi 104BUB
Sale 5.37A Wykładowcy MOCHOCKA Sylwia mgr inż. arch.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L08_a



Wtorek 09:50-11:40 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/27/18 ... 06/19/18
Przedmioty PODSTAWY PROJEKTOWANIA ARCH. Uwagi 104BUA
Sale 5.37A Wykładowcy MOCHOCKA Sylwia mgr inż. arch.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L07_a



Wtorek 11:40-15:30 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/27/18 - 06/26/18
Przedmioty PROJEKTOWANIE ARCH.- URBANISTYCZNE 2 Uwagi 201AUB
Sale 4.08A Wykładowcy MOCHOCKA Sylwia mgr inż. arch.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 L02_a



Wtorek 15:30-17:50 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/27/18 - 06/26/18
Przedmioty TECHNIKI KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU 1 Uwagi 101AUB
Sale 2.07A Wykładowcy MOCHOCKA Sylwia mgr inż. arch.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L02_a



Piątek 08:00-11:45 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 03/02/18 - 06/29/18
Przedmioty PROJ.ARCH-URB.4 proj.strukt.miejskich Uwagi L02_b
Sale 3.19A Wykładowcy MOCHOCKA Sylwia mgr inż. arch.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU



Środa 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/28/18 ... 06/20/18
Przedmioty TECHNIKI INFORMACYJNE Uwagi 102BUB
Sale 2.02A Wykładowcy MOCHOCKI Wojciech mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L04_a



Środa 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/28/18 ... 06/20/18
Przedmioty TECHNIKI INFORMACYJNE Uwagi 104BUA
Sale 2.02A Wykładowcy MOCHOCKI Wojciech mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L07_a



Środa 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/07/18 ... 06/27/18
Przedmioty TECHNIKI INFORMACYJNE Uwagi 102BUA
Sale 2.02A Wykładowcy MOCHOCKI Wojciech mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L03_a



Środa 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/07/18 ... 06/27/18
Przedmioty TECHNIKI INFORMACYJNE Uwagi 104BUB
Sale 2.02A Wykładowcy MOCHOCKI Wojciech mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L08_a



Poniedziałek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/26/18 ... 06/18/18
Przedmioty STRUKTURA I WŁASNOŚCI ODLEWÓW Uwagi 11IMMA
Sale 106HB Wykładowcy MOLA Renata dr hab.inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M L01_a



Środa 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 1-13, 02/28/18 - 05/23/18
Przedmioty STRUKTURA I WŁASNOŚCI ODLEWÓW Uwagi BRAK
Sale 102HB Wykładowcy MOLA Renata dr hab.inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 11IMM



Środa 08:00-09:50 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/07/18 ... 06/27/18
Przedmioty TECHNIKI WYTWARZANIA I Uwagi BRAK
Sale 105aB Wykładowcy MOLA Renata dr hab.inż., PACANOWSKI Jarosław dr inż., SKRZYPCZYK Andrzej dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W



Piątek 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 03/02/18 - 06/29/18
Przedmioty TECHNIKI WYTWARZANIA I Uwagi BRAK
Sale 105aB Wykładowcy MOLA Renata dr hab.inż., PACANOWSKI Jarosław dr inż., SKRZYPCZYK Andrzej dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W



Środa 15:20-17:10 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 02/28/18 ... 03/28/18
Przedmioty Ratownictwo techniczne i medyczne Uwagi BRAK
Sale 2.02B Wykładowcy MOLASY Robert dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT



Środa 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/28/18 ... 06/20/18
Przedmioty Ratownictwo techniczne i medyczne Uwagi BRAK
Sale 2.02B Wykładowcy MOLASY Robert dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW



Środa 13:30-15:20 projekt
Tyg. 1-4, 02/28/18 - 03/21/18
Przedmioty Podstawy konstrukcji maszyn III Uwagi BRAK
Sale 2.02B Wykładowcy MOLASY Robert dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM



Środa 15:20-17:10 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 14, 03/07/18 ... 05/30/18
Przedmioty Rysunek techniczny maszynowy Uwagi BRAK
Sale Aula Gł 2 Wykładowcy MOLASY Robert dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M



Środa 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/07/18 ... 06/27/18
Przedmioty Ratownictwo techniczne i medyczne Uwagi BRAK
Sale 2.02B Wykładowcy MOLASY Robert dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB



Środa 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 7, 9, 11, 13, 15, 04/11/18 ... 06/06/18
Przedmioty Ratownictwo techniczne i medyczne Uwagi BRAK
Sale 2.02B Wykładowcy MOLASY Robert dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I



Czwartek 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 03/01/18 ... 04/26/18
Przedmioty KOMPUTEROWY ZAPIS KONSTRUKCJI Uwagi BRAK
Sale 1.07B Wykładowcy MOLASY Robert dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M



Czwartek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 03/01/18 ... 06/21/18
Przedmioty Ratownictwo techniczne i medyczne Uwagi BRAK
Sale 2.02B Wykładowcy MOLASY Robert dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT



Czwartek 15:20-17:10 Wykład
Tyg. 1-9, 14, 03/01/18 ... 05/31/18
Przedmioty PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN Uwagi BRAK
Sale 117B Wykładowcy MOLASY Robert dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T



Czwartek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/08/18 ... 06/28/18
Przedmioty KOMPUTEROWY ZAPIS KONSTRUKCJI Uwagi BRAK
Sale 1.07B Wykładowcy MOLASY Robert dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T



Czwartek 13:30-15:20 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10-15, 03/08/18 ... 06/07/18
Przedmioty KOMPUTEROWY ZAPIS KONSTRUKCJI Uwagi L01_b
Sale 2.06B Wykładowcy MOLASY Robert dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M



Piątek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 5-10, 03/30/18 - 05/04/18
Przedmioty KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻ. Uwagi BRAK
Sale 1.11C Wykładowcy MOLASY Robert dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302



Środa 09:50-11:40 Ćwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/28/18 ... 06/20/18
Przedmioty EKONOMIA MIĘDZYNARODOWA Uwagi BRAK
Sale 1.11C Wykładowcy MOLENDA-GRYSA Ilona dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 1/2 E 101



Środa 09:50-11:40 Ćwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/07/18 ... 06/27/18
Przedmioty EKONOMIA MIĘDZYNARODOWA Uwagi BRAK
Sale 1.11C Wykładowcy MOLENDA-GRYSA Ilona dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 1/2 E 102



Poniedziałek 11:40-13:30 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/26/18 - 06/25/18
Przedmioty EKONOMIKA I KOSZTORYSOWANIE Uwagi 301TBB
Sale 2.06A Wykładowcy MOLENDOWSKA Agnieszka dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L02_a



Poniedziałek 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/05/18 ... 06/25/18
Przedmioty PODSTAWY PREFABRYKACJI Uwagi BRAK
Sale 1.08A Wykładowcy MOLENDOWSKA Agnieszka dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 301TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 302TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 303BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 304BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 305KB



Wtorek 08:00-09:50 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/27/18 - 06/26/18
Przedmioty EKONOMIKA I KOSZTORYSOWANIE Uwagi 301TBA
Sale 2.06A Wykładowcy MOLENDOWSKA Agnieszka dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L01_a



Wtorek 09:50-11:40 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/27/18 - 06/26/18
Przedmioty EKONOMIKA I KOSZTORYSOWANIE Uwagi 302TBA
Sale 2.06A Wykładowcy MOLENDOWSKA Agnieszka dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L03_a



Wtorek 11:40-13:30 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/27/18 - 06/26/18
Przedmioty EKONOMIKA I KOSZTORYSOWANIE Uwagi 302TBB
Sale 2.06A Wykładowcy MOLENDOWSKA Agnieszka dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L04_a



Poniedziałek 11:40-13:30 Ćwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 02/26/18 ... 04/23/18
Przedmioty PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI Uwagi BRAK
Sale 2.07C Wykładowcy MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101



Poniedziałek 13:30-15:20 Ćwiczenia
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/26/18 - 06/25/18
Przedmioty RACHUNEK KOSZTÓW DLA INŻYNIERÓW Uwagi BRAK
Sale 3.11C Wykładowcy MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302



Poniedziałek 15:20-17:10 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/26/18 - 06/25/18
Przedmioty RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA Uwagi 201B
Sale 2.04C Wykładowcy MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L02_a



Poniedziałek 11:40-13:30 Ćwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 03/05/18 ... 04/30/18
Przedmioty PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI Uwagi BRAK
Sale 2.06C Wykładowcy MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102



Poniedziałek 08:00-09:50 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/05/18 ... 06/25/18
Przedmioty RACHUNEK KOSZTÓW DLA INŻYNIERÓW Uwagi BRAK
Sale 1.15C Wykładowcy MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302



Wtorek 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/27/18 - 06/26/18
Przedmioty RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA Uwagi 201A
Sale 2.04C Wykładowcy MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L01_a



Wtorek 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/27/18 - 06/26/18
Przedmioty RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA Uwagi 202B
Sale 2.04C Wykładowcy MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L04_a



Wtorek 11:40-13:30 Ćwiczenia
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/27/18 - 06/26/18
Przedmioty RACHUNEK KOSZTÓW DLA INŻYNIERÓW Uwagi BRAK
Sale 2.06C Wykładowcy MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301



Wtorek 13:30-15:20 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/27/18 - 06/26/18
Przedmioty RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA Uwagi 202A
Sale 2.04C Wykładowcy MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L03_a



Poniedziałek 13:30-15:20 Ćwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/26/18 ... 06/18/18
Przedmioty PODSTAWY BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO I O Uwagi BRAK
Sale 3.20 ENERG Wykładowcy MRUGAŁA Justyna dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 2/2 203GK



Poniedziałek 15:20-17:10 Ćwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/26/18 ... 06/18/18
Przedmioty ROBOTY ZIEMNE Uwagi BRAK
Sale 2.09A Wykładowcy MRUGAŁA Justyna dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 123BD



Poniedziałek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/26/18 - 06/25/18
Przedmioty SPECJALNE TECHNOLOGIE W DROGOWNICTWIE Uwagi BRAK
Sale 1.08A Wykładowcy MRUGAŁA Justyna dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 203BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 204BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 205BU



Poniedziałek 15:20-17:10 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/05/18 ... 06/25/18
Przedmioty ROBOTY ZIEMNE Uwagi BRAK
Sale 2.06A Wykładowcy MRUGAŁA Justyna dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 123BD



Wtorek 08:00-09:50 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/27/18 ... 06/19/18
Przedmioty Bezp. pracy z urz. laserow. i plazm. Uwagi BRAK
Sale 114CL Wykładowcy MUCHA Zygmunt dr hab. prof.PŚk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT



Wtorek 13:30-15:20 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/27/18 ... 06/19/18
Przedmioty PRACA PRZEJŚCIOWA Uwagi 33BPTA
Sale BRAK Wykładowcy MUCHA Zygmunt dr hab. prof.PŚk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I L05_a



Środa 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/28/18 ... 06/20/18
Przedmioty TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ Uwagi 201TB
Sale Studencka1 Wykładowcy MULCZYK K. mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L02_a



Środa 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/28/18 ... 06/20/18
Przedmioty Bezp. pracy z urz. laserow. i plazm. Uwagi BRAK
Sale 103CL Wykładowcy MULCZYK K. mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT



Środa 09:50-11:40 Ćwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/07/18 ... 06/27/18
Przedmioty LOGISTYKA ZAOPATRZENIA Uwagi BRAK
Sale 114CL Wykładowcy MULCZYK K. mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS



Środa 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/07/18 ... 06/27/18
Przedmioty TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ Uwagi 201TA
Sale Studencka1 Wykładowcy MULCZYK K. mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L01_a



Piątek 09:50-11:40 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/09/18 ... 06/29/18
Przedmioty Nowoczesne powłoki w silnikach spalinow. Uwagi BRAK
Sale 114CL Wykładowcy MULCZYK K. mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS



Piątek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/09/18 ... 06/29/18
Przedmioty EKSPLOATACJA MASZYN PRODUKCYJNYCH Uwagi 102A
Sale Studencka1 Wykładowcy MULCZYK K. mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 1/1 Z L05_a



Poniedziałek 13:30-15:20 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/05/18 ... 06/25/18
Przedmioty SPECJALE PROC. W TECH. WODY I SCIEKÓW Uwagi BRAK
Sale 3.20 ENERG Wykładowcy MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., WOŹNIAK Magdalena dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia IŚGiE_IŚ 1/1 122WŚ



Wtorek 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/27/18 ... 06/19/18
Przedmioty CHEMIA Uwagi 104BUA
Sale 5.19A Wykładowcy MUSZYŃSKA Joanna mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L07_a



Wtorek 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/27/18 ... 06/19/18
Przedmioty CHEMIA Uwagi 104BUB
Sale 5.19A Wykładowcy MUSZYŃSKA Joanna mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L08_a



Wtorek 13:30-15:20 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/06/18 ... 06/26/18
Przedmioty OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Uwagi BRAK
Sale 1.09 ENERG Wykładowcy MUSZYŃSKA Joanna mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia IŚGiE_IŚ 2/1 222WŚ



Wtorek 13:30-15:45 Laboratorium
Tyg. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 04/10/18 ... 06/19/18
Przedmioty SPECJALE PROC. W TECH. WODY I SCIEKÓW Uwagi BRAK
Sale 5.21A Wykładowcy MUSZYŃSKA Joanna mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia IŚGiE_IŚ 1/1 122WŚ



Środa 08:00-09:50 Ćwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/28/18 ... 06/20/18
Przedmioty OCZYSZCZANIE WODY 1 Uwagi BRAK
Sale 2.20 ENERG Wykładowcy MUSZYŃSKA Joanna mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŚGiE_IŚ 2/2 201IŚ



Środa 13:30-15:45 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/07/18 ... 06/27/18
Przedmioty WODA DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH Uwagi BRAK
Sale 5.21A Wykładowcy MUSZYŃSKA Joanna mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia IŚGiE_IŚ 1/1 123OW



Czwartek 11:40-13:55 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 03/01/18 ... 06/21/18
Przedmioty WODA DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH Uwagi BRAK
Sale 5.21A Wykładowcy MUSZYŃSKA Joanna mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia IŚGiE_IŚ 1/1 124OZ



Poniedziałek 08:00-11:40 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/05/18 ... 06/25/18
Przedmioty Podstawy elektroniki I Uwagi BRAK
Sale 105aB Wykładowcy MYCZUDA Zynowij prof.dr hab.inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A



Poniedziałek 15:20-17:10 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/05/18 ... 06/25/18
Przedmioty Podstawy elektroniki i elektrotechniki Uwagi BRAK
Sale 1.08B Wykładowcy MYCZUDA Zynowij prof.dr hab.inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W



Wtorek 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/06/18 ... 06/26/18
Przedmioty Podstawy elektroniki II Uwagi 201AA
Sale 101CL Wykładowcy MYCZUDA Zynowij prof.dr hab.inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L01_a



Wtorek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/06/18 ... 06/26/18
Przedmioty Podstawy elektroniki II Uwagi 201AB
Sale 101CL Wykładowcy MYCZUDA Zynowij prof.dr hab.inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L02_a



Środa 08:00-09:50 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/07/18 ... 06/27/18
Przedmioty WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW 2 Uwagi 205BUB
Sale 5.37A Wykładowcy MYTYCH-KUMAŃSKA ELIZA dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L08_a



Środa 09:50-11:40 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/07/18 ... 06/27/18
Przedmioty WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW 2 Uwagi 205BUA
Sale 5.37A Wykładowcy MYTYCH-KUMAŃSKA ELIZA dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L07_a



Czwartek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/08/18 ... 06/28/18
Przedmioty WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW 2 Uwagi BRAK
Sale 1.08A Wykładowcy MYTYCH-KUMAŃSKA ELIZA dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 203BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 204BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 205BU



Czwartek 13:30-15:20 Ćwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/08/18 ... 06/28/18
Przedmioty WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW 2 Uwagi BRAK
Sale 1.06A Wykładowcy MYTYCH-KUMAŃSKA ELIZA dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 205BU



Wtorek 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/06/18 ... 06/26/18
Przedmioty OBRÓBKA EROZYJNA Uwagi KWWB
Sale 10HB Wykładowcy MŁYNARCZYK Piotr mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 13KWW



Wtorek 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/06/18 ... 06/26/18
Przedmioty Metody diagnostyczne w technice uzbroj. Uwagi BRAK
Sale 5.05B Wykładowcy MŁYNARCZYK Piotr mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW



Wtorek 13:30-15:20 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/06/18 ... 06/26/18
Przedmioty MATERIAŁOZNAWSTWO Uwagi BRAK
Sale 112HB Wykładowcy MŁYNARCZYK Piotr mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W



Czwartek 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/08/18 ... 06/28/18
Przedmioty OBRÓBKA EROZYJNA Uwagi KWWA
Sale 10HB Wykładowcy MŁYNARCZYK Piotr mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 13KWW



Czwartek 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 03/01/18 - 06/28/18
Przedmioty Maszyny elektryczne 1 Uwagi BRAK
Sale 2.21DH Wykładowcy NADOLSKI Roman prof.dr hab.inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E



Piątek 13:30-15:20 Ćwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 03/02/18 ... 06/22/18
Przedmioty HYDROGEOLOGIA 2 Uwagi BRAK
Sale 1.09 ENERG Wykładowcy NARTOWSKA Edyta dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŚGiE_IŚ 2/2 201IŚ



Piątek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 03/02/18 - 06/29/18
Przedmioty MECHANIKA GRUNTÓW Uwagi 203BUA
Sale 4.24A Wykładowcy NARTOWSKA Edyta dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L03_a



Piątek 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/09/18 ... 06/29/18
Przedmioty HYDROGEOLOGIA 2 Uwagi BRAK
Sale 1.09 ENERG Wykładowcy NARTOWSKA Edyta dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŚGiE_IŚ 2/2 201IŚ



Piątek 11:40-13:30 Ćwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/09/18 ... 06/29/18
Przedmioty COACHING KARIERY Uwagi BRAK
Sale 2.07C Wykładowcy NAWROTEK Dorota mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101



Wtorek 08:00-09:50 Ćwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/27/18 ... 06/19/18
Przedmioty MECHANIKA OŚR. CIĄGŁYCH I MECH.CIAŁA ST. Uwagi BRAK
Sale 3.04B Wykładowcy NEIMITZ Andrzej prof.dr hab.inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 13KWW



Wtorek 09:50-11:40 Ćwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/06/18 ... 06/26/18
Przedmioty MECHANIKA OŚR. CIĄGŁYCH I MECH.CIAŁA ST. Uwagi BRAK
Sale 3.04B Wykładowcy NEIMITZ Andrzej prof.dr hab.inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 11IMM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 12EMUP



Środa 09:50-11:40 Ćwiczenia
Tyg. 2-9, 03/07/18 - 04/25/18
Przedmioty Mechanika ośrodków ciągłych Uwagi BRAK
Sale 4.23B Wykładowcy NEIMITZ Andrzej prof.dr hab.inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne III stopnia WMiBM 1 rok



Środa 08:00-09:50 Wykład
Tyg. 2-14, 03/07/18 - 05/30/18
Przedmioty Mechanika ośrodków ciągłych Uwagi BRAK
Sale 4.23B Wykładowcy NEIMITZ Andrzej prof.dr hab.inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne III stopnia WMiBM 1 rok