Grupa: Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I 1Ang

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N

Laboratorium, nieparzyste Humanistic Course 1, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I 1Ang

Laboratorium, nieparzyste Introduction to Computer Science, BARAN Remigiusz dr inż., 4.28D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L15_a

W
T

Wykład, tydzień Fundamentals of Electronics, WIRASZKA Dorota dr inż., 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L15_a

Ćwiczenia, tydzień Calculus and Linear Algebra, LENARCIK Andrzej dr, 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I 1Ang

Ćwiczenia, parzyste Arithmetic and Logic Systems, GŁUSZEK Adam dr inż., 1.14DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L15_a

Wykład, tydzień Calculus and Linear Algebra, LENARCIK Andrzej dr, 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I 1AngŒ
RWykład, tydzień Introduction to Computer Science, BARAN Remigiusz dr inż., 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L15_aC
Z
W
A
R
T
E
K

Wykład, tydzień Arithmetic and Logic Systems, GŁUSZEK Adam dr inż., 1.14DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L15_a


Laboratorium, nieparzyste Fundamentals of Electronics, WIRASZKA Dorota dr inż., 4.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L15_a

Laboratorium, nieparzyste Arithmetic and Logic Systems, GŁUSZEK Adam dr inż., 1.14DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L15_a

Wykład, tydzień Fundamentals of Programming 1, CHROBOT Arkadiusz dr inż., 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I 1Ang
Wykład, parzyste Physics, SUCHAŃSKA Małgorzata dr hab.,prof PŒK, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L15_a

Ćwiczenia, parzyste Physics, SUCHAŃSKA Małgorzata dr hab.,prof PŒK, 1.16DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L15_aP
T


Laboratorium, parzyste Physics, SUCHAŃSKA Małgorzata dr hab.,prof PŒK, 1.16DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L15_a

Laboratorium, tydzień Fundamentals of Programming 1, Tomaszewski Karol dr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I 1Ang
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/18/19