Zdarzenia-BazaDanych

Zdarzenie - Kategorie

Informacja zawarta w tym pliku nie jest przeznaczona do bezpoœredniego odczytu. Korzystajčc linku: zdarzenie twoja przeglčdarka powinna wyœwietliæ pełnč informacjê opisujčcč to zdarzenie.Wtorek 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/03/17 ... 01/23/18
Przedmioty GEOMETRIA WYK.I RYS.TECHN. Uwagi 105BUA
Sale 2.08A Wykładowcy GRZMIL Wioletta dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 L09_aŒroda 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/11/17 ... 01/31/18
Przedmioty GEOMETRIA WYK.I RYS.TECHN. Uwagi 105BUB
Sale 2.08A Wykładowcy GRZMIL Wioletta dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 L10_aŒroda 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/04/17 ... 01/24/18
Przedmioty TEORIA STEROWANIA Uwagi L02_b
Sale 2.08B Wykładowcy GRZYB Marta mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101AŒroda 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/04/17 ... 01/24/18
Przedmioty TEORIA STEROWANIA Uwagi L01_b
Sale 3.14B Wykładowcy GRZYB Marta mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101AŒroda 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/04/17 - 01/31/18
Przedmioty PODSTAWY INFORMATYKI Uwagi L02_b
Sale 1.10B Wykładowcy GRZYB Marta mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201ACzwartek 09:50-11:40 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/05/17 ... 01/25/18
Przedmioty TEORIA STEROWANIA Uwagi L01_b
Sale 2.08B Wykładowcy GRZYB Marta mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101ACzwartek 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/05/17 - 02/01/18
Przedmioty PODSTAWY INFORMATYKI Uwagi L02_b
Sale 1.10B Wykładowcy GRZYB Marta mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201MCzwartek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/05/17 - 02/01/18
Przedmioty PODSTAWY INFORMATYKI Uwagi L01_b
Sale 1.10B Wykładowcy GRZYB Marta mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201ACzwartek 15:20-17:10 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/05/17 - 02/01/18
Przedmioty PODSTAWY INFORMATYKI Uwagi L03_b
Sale 1.10B Wykładowcy GRZYB Marta mgr inż., PAWLIKOWSKI Rafał dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 202MWtorek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/03/17 ... 01/23/18
Przedmioty GEODEZJA I FOTOGRAMETRIA Uwagi 101IuA
Sale 2.16 ENERG Wykładowcy GRZYBAŁA Jacek mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_aWtorek 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/10/17 ... 01/30/18
Przedmioty GEODEZJA I FOTOGRAMETRIA Uwagi 101IuB
Sale 2.19 ENERG Wykładowcy GRZYBAŁA Jacek mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L02_aWtorek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/10/17 ... 01/30/18
Przedmioty INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA BUD I LOKALI Uwagi UWAGA! 24.10.2017r. (4 tydzien) jednorazowa zmiana miejsca realizacji zajec. Wyklad przeniesiono do auli 105aB w bud. "B" !!!
Sale 4.09 ENERG Wykładowcy GRZYBAŁA Jacek mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 403KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 404KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 405KNPoniedziałek 15:20-17:10 Æwiczenia
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty Energetyka odnawialna Uwagi BRAK
Sale 2.21DH Wykładowcy Grčkowski Łukasz mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 N, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E 4ED11Wtorek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/03/17 ... 01/23/18
Przedmioty BAZY DANYCH W GEOMATYCE Uwagi BRAK
Sale 4.09 ENERG Wykładowcy GŁOWIENKA EWA dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 401PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 402PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 403KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 404KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 405KNWtorek 11:40-13:30 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/03/17 ... 01/23/18
Przedmioty BAZY DANYCH W GEOMATYCE Uwagi 405KNB
Sale 2.15 ENERG Wykładowcy GŁOWIENKA EWA dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L10_aWtorek 13:30-15:20 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/03/17 ... 01/23/18
Przedmioty BAZY DANYCH W GEOMATYCE Uwagi 401PIB
Sale 2.15 ENERG Wykładowcy GŁOWIENKA EWA dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L02_aWtorek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/10/17 ... 01/30/18
Przedmioty PROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE Uwagi UWAGA! 24.10.2017r. (4 tydzien) jednorazowa zmiana miejsca realizacji zajec. Wyklad przeniesiono do auli 105aB w bud. "B" !!!
Sale 4.09 ENERG Wykładowcy GŁOWIENKA EWA dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 203GKWtorek 11:40-13:30 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/10/17 ... 01/30/18
Przedmioty BAZY DANYCH W GEOMATYCE Uwagi 402PIA
Sale 2.15 ENERG Wykładowcy GŁOWIENKA EWA dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L03_aWtorek 13:30-15:20 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/10/17 ... 01/30/18
Przedmioty BAZY DANYCH W GEOMATYCE Uwagi 401PIA
Sale 2.15 ENERG Wykładowcy GŁOWIENKA EWA dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L01_aPoniedziałek 11:40-13:30 Æwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/09/17 ... 01/29/18
Przedmioty Układy arytmetyczno-logiczne Uwagi BRAK
Sale 1.05D Wykładowcy GŁUSZEK Adam dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I 1ID15Poniedziałek 13:30-15:20 Æwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/09/17 ... 01/29/18
Przedmioty Układy arytmetyczno-logiczne Uwagi BRAK
Sale 1.05D Wykładowcy GŁUSZEK Adam dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I 1ID12Wtorek 08:00-09:50 Æwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/03/17 ... 01/23/18
Przedmioty Układy arytmetyczno-logiczne Uwagi BRAK
Sale 1.06D Wykładowcy GŁUSZEK Adam dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I 1ID13Wtorek 08:00-09:50 Æwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/10/17 ... 01/30/18
Przedmioty Układy arytmetyczno-logiczne Uwagi BRAK
Sale 1.06D Wykładowcy GŁUSZEK Adam dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I 1ID14Wtorek 11:40-13:30 Æwiczenia
Tyd. 10, 12/05/17
Przedmioty Układy arytmetyczno-logiczne Uwagi rez 5.12
Sale 2.31D Wykładowcy GŁUSZEK Adam dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I 1ID11Œroda 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/04/17 - 01/31/18
Przedmioty Układy arytmetyczno-logiczne Uwagi UWAGA! 25.10.2017r. (4 tydzien) jednorazowa zmiana miejsca realizacji zajec. Wyklad przeniesiono do auli 1.03A w bud. "A".
Sale Aula Gł 3 Wykładowcy GŁUSZEK Adam dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 ICzwartek 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/05/17 ... 01/25/18
Przedmioty Układy arytmetyczno-logiczne Uwagi 1ID12B
Sale 1.15DH Wykładowcy GŁUSZEK Adam dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L04_aCzwartek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/05/17 ... 01/25/18
Przedmioty Układy arytmetyczno-logiczne Uwagi 1ID13B
Sale 1.15DH Wykładowcy GŁUSZEK Adam dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L06_aCzwartek 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty Układy arytmetyczno-logiczne Uwagi 1ID12A
Sale 1.15DH Wykładowcy GŁUSZEK Adam dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L03_aCzwartek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty Układy arytmetyczno-logiczne Uwagi 1ID13A
Sale 1.15DH Wykładowcy GŁUSZEK Adam dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L05_aPičtek 08:00-09:50 Æwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 10/06/17 ... 01/26/18
Przedmioty Układy arytmetyczno-logiczne Uwagi BRAK
Sale 1.06D Wykładowcy GŁUSZEK Adam dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I 1ID11Pičtek 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/06/17 ... 01/26/18
Przedmioty Układy arytmetyczno-logiczne Uwagi 1ID15A
Sale 1.15DH Wykładowcy GŁUSZEK Adam dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L09_aPičtek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/06/17 ... 01/26/18
Przedmioty Układy arytmetyczno-logiczne Uwagi 1ID14B
Sale 1.15DH Wykładowcy GŁUSZEK Adam dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L08_aPičtek 13:30-15:20 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/06/17 ... 01/26/18
Przedmioty Układy arytmetyczno-logiczne Uwagi 1ID11A
Sale 1.15DH Wykładowcy GŁUSZEK Adam dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L01_aPičtek 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/13/17 ... 02/02/18
Przedmioty Układy arytmetyczno-logiczne Uwagi 1ID15B
Sale 1.15DH Wykładowcy GŁUSZEK Adam dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L10_aPičtek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/13/17 ... 02/02/18
Przedmioty Układy arytmetyczno-logiczne Uwagi 1ID14A
Sale 1.15DH Wykładowcy GŁUSZEK Adam dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L07_aPičtek 13:30-15:20 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/13/17 ... 02/02/18
Przedmioty Układy arytmetyczno-logiczne Uwagi 1ID11B
Sale 1.15DH Wykładowcy GŁUSZEK Adam dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L02_aPoniedziałek 17:10-19:00 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty HISTORIA MYŒLI EKONOMICZNEJ Uwagi BRAK
Sale 117B Wykładowcy GŁÓWKA Jan dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 1/1 E 101, Stacjonarne II stopnia WZiMK 1/1 E 102Poniedziałek 15:20-17:10 Wykład
Tyg. 2, 4, 6-13, 10/09/17 ... 12/25/17
Przedmioty HISTORIA GOSPODARCZA Uwagi BRAK
Sale Aula Gł 2 Wykładowcy GŁÓWKA Jan dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 E 102Poniedziałek 08:00-09:50 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/02/17 ... 01/22/18
Przedmioty ZARZ„DZANIE ROZWOJEM ORGANIZACJI Uwagi BRAK
Sale 1.15C Wykładowcy G„SIOROWSKA-M„CZNIK Edyta dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne II stopnia WZiMK 1/2 Z 102Poniedziałek 08:00-09:50 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/09/17 ... 01/29/18
Przedmioty ZARZ„DZANIE ROZWOJEM ORGANIZACJI Uwagi L01
Sale 2.31C Wykładowcy G„SIOROWSKA-M„CZNIK Edyta dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 1/2 Z L01_IZPoniedziałek 09:50-11:40 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/09/17 ... 01/29/18
Przedmioty ZARZ„DZANIE ROZWOJEM ORGANIZACJI Uwagi L04
Sale 2.31C Wykładowcy G„SIOROWSKA-M„CZNIK Edyta dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 1/2 Z L04_ZŁDPoniedziałek 08:00-09:50 Kategoria - BRAK
Tyg. 3, 7, 9, 10/16/17 ... 11/27/17
Przedmioty BRAK Uwagi Rezerwacja
Sale 3.11C Wykładowcy G„SIOROWSKA-M„CZNIK Edyta dr
Studenci BRAK Grupy BRAKCzwartek 09:50-11:40 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/05/17 ... 01/25/18
Przedmioty ZARZ„DZANIE ROZWOJEM ORGANIZACJI Uwagi L02
Sale 2.32C Wykładowcy G„SIOROWSKA-M„CZNIK Edyta dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 1/2 Z L02_IZCzwartek 11:40-13:30 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/05/17 ... 01/25/18
Przedmioty ZARZ„DZANIE ROZWOJEM ORGANIZACJI Uwagi L05
Sale 4.18C Wykładowcy G„SIOROWSKA-M„CZNIK Edyta dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 1/2 Z L05_ZŁDCzwartek 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/05/17 - 02/01/18
Przedmioty PODSTAWY ZARZ„DZANIA DLA INŻYNIERÓW Uwagi BRAK
Sale 1.11C Wykładowcy G„SIOROWSKA-M„CZNIK Edyta dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 D 101Czwartek 08:00-09:50 Æwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty PODSTAWY ZARZ„DZANIA DLA INŻYNIERÓW Uwagi BRAK
Sale 4.17C Wykładowcy G„SIOROWSKA-M„CZNIK Edyta dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 D 101Czwartek 09:50-11:40 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty ZARZ„DZANIE ROZWOJEM ORGANIZACJI Uwagi L03
Sale 2.32C Wykładowcy G„SIOROWSKA-M„CZNIK Edyta dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 1/2 Z L03_IZŒroda 09:50-11:40 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/04/17 - 01/31/18
Przedmioty OCZYSZCZANIE WODY 2 Uwagi L03_b
Sale 4.29aA Wykładowcy GÓRSKA Katarzyna dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302SIPičtek 09:50-11:40 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/06/17 - 02/02/18
Przedmioty OCZYSZCZANIE WODY 2 Uwagi L02_b
Sale 3.18 ENERG Wykładowcy GÓRSKA Katarzyna dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302SIPičtek 11:40-13:30 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/06/17 - 02/02/18
Przedmioty OCZYSZCZANIE WODY 2 Uwagi L01_b
Sale 3.18 ENERG Wykładowcy GÓRSKA Katarzyna dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZWPoniedziałek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/02/17 ... 01/22/18
Przedmioty INŻYNIERIA WODNA Z ELEMENTAMI HYDROLOGII Uwagi BRAK
Sale 1.08 ENERG Wykładowcy GÓRSKI Jarosław dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZPoniedziałek 11:40-13:30 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/02/17 ... 01/22/18
Przedmioty INŻYNIERIA WODNA Uwagi L03_b
Sale 2.17 ENERG Wykładowcy GÓRSKI Jarosław dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302SIPoniedziałek 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/02/17 ... 01/22/18
Przedmioty INŻYNIERIA WODNA Uwagi BRAK
Sale 1.09 ENERG Wykładowcy GÓRSKI Jarosław dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302SIPoniedziałek 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/09/17 ... 01/29/18
Przedmioty INŻYNIERIA WODNA Z ELEMENTAMI HYDROLOGII Uwagi L01_b
Sale 3.15 ENERG Wykładowcy GÓRSKI Jarosław dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZPoniedziałek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/09/17 ... 01/29/18
Przedmioty INŻYNIERIA WODNA Uwagi BRAK
Sale 1.15 ENERG Wykładowcy GÓRSKI Jarosław dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302SIWtorek 13:30-15:20 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/10/17 ... 01/30/18
Przedmioty HYDRAULIKA 2 Uwagi 201IuA
Sale 1.07HA Wykładowcy GÓRSKI Jarosław dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 L01_aŒroda 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/11/17 ... 01/31/18
Przedmioty INŻYNIERIA WODNA Z ELEMENTAMI HYDROLOGII Uwagi L02_b
Sale 2.17 ENERG Wykładowcy GÓRSKI Jarosław dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZCzwartek 09:50-11:40 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/05/17 ... 01/25/18
Przedmioty HYDRAULIKA 2 Uwagi 201IuB
Sale 1.07HA Wykładowcy GÓRSKI Jarosław dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 L02_aCzwartek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/05/17 ... 01/25/18
Przedmioty INŻYNIERIA WODNA Z ELEMENTAMI HYDROLOGII Uwagi L03_b
Sale 1.07HA Wykładowcy GÓRSKI Jarosław dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZCzwartek 13:30-15:20 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/05/17 ... 01/25/18
Przedmioty HYDRAULIKA 2 Uwagi 201IuB
Sale 1.07HA Wykładowcy GÓRSKI Jarosław dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 L02_aCzwartek 09:50-11:40 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty INŻYNIERIA WODNA Uwagi L01_b
Sale 3.18 ENERG Wykładowcy GÓRSKI Jarosław dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZWCzwartek 11:40-13:30 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty INŻYNIERIA WODNA Uwagi L02_b
Sale 3.15 ENERG Wykładowcy GÓRSKI Jarosław dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302SICzwartek 13:30-15:20 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty HYDRAULIKA 2 Uwagi 201IuA
Sale 1.07HA Wykładowcy GÓRSKI Jarosław dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 L01_aPoniedziałek 08:00-09:50 Æwiczenia
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty Elektrownie konwencjonalne Uwagi BRAK
Sale 1.06D Wykładowcy Gêbczyk Katarzyna mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 N 4ND11Wtorek 08:00-09:50 Æwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/03/17 ... 01/23/18
Przedmioty NiezawodnoϾ w energetyce Uwagi BRAK
Sale 1.20D Wykładowcy Gêbczyk Katarzyna mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 N 3ND11Wtorek 13:30-15:20 Æwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/03/17 ... 01/23/18
Przedmioty Technologia maszyn energetycznych Uwagi BRAK
Sale 1.20D Wykładowcy Gêbczyk Katarzyna mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 N 2ND11Poniedziałek 15:20-17:10 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/02/17 ... 01/22/18
Przedmioty PLANOWANIE PRZESTRZENNE Uwagi BRAK
Sale 1.04A Wykładowcy HAJDOROWICZ Artur mgr inż. arch.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 302AUWtorek 15:20-17:10 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/03/17 - 01/30/18
Przedmioty PLANOWANIE PRZESTRZENNE Uwagi 301AUA
Sale 17A Wykładowcy HAJDOROWICZ Artur mgr inż. arch.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 L01_aŒroda 15:20-17:10 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/04/17 ... 01/24/18
Przedmioty PODSTAWY NAUK O ZIEMI Uwagi BRAK
Sale 1.14 ENERG Wykładowcy HAJDUKIEWICZ Maciej dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 103GKŒroda 15:20-17:10 Æwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/11/17 ... 01/31/18
Przedmioty PODSTAWY NAUK O ZIEMI Uwagi BRAK
Sale 2.20 ENERG Wykładowcy HAJDUKIEWICZ Maciej dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 103GKCzwartek 15:20-17:10 Æwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/05/17 ... 01/25/18
Przedmioty PODSTAWY NAUK O ZIEMI Uwagi BRAK
Sale 3.20 ENERG Wykładowcy HAJDUKIEWICZ Maciej dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 101GKCzwartek 13:30-15:20 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/05/17 - 02/01/18
Przedmioty ZASTOSOWANIA FOTOGRAMETRII Uwagi 302PIA
Sale 2.15 ENERG Wykładowcy HAJDUKIEWICZ Maciej dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L04_aCzwartek 15:20-17:10 Æwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty PODSTAWY NAUK O ZIEMI Uwagi BRAK
Sale 3.20 ENERG Wykładowcy HAJDUKIEWICZ Maciej dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 102GKWtorek 09:50-11:40 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/03/17 - 01/30/18
Przedmioty PLANOWANIE PRZESTRZENNE Uwagi 302AUA
Sale 17A Wykładowcy HECIAK Jakub dr inż. arch.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 L03_aWtorek 11:40-13:30 Seminarium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/03/17 - 01/30/18
Przedmioty SEMINARIUM DYPLOMOWE Uwagi L01_b
Sale 3.27A Wykładowcy HECIAK Jakub dr inż. arch., KAMIONKA Lucjan dr hab. inż. arch, prof.PŒK, WEHLE-STRZELECKA Stanisława prof.dr hab.arch.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 4/1 401AUŒroda 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/04/17 ... 01/24/18
Przedmioty RYSUNEK ODRÊCZNY Uwagi 104BUA
Sale 3.21A Wykładowcy HECIAK Jakub dr inż. arch.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 L07_aŒroda 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/11/17 ... 01/31/18
Przedmioty RYSUNEK ODRÊCZNY Uwagi 104BUB
Sale 3.21A Wykładowcy HECIAK Jakub dr inż. arch.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 L08_aPičtek 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/06/17 ... 01/26/18
Przedmioty RYSUNEK ODRÊCZNY Uwagi 103BUA
Sale 3.21A Wykładowcy HECIAK Jakub dr inż. arch.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 L05_aPičtek 11:40-13:30 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/06/17 - 02/02/18
Przedmioty PLANOWANIE PRZESTRZENNE Uwagi 301AUB
Sale 17A Wykładowcy HECIAK Jakub dr inż. arch.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 L02_aPičtek 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/13/17 ... 02/02/18
Przedmioty RYSUNEK ODRÊCZNY Uwagi 102BUB
Sale 3.21A Wykładowcy HECIAK Jakub dr inż. arch.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 L04_aPoniedziałek 08:00-09:50 Æwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/02/17 ... 01/22/18
Przedmioty ALGEBRA LINIOWA Uwagi BRAK
Sale 1.11C Wykładowcy HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102Poniedziałek 08:00-09:50 Æwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/09/17 ... 01/29/18
Przedmioty RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE Uwagi BRAK
Sale 1.11C Wykładowcy HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 Z 201Wtorek 08:00-09:50 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/03/17 ... 01/23/18
Przedmioty ALGEBRA LINIOWA Uwagi BRAK
Sale Aula Gł 2 Wykładowcy HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102Czwartek 09:50-11:40 Æwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/05/17 ... 01/25/18
Przedmioty ALGEBRA LINIOWA Uwagi BRAK
Sale 2.07C Wykładowcy HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 101Czwartek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/05/17 ... 01/25/18
Przedmioty RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE Uwagi BRAK
Sale 2.07C Wykładowcy HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 Z 201Czwartek 13:30-15:20 Æwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/05/17 ... 01/25/18
Przedmioty STATYSTYKA W INŻYNIERII ŒRODOWISKA Uwagi BRAK
Sale 2.20 ENERG Wykładowcy HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒCzwartek 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty STATYSTYKA W INŻYNIERII ŒRODOWISKA Uwagi BRAK
Sale 1.14 ENERG Wykładowcy HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZPičtek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/06/17 ... 01/26/18
Przedmioty RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE Uwagi BRAK
Sale 1.20C Wykładowcy HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 E, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 E 202Pičtek 11:40-13:30 Æwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/06/17 ... 01/26/18
Przedmioty STATYSTYKA W INŻYNIERII ŒRODOWISKA Uwagi BRAK
Sale 1.15 ENERG Wykładowcy HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZPičtek 08:00-09:50 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/06/17 - 02/02/18
Przedmioty ANALIZA MATEMATYCZNA I Uwagi BRAK
Sale Aula Gł 2 Wykładowcy HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102Poniedziałek 09:50-11:40 Æwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/02/17 ... 01/22/18
Przedmioty MATEMATYKA DYSKRETNA Uwagi BRAK
Sale 2.07C Wykładowcy HOŻEJOWSKI Leszek dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 L 201Poniedziałek 08:00-09:50 Wykład
Tyg. 1-5, 10/02/17 - 10/30/17
Przedmioty REPETYTORIUM Z MATEMATYKI Uwagi BRAK
Sale Aula Gł 2 Wykładowcy HOŻEJOWSKI Leszek dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 Z 102Poniedziałek 11:40-13:30 Æwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/09/17 ... 01/29/18
Przedmioty MATEMATYKA DYSKRETNA Uwagi BRAK
Sale 2.07C Wykładowcy HOŻEJOWSKI Leszek dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 L 202Poniedziałek 11:40-13:30 Rezerwacja
Tyd. 5, 10/30/17
Przedmioty BRAK Uwagi Rezerwacja jednorazowa
Sale 1.06C Wykładowcy HOŻEJOWSKI Leszek dr
Studenci BRAK Grupy BRAKPoniedziałek 08:00-09:50 Wykład
Tyg. 6-15, 11/06/17 - 01/08/18
Przedmioty ANALIZA MATEMATYCZNA I Uwagi BRAK
Sale Aula Gł 2 Wykładowcy HOŻEJOWSKI Leszek dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 Z 102Wtorek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/03/17 ... 01/23/18
Przedmioty MATEMATYKA DYSKRETNA Uwagi BRAK
Sale 2.06C Wykładowcy HOŻEJOWSKI Leszek dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 L 202Wtorek 13:30-15:20 Æwiczenia
Tyg. 1-5, 10/03/17 - 10/31/17
Przedmioty REPETYTORIUM Z MATEMATYKI Uwagi BRAK
Sale 4.17C Wykładowcy HOŻEJOWSKI Leszek dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 Z 101Wtorek 13:30-15:20 Æwiczenia
Tyg. 6-15, 11/07/17 - 01/09/18
Przedmioty ANALIZA MATEMATYCZNA I Uwagi BRAK
Sale 4.17C Wykładowcy HOŻEJOWSKI Leszek dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 Z 101Wtorek 08:00-09:50 Æwiczenia
Tyg. 11-15, 12/12/17 - 01/09/18
Przedmioty ANALIZA MATEMATYCZNA I Uwagi BRAK
Sale 2.06C Wykładowcy HOŻEJOWSKI Leszek dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 Z 102Œroda 08:00-09:50 Æwiczenia
Tyg. 1-5, 10/04/17 - 11/01/17
Przedmioty REPETYTORIUM Z MATEMATYKI Uwagi BRAK
Sale 2.06C Wykładowcy HOŻEJOWSKI Leszek dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 Z 102