Grupa: Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E 4ED12

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N


W
T

Laboratorium, tydzień Metody optymalizacji, Strząbala Paweł mgr inż, 4.22D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E L03_a
4ED12A

Laboratorium, tydzień Wybrane zagadnienia teorii sterowania, ZAWARCZYŃSKI Łukasz mgr inż., 5.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E L03_a
4ED12AWykład, nieparzyste Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Frankowski Mirosław mgr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 N, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 I


Ś
R


Wykład, tydzień Metody optymalizacji, ŁASKAWSKI Michał dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E 4ED12
C
Z
W

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, WCIŚLIK Mirosław prof. dr hab. inż., 2.15HD, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E L03_a
4ED12A

P
T

Wykład, tydzień Wybrane zagadnienia teorii sterowania, STEFAŃSKI Tadeusz dr hab.inż.,prof PŚk, 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E 4ED12


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/12/18