Zdarzenia-BazaDanych

Zdarzenie - Kategorie

Informacja zawarta w tym pliku nie jest przeznaczona do bezpośredniego odczytu. Korzystając linku: zdarzenie twoja przeglądarka powinna wyświetlić pełną informację opisującą to zdarzenie.Wtorek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/06/18 ... 06/26/18
Przedmioty BAZY DANYCH W GEOMATYCE Uwagi BRAK
Sale 4.09 ENERG Wykładowcy GŁOWIENKA EWA dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 3/2 301KN, Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 3/2 302KN, Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 3/2 303PI, Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 3/2 L07_aWtorek 11:40-13:30 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/06/18 ... 06/26/18
Przedmioty BAZY DANYCH W GEOMATYCE Uwagi L02_b
Sale 2.18 ENERG Wykładowcy GŁOWIENKA EWA dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 3/2 L02_aWtorek 13:30-15:20 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/06/18 ... 06/26/18
Przedmioty BAZY DANYCH W GEOMATYCE Uwagi L04_b
Sale 2.18 ENERG Wykładowcy GŁOWIENKA EWA dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 3/2 L04_aWtorek 15:20-17:10 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/06/18 ... 06/26/18
Przedmioty BAZY DANYCH W GEOMATYCE Uwagi L03_b
Sale 2.18 ENERG Wykładowcy GŁOWIENKA EWA dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 3/2 L03_aWtorek 15:20-17:10 Ćwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 02/27/18 ... 04/24/18
Przedmioty Historia Kielc i regionu świętokrzysk. Uwagi BRAK
Sale 3.04B Wykładowcy GŁÓWKA Jan dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 21IMM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 22TLPWtorek 17:10-19:00 Wykład
Tyg. 1-10, 02/27/18 - 05/01/18
Przedmioty Historia Kielc i regionu świętokrzysk. Uwagi BRAK
Sale 1.06B Wykładowcy GŁÓWKA Jan dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 A 201A, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 21IMM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 22TLP, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 23KWW, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 24UTIWtorek 15:20-17:10 Ćwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 03/06/18 ... 05/01/18
Przedmioty Historia Kielc i regionu świętokrzysk. Uwagi BRAK
Sale 3.04B Wykładowcy GŁÓWKA Jan dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 AŚroda 15:20-17:10 Ćwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 02/28/18 ... 04/25/18
Przedmioty Historia Kielc i regionu świętokrzysk. Uwagi BRAK
Sale 3.04B Wykładowcy GŁÓWKA Jan dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 23KWW, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 24UTIPoniedziałek 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 1-12, 02/26/18 - 05/14/18
Przedmioty NEGOCJACJE Uwagi 302B
Sale 2.32C Wykładowcy GĄSIOROWSKA-MĄCZNIK Edyta dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L04_aPoniedziałek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 1-12, 02/26/18 - 05/14/18
Przedmioty NEGOCJACJE Uwagi 302A
Sale 2.32C Wykładowcy GĄSIOROWSKA-MĄCZNIK Edyta dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L03_aWtorek 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 6-12, 04/03/18 - 05/15/18
Przedmioty NEGOCJACJE Uwagi 301B
Sale 1.11C Wykładowcy GĄSIOROWSKA-MĄCZNIK Edyta dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L02_aCzwartek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 03/01/18 ... 06/21/18
Przedmioty PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Uwagi BRAK
Sale 117B Wykładowcy GĄSIOROWSKA-MĄCZNIK Edyta dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302Czwartek 13:30-15:20 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 03/01/18 - 06/28/18
Przedmioty NEGOCJACJE Uwagi 302B
Sale 4.11C Wykładowcy GĄSIOROWSKA-MĄCZNIK Edyta dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L04_aWtorek 11:40-13:30 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/27/18 ... 06/19/18
Przedmioty OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Uwagi BRAK
Sale 1.07HA Wykładowcy GÓRSKA Katarzyna dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia IŚGiE_IŚ 2/1 221SIWtorek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/27/18 - 06/26/18
Przedmioty PRAWODASTWO BUDOWL.WODNE I W OCHR.ŚRODOW Uwagi BRAK
Sale 1.09 ENERG Wykładowcy GÓRSKA Katarzyna dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŚGiE_IŚ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŚGiE_IŚ 3/2 302SIŚroda 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/28/18 ... 06/20/18
Przedmioty GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 1 Uwagi BRAK
Sale 1.09 ENERG Wykładowcy GÓRSKA Katarzyna dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia IŚGiE_IŚ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŚGiE_IŚ 1/1 122WŚŚroda 11:40-13:30 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/28/18 ... 06/20/18
Przedmioty GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI Uwagi BRAK
Sale 3.18 ENERG Wykładowcy GÓRSKA Katarzyna dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia IŚGiE_IŚ 1/1 122WŚŚroda 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/07/18 ... 06/27/18
Przedmioty WARUNKI WYKONAWSTWA I ODBIORU URZ. TECHN Uwagi BRAK
Sale 1.09 ENERG Wykładowcy GÓRSKA Katarzyna dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŚGiE_IŚ 3/2 301ZWŚroda 11:40-13:30 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/07/18 ... 06/27/18
Przedmioty GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 1 Uwagi BRAK
Sale 1.07HA Wykładowcy GÓRSKA Katarzyna dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia IŚGiE_IŚ 1/1 122WŚCzwartek 09:50-11:40 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 03/01/18 ... 06/21/18
Przedmioty GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 1 Uwagi BRAK
Sale 3.18 ENERG Wykładowcy GÓRSKA Katarzyna dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia IŚGiE_IŚ 1/1 121SICzwartek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/08/18 ... 06/28/18
Przedmioty GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI Uwagi BRAK
Sale 1.08 ENERG Wykładowcy GÓRSKA Katarzyna dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia IŚGiE_IŚ 1/1 122WŚPoniedziałek 09:50-11:40 Ćwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/26/18 ... 06/18/18
Przedmioty ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA Uwagi BRAK
Sale 2.16 ENERG Wykładowcy GÓRSKI Jarosław dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia IŚGiE_IŚ 1/1 122WŚPoniedziałek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/26/18 ... 06/18/18
Przedmioty MECHANIKA PŁYNÓW Uwagi 101OZB
Sale 1.07HA Wykładowcy GÓRSKI Jarosław dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŚGiE_OZE 1/2 L02_aPoniedziałek 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/26/18 - 06/25/18
Przedmioty HYDROTECHNIKA Uwagi BRAK
Sale 1.06A Wykładowcy GÓRSKI Jarosław dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GIPoniedziałek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/05/18 ... 06/25/18
Przedmioty MECHANIKA PŁYNÓW Uwagi 101OZA
Sale 1.07HA Wykładowcy GÓRSKI Jarosław dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŚGiE_OZE 1/2 L01_aPoniedziałek 15:20-17:10 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/05/18 ... 06/25/18
Przedmioty PLANOWANIE PRZESTRZENNE I URBANISTYKA Uwagi BRAK
Sale 1.04A Wykładowcy HAJDOROWICZ Artur mgr inż. arch.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AUWtorek 15:20-17:10 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/27/18 - 06/26/18
Przedmioty PLANOWANIE PRZESTRZENNE I URBANISTYKA Uwagi L03_b
Sale 5.02A Wykładowcy HAJDOROWICZ Artur mgr inż. arch.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AUŚroda 15:20-17:10 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/28/18 - 06/27/18
Przedmioty PLANOWANIE PRZESTRZENNE Uwagi BRAK
Sale 1.03A Wykładowcy HAJDOROWICZ Artur mgr inż. arch.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 203BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 204BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 205BUCzwartek 15:20-17:10 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 03/01/18 - 06/28/18
Przedmioty PLANOWANIE PRZESTRZENNE I URBANISTYKA Uwagi L01_b
Sale 3.19A Wykładowcy HAJDOROWICZ Artur mgr inż. arch.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AUCzwartek 17:10-19:00 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 03/01/18 - 06/28/18
Przedmioty PLANOWANIE PRZESTRZENNE I URBANISTYKA Uwagi L02_b
Sale 3.19A Wykładowcy HAJDOROWICZ Artur mgr inż. arch.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AUCzwartek 08:00-09:50 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 03/01/18 - 06/28/18
Przedmioty ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA Uwagi BRAK
Sale 1.14 ENERG Wykładowcy HAJDUKIEWICZ Maciej dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 3/2 301KN, Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 3/2 302KN, Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 3/2 303PI, Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 3/2 L07_aCzwartek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 03/01/18 - 06/28/18
Przedmioty KARTOGRAFIA I WIZUALIZACJE TEMATYCZNE Uwagi 201GKA
Sale 2.19 ENERG Wykładowcy HAJDUKIEWICZ Maciej dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 2/2 L01_aCzwartek 13:30-15:20 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 03/01/18 - 06/28/18
Przedmioty KARTOGRAFIA I WIZUALIZACJE TEMATYCZNE Uwagi 201GKB
Sale 2.19 ENERG Wykładowcy HAJDUKIEWICZ Maciej dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 2/2 L02_aPiątek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 03/02/18 - 06/29/18
Przedmioty TELEDETEKCJA I FOTOINTERPRETACJA Uwagi BRAK
Sale 4.09 ENERG Wykładowcy HAJDUKIEWICZ Maciej dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 2/2 203GKPiątek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 03/02/18 - 06/29/18
Przedmioty KARTOGRAFIA I WIZUALIZACJE TEMATYCZNE Uwagi 202GKA
Sale 2.16 ENERG Wykładowcy HAJDUKIEWICZ Maciej dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 2/2 L03_aPoniedziałek 10:00-13:00 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/26/18 - 06/25/18
Przedmioty PROJ. ARCH. I OSADNICTWA WIEJSKIEGO Uwagi L01_b
Sale 3.27A Wykładowcy HECIAK Jakub dr inż. arch.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AUPoniedziałek 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/05/18 ... 06/25/18
Przedmioty PROJ. ARCH. I OSADNICTWA WIEJSKIEGO Uwagi BRAK
Sale 1.05A Wykładowcy HECIAK Jakub dr inż. arch., KAMIONKA Lucjan dr hab. inż. arch, prof.PŚK, SZOT- RADZISZEWSKA Elżbieta dr hab.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AUWtorek 11:40-13:30 Rezerwacja
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/27/18 - 06/26/18
Przedmioty BRAK Uwagi 26,06.2018
Sale 1.05A Wykładowcy HECIAK Jakub dr inż. arch.
Studenci BRAK Grupy BRAKŚroda 09:50-11:40 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/28/18 - 06/27/18
Przedmioty TEORIA PLANOWANIA MIAST I OSIEDLI Uwagi 121AUA
Sale 3.19A Wykładowcy HECIAK Jakub dr inż. arch.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 L01_aCzwartek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 03/01/18 ... 06/21/18
Przedmioty TEORIA PLANOWANIA MIAST I OSIEDLI Uwagi BRAK
Sale 1.05A Wykładowcy HECIAK Jakub dr inż. arch.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 121AUPoniedziałek 08:00-09:50 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/26/18 ... 06/18/18
Przedmioty EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE Uwagi 102A
Sale 4.25C Wykładowcy HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 1/1 Z L03_aPoniedziałek 09:50-11:40 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/26/18 ... 06/18/18
Przedmioty EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE Uwagi 102A
Sale 4.25C Wykładowcy HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 1/1 Z L05_aPoniedziałek 09:50-11:40 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/05/18 ... 06/25/18
Przedmioty EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE Uwagi 101B
Sale 4.25C Wykładowcy HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 1/1 Z L02_aPoniedziałek 11:40-13:30 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/05/18 ... 06/25/18
Przedmioty EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE Uwagi 102B
Sale 4.25C Wykładowcy HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 1/1 Z L04_aPiątek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 03/02/18 - 06/29/18
Przedmioty ANALIZA MATEMATYCZNA II Uwagi BRAK
Sale 117B Wykładowcy HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102Wtorek 08:00-09:50 Ćwiczenia
Tyg. 1-10, 02/27/18 - 05/01/18
Przedmioty ANALIZA MATEMATYCZNA II Uwagi BRAK
Sale 4.17C Wykładowcy HOŻEJOWSKI Leszek dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102Wtorek 13:30-15:20 Ćwiczenia
Tyg. 1-10, 02/27/18 - 05/01/18
Przedmioty ANALIZA MATEMATYCZNA II Uwagi BRAK
Sale 2.07C Wykładowcy HOŻEJOWSKI Leszek dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101Wtorek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/27/18 - 06/26/18
Przedmioty ANALIZA MATEMATYCZNA II Uwagi BRAK
Sale Aula Gł 1 Wykładowcy HOŻEJOWSKI Leszek dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102Czwartek 11:40-13:30 Ćwiczenia
Tyg. 1-10, 03/01/18 - 05/03/18
Przedmioty ANALIZA MATEMATYCZNA II Uwagi BRAK
Sale 4.17C Wykładowcy HOŻEJOWSKI Leszek dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102Czwartek 13:30-15:20 Ćwiczenia
Tyg. 1-10, 03/01/18 - 05/03/18
Przedmioty ANALIZA MATEMATYCZNA II Uwagi BRAK
Sale 3.10C Wykładowcy HOŻEJOWSKI Leszek dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101Czwartek 08:00-09:50 Ćwiczenia
Tyg. 1-18 (tydzień), 03/01/18 - 06/28/18
Przedmioty MATEMATYKA Uwagi BRAK
Sale 4.15B Wykładowcy HOŻEJOWSKI Leszek dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102TCzwartek 09:50-11:40 Ćwiczenia
Tyg. 4, 6, 8, 10, 12, 03/22/18 ... 05/17/18
Przedmioty Prawo podatkowe Uwagi BRAK
Sale 4.15B Wykładowcy Hyb Lech Dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 21TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 22LiSCzwartek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 4, 6, 8, 10, 12, 03/22/18 ... 05/17/18
Przedmioty Prawo podatkowe Uwagi BRAK
Sale 1.06B Wykładowcy Hyb Lech Dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 21TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 22LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 23LiSCzwartek 13:30-15:20 Ćwiczenia
Tyg. 4, 6, 8, 10, 12, 03/22/18 ... 05/17/18
Przedmioty Prawo podatkowe Uwagi BRAK
Sale 4.15B Wykładowcy Hyb Lech Dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 22LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 23LiSWtorek 13:30-15:20 Seminarium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/27/18 ... 06/19/18
Przedmioty Nowoczesne rozwiązania w technologii nawierzchni drogowych Uwagi BRAK
Sale 1.05A Wykładowcy IWAŃSKI Marek prof dr hab inż
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne III stopnia WBiA 3/2Wtorek 09:50-12:10 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/27/18 - 06/26/18
Przedmioty SEMINARIUM DYPLOMOWE Uwagi L05_a
Sale 2.09A Wykładowcy IWAŃSKI Marek prof dr hab inż
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 2/1 223BDŚroda 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/28/18 - 06/27/18
Przedmioty TECHNOLOGIA BUDOWY DRÓG Uwagi 304BDA
Sale 2.13A Wykładowcy IWAŃSKI Mateusz mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L07_aPiątek 08:00-09:50 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 03/02/18 ... 06/22/18
Przedmioty SPECJALNE TECHNOLOGIE W DROGOWNICTWIE Uwagi 203BUA
Sale 2.08A Wykładowcy IWAŃSKI Mateusz mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L03_aPiątek 09:50-11:40 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 03/02/18 ... 06/22/18
Przedmioty SPECJALNE TECHNOLOGIE W DROGOWNICTWIE Uwagi 205BUA
Sale 2.08A Wykładowcy IWAŃSKI Mateusz mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L07_aPiątek 11:40-13:30 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 03/02/18 ... 06/22/18
Przedmioty SPECJALNE TECHNOLOGIE W DROGOWNICTWIE Uwagi 205BUB
Sale 2.08A Wykładowcy IWAŃSKI Mateusz mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L08_aPiątek 13:30-15:20 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 03/02/18 ... 06/22/18
Przedmioty SPECJALNE TECHNOLOGIE W DROGOWNICTWIE Uwagi 204BUB
Sale 2.08A Wykładowcy IWAŃSKI Mateusz mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L06_aPiątek 09:50-11:40 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/09/18 ... 06/29/18
Przedmioty SPECJALNE TECHNOLOGIE W DROGOWNICTWIE Uwagi 203BUB
Sale 2.08A Wykładowcy IWAŃSKI Mateusz mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L04_aPiątek 11:40-13:30 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/09/18 ... 06/29/18
Przedmioty SPECJALNE TECHNOLOGIE W DROGOWNICTWIE Uwagi 204BUA
Sale 2.08A Wykładowcy IWAŃSKI Mateusz mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L05_aPoniedziałek 08:00-09:50 Ćwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/26/18 ... 06/18/18
Przedmioty FIZYKA Uwagi BRAK
Sale 2.20 ENERG Wykładowcy JAGODZIŃSKI Paweł dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŚGiE_IŚ 1/2 101IŚPoniedziałek 09:50-11:40 Ćwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/26/18 ... 06/18/18
Przedmioty FIZYKA II Uwagi BRAK
Sale 2.06C Wykładowcy JAGODZIŃSKI Paweł dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101Poniedziałek 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/05/18 ... 06/25/18
Przedmioty FIZYKA 2 Uwagi 102GKA
Sale 5.18C Wykładowcy JAGODZIŃSKI Paweł dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 1/2 L03_aPoniedziałek 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/05/18 ... 06/25/18
Przedmioty FIZYKA 2 Uwagi 101GKB
Sale 5.18C Wykładowcy JAGODZIŃSKI Paweł dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 1/2 L02_aWtorek 15:20-17:10 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/27/18 - 06/26/18
Przedmioty FIZYKA Uwagi BRAK
Sale 1.09 ENERG Wykładowcy JAGODZIŃSKI Paweł dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŚGiE_IŚ 1/2 101IŚWtorek 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/06/18 ... 06/26/18
Przedmioty FIZYKA Uwagi 101IuB
Sale 5.18C Wykładowcy JAGODZIŃSKI Paweł dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŚGiE_IŚ 1/2 L02_aWtorek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/06/18 ... 06/26/18
Przedmioty FIZYKA II Uwagi BRAK
Sale 1.11C Wykładowcy JAGODZIŃSKI Paweł dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101Wtorek 13:30-15:20 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/06/18 ... 06/26/18
Przedmioty FIZYKA Uwagi 101IuA
Sale 5.18C Wykładowcy JAGODZIŃSKI Paweł dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŚGiE_IŚ 1/2 L01_aPoniedziałek 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/26/18 - 06/25/18
Przedmioty TEORIA SYGNAŁÓW I SYSTEMÓW Uwagi BRAK
Sale 1.06B Wykładowcy JANECKI Dariusz dr hab.inż.prof.PŚk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102AŚroda 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/28/18 - 06/27/18
Przedmioty CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW Uwagi BRAK
Sale 102HCL Wykładowcy JANECKI Dariusz dr hab.inż.prof.PŚk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101ACzwartek 13:30-15:20 Seminarium
Tyg. 1-18 (tydzień), 03/01/18 - 06/28/18
Przedmioty SEMINARIUM DYPLOMOWE Uwagi 201AA
Sale 102HCL Wykładowcy JANECKI Dariusz dr hab.inż.prof.PŚk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 A L01_aPoniedziałek 08:00-09:50 Ćwiczenia
Tyg. 1-9, 02/26/18 - 04/23/18
Przedmioty History of Science Uwagi BRAK
Sale 2.30D Wykładowcy Janowska Agnieszka mgr
Studenci BRAK Grupy Erazmus WEAiIPoniedziałek 09:50-11:40 Ćwiczenia
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/26/18 - 06/25/18
Przedmioty Język angielski specjalistyczny Uwagi BRAK
Sale 2.30D Wykładowcy Janowska Agnieszka mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED21Poniedziałek 11:40-13:30 Ćwiczenia
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/26/18 - 06/25/18
Przedmioty Język angielski specjalistyczny Uwagi BRAK
Sale 2.30D Wykładowcy Janowska Agnieszka mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED22Wtorek 13:30-15:20 Ćwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/27/18 ... 06/19/18
Przedmioty Język angielski Uwagi BRAK
Sale 4.15D Wykładowcy Janowska Agnieszka mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne III stopnia WEAiI 4/3Wtorek 08:00-09:50 Ćwiczenia
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/27/18 - 06/26/18
Przedmioty Język obcy II Uwagi BRAK
Sale 2.30D Wykładowcy Janowska Agnieszka mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 IŚroda 08:00-09:50 Ćwiczenia
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/28/18 - 06/27/18
Przedmioty JĘZYK OBCY 4 Uwagi BRAK
Sale 2.30D Wykładowcy Janowska Agnieszka mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 TPoniedziałek 09:50-11:40 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/05/18 ... 06/25/18
Przedmioty Podstawy projektowania Uwagi BRAK
Sale 1.05D Wykładowcy JANUS GAŁKIEWICZ Urszula mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 NŚroda 11:40-13:30 Ćwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/07/18 ... 06/27/18
Przedmioty PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN Uwagi BRAK
Sale 3.04B Wykładowcy JANUS GAŁKIEWICZ Urszula mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202AŚroda 09:50-11:40 projekt
Tyg. 3-12, 03/14/18 - 05/16/18
Przedmioty Rysunek techniczny maszynowy Uwagi L01_b
Sale 2.02B Wykładowcy JANUS GAŁKIEWICZ Urszula mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101MCzwartek 09:50-11:40 Ćwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/08/18 ... 06/28/18
Przedmioty PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN Uwagi BRAK
Sale 2.02B Wykładowcy JANUS GAŁKIEWICZ Urszula mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201ACzwartek 11:40-13:30 projekt
Tyg. 4, 6, 8, 10, 12, 03/22/18 ... 05/17/18
Przedmioty PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN Uwagi BRAK
Sale 2.02B Wykładowcy JANUS GAŁKIEWICZ Urszula mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 IWtorek 15:20-17:10 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/27/18 ... 06/19/18
Przedmioty Modelowanie i analiza systemów informat. Uwagi 1ID22B
Sale 5.06D Wykładowcy Jasiński Artur mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I L04_aŚroda 15:20-17:10 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/28/18 ... 06/20/18
Przedmioty Modelowanie i analiza systemów informat. Uwagi 1ID23A
Sale 5.06D Wykładowcy Jasiński Artur mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I L05_aŚroda 15:20-17:10 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/07/18 ... 06/27/18
Przedmioty Modelowanie i analiza systemów informat. Uwagi 1ID23B
Sale 5.06D Wykładowcy Jasiński Artur mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I L06_aCzwartek 15:20-17:10 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 03/01/18 ... 06/21/18
Przedmioty Modelowanie i analiza systemów informat. Uwagi 1ID22A
Sale 5.06D Wykładowcy Jasiński Artur mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I L03_aCzwartek 15:20-17:10 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/08/18 ... 06/28/18
Przedmioty Modelowanie i analiza systemów informat. Uwagi 1ID21B
Sale 5.06D Wykładowcy Jasiński Artur mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I L02_aPoniedziałek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/26/18 - 06/25/18
Przedmioty Metody probablistyczne i statystyka Uwagi BRAK
Sale Aula Gł 3 Wykładowcy JASTRIEBOW Aleksander prof.dr hab.inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 IWtorek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/27/18 - 06/26/18
Przedmioty Badania operacyjne w informatyce Uwagi BRAK
Sale 1.14D Wykładowcy JASTRIEBOW Aleksander prof.dr hab.inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I 1ID21, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I 1ID22Środa 09:50-11:40 Seminarium
Tyg. 1-18 (tydzień), 02/28/18 - 06/27/18
Przedmioty SEMINARIUM DYPLOMOWE Uwagi 2ID21B
Sale 5.06D Wykładowcy JASTRIEBOW Aleksander prof.dr hab.inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WEAiI 2/1 I L02_aPiątek 13:30-15:20 Kategoria - BRAK
Tyg. 4, 18, 03/23/18 ... 06/29/18
Przedmioty Badania operacyjne w informatyce Uwagi rezerwacja 23.03; 10.07.
Sale 1.18D Wykładowcy JASTRIEBOW Aleksander prof.dr hab.inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I 1ID21Poniedziałek 08:00-09:50 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/26/18 ... 06/18/18
Przedmioty ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Uwagi BRAK
Sale 1.20C Wykładowcy JAWORSKA Beata mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne II stopnia WZiMK 1/2 E 102Poniedziałek 09:50-11:40 Ćwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/26/18 ... 06/18/18
Przedmioty LOGISTYKA DYSTRYBUCJI Uwagi BRAK
Sale 3.11C Wykładowcy JAWORSKA Beata mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302Poniedziałek 11:40-13:30 Ćwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/26/18 ... 06/18/18
Przedmioty LOGISTYKA DYSTRYBUCJI Uwagi BRAK
Sale 1.06C Wykładowcy JAWORSKA Beata mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301Poniedziałek 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 02/26/18 ... 06/18/18
Przedmioty OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Uwagi BRAK
Sale Aula Gł 1 Wykładowcy JAWORSKA Beata mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201Poniedziałek 13:30-15:20 Ćwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 03/05/18 ... 04/30/18
Przedmioty ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI Uwagi BRAK
Sale 4.17C Wykładowcy JAWORSKA Beata mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202Poniedziałek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 03/05/18 ... 06/25/18
Przedmioty OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Uwagi BRAK
Sale Aula Gł 1 Wykładowcy JAWORSKA Beata mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202