Zdarzenia-BazaDanych

Zdarzenie - Kategorie

Informacja zawarta w tym pliku nie jest przeznaczona do bezpoœredniego odczytu. Korzystajčc linku: zdarzenie twoja przeglčdarka powinna wyœwietliæ pełnč informacjê opisujčcč to zdarzenie.Wtorek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 1-8, 10/03/17 - 11/21/17
Przedmioty Inżynieria materiałów metalowych Uwagi BRAK
Sale 5.05B Wykładowcy DZIADOŃ Andrzej Prof. dr hab.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne III stopnia WMiBM 2/1Wtorek 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 9-15, 11/28/17 - 01/09/18
Przedmioty Inżynieria materiałów metalowych Uwagi BRAK
Sale 112HB Wykładowcy DZIADOŃ Andrzej Prof. dr hab.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne III stopnia WMiBM 2/1Pičtek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/06/17 - 02/02/18
Przedmioty Metaloznawstwo II Uwagi BRAK
Sale 1.06B Wykładowcy DZIADOŃ Andrzej Prof. dr hab.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 202MPoniedziałek 09:50-11:40 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/02/17 ... 01/22/18
Przedmioty TECHNOL. I PROJ. ZAUTOMAT. SYST. OBRÓBK. Uwagi L01_b
Sale 106CL Wykładowcy DZIECHCIARZ Stanisław dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101APoniedziałek 09:50-11:40 Kategoria - BRAK
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/09/17 ... 01/29/18
Przedmioty BRAK Uwagi Konsultacje
Sale 111CL Wykładowcy DZIECHCIARZ Stanisław dr inż.
Studenci BRAK Grupy BRAKŒroda 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/04/17 ... 01/24/18
Przedmioty TEORIA REGULACJI II Uwagi 302AB
Sale 208CL Wykładowcy DZIECHCIARZ Stanisław dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L04_aŒroda 09:50-11:40 Kategoria - BRAK
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/04/17 ... 01/24/18
Przedmioty BRAK Uwagi Konsultacje
Sale 111CL Wykładowcy DZIECHCIARZ Stanisław dr inż.
Studenci BRAK Grupy BRAKŒroda 11:40-13:30 Æwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/04/17 ... 01/24/18
Przedmioty TEORIA REGULACJI II Uwagi BRAK
Sale 102HCL Wykładowcy DZIECHCIARZ Stanisław dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A 302AŒroda 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/11/17 ... 01/31/18
Przedmioty TEORIA REGULACJI II Uwagi 302AA
Sale 208CL Wykładowcy DZIECHCIARZ Stanisław dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L03_aŒroda 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/11/17 ... 01/31/18
Przedmioty TEORIA REGULACJI II Uwagi 301AA
Sale 208CL Wykładowcy DZIECHCIARZ Stanisław dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L01_aŒroda 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/11/17 ... 01/31/18
Przedmioty TEORIA REGULACJI II Uwagi 301AB
Sale 208CL Wykładowcy DZIECHCIARZ Stanisław dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L02_aPičtek 09:50-11:40 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/06/17 ... 01/26/18
Przedmioty TECHNOL. I PROJ. ZAUTOMAT. SYST. OBRÓBK. Uwagi L02_b
Sale 106CL Wykładowcy DZIECHCIARZ Stanisław dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101APičtek 13:30-15:20 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/06/17 ... 01/26/18
Przedmioty TECHNOL. I PROJ. ZAUTOMAT. SYST. OBRÓBK. Uwagi L03_b
Sale 106CL Wykładowcy DZIECHCIARZ Stanisław dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101APičtek 11:40-13:30 Æwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/13/17 ... 02/02/18
Przedmioty TEORIA REGULACJI II Uwagi BRAK
Sale 102HCL Wykładowcy DZIECHCIARZ Stanisław dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A 301APoniedziałek 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/09/17 ... 01/29/18
Przedmioty GRAFIKA INŻYNIERSKA Uwagi 103AA
Sale 2.06B Wykładowcy DZIOBA Ihor dr hab., prof. PŒk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A L05_aPoniedziałek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 2-4, 10/09/17 - 10/23/17
Przedmioty MECHANIKA DOŒWIADCZALNA Uwagi BRAK
Sale 1.06B Wykładowcy DZIOBA Ihor dr hab., prof. PŒk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 MPoniedziałek 15:20-17:10 Laboratorium
Tyg. 3-4, 10/16/17 - 10/23/17
Przedmioty MECHANIKA DOŒWIADCZALNA Uwagi BRAK
Sale 4HB Wykładowcy DZIOBA Ihor dr hab., prof. PŒk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 13KWWPoniedziałek 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 3-14, 10/16/17 - 01/01/18
Przedmioty MECHANIKA DOŒWIADCZALNA Uwagi BRAK
Sale 4HB Wykładowcy DZIOBA Ihor dr hab., prof. PŒk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 11IMMPoniedziałek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 5-14, 10/30/17 - 01/01/18
Przedmioty MECHANIKA DOŒWIADCZALNA Uwagi BRAK
Sale 4HB Wykładowcy DZIOBA Ihor dr hab., prof. PŒk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 13KWWŒroda 15:20-17:10 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/11/17 ... 01/31/18
Przedmioty GRAFIKA INŻYNIERSKA Uwagi Uwaga to jest grupa laboratoryjna L07
Sale 2.06B Wykładowcy DZIOBA Ihor dr hab., prof. PŒk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 103APoniedziałek 08:00-09:50 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/02/17 ... 01/22/18
Przedmioty PODSTAWY INFORMATYKI Uwagi BRAK
Sale Aula Gł 1 Wykładowcy DZIOPA Zbigniew dr hab.inż. prof. PŒk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 202A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 202MŒroda 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/04/17 - 01/31/18
Przedmioty PODSTAWY INFORMATYKI Uwagi L01_b
Sale 1.10B Wykładowcy DZIOPA Zbigniew dr hab.inż. prof. PŒk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201MŒroda 09:50-11:40 Seminarium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/04/17 - 01/31/18
Przedmioty SEMINARIUM DYPLOMOWE Uwagi BRAK
Sale 3.04B Wykładowcy DZIOPA Zbigniew dr hab.inż. prof. PŒk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 45UTIŒroda 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/04/17 - 01/31/18
Przedmioty PODSTAWY INFORMATYKI Uwagi 201TB
Sale 1.10B Wykładowcy DZIOPA Zbigniew dr hab.inż. prof. PŒk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T L02_aPoniedziałek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/09/17 ... 01/29/18
Przedmioty CHEMIA Uwagi BRAK
Sale 1.09 ENERG Wykładowcy D„BEK Lidia dr hab.prof.PŒk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZCzwartek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty CHEMIA TECHNICZNA Uwagi BRAK
Sale Aula Gł 1 Wykładowcy D„BEK Lidia dr hab.prof.PŒk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I 101I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 103MCzwartek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty TECHNIKI OCHRONY ATMOSFERY Uwagi BRAK
Sale 1.14 ENERG Wykładowcy D„BEK Lidia dr hab.prof.PŒk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZPičtek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/06/17 - 02/02/18
Przedmioty OCHRONA ŒRODOWISKA Uwagi BRAK
Sale 1.14 ENERG Wykładowcy D„BEK Lidia dr hab.prof.PŒk, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 303PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L07_aPičtek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/13/17 ... 02/02/18
Przedmioty OCHRONA I ZAGROŻENIE ŒRODOWISKA Uwagi BRAK
Sale 1.14 ENERG Wykładowcy D„BEK Lidia dr hab.prof.PŒk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZCzwartek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty MODELOWANIE I SYMULACJA II Uwagi L02_b
Sale 208CL Wykładowcy FARANA Radim prof. dr hab. inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101ACzwartek 13:30-15:20 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty MODELOWANIE I SYMULACJA II Uwagi L03_b
Sale 208CL Wykładowcy FARANA Radim prof. dr hab. inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101ACzwartek 15:20-17:10 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty MODELOWANIE I SYMULACJA II Uwagi L01_b
Sale 208CL Wykładowcy FARANA Radim prof. dr hab. inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101APičtek 08:00-11:40 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/13/17 ... 02/02/18
Przedmioty TEORIA REGULACJI II Uwagi BRAK
Sale 105aB Wykładowcy FARANA Radim prof. dr hab. inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A 302APičtek 11:40-15:20 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/13/17 ... 02/02/18
Przedmioty MODELOWANIE I SYMULACJA II Uwagi BRAK
Sale 1.08B Wykładowcy FARANA Radim prof. dr hab. inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101AWtorek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/03/17 ... 01/23/18
Przedmioty BUDOWNICTWO OGÓLNE Uwagi BRAK
Sale 1.03A Wykładowcy FARYNIAK Leszek dr hab.inż. prof. PŒk.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/1 201BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/1 203BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/1 204BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/1 205BUWtorek 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/03/17 - 01/30/18
Przedmioty BUDOWNICTWO OGÓLNE Uwagi BRAK
Sale 1.03A Wykładowcy FARYNIAK Leszek dr hab.inż. prof. PŒk.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/1 201BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/1 203BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/1 204BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/1 205BUWtorek 08:00-09:50 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/10/17 ... 01/30/18
Przedmioty BUDOWNICTWO OGÓLNE 2 Uwagi BRAK
Sale 1.06A Wykładowcy FARYNIAK Leszek dr hab.inż. prof. PŒk.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AUWtorek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 1-2, 4, 7-8, 10-11, 14-15, 10/03/17 ... 01/09/18
Przedmioty STATYSTYKA Uwagi BRAK
Sale 1.20C Wykładowcy FILATOVA Darya dr hab.inż.prof.PŒk.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 E 102Wtorek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 1-4, 7-8, 10-11, 14-15, 10/03/17 ... 01/09/18
Przedmioty STATYSTYKA Uwagi BRAK
Sale Aula Gł 1 Wykładowcy FILATOVA Darya dr hab.inż.prof.PŒk.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 Z 102Czwartek 15:20-17:10 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 10/12/17 ... 12/07/17
Przedmioty STATYSTYKA Uwagi BRAK
Sale Aula Gł 2 Wykładowcy FILATOVA Darya dr hab.inż.prof.PŒk.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 Z 102Czwartek 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 10/12/17 ... 01/04/18
Przedmioty STATYSTYKA Uwagi BRAK
Sale 1.20C Wykładowcy FILATOVA Darya dr hab.inż.prof.PŒk.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 E 102Poniedziałek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty Ekologiczne aspekty w energetyce Uwagi BRAK
Sale 2.32D Wykładowcy FILIPIAK Sylwester dr hab.inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E 4ED11Poniedziałek 13:30-15:20 Seminarium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty SEMINARIUM DYPLOMOWE Uwagi BRAK
Sale 2.32D Wykładowcy FILIPIAK Sylwester dr hab.inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 N L01_aŒroda 08:00-09:50 Æwiczenia
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/04/17 - 01/31/18
Przedmioty Ekologiczne aspekty w energetyce Uwagi BRAK
Sale 1.10D Wykładowcy FILIPIAK Sylwester dr hab.inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E 4ED11Poniedziałek 17:10-19:00 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/02/17 ... 01/22/18
Przedmioty OBRÓT I ZARZ„DZANIE NIERUCHOMOSCIAMI Uwagi BRAK
Sale 4.09 ENERG Wykładowcy FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 401PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 402PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 403KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 404KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 405KNPoniedziałek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty GEOMATYKA W INŻYNIERII SRODOWISKA Uwagi BRAK
Sale 4.09 ENERG Wykładowcy FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 401PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 402PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 403KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 404KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 405KNPoniedziałek 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty GEOMATYKA Uwagi BRAK
Sale 4.09 ENERG Wykładowcy FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 103GKPoniedziałek 15:20-17:10 Seminarium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty SEMINARIUM DYPLOMOWE Uwagi BRAK
Sale 1.15 ENERG Wykładowcy FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 403KNPoniedziałek 15:20-17:10 Seminarium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty SEMINARIUM DYPLOMOWE Uwagi BRAK
Sale 1.15 ENERG Wykładowcy FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 405KNPoniedziałek 15:20-17:10 Seminarium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty SEMINARIUM DYPLOMOWE Uwagi BRAK
Sale 1.15 ENERG Wykładowcy FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 403KNPoniedziałek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/09/17 ... 01/29/18
Przedmioty PODSTAWY FOTOGRAMETRII Uwagi BRAK
Sale 1.14 ENERG Wykładowcy FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 203GKŒroda 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/04/17 - 01/31/18
Przedmioty ZASTOSOWANIA FOTOGRAMETRII Uwagi UWAGA! 25.10.2017r. (4 tydzien) jednorazowa zmiana miejsca realizacji zajec. Wyklad przeniesiono do auli 1.18D w bud. "D" !!!
Sale 4.09 ENERG Wykładowcy FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 303PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L07_aŒroda 15:20-17:10 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/04/17 - 01/31/18
Przedmioty PLANOWANIE PRZESTRZ. I PLANY MIEJSC. Uwagi BRAK
Sale 4.09 ENERG Wykładowcy FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 303PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L07_aŒroda 17:10-19:00 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/11/17 ... 01/31/18
Przedmioty EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYN. JAKO KAT. WŁ. Uwagi Zajecia zgodnie ze specjalnoscia
Sale 4.09 ENERG Wykładowcy FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L07_aŒroda 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 7-13, 11/15/17 - 12/27/17
Przedmioty SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Uwagi BRAK
Sale 5.37A Wykładowcy FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/1 301GIWtorek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/03/17 - 01/30/18
Przedmioty URZ„DZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO Uwagi BRAK
Sale 1.08B Wykładowcy FRANKOWSKI Jerzy dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TSWtorek 13:30-15:20 Æwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/10/17 ... 01/30/18
Przedmioty URZ„DZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO Uwagi BRAK
Sale 3.04B Wykładowcy FRANKOWSKI Jerzy dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TSPičtek 09:50-11:40 Æwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/06/17 ... 01/26/18
Przedmioty PRZEWOZY SPECJALISTYCZ. W TRANSP. DROG. Uwagi BRAK
Sale 3.04B Wykładowcy FRANKOWSKI Jerzy dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 TPičtek 09:50-11:40 Æwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/13/17 ... 02/02/18
Przedmioty PRZEWOZY SPECJALISTYCZ. W TRANSP. DROG. Uwagi BRAK
Sale 3.04B Wykładowcy FRANKOWSKI Jerzy dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 13LiSPoniedziałek 15:20-17:10 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/02/17 ... 01/22/18
Przedmioty BEZPIECZEŃSTWO PRACY I ERGONOMIA Uwagi BRAK
Sale 1.14 ENERG Wykładowcy Frankowski Mirosław mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 101IŒPoniedziałek 15:20-17:10 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/09/17 ... 01/29/18
Przedmioty BEZPIECZEŃSTWO PRACY I ERGONOMIA Uwagi BRAK
Sale 1.04A Wykładowcy Frankowski Mirosław mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 102AUPoniedziałek 15:20-17:10 Wykład
Tyd. 5, 10/30/17
Przedmioty SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP Uwagi BRAK
Sale 1.14 ENERG Wykładowcy Frankowski Mirosław mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 101IŒ, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZWtorek 15:20-17:10 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/03/17 ... 01/23/18
Przedmioty Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Uwagi BRAK
Sale Aula Gł 3 Wykładowcy Frankowski Mirosław mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 N, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 IWtorek 15:20-17:10 Wykład
Tyg. 2, 4, 10/10/17 ... 10/24/17
Przedmioty SZKOLENIE BHP Uwagi BRAK
Sale 1.14 ENERG Wykładowcy Frankowski Mirosław mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 103GKŒroda 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 7, 9, 11/15/17 ... 11/29/17
Przedmioty SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP Uwagi BRAK
Sale Aula Gł 3 Wykładowcy Frankowski Mirosław mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 IŒroda 15:20-17:10 Wykład
Tyg. 11-12, 12/13/17 - 12/20/17
Przedmioty SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP Uwagi BRAK
Sale 1.03A Wykładowcy Frankowski Mirosław mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 102AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 101BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 102BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 103BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 104BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 105BUCzwartek 15:20-17:10 Kategoria - BRAK
Tyg. 4, 6, 10/26/17 ... 11/09/17
Przedmioty SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP Uwagi BRAK
Sale 117B Wykładowcy Frankowski Mirosław mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 103MCzwartek 15:20-17:10 Kategoria - BRAK
Tyg. 7-8, 11/16/17 - 11/23/17
Przedmioty SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP Uwagi BRAK
Sale 117B Wykładowcy Frankowski Mirosław mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I 101I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101WCzwartek 08:00-09:50 Wykład
Tyg. 8, 10, 11/23/17 ... 12/07/17
Przedmioty SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP Uwagi BRAK
Sale 1.18D Wykładowcy Frankowski Mirosław mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 EWtorek 15:20-17:10 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/10/17 ... 01/30/18
Przedmioty Biomechanika obrażeń w zderz. pojazdów Uwagi 11TSA
Sale 10MDčbrowa Wykładowcy Frej Damian Mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T L01_aWtorek 17:10-19:00 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/10/17 ... 01/30/18
Przedmioty Biomechanika obrażeń w zderz. pojazdów Uwagi 11TSB
Sale 10MDčbrowa Wykładowcy Frej Damian Mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T L02_aWtorek 13:30-15:20 Laboratorium
Tyg. 12, 14, 12/19/17 ... 01/02/18
Przedmioty Biomechanika obrażeń w zderz. pojazdów Uwagi BRAK
Sale 10MDčbrowa Wykładowcy Frej Damian Mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T L01_aWtorek 19:00-20:50 Laboratorium
Tyg. 12, 14, 12/19/17 ... 01/02/18
Przedmioty Biomechanika obrażeń w zderz. pojazdów Uwagi BRAK
Sale 10MDčbrowa Wykładowcy Frej Damian Mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T L02_aŒroda 17:10-19:00 Æwiczenia
Tyg. 3-12, 10/18/17 - 12/20/17
Przedmioty Systemy transportowe Uwagi uzupeenienie efektów ksztaecenia
Sale 4.15B Wykładowcy Frej Damian Mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 13LiSPoniedziałek 08:00-09:50 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/02/17 ... 01/22/18
Przedmioty GEOMATYKA W INŻYNIERII SRODOWISKA Uwagi 401PIB
Sale 2.20 ENERG Wykładowcy FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L02_aPoniedziałek 08:00-09:50 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/09/17 ... 01/29/18
Przedmioty GEOMATYKA W INŻYNIERII SRODOWISKA Uwagi BRAK
Sale 2.20 ENERG Wykładowcy FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L01_aWtorek 08:00-09:50 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/03/17 - 01/30/18
Przedmioty GEOMATYKA W INŻYNIERII SRODOWISKA Uwagi 403KNA
Sale 1.09 ENERG Wykładowcy FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L05_aŒroda 08:00-09:50 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/04/17 ... 01/24/18
Przedmioty GEOMATYKA W INŻYNIERII SRODOWISKA Uwagi 401PIA
Sale 2.19 ENERG Wykładowcy FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L01_aŒroda 08:00-09:50 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/11/17 ... 01/31/18
Przedmioty GEOMATYKA W INŻYNIERII SRODOWISKA Uwagi BRAK
Sale 2.19 ENERG Wykładowcy FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L02_aCzwartek 09:50-11:40 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/05/17 ... 01/25/18
Przedmioty GEOMETRIA WYKR. I GRAFIKA KOMP.Z CAD Uwagi 102GKA
Sale 2.16 ENERG Wykładowcy FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 L03_aCzwartek 11:40-13:30 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/05/17 ... 01/25/18
Przedmioty GEOMETRIA WYKR. I GRAFIKA KOMP.Z CAD Uwagi 101GKB
Sale 2.16 ENERG Wykładowcy FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 L02_aCzwartek 15:20-17:10 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/05/17 ... 01/25/18
Przedmioty GEOMETRIA WYKR. I GRAFIKA KOMP.Z CAD Uwagi 103GKB
Sale 2.15 ENERG Wykładowcy FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 L06_aCzwartek 08:00-09:50 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/05/17 - 02/01/18
Przedmioty GEOMATYKA W INŻYNIERII SRODOWISKA Uwagi 402PIA
Sale 3.18 ENERG Wykładowcy FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L03_aCzwartek 13:30-15:20 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/05/17 - 02/01/18
Przedmioty GEOMATYKA W INŻYNIERII SRODOWISKA Uwagi 402PIB
Sale 2.17 ENERG Wykładowcy FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L04_aCzwartek 09:50-11:40 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty GEOMETRIA WYKR. I GRAFIKA KOMP.Z CAD Uwagi 102GKB
Sale 2.16 ENERG Wykładowcy FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 L04_aCzwartek 11:40-13:30 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty GEOMETRIA WYKR. I GRAFIKA KOMP.Z CAD Uwagi 101GKA
Sale 2.16 ENERG Wykładowcy FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 L01_aCzwartek 15:20-17:10 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty GEOMETRIA WYKR. I GRAFIKA KOMP.Z CAD Uwagi 103GKA
Sale 2.15 ENERG Wykładowcy FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 L05_aPoniedziałek 08:00-09:50 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/09/17 ... 01/29/18
Przedmioty Zarys budowy broni i amunicji Uwagi BRAK
Sale 4.15B Wykładowcy GAPIŃSKI Daniel dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBWWtorek 08:00-09:50 Æwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/03/17 ... 01/23/18
Przedmioty Systemy naprowadz. obiektów latajčcych Uwagi BRAK
Sale 2.08B Wykładowcy GAPIŃSKI Daniel dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 14UTIWtorek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/03/17 ... 01/23/18
Przedmioty Zasady użytkowania broni i amunicji Uwagi BRAK
Sale 4.15B Wykładowcy GAPIŃSKI Daniel dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBWWtorek 08:00-09:50 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/10/17 ... 01/30/18
Przedmioty Systemy naprowadz. obiektów latajčcych Uwagi BRAK
Sale 1.10B Wykładowcy GAPIŃSKI Daniel dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 14UTIWtorek 09:50-11:40 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/10/17 ... 01/30/18
Przedmioty Systemy naprowadz. obiektów latajčcych Uwagi BRAK
Sale 1.10B Wykładowcy GAPIŃSKI Daniel dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 402AWtorek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/10/17 ... 01/30/18
Przedmioty Zarys budowy broni i amunicji Uwagi BRAK
Sale 4.15B Wykładowcy GAPIŃSKI Daniel dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBWWtorek 13:30-15:20 Æwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/10/17 ... 01/30/18
Przedmioty Œrodki indywidualnej ochrony Uwagi BRAK
Sale 4.15B Wykładowcy GAPIŃSKI Daniel dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBWPoniedziałek 08:00-09:50 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty CHEMIA SANITARNA Uwagi BRAK
Sale 1.08 ENERG Wykładowcy GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., WONIAK Magdalena dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒWtorek 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/03/17 ... 01/23/18
Przedmioty WODA DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH Uwagi BRAK
Sale 1.08 ENERG Wykładowcy GAWDZIK Jarosław dr hab. inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZWtorek 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/10/17 ... 01/30/18
Przedmioty REMEDIACJA ŒRODOWISKA WODNO-GRUNTOWEGO Uwagi BRAK
Sale 1.08 ENERG Wykładowcy GAWDZIK Jarosław dr hab. inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZWPičtek 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/06/17 - 02/02/18
Przedmioty OCZYSZCZANIE WODY 2 Uwagi BRAK
Sale 1.08 ENERG Wykładowcy GAWDZIK Jarosław dr hab. inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302SIŒroda 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/04/17 ... 01/24/18
Przedmioty Maszyny elektryczne w energetyce Uwagi 2ND11A
Sale 1.28DH Wykładowcy GAWÊCKI Zbigniew dr inż
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 N L01_aŒroda 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/04/17 - 01/31/18
Przedmioty Maszyny elektryczne w energetyce Uwagi BRAK
Sale 1.06D Wykładowcy GAWÊCKI Zbigniew dr inż
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 N