Grupa: Stacjonarne I stopnia WMiBM

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

projekt, nieparzyste Praca dyplomowa, RADEK Norbert dr hab. inż. pro, 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 41LiS

projekt, nieparzyste GRAFIKA INŻYNIERSKA, PAŁA Robert mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A L05_a
103AA

projekt, nieparzyste Układy sterowania maszyn i urządzeń, TAKOSOGLU Jakub dr, 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 31PSB

projekt, parzyste Zarys budowy broni i amunicji, GAPIŃSKI Daniel dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW

projekt, 08:15-09:45, Tyg. 8, 10, 12, 14 GRAFIKA INŻYNIERSKA, JANUS-Gałkiewicz Urszula mgr i, 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A
Grupa wyrównawcza

Wykład, nieparzyste INŻYNIERIA EKSPLOATACJI, KURP Piotr dr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Wykład, nieparzyste MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, MADEJ Monika dr hab. inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T

Wykład, nieparzyste METROLOGIA, MAKIEŁA Włodzimierz dr hab.inż. prof. PŚK, 2.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

Wykład, tydzień TECHNOLOGIE NAPRAWY I REGENERACJI, RADEK Norbert dr hab. inż. pro, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 41LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 42TS

Wykład, tydzień ELEKTROTECHNIKA, JANECKI Dariusz dr hab.inż.prof.PŚk, 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 103A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 103M

Wykład, tydzień Mechanika techniczna I, RADZISZEWSKI Leszek dr hab.inż.prof.PŚk, 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T

Wykład, parzyste Metrologia I, ADAMCZAK Stanisław prof. dr ha, STĘPIEŃ Krzysztof dr hab. inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 202A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 202M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T

Wykład, parzyste SKUTKI ZAGROŻEŃ ELEKTRYCZNYCH, KEKEZ Michał dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 33BPT

Seminarium, nieparzyste SEMINARIUM DYPLOMOWE, KRZYSZTOFIK IZABELA Dr hab. in, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 402A

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, KONIECZNY Marek dr hab. inż., 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 44IMM

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, ADAMCZAK Stanisław prof. dr ha, 2.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 W 41IWP

projekt, nieparzyste Bezpieczeństwo systemów i inst. przem., DEPCZYŃSKI Wojciech dr inż., 5.12B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 33BPT

projekt, parzyste GRAFIKA INŻYNIERSKA, JANUS-Gałkiewicz Urszula mgr i, 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A L04_a
102AB

Wykład, nieparzyste INŻYNIERIA JAKOŚCI, MAKIEŁA Włodzimierz dr hab.inż. prof. PŚK, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 401A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 402A

Wykład, Tyg. 3, 5, 7 AKADEMICKIE DOBRE WYCHOWANIE, Maj-Malinowska Barbara mgr, 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 103A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 103MĆwiczenia, nieparzyste Budowa, dynamika i ster. obiek. latając., STEFAŃSKI Konrad dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 402A

Ćwiczenia, nieparzyste ELEKTROTECHNIKA, CABAJ Marek mgr inż., 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 102A

Ćwiczenia, tydzień ANALIZA MATEMATYCZNA, PAWIŃSKA Anna dr, 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 102M

projekt, nieparzyste KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA, LIS Zbigniew dr inż., 2.12CHC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 W 301W

projekt, nieparzyste RYSUNEK TECHNICZNY, LIPIEC Sebastian mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W L01_a
101WA

projekt, parzyste GEOMETRIA WYKREŚLNA, GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŚk, 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W L02_a
101WB

projekt, nieparzyste METODY KOMPUTEROWE W MECHANICE, STĄPÓR Paweł dr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 W 301W

projekt, tydzień Działania wizualne 3D - rzeźba, SULIGA Piotr mgr, 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

projekt, parzyste Podst. proj. proc. obróbki plastycznej, PACANOWSKI Jarosław dr inż., 102HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW

projekt, parzyste RYSUNEK TECHNICZNY, JANUS-Gałkiewicz Urszula mgr i, 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M L06_a
103MB

Laboratorium, nieparzyste TECHNIKI WYTWARZANIA I, Bucki Tomasz mgr inż., SZWED Bartłomiej mgr inż., 106HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201M
L02_b

Laboratorium, nieparzyste Aplik. internet. w ster. i monit. proc., MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 401A
L01_b

Laboratorium, nieparzyste UKŁADY CYFROWE I MIKROPROCESOROWE, CABAJ Marek mgr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L02_a
301AB

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Laboratorium, tydzień PODSTAWY INFORMATYKI, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 202A
L03_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, WIERUS Andrzej mgr, 1.13B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Laboratorium, tydzień Pojazdy samochodowe II, SZUMSKA Emilia mgr inż., 12MDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS

Laboratorium, tydzień TECHNIKI WYTWARZANIA I, Bucki Tomasz mgr inż., SZWED Bartłomiej mgr inż., 106HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201M
L02_bLaboratorium, nieparzyste OBRÓBKA BEZUBYTKOWA, KARGUL Marcin mgr inż., 106HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T L03_a
42TSA

Laboratorium, nieparzyste FIZYKA, KOWALCZYK Joanna mgr inż., 3.22B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A L06_a
103AB

Laboratorium, nieparzyste TECHNOLOGIE NAPRAWY I REGENERACJI, MULCZYK K. mgr, Studencka1, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T L04_a
42TSB

Laboratorium, nieparzyste METROLOGIA, ZMARZŁY Paweł dr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

Laboratorium, nieparzyste Komp. wspom. proc. technol. I, MAJ Piotr mgr inż., 104HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Laboratorium, tydzień PODSTAWY INFORMATYKI, SZMIDT Piotr Mgr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T L01_a
201TA

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TS

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, WIERUS Andrzej mgr, 1.13B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TS

Laboratorium, tydzień PROGRAMOWANIE ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH, ZWIERZCHOWSKI Jarosław dr inż., 207CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD

Laboratorium, parzyste Automatyzacja w systemach CAD, Łaganowska Małgorzata Mgr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 W 301W

Laboratorium, parzyste OBRÓBKA BEZUBYTKOWA, THOMAS Piotr dr inż., 106HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T L02_a
41LiSB

Laboratorium, parzyste GRAFIKA INŻYNIERSKA, DZIOBA Ihor dr hab., prof. PŚk, 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A L05_a
103AA

Laboratorium, parzyste FIZYKA, KOWALCZYK Joanna mgr inż., 3.22B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M L06_a
103MB

Laboratorium, nieparzyste Termodynamika I, KANIOWSKI Robert dr inż., 2.14HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD

Laboratorium, nieparzyste SKUTKI ZAGROŻEŃ ELEKTRYCZNYCH, KEKEZ Michał dr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, LACZEK Małgorzata mgr, 5.27B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A 302A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L01_a
301AA

Laboratorium, tydzień EKSPLOATACJA TECHNICZNA POJAZDÓW SAMOCH., GRABSKI Paweł mgr inż., 9MDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TS

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A 302A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L04_a
302AB

Laboratorium, tydzień KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA, JANUS-Gałkiewicz Urszula mgr i, 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, WIERUS Andrzej mgr, 1.13B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A 302A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L03_a
302AA

Laboratorium, parzyste Grafika komputerowa, LIS Zbigniew dr inż., 2.12CHC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 W 301W

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY TECHNIKI CIEPLNEJ, KANIOWSKI Robert dr inż., 2.14HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T L02_a
201TB

Laboratorium, nieparzyste GRAFIKA INŻYNIERSKA, JANUS-Gałkiewicz Urszula mgr i, 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A L06_a
103AB

Laboratorium, nieparzyste TECHNOLOGIE NAPRAWY I REGENERACJI, MULCZYK K. mgr, Studencka1, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T L03_a
42TSA

Laboratorium, nieparzyste FIZYKA, KOWALCZYK Joanna mgr inż., 3.22B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M L04_a
102MB

Laboratorium, nieparzyste NAPĘDY I STEROW. HYDRAULICZNE I PNEUMAT., SIKORA Krzysztof dr inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 33BPT

Laboratorium, tydzień Pojazdy samochodowe II, SZUMSKA Emilia mgr inż., 12MDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TS

Laboratorium, tydzień PODSTAWY INFORMATYKI, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, WIERUS Andrzej mgr, 1.13B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 33BPT

Laboratorium, tydzień Bazy danych w systemach produkcyjnych, ZWIERZCHOWSKI Jarosław dr inż., 106CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 401A
L03_b

Laboratorium, parzyste Automat. ukł. obserwacyj. i śledzących, KRZYSZTOFIK IZABELA Dr hab. in, 2.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 402A

Laboratorium, parzyste TERMODYNAMIKA, KANIOWSKI Robert dr inż., 2.14HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 W 301W

Laboratorium, parzyste FIZYKA, BŁASIAK Małgorzata dr, 3.22B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M L02_a
101MB

Wykład, nieparzyste Historia architektury powszechnej, DOROZ - TUREK Małgorzata dr in, 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

Wykład, tydzień PODSTAWY EKSPLOATACJI TECHNICZNEJ, KURP Piotr dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T

Wykład, parzyste Bezpieczeństwo systemów i inst. przem., DEPCZYŃSKI Wojciech dr inż., 5.12B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 33BPT

Wykład, parzyste Historia sztuki, architektury i wzornic., DOROZ - TUREK Małgorzata dr in, 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101W

Wykład, parzyste UKŁADY CYFROWE I MIKROPROCESOROWE, MYCZUDA Zynowij prof.dr hab.inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A 302A

Wykład, 15:20-17:55, Tyg. 11-15 Komputerowy zapis konstrukcji, MOLASY Robert dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 41LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 42TS
grupa wyrównawcza


Wykład, nieparzyste PODSTAWY INFORMATYKI, DZIOPA Zbigniew dr hab.inż. prof. PŚk, Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 202A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 202M

Wykład, nieparzyste Defektoskopia, BOLANOWSKI Kazimierz dr inż., 5.12B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 33BPT

Wykład, nieparzyste Zaawans. zagadn. wzornictwa produktu, GRABA Marcin dr inż., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 W 301W

Wykład, tydzień Elementy wykonawcze automatyki, ŁASKI Paweł dr inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A 302A

Wykład, tydzień ANALIZA MATEMATYCZNA, MIGUS Piotr dr, 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I 101I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101W

Wykład, parzyste Automat. ukł. obserwacyj. i śledzących, KRZYSZTOFIK IZABELA Dr hab. in, 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 402A

Wykład, parzyste Bezpieczeństwo w obróbce materiałów, RADEK Norbert dr hab. inż. pro, 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 33BPT

Wykład, parzyste MIKROSKOPIA OPTYCZNA I ELEKTRONOWA, MOLA Renata Dr hab.inż., 105HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Wykład, parzyste Układy sterowania maszyn i urządzeń, TAKOSOGLU Jakub dr, 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 31PSB

Ćwiczenia, nieparzyste Metrologia I, STĘPIEŃ Krzysztof dr hab. inż., 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201M

Ćwiczenia, nieparzyste NAPĘDY I STEROW. HYDRAULICZNE I PNEUMAT., SIKORA Krzysztof dr inż., 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC

Ćwiczenia, parzyste Termodynamika I, KANIOWSKI Robert dr inż., 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC

Ćwiczenia, Tyg. 8-15 Podstawy działań wizualnych, GRABA Marcin dr inż., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 W 41IWP, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 W 42PFP

Ćwiczenia, nieparzyste CHEMIA TECHNICZNA, MADEJ Monika dr hab. inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 101M

Ćwiczenia, Tyg. 1-15 ANALIZA MATEMATYCZNA, PAWIŃSKA Anna dr, 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 102A

Ćwiczenia, parzyste CHEMIA TECHNICZNA, MADEJ Monika dr hab. inż., 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 102M

Ćwiczenia, parzyste FIZYKA, KYZIOŁ Jan dr inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 101A

Ćwiczenia, Tyg. 1-10 ALGEBRA LINIOWA, MIGUS Piotr dr, 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I 101I

Ćwiczenia, tydzień Mechanika techniczna I, KYZIOŁ Jan dr inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T

Ćwiczenia, Tyg. 11-16 ANALIZA MATEMATYCZNA, NOCOŃ Łukasz Dr inż., 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I 101I

projekt, Tyg. 6-10 PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TS
grupa wyrównawcza
Seminarium, parzyste SEMINARIUM DYPLOMOWE, PŁONECKI Leszek dr hab.inż.prof.PŚk, 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 401A

Wykład, nieparzyste PODST. ARCHIT. KOMPUT. I SYST. OPERAC., CEDRO Leszek Dr hab.inż. prof., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A 302A

Wykład, Tyg. 1-10 ALGEBRA LINIOWA, MIGUS Piotr dr, 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I 101I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101W

Wykład, tydzień DYNAMIKA SAMOCHODU, STAŃCZYK Tomasz prof. dr hab.inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC

Wykład, tydzień OBRÓBKA UBYTKOWA, MIKO Edward dr hab.inż.prof.PŚk, 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 202A

Wykład, parzyste PROGRAMOWANIE ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH, PŁONECKI Leszek dr hab.inż.prof.PŚk, 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD

Wykład, Tyg. 11-15 ANALIZA MATEMATYCZNA, MIGUS Piotr dr, 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I 101I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101W

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, ADAMCZAK Stanisław prof. dr ha, 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 W 42PFP

Seminarium, parzyste SEMINARIUM DYPLOMOWE, PŁONECKI Leszek dr hab.inż.prof.PŚk, 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 401A


Wykład, parzyste PODSTAWY ELEKTRONIKI, MYCZUDA Zynowij prof.dr hab.inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 202Mprojekt, 13:30-16:05, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, MADEJ Monika dr hab. inż., 101HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201IW
T
O
R
E
K

Wykład, nieparzyste GRAFIKA INŻYNIERSKA, MOLASY Robert dr inż., 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 103A

Wykład, nieparzyste Systemy naprowadz. obiektów latających, KORUBA Zbigniew prof.dr hab.inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 402A

Wykład, nieparzyste Środki indywidualnej ochrony, RADZISZEWSKI Leszek dr hab.inż.prof.PŚk, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW

Wykład, nieparzyste EKONOMIA, OKSANYCH Oleksander prof. dr hab. inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T

Wykład, tydzień SPAWALNICTWO, SKRZYPCZYK Andrzej dr inż., 5.12B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Wykład, parzyste Budowa, dynamika i ster. obiek. latając., KORUBA Zbigniew prof.dr hab.inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 402A

projekt, nieparzyste Projekt. spec. I - projektow. mebla, KOZUB Waldemar dr hab., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 W 301W

projekt, nieparzyste GRAFIKA INŻYNIERSKA, PAŁA Robert mgr inż., 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A L02_a
101AB

projekt, nieparzyste INŻYNIERIA JAKOŚCI, GOGOLEWSKI Damian mgr inż., 110HBa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 43CAD

projekt, parzyste Praca dyplomowa, GONTARSKI Dariusz dr inż., Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 41LiS

projekt, parzyste Systemy naprowadz. obiektów latających, GAPIŃSKI Daniel dr inż., 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 402A

Wykład, nieparzyste PODSTAWY MECHATRONIKI, DINDORF Ryszard prof.dr hab.inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I 41PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I 42IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I 43BPT, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 41KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 42SiC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 43CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 44IMM, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 45UTI

Wykład, nieparzyste ELEKTROTECHNIKA, SZCZEŚNIAK Adam dr inż., Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I 101I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T

Wykład, nieparzyste Zasady użytkowania broni i amunicji, GAPIŃSKI Daniel dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW

Wykład, nieparzyste Ekonomika przedsiębiorstw, OKSANYCH Oleksander prof. dr hab. inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 W 41IWP, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 W 42PFP

Wykład, tydzień PROPEDEUTYKA AUTOMATYKI, STAMIROWSKI Jerzy dr hab. inż. prof.PŚk, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 103A

Wykład, tydzień URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO, FRANKOWSKI Jerzy dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TS

Wykład, tydzień OBRÓBKA SKRAWANIEM, MIKO Edward dr hab.inż.prof.PŚk, 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW

Wykład, parzyste Projektowanie mechatroniczne, DINDORF Ryszard prof.dr hab.inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

Wykład, parzyste PODSTAWY ELEKTRONIKI, MYCZUDA Zynowij prof.dr hab.inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T

Wykład, parzyste Opakowania w systemach logistycznych, GONTARSKI Dariusz dr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS

Wykład, parzyste Zarys budowy broni i amunicji, GAPIŃSKI Daniel dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW

Wykład, parzyste OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, KOTULSKA Magdalena dr, 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 202A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 202M

Wykład, nieparzyste METODY KOMPUTEROWE W MECHANICE, STĄPÓR Paweł dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 W 301W

Wykład, parzyste MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, MADEJ Monika dr hab. inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Wykład, parzyste Termodynamika I, PASTUSZKO Robert dr hab. inż., 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Wykład, nieparzyste PODSTAWY TECHNIKI CIEPLNEJ, PASTUSZKO Robert dr hab. inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T

Wykład, tydzień Przedmiot HES I, ANDRUSZKO Lubow dr, 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 103A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I 101I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 103M

Wykład, parzyste INŻYNIERIA JAKOŚCI, MAKIEŁA Włodzimierz dr hab.inż. prof. PŚK, Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I 41PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I 42IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I 43BPT, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 41KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 42SiC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 43CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 44IMM, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 45UTI

projekt, Tyg. 8-15 PAŁA Tadeusz mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T
grupa wyrównawcza


projekt, nieparzyste INŻYNIERIA JAKOŚCI, GOGOLEWSKI Damian mgr inż., 110HBa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I 43BPT

projekt, parzyste RYSUNEK TECHNICZNY, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T
L05_b

Ćwiczenia, nieparzyste PODSTAWY LOGISTYKI, DANIELEWSKI Hubert mgr, 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TS

Ćwiczenia, nieparzyste FIZYKA, KYZIOŁ Jan dr inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 102M

Ćwiczenia, nieparzyste FIZYKA, BŁASIAK Małgorzata dr, 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 103A

Ćwiczenia, nieparzyste TRANSPORT SZYNOWY, PAWEŁCZYK Marek dr hab.inż. prof. PŚk, 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 41LiS

Ćwiczenia, tydzień Wychowanie fizyczne, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

Ćwiczenia, parzyste CHEMIA TECHNICZNA, MADEJ Monika dr hab. inż., 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 103M

Ćwiczenia, parzyste FIZYKA, BŁASIAK Małgorzata dr, 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 102A

Ćwiczenia, parzyste ELEKTROTECHNIKA, CABAJ Marek mgr inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 102M

Laboratorium, nieparzyste PODST. ARCHIT. KOMPUT. I SYST. OPERAC., BĄKOWSKI Andrzej dr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L04_a
302AB

Laboratorium, nieparzyste Termodynamika I, KANIOWSKI Robert dr inż., 2.14HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Laboratorium, nieparzyste FIZYKA, KOWALCZYK Joanna mgr inż., 3.22B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W L02_a
101WB

Laboratorium, nieparzyste NAPĘDY I STEROW. HYDRAULICZNE I PNEUMAT., SIKORA Krzysztof dr inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC

Laboratorium, tydzień CAD/CAM, SKRZYNIARZ Michał mgr inż., 104HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L03_a
302AA

Laboratorium, parzyste FIZYKA, KOWALCZYK Joanna mgr inż., 3.22B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T
L04_b

Laboratorium, parzyste Obróbki wykończeniowe, Dudek Dominik dr inż., 5.12B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Laboratorium, parzyste BADANIA NIENISZCZĄCE, MŁYNARCZYK Piotr mgr inż., 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 W 301W

Laboratorium, parzyste Termodynamika I, KANIOWSKI Robert dr inż., 2.14HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC

Laboratorium, parzyste PODSTAWY MECHATRONIKI, SIKORA Krzysztof dr inż., 103HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 41KWW

Ćwiczenia, nieparzyste WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, PASTUSZKO Robert dr hab. inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Ćwiczenia, parzyste URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO, FRANKOWSKI Jerzy dr inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TS

Ćwiczenia, parzyste Środki indywidualnej ochrony, GAPIŃSKI Daniel dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW

Ćwiczenia, Tyg. 11-16 ANALIZA MATEMATYCZNA, PAWIŃSKA Anna dr, 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 102M

projekt, nieparzyste INŻYNIERIA JAKOŚCI, GOGOLEWSKI Damian mgr inż., 110HBa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I 41PSBLaboratorium, nieparzyste OBRÓBKA UBYTKOWA, ZMARZŁY Paweł dr inż., 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T L02_a
41LiSB

Laboratorium, tydzień STEROWNIKI PLC I REGULATORY CYFROWE, Łaganowska Małgorzata Mgr inż., 206HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L01_a
301AA

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 W 301W

Laboratorium, tydzień KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA, PAŁA Tadeusz mgr inż., 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC

Laboratorium, parzyste Paliwa konwenc. i altern. stos. w trans., Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T L02_a
41LiSB

Laboratorium, parzyste OBRÓBKA UBYTKOWA, ZMARZŁY Paweł dr inż., 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T L01_a
41LiSA

Laboratorium, nieparzyste Techniki laserowe, MULCZYK K. mgr, 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 45UTI

Laboratorium, nieparzyste FIZYKA, KOWALCZYK Joanna mgr inż., 3.22B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I L01_a
101IA

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY MECHATRONIKI, SIKORA Krzysztof dr inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 44IMM

Laboratorium, parzyste Nowoczesne techn. prod. w urz. transp., MULCZYK K. mgr, 8CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS

Laboratorium, parzyste PODSTAWY MECHATRONIKI, SIKORA Krzysztof dr inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 43CAD

projekt, nieparzyste Opakowania w systemach logistycznych, GONTARSKI Dariusz dr inż., 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS

projekt, tydzień Budowa, dynamika i ster. obiek. latając., NOCOŃ Łukasz Dr inż., 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 402A

Laboratorium, nieparzyste Techniki laserowe, MULCZYK K. mgr, 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 44IMM

Laboratorium, nieparzyste NAPĘDY I STEROW. HYDRAULICZNE I PNEUMAT., SIKORA Krzysztof dr inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD

Laboratorium, nieparzyste FIZYKA, BŁASIAK Małgorzata dr, 3.22B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T
L01_b

Laboratorium, tydzień TECHNIKI INFORMACYJNE, PAWLIKOWSKI Rafał dr inż., 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W L02_a
101WB

Laboratorium, tydzień STEROWNIKI PLC I REGULATORY CYFROWE, WITKOWSKI Grzegorz mgr inż., 206HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L03_a
302AA

Laboratorium, tydzień Techniki wytwarzania / Techn. of prod., Bucki Tomasz mgr inż., 102HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

Laboratorium, parzyste PODST. ARCHIT. KOMPUT. I SYST. OPERAC., BĄKOWSKI Andrzej dr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L04_a

Laboratorium, parzyste FIZYKA, PAWELEC Katarzyna Mgr inż., 3.22B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W L01_a
101WA

Laboratorium, parzyste PODSTAWY MECHATRONIKI, SIKORA Krzysztof dr inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 42SiC

Laboratorium, Tyg. 1-5 Metaloznawstwo II, CIEŚLIK Michał mgr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201M

Laboratorium, tydzień PODST. ARCHIT. KOMPUT. I SYST. OPERAC., BĄKOWSKI Andrzej dr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L03_a
302AAĆwiczenia, Tyg. 1-15 ANALIZA MATEMATYCZNA, PAWIŃSKA Anna dr, 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 101M

Ćwiczenia, tydzień ANALIZA MATEMATYCZNA, NOCOŃ Łukasz Dr inż., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101W

Ćwiczenia, tydzień Wychowanie fizyczne, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 202A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 202M

Ćwiczenia, parzyste ELEKTROTECHNIKA, CABAJ Marek mgr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 103A

Wykład, nieparzyste CAD/CAM, MIKO Edward dr hab.inż.prof.PŚk, 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A 302A

Wykład, Tyg. 1-8 RYSUNEK TECHNICZNY, KURDZIEL Jerzy dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101W

Wykład, tydzień NAPĘD I STEROWANIE HYDRAUL. I PNEUMAT., DINDORF Ryszard prof.dr hab.inż., 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 202A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Wykład, tydzień Maszyny i systemy produkcyjne, KUNDERA Czesław prof.dr hab.inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I 41PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I 42IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I 43BPT

Wykład, parzyste Przedmiot HES III, OSSOWSKA Katarzyna dr, 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 W 41IWP, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 W 42PFP

Wykład, parzyste BADANIA NIENISZCZĄCE, BOLANOWSKI Kazimierz dr inż., 5.12B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 W 301W

Ćwiczenia, nieparzyste WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, PASTUSZKO Robert dr hab. inż., 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

Ćwiczenia, nieparzyste FIZYKA, KYZIOŁ Jan dr inż., 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 101M

Ćwiczenia, Tyg. 1-10 ALGEBRA LINIOWA, MIGUS Piotr dr, 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 102M

Ćwiczenia, Tyg. 1-15 ANALIZA MATEMATYCZNA, PAWIŃSKA Anna dr, 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 103M

Ćwiczenia, parzyste CHEMIA TECHNICZNA, MADEJ Monika dr hab. inż., 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I 101I

projekt, nieparzyste INŻYNIERIA JAKOŚCI, GOGOLEWSKI Damian mgr inż., 110HBa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 42SiC

projekt, tydzień Grafika inż. z element. rys. techniczn., PAŁA Tadeusz mgr inż., 2.02B, 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I L02_a
101IB

projekt, tydzień Ekonomika przedsiębiorstw, OKSANYCH Oleksander prof. dr hab. inż., 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 W 42PFP
L03_b

projekt, Tyg. 9, 11, 13, 15, 17 GRAFIKA INŻYNIERSKA, JANUS-Gałkiewicz Urszula mgr i, 5.12B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A
Grupa wyrównawcza
Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, JURECKI Rafał Dr hab.in., 4.23B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 42SiC


Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, ZOWCZAK Włodzimierz dr hab. inż., prof. PŚk, 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I 43BPT

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, DINDORF Ryszard prof.dr hab.inż., 4.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I 41PSB

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, ADAMCZAK Stanisław prof. dr ha, 2.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 41KWW


Laboratorium, 13:30-16:05, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 101HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T L01_a
201TA


Wykład, parzyste Podstawy elektroniki II, MYCZUDA Zynowij prof.dr hab.inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 202A

Laboratorium, 11:40-14:15, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 101HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T L02_a
201TB
Ś
R
O
D
A

Wykład, nieparzyste MASZYNOZNAWSTWO, GRABAS Bogusław dr inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 103M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101W

Wykład, nieparzyste ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGIĄ, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 41KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 42SiC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 43CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 44IMM, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 45UTI

Wykład, nieparzyste Hałas i drgania maszyn, MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 31PSB

Wykład, nieparzyste Obróbki wykończeniowe, SPADŁO Sławomir dr hab.inż., prof. PŚk, 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Wykład, tydzień Metoda elementów skończonych I, ROKACH Igor dr hab.prof.PŚk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD

Wykład, tydzień LOGISTYKA ODNOWY SYSTEMÓW TECHNICZNYCH, GONTARSKI Dariusz dr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS

Wykład, parzyste Zaawansowane systemy CAD, ŁASKI Paweł dr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 W 301W

Wykład, parzyste ERGONOMIA I BHP, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 103A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 103M

Wykład, parzyste Analiza ryzyka, MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 33BPT

Wykład, nieparzyste Ekologia i zarządzanie środowiskiem, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 33BPT

Wykład, nieparzyste Pojazdy samochodowe II, JURECKI Rafał Dr hab.in., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TS

Wykład, nieparzyste OBRÓBKA PLASTYCZNA, MIŁEK Tomasz dr inż., 102HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW

Wykład, nieparzyste STEROWNIKI PLC I REGULATORY CYFROWE, WIŚNIEWSKI Hubert mgr inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A 302A

Wykład, parzyste Samochodowe silniki spalinowe I, ŁAGOWSKI Piotr dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC

Wykład, parzyste ERGONOMIA I BHP, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I 101I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101W

Wykład, parzyste KOMPUTEROWE WSP. PROCESÓW TECHNOLOGICZ., BOCHNIA Jerzy dr inż., 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 W 301W

Wykład, parzyste OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, KOTULSKA Magdalena dr, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

Wykład, Tyg. 7, 9, 11, 13, 15 EKONOMIKA TRANSPORTU, ŚRENIAWSKA Elżbieta mgr, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T

Laboratorium, nieparzyste GRAFIKA INŻYNIERSKA, JANUS-Gałkiewicz Urszula mgr i, 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A L04_a
102AB

Laboratorium, nieparzyste Techniki laserowe, DANIELEWSKI Hubert mgr, 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 42SiC

Laboratorium, nieparzyste KOMPUTEROWE WSP. PROCESÓW TECHNOLOGICZ., KOZIOR Tomasz mgr inż., 104HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 W 301W

Laboratorium, nieparzyste UKŁADY CYFROWE I MIKROPROCESOROWE, CABAJ Marek mgr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L01_a
301AA

Laboratorium, nieparzyste FIZYKA, BŁASIAK Małgorzata dr, 3.22B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A L02_a
101AB

Laboratorium, tydzień Metaloznawstwo II, KONIECZNY Marek dr hab. inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201M
L02_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, LACZEK Małgorzata mgr, 5.27B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 202A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A L02_a
201AB

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 202A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A L03_a
202AA

Laboratorium, tydzień TECHNIKI WYTWARZANIA I, MOLA Renata Dr hab.inż., SZWED Bartłomiej mgr inż., 106HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201M
L01_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, WIERUS Andrzej mgr, 1.13B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 202A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A L01_a
201AA

Laboratorium, tydzień PODSTAWY INFORMATYKI, DZIOPA Zbigniew dr hab.inż. prof. PŚk, 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T L02_a
201TB

Laboratorium, tydzień Maszyny i systemy produkcyjne, BŁASIAK Sławomir dr inż., 107HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I 42IBW

Laboratorium, parzyste METODY KOMPUTEROWE W MECHANICE, STĄPÓR Paweł dr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 W 301W

Laboratorium, parzyste TEORIA REGULACJI II, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L02_a
301AB

Laboratorium, parzyste GRAFIKA INŻYNIERSKA, PAŁA Robert mgr inż., 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A L01_a
101AA

Laboratorium, parzyste WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, MARKIEWICZ Ireneusz dr inż., 1.19HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 202M
L03_b

Laboratorium, parzyste Napędy hydr. i pneum. w środ. transportu, SIKORA Krzysztof dr inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TS

Laboratorium, parzyste UKŁADY CYFROWE I MIKROPROCESOROWE, CABAJ Marek mgr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L04_a
302AB

Laboratorium, parzyste FIZYKA, BŁASIAK Małgorzata dr, 3.22B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M L03_a
102MA

projekt, nieparzyste Zaawansowane systemy CAD, Annusewicz Anna Mgr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 W 301W

projekt, parzyste INŻYNIERIA JAKOŚCI, GOGOLEWSKI Damian mgr inż., 110HBa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I 42IBW

projekt, nieparzyste GRAFIKA INŻYNIERSKA, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 103A
Uwaga to jest grupa laboratoryjna L07

projekt, parzyste PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L03_a
302AALaboratorium, nieparzyste TEORIA REGULACJI II, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L04_a
302AB

Laboratorium, nieparzyste UKŁADY CYFROWE I MIKROPROCESOROWE, CABAJ Marek mgr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L03_a
302AA

Laboratorium, tydzień Metaloznawstwo II, BOROWIECKA-JAMROZEK Joanna dr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 202M
L03_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T L02_a
201TB

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, WIERUS Andrzej mgr, 1.13B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T L01_a
201TA

Laboratorium, tydzień PODSTAWY INFORMATYKI, DZIOPA Zbigniew dr hab.inż. prof. PŚk, 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201M
L01_b

Laboratorium, tydzień KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA, PAŁA Robert mgr inż., 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW

Laboratorium, parzyste OBRÓBKA BEZUBYTKOWA, CIEŚLIK Michał mgr inż., 106HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 202A
L04_b

Laboratorium, parzyste TEORIA REGULACJI II, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L03_a
302AA

Laboratorium, parzyste Techniki laserowe, MULCZYK K. mgr, 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 43CAD

Laboratorium, parzyste WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, MARKIEWICZ Ireneusz dr inż., 1.19HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201M
L02_b

Laboratorium, parzyste Komp. wspom. proc. technol. I, MAJ Piotr mgr inż., 104HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC

Laboratorium, nieparzyste SPAWALNICTWO, SZWED Bartłomiej mgr inż., 2HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Laboratorium, nieparzyste Aplik. internet. w ster. i monit. proc., MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 401A
L03_b

Laboratorium, nieparzyste FIZYKA, KOWALCZYK Joanna mgr inż., 3.22B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A L05_a
103AA

Laboratorium, nieparzyste Metoda elementów skończonych I, ROKACH Igor dr hab.prof.PŚk, 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, LACZEK Małgorzata mgr, 5.27B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 202M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M L01_a
201MA

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 202M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M L03_a
202MA

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, WIERUS Andrzej mgr, 1.13B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 202M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M L02_a
201MB

Laboratorium, tydzień Maszyny i systemy produkcyjne, BŁASIAK Sławomir dr inż., 107HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I 41PSB

Laboratorium, tydzień Bazy danych w systemach produkcyjnych, ZWIERZCHOWSKI Jarosław dr inż., 106CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 401A
L01_b

Laboratorium, tydzień PODSTAWY INFORMATYKI, GRZYB Marta mgr inż., 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201A
L02_b

Laboratorium, parzyste ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY, PAWELEC Katarzyna Mgr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW

Laboratorium, parzyste PODSTAWY ROBOTYKI, WITKOWSKI Grzegorz mgr inż., 205HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L04_a
302AB

Laboratorium, parzyste Bezpieczeństwo w obróbce materiałów, PLISZKA Izabela mgr inż., Studencka1, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 33BPT

Laboratorium, parzyste TEORIA REGULACJI II, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L01_a
301AA

Laboratorium, parzyste Napędy hydr. i pneum. w środ. transportu, SIKORA Krzysztof dr inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS

Wykład, nieparzyste PODSTAWY INŻYNIERII RUCHU, SENDEK MATYSIAK Ewelina dr inż., 4.23B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T

Wykład, nieparzyste ELEMENTY PRAWA GOSPODARCZEGO, WOJCIESZAK Łukasz dr hab., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I 101I

Wykład, nieparzyste Promieniowanie optyczne - zagrożenia, ZOWCZAK Włodzimierz dr hab. inż., prof. PŚk, 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Wykład, nieparzyste Bazy danych w systemach produkcyjnych, ZWIERZCHOWSKI Jarosław dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 401A

Wykład, Tyg. 1-8 Podst. proj. proc. obróbki plastycznej, PACANOWSKI Jarosław dr inż., 102HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW

Wykład, tydzień Budowa samochodów i ciągników I, JURECKI Rafał Dr hab.in., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC

Wykład, Tyg. 2, 4, 6 AKADEMICKIE DOBRE WYCHOWANIE, Maj-Malinowska Barbara mgr, 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I 101I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101W
UWAGA! 25.10.2017r. (4 tydzien) jednorazowa zmiana miejsca realizacji zajec. Wyklad przeniesiono do auli 1.03A w bud. "A".

Wykład, parzyste SKUTKI ZAGROŻEŃ BIOLOGICZNYCH, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 33BPT

Wykład, parzyste METROLOGIA, STĘPIEŃ Krzysztof dr hab. inż., 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Wykład, nieparzyste Podstawy konstrukcji maszyn II, GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŚk, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Wykład, Tyg. 1-5 Grafika inż. z element. rys. techniczn., MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I 101I

Wykład, tydzień ANALIZA MATEMATYCZNA, KRUK Barbara dr, 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 103A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 103M

Wykład, tydzień PODSTAWY ROBOTYKI, PŁONECKI Leszek dr hab.inż.prof.PŚk, 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A 302A
UWAGA! 25.10.2017r. (4 tydzien) jednorazowa zmiana miejsca realizacji zajec. Wyklad przeniesiono do auli 1.08B w bud. "B".

Wykład, parzyste Komp. wspom. proc. technol. I, NOWAKOWSKI Łukasz dr inż., 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Wykład, parzyste PODSTAWY INŻYNIERII RUCHU, SENDEK MATYSIAK Ewelina dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TS
UWAGA! 25.10.2017r. (4 tydzien) jednorazowa zmiana miejsca realizacji zajec. Informacja w pokoju 4.12B w bud. "B" !!!

Wykład, Tyg. 6-13 FIZJOLOGIA PRACY, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I 101I

Laboratorium, tydzień PODST. ARCHIT. KOMPUT. I SYST. OPERAC., WIECZORKOWSKI Krzysztof mgr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L02_a
301AB

Laboratorium, parzyste GRAFIKA INŻYNIERSKA, DZIOBA Ihor dr hab., prof. PŚk, 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 103A
Uwaga to jest grupa laboratoryjna L07Ćwiczenia, nieparzyste ELEKTROTECHNIKA, MULCZYK K. mgr, 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T

Ćwiczenia, nieparzyste WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, MARKIEWICZ Ireneusz dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201A

Ćwiczenia, Tyg. 1-10 ALGEBRA LINIOWA, ŁABĘDZKI PAWEŁ dr inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T

Ćwiczenia, Tyg. 1-15 ANALIZA MATEMATYCZNA, NOCOŃ Łukasz Dr inż., 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I 101I

Ćwiczenia, parzyste Metrologia I, GORYCKI Łukasz mgr inż., 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201A

Ćwiczenia, Tyg. 11-15 ANALIZA MATEMATYCZNA, HOŻEJOWSKI Leszek dr, 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T

projekt, nieparzyste Podstawy konstrukcji maszyn II, PAŁA Robert mgr inż., 5.12B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC

projekt, nieparzyste GRAFIKA INŻYNIERSKA, JANUS-Gałkiewicz Urszula mgr i, 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A L06_a
103AB

projekt, parzyste Metoda elementów skończonych I, ROKACH Igor dr hab.prof.PŚk, 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD

projekt, parzyste RYSUNEK TECHNICZNY, LIPIEC Sebastian mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M L04_a
102MB

projekt, parzyste INŻYNIERIA JAKOŚCI, GOGOLEWSKI Damian mgr inż., 110HBa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 41KWW

Ćwiczenia, nieparzyste TEORIA REGULACJI II, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A 302A

Ćwiczenia, nieparzyste ELEKTROTECHNIKA, MULCZYK K. mgr, 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T

Ćwiczenia, nieparzyste FIZYKA, KYZIOŁ Jan dr inż., 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T

Ćwiczenia, Tyg. 1-10 ALGEBRA LINIOWA, NOCOŃ Łukasz Dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 103M

Ćwiczenia, Tyg. 11-16 ANALIZA MATEMATYCZNA, PAWIŃSKA Anna dr, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 103M

Ćwiczenia, nieparzyste NAPĘD I STEROWANIE HYDRAUL. I PNEUMAT., SIKORA Krzysztof dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201A

Ćwiczenia, tydzień EKONOMIKA TRANSPORTU, SZUMSKA Emilia mgr inż., 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T

Ćwiczenia, parzyste NAPĘD I STEROWANIE HYDRAUL. I PNEUMAT., SIKORA Krzysztof dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 202A

Wykład, tydzień WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, ZOWCZAK Włodzimierz dr hab. inż., prof. PŚk, 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 202A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

Wykład, Tyg. 6, 8, 10 EKONOMIKA TRANSPORTU, ŚRENIAWSKA Elżbieta mgr, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201Tprojekt, parzyste RYSUNEK TECHNICZNY, LIPIEC Sebastian mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W L02_a
101WB

projekt, parzyste INŻYNIERIA JAKOŚCI, GOGOLEWSKI Damian mgr inż., 110HBa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 45UTI

Ćwiczenia, nieparzyste METROLOGIA, STĘPIEŃ Krzysztof dr hab. inż., 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Ćwiczenia, nieparzyste FIZYKA, KYZIOŁ Jan dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T

Ćwiczenia, nieparzyste FIZYKA, BŁASIAK Małgorzata dr, 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I 101I

Ćwiczenia, nieparzyste ELEKTROTECHNIKA, CABAJ Marek mgr inż., 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 101M

Ćwiczenia, parzyste WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, MARKIEWICZ Ireneusz dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 202A

Ćwiczenia, parzyste FIZYKA, BŁASIAK Małgorzata dr, 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 103M

projekt, nieparzyste Podstawy konstrukcji maszyn II, MOLASY Robert dr inż., 2.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

projekt, nieparzyste GRAFIKA INŻYNIERSKA, PAŁA Robert mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A L01_a
101AA

projekt, tydzień Działania wizualne 2D - malarstwo, KOZUB Waldemar dr hab., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

projekt, parzyste RYSUNEK TECHNICZNY, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M L01_a
101MA

projekt, parzyste INŻYNIERIA JAKOŚCI, GOGOLEWSKI Damian mgr inż., 110HBa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 44IMM

Laboratorium, tydzień TECHNIKI INFORMACYJNE, PAWLIKOWSKI Rafał dr inż., 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W L01_a
101WA

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, LACZEK Małgorzata mgr, 5.27B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Laboratorium, tydzień Bazy danych w systemach produkcyjnych, ZWIERZCHOWSKI Jarosław dr inż., 106CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 401A
L02_b

Laboratorium, parzyste ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY, PAWELEC Katarzyna Mgr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 33BPT

Laboratorium, parzyste TECHNIKI WYTWARZANIA I, MOLA Renata Dr hab.inż., SZWED Bartłomiej mgr inż., 106HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201M
L01_b

Wykład, Tyd. 12 Podstawy konstrukcji maszyn 3, GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŚk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 41KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 42SiC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 43CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 44IMM, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 45UTI
grupa wyrównawczaSeminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, DZIOPA Zbigniew dr hab.inż. prof. PŚk, 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 45UTI

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, SPADŁO Sławomir dr hab.inż., prof. PŚk, 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I 42IBW

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, ROKACH Igor dr hab.prof.PŚk, 2.12CHC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 43CAD

Laboratorium, 13:30-16:05, tydzień Rysunek odręczny, WIJAS Małgorzata mgr inż. arch., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W L02_a
101WB

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, JAŚKIEWICZ Marek Dr hab inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 42TS
L03_b
C
Z
W
A
R
T
E
K

Wykład, Tyg. 1, 3 OCHRONA WŁASNOSCI INTELEKTUALNEJ, OSSOWSKA Katarzyna dr, 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 103M

Wykład, tydzień PRAWO TRANSPORTOWE, HYB Lech dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TS

Wykład, parzyste Interferometria laser. w bad. bezp. kon., GRABAS Bogusław dr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 33BPT

Wykład, parzyste PODSTAWY INFORMATYKI, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T

Wykład, parzyste Przedmiot HES III, BANASIŃSKA-BARSZCZ Małgorzata mgr, 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 401A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 402A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I 41PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I 42IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I 43BPT, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 41KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 42SiC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 43CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 44IMM, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 45UTI

Wykład, Tyg. 5, 7 OCHRONA WŁASNOSCI INTELEKTUALNEJ, OSSOWSKA Katarzyna dr, 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I 101I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101W

Wykład, Tyg. 8-15 Podstawy działań wizualnych, GRABA Marcin dr inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 W 41IWP, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 W 42PFP

Laboratorium, nieparzyste FIZYKA, PAWELEC Katarzyna Mgr inż., 3.22B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T
L05_b

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY TECHNIKI CIEPLNEJ, KANIOWSKI Robert dr inż., 2.14HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Laboratorium, nieparzyste OBRÓBKA BEZUBYTKOWA, MOLA Renata Dr hab.inż., 106HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 202A
L03_b

Laboratorium, nieparzyste Samochodowe silniki spalinowe I, WARIANEK Michał mgr inż., ŁAGOWSKI Piotr dr inż., 27DDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC

Laboratorium, nieparzyste TECHNOLOGIE NAPRAWY I REGENERACJI, MULCZYK K. mgr, Studencka1, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T L02_a
41LiSB

Laboratorium, nieparzyste Zaawans. techniki komunikacji wizualnej, URBAŃSKI Rafał dr, 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 W 301W

Laboratorium, nieparzyste TEORIA SYGNAŁÓW I SYSTEMÓW, CABAJ Marek mgr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201A
L02_b

Laboratorium, nieparzyste Komp. wspom. proc. technol. I, MAJ Piotr mgr inż., 107HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW

Laboratorium, tydzień CAD/CAM, KOZIOR Tomasz mgr inż., 104HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L01_a
301AA

Laboratorium, parzyste Zaawansowane systemy CAD, Annusewicz Anna Mgr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 W 301W

Laboratorium, parzyste Podstawy automatyki, WOŚ Piotr dr inż., 4.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 33BPT

Laboratorium, parzyste PODSTAWY ROBOTYKI, WITKOWSKI Grzegorz mgr inż., 205HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L02_a
301AB

Laboratorium, parzyste FIZYKA, KOWALCZYK Joanna mgr inż., 3.22B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T
L03_b

Laboratorium, parzyste Fotografia i cyfrowa obróbka obrazu, URBAŃSKI Rafał dr, 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 W 42PFP
L02_b

Laboratorium, parzyste TEORIA SYGNAŁÓW I SYSTEMÓW, CABAJ Marek mgr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201A
L01_b

Laboratorium, nieparzyste Pomiary parametrów technicznych, WOŚ Piotr dr inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 31PSB

Laboratorium, nieparzyste Defektoskopia, MŁYNARCZYK Piotr mgr inż., 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 33BPT

Laboratorium, nieparzyste Termodynamika I, KANIOWSKI Robert dr inż., 2.14HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW

Laboratorium, nieparzyste INŻYNIERIA EKSPLOATACJI, TOFIL Szymon mgr inż., 114HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Laboratorium, nieparzyste GRAFIKA INŻYNIERSKA, PAŁA Tadeusz mgr inż., 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A L03_a
102AA

Laboratorium, nieparzyste TEORIA SYGNAŁÓW I SYSTEMÓW, CABAJ Marek mgr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 202A
L03_b

Laboratorium, nieparzyste FIZYKA, BŁASIAK Małgorzata dr, 3.22B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A L01_a
101AA

Laboratorium, nieparzyste Budowa samochodów i ciągników I, ZUSKA Andrzej dr inż., 10MDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC

Laboratorium, tydzień TECHNIKI WYTWARZANIA I, MIŁEK Tomasz dr inż., 106HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 202M
L03_b

Laboratorium, tydzień STEROWNIKI PLC I REGULATORY CYFROWE, WIŚNIEWSKI Hubert mgr inż., 206HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L04_a
302AB

Laboratorium, tydzień CAD/CAM, SKRZYNIARZ Michał mgr inż., 104HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L02_a
301AB

Laboratorium, tydzień ROBOTY PRZEMYSŁOWE, ZWIERZCHOWSKI Jarosław dr inż., 207CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 401A
L03_b

Laboratorium, tydzień PODSTAWY INFORMATYKI, GRZYB Marta mgr inż., 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201A
L01_b

Laboratorium, tydzień BADANIA OPERACYJNE, SENDEK MATYSIAK Ewelina dr inż., 2.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T L01_a
201TA

Laboratorium, parzyste PODSTAWY ROBOTYKI, WITKOWSKI Grzegorz mgr inż., 205HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L01_a
301AA

Laboratorium, parzyste OBRÓBKA SKRAWANIEM, NOWAKOWSKI Łukasz dr inż., 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW

Laboratorium, parzyste PODSTAWY EKSPLOATACJI TECHNICZNEJ, TOFIL Szymon mgr inż., 114HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T L02_a
201TB

Laboratorium, parzyste Promieniowanie optyczne - zagrożenia, DANIELEWSKI Hubert mgr, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Laboratorium, parzyste Fotografia i cyfrowa obróbka obrazu, URBAŃSKI Rafał dr, 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 W 41IWP
L01_b

Laboratorium, parzyste FIZYKA, BŁASIAK Małgorzata dr, 3.22B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A L03_a
102AA

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 RYSUNEK TECHNICZNY, MOLASY Robert dr inż., 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 103M

Wykład, tydzień Nowoczesne techn. prod. w urz. transp., SĘK Piotr dr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS

Wykład, parzyste RYSUNEK TECHNICZNY, MOLASY Robert dr inż., 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T

Wykład, parzyste Etyka zawodu inżyniera wzornictwa, GRABA Marcin dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 W 41IWP, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 W 42PFP

projekt, nieparzyste PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L04_a
302AB

projekt, tydzień Ekonomika przedsiębiorstw, OKSANYCH Oleksander prof. dr hab. inż., 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 W 42PFP
L02_b

projekt, parzyste Podstawy konstrukcji maszyn II, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CADLaboratorium, nieparzyste Interferometria laser. w bad. bezp. kon., GRABAS Bogusław dr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 33BPT

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY MECHATRONIKI, WOŚ Piotr dr inż., 4.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I 41PSB

Laboratorium, nieparzyste OBRÓBKA BEZUBYTKOWA, MIŁEK Tomasz dr inż., 106HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201A
L01_b

Laboratorium, nieparzyste Podstawy elektroniki I, SZCZEŚNIAK Adam dr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201A
L02_b

Laboratorium, nieparzyste DYNAMIKA SAMOCHODU, ZUSKA Andrzej dr inż., 10MDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC

Laboratorium, tydzień Projektowanie przestrzenne, SULIGA Piotr mgr, 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 W 301W

Laboratorium, tydzień PODSTAWY INFORMATYKI, GRZYB Marta mgr inż., 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201M
L02_b

Laboratorium, parzyste Podstawy automatyki, WOŚ Piotr dr inż., 4.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW

Laboratorium, parzyste OBRÓBKA BEZUBYTKOWA, MIŁEK Tomasz dr inż., 106HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201A
L02_b

Laboratorium, parzyste Podstawy elektroniki I, SZCZEŚNIAK Adam dr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201A
L01_b

Laboratorium, parzyste OBRÓBKA UBYTKOWA, MAJ Piotr mgr inż., 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T L03_a
42TSA

Laboratorium, Tyg. 6-18 Metaloznawstwo II, CIEŚLIK Michał mgr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201M
L01_b

Wykład, nieparzyste Podstawy automatyki, WOŚ Piotr dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 33BPT

Wykład, parzyste Przedmiot HES II, RADOWICZ Joanna dr, 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 401A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 402A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I 41PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I 42IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I 43BPT, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 41KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 42SiC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 43CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 44IMM, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 45UTI

Wykład, parzyste Obrabiarki specjalizowane I, NOWAKOWSKI Łukasz dr inż., 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW

Wykład, parzyste OBRÓBKA UBYTKOWA, BŁASIAK Sławomir dr inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 41LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 42TS

Wykład, parzyste CHEMIA TECHNICZNA, DĄBEK Lidia dr hab.prof.PŚk, Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I 101I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 103M

Wykład, parzyste BADANIA OPERACYJNE, PAWEŁCZYK Marek dr hab.inż. prof. PŚk, 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T

Wykład, nieparzyste Fotografia i cyfrowa obróbka obrazu, URBAŃSKI Rafał dr, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 W 41IWP, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 W 42PFP

Wykład, tydzień PODSTAWY LOGISTYKI, GONTARSKI Dariusz dr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TS

Wykład, tydzień TRANSPORT SZYNOWY, PAWEŁCZYK Marek dr hab.inż. prof. PŚk, 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 41LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 42TS

Wykład, parzyste Techniki laserowe, GRABAS Bogusław dr inż., 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 41KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 42SiC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 43CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 44IMM, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 45UTI

Wykład, parzyste Pomiary parametrów technicznych, WOŚ Piotr dr inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 31PSB

Wykład, parzyste Grafika komputerowa, LIS Zbigniew dr inż., 2.12CHC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 W 301W

projekt, nieparzyste Projektowanie mechatroniczne, WOŚ Piotr dr inż., 4.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

projekt, nieparzyste RYSUNEK TECHNICZNY, JANUS-Gałkiewicz Urszula mgr i, 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T
L04_b

projekt, parzyste Podstawy konstrukcji maszyn II, GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŚk, 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW

Ćwiczenia, nieparzyste METROLOGIA, GOGOLEWSKI Damian mgr inż., 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201Wprojekt, nieparzyste PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, PAŁA Tadeusz mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L02_a
301AB

projekt, parzyste RYSUNEK TECHNICZNY, JANUS-Gałkiewicz Urszula mgr i, 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T
L03_b

Ćwiczenia, nieparzyste Metrologia I, KMIECIK SOŁTYSIAK Urszula mgr inż., 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T

Ćwiczenia, nieparzyste LOGISTYKA ODNOWY SYSTEMÓW TECHNICZNYCH, TOFIL Szymon mgr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS

Ćwiczenia, nieparzyste MECHANIKA OGÓLNAII, BŁASIAK Małgorzata dr, 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201M

Ćwiczenia, Tyg. 1-10 ALGEBRA LINIOWA, NOCOŃ Łukasz Dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 101A

Ćwiczenia, tydzień WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, MARKIEWICZ Ireneusz dr inż., 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 202M

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY TECHNIKI CIEPLNEJ, KANIOWSKI Robert dr inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Ćwiczenia, parzyste PRAWO TRANSPORTOWE, HYB Lech dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TS

Ćwiczenia, parzyste FIZYKA, BŁASIAK Małgorzata dr, 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101W

Ćwiczenia, Tyg. 11-16 ANALIZA MATEMATYCZNA, KRUK Barbara dr, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 101A

Ćwiczenia, Tyg. 1-10 ALGEBRA LINIOWA, NOCOŃ Łukasz Dr inż., 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 103A

Ćwiczenia, Tyg. 1-15 ANALIZA MATEMATYCZNA, HOŻEJOWSKI Leszek dr, 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T

Ćwiczenia, tydzień WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, MARKIEWICZ Ireneusz dr inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201M

Ćwiczenia, parzyste ELEKTROTECHNIKA, CABAJ Marek mgr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 103M

Ćwiczenia, Tyg. 11-16 ANALIZA MATEMATYCZNA, PAWIŃSKA Anna dr, 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 103A

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY EKSPLOATACJI TECHNICZNEJ, TOFIL Szymon mgr inż., 114HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T L01_a
201TA

Laboratorium, nieparzyste SKUTKI ZAGROŻEŃ ELEKTRYCZNYCH, KEKEZ Michał dr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 33BPT

Laboratorium, nieparzyste Fotografia i cyfrowa obróbka obrazu, URBAŃSKI Rafał dr, 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 W 42PFP
L03_b

Laboratorium, nieparzyste OBRÓBKA UBYTKOWA, MAJ Piotr mgr inż., 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T L04_a
42TSB

Laboratorium, tydzień STEROWNIKI PLC I REGULATORY CYFROWE, WITKOWSKI Grzegorz mgr inż., 206HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L02_a
301AB

Laboratorium, tydzień CAD/CAM, SKRZYNIARZ Michał mgr inż., 104HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L04_a
302AB

Laboratorium, tydzień BADANIA OPERACYJNE, SENDEK MATYSIAK Ewelina dr inż., 2.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T L02_a
201TB

Laboratorium, parzyste PODSTAWY MECHATRONIKI, WOŚ Piotr dr inż., 4.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I 42IBW

Laboratorium, parzyste TECHNIKI WYTWARZANIA I, MIŁEK Tomasz dr inż., 106HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 202M
L03_b

Laboratorium, parzyste TECHNOLOGIE NAPRAWY I REGENERACJI, TOFIL Szymon mgr inż., Studencka1, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T L01_a
41LiSA

Laboratorium, parzyste Techniki laserowe, DANIELEWSKI Hubert mgr, 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 41KWW

Laboratorium, parzyste KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA, JANUS-Gałkiewicz Urszula mgr i, 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD

Laboratorium, parzyste WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, MARKIEWICZ Ireneusz dr inż., 1.19HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201M
L01_b

Laboratorium, parzyste PODSTAWY MECHATRONIKI, SIKORA Krzysztof dr inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 45UTI

Laboratorium, tydzień PODSTAWY INFORMATYKI, GRZYB Marta mgr inż., PAWLIKOWSKI Rafał dr inż., 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 202M
L03_bĆwiczenia, nieparzyste Metrologia I, GOGOLEWSKI Damian mgr inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 202M

Ćwiczenia, parzyste Metrologia I, GORYCKI Łukasz mgr inż., 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 202A

Ćwiczenia, parzyste MECHANIKA OGÓLNAII, BŁASIAK Małgorzata dr, 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 202M

projekt, nieparzyste RYSUNEK TECHNICZNY, PAŁA Tadeusz mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T
L01_b

projekt, tydzień Ekonomika przedsiębiorstw, OKSANYCH Oleksander prof. dr hab. inż., 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 W 41IWP
L01_b

projekt, tydzień Podstawy projektow. form przemysłowych, GRABA Marcin dr inż., 1.09B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

projekt, parzyste RYSUNEK TECHNICZNY, LIPIEC Sebastian mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M L02_a
101MB

Ćwiczenia, nieparzyste EKONOMIA, ANDRUSZKO Lubow dr, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T

Ćwiczenia, nieparzyste ELEKTROTECHNIKA, CABAJ Marek mgr inż., 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 101A

Ćwiczenia, Tyg. 1-10 ALGEBRA LINIOWA, NOCOŃ Łukasz Dr inż., 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 102A

Ćwiczenia, parzyste ELEKTROTECHNIKA, MULCZYK K. mgr, 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I 101I

Ćwiczenia, Tyg. 11-16 ANALIZA MATEMATYCZNA, PAWIŃSKA Anna dr, 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 102A

Tyg. 4, 6 SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP, Frankowski Mirosław mgr inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 103M

Tyg. 7-8 SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP, Frankowski Mirosław mgr inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I 101I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101WLaboratorium, 08:00-10:35, tydzień Rysunek odręczny, WIJAS Małgorzata mgr inż. arch., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

Laboratorium, 11:40-14:15, tydzień Rysunek odręczny, WIJAS Małgorzata mgr inż. arch., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W L01_a
101WA
P
I
ą
T
E
K

Wykład, nieparzyste FIZYKA, RADOWICZ Andrzej prof. dr hab., 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 103A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 103M

Wykład, nieparzyste Przedmiot HES I, SZOT- RADZISZEWSKA Elżbieta dr hab., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101W

Wykład, nieparzyste SKUTKI ZAGROŻEŃ POŻAROWYCH, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 33BPT

Wykład, parzyste MECHANIKA OGÓLNAII, RADOWICZ Andrzej prof. dr hab., 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 202M

Wykład, parzyste ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY, RADZISZEWSKI Leszek dr hab.inż.prof.PŚk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 33BPT

Wykład, nieparzyste FIZYKA, RADOWICZ Andrzej prof. dr hab., 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I 101I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101W

Wykład, nieparzyste Techniczne środki ochronne, DINDORF Ryszard prof.dr hab.inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 31PSB

Wykład, nieparzyste Aplik. internet. w ster. i monit. proc., MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 401A

Wykład, tydzień Metaloznawstwo II, DZIADOŃ Andrzej Prof. dr hab., 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 202M

Wykład, parzyste Napędy hydr. i pneum. w środ. transportu, DINDORF Ryszard prof.dr hab.inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TS

Wykład, parzyste WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, RADZISZEWSKI Leszek dr hab.inż.prof.PŚk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Wykład, parzyste TERMODYNAMIKA, PASTUSZKO Robert dr hab. inż., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 W 301W

Laboratorium, nieparzyste OBRÓBKA BEZUBYTKOWA, THOMAS Piotr dr inż., 106HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T L01_a
41LiSA

Laboratorium, nieparzyste Hałas i drgania maszyn, MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 31PSB

Laboratorium, tydzień PODSTAWY INFORMATYKI, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 202A
L04_b

Laboratorium, tydzień ROBOTY PRZEMYSŁOWE, ZWIERZCHOWSKI Jarosław dr inż., 207CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 401A
L02_b

Laboratorium, parzyste METROLOGIA, STĘPIEŃ Krzysztof dr hab. inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Laboratorium, parzyste FIZYKA, KOWALCZYK Joanna mgr inż., 3.22B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T
L02_b

Ćwiczenia, nieparzyste Mechanika techniczna I, BĄKOWSKI Andrzej dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T

Ćwiczenia, Tyg. 1-10 ALGEBRA LINIOWA, MIGUS Piotr dr, 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 101M

Ćwiczenia, parzyste NAPĘDY I STEROW. HYDRAULICZNE I PNEUMAT., SIKORA Krzysztof dr inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Ćwiczenia, Tyg. 11-16 ANALIZA MATEMATYCZNA, PAWIŃSKA Anna dr, 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 101M
Laboratorium, nieparzyste Aplik. internet. w ster. i monit. proc., MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 401A
L02_b

Laboratorium, nieparzyste FIZYKA, KOWALCZYK Joanna mgr inż., 3.22B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I L02_a
101IB

Laboratorium, nieparzyste Podstawy elektroniki I, SZCZEŚNIAK Adam dr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 202A
L03_b

Laboratorium, tydzień MIKROSKOPIA OPTYCZNA I ELEKTRONOWA, MOLA Renata Dr hab.inż., 5.28B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Laboratorium, tydzień ROBOTY PRZEMYSŁOWE, ZWIERZCHOWSKI Jarosław dr inż., 207CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 401A
L01_b

Laboratorium, parzyste ERGONOMIA I BHP, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., WARIANEK Michał mgr inż., 32DDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I L01_a
101IA

Laboratorium, parzyste PODSTAWY MECHATRONIKI, WOŚ Piotr dr inż., 4.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I 43BPT

Laboratorium, parzyste OBRÓBKA PLASTYCZNA, THOMAS Piotr dr inż., 102HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW

Laboratorium, parzyste GRAFIKA INŻYNIERSKA, PAŁA Robert mgr inż., 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A L02_a
101AB

Laboratorium, parzyste FIZYKA, KOWALCZYK Joanna mgr inż., 3.22B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A L04_a
102AB

Laboratorium, parzyste Komp. wspom. proc. technol. I, MAJ Piotr mgr inż., 104HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY TECHNIKI CIEPLNEJ, KANIOWSKI Robert dr inż., 2.14HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T L01_a
201TA

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY ROBOTYKI, WITKOWSKI Grzegorz mgr inż., 205HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L03_a
302AA

Laboratorium, nieparzyste Podstawy elektroniki I, SZCZEŚNIAK Adam dr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 202A
L04_b

Laboratorium, nieparzyste FIZYKA, BŁASIAK Małgorzata dr, 3.22B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M L01_a
101MA

Laboratorium, tydzień Maszyny i systemy produkcyjne, BŁASIAK Sławomir dr inż., 107HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 I 43BPT

Laboratorium, parzyste KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA, JANUS-Gałkiewicz Urszula mgr i, 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD

Laboratorium, parzyste ERGONOMIA I BHP, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., WARIANEK Michał mgr inż., 32DDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I L02_a
101IB

Laboratorium, parzyste Układy sterowania maszyn i urządzeń, WOŚ Piotr dr inż., 103HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 31PSB

Laboratorium, parzyste FIZYKA, KOWALCZYK Joanna mgr inż., 3.22B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M L05_a
103MA

Laboratorium, parzyste NAPĘDY I STEROW. HYDRAULICZNE I PNEUMAT., SIKORA Krzysztof dr inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW

Laboratorium, parzyste TEORIA SYGNAŁÓW I SYSTEMÓW, CABAJ Marek mgr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 202A
L04_b

projekt, nieparzyste PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, PAŁA Tadeusz mgr inż., 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L01_a
301AA

projekt, nieparzyste BALISTYKA WEWNĘTRZNA, SPADŁO Sławomir dr hab.inż., prof. PŚk, 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW

projekt, tydzień Grafika inż. z element. rys. techniczn., PAŁA Robert mgr inż., 2.02B, 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I L01_a
101IA

projekt, parzyste Analiza ryzyka, MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW

Wykład, nieparzyste GEOMETRIA WYKREŚLNA, GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŚk, 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101W

Wykład, tydzień BALISTYKA WEWNĘTRZNA, SPADŁO Sławomir dr hab.inż., prof. PŚk, 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW

Wykład, parzyste PODSTAWY TECHNIKI CIEPLNEJ, PASTUSZKO Robert dr hab. inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I
Ćwiczenia, nieparzyste EKONOMIA, ANDRUSZKO Lubow dr, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T

Ćwiczenia, Tyg. 1-10 ALGEBRA LINIOWA, ŁABĘDZKI PAWEŁ dr inż., 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T

Ćwiczenia, parzyste Mechanika techniczna I, BĄKOWSKI Andrzej dr inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T

Ćwiczenia, parzyste TRANSPORT SZYNOWY, PAWEŁCZYK Marek dr hab.inż. prof. PŚk, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 42TS

Ćwiczenia, parzyste Zaawans. zagadn. wzornictwa produktu, GRABA Marcin dr inż., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 W 301W

Ćwiczenia, Tyg. 11-15 ANALIZA MATEMATYCZNA, HOŻEJOWSKI Leszek dr, 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T

projekt, nieparzyste RYSUNEK TECHNICZNY, LIPIEC Sebastian mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M L03_a
102MA

projekt, parzyste GEOMETRIA WYKREŚLNA, GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŚk, 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W L01_a
101WA

projekt, parzyste Analiza ryzyka, MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 33BPT

projekt, parzyste RYSUNEK TECHNICZNY, PAŁA Tadeusz mgr inż., 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T
L02_b

Ćwiczenia, Tyg. 1-10 ALGEBRA LINIOWA, NOCOŃ Łukasz Dr inż., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101W

Ćwiczenia, Tyg. 1-15 ANALIZA MATEMATYCZNA, HOŻEJOWSKI Leszek dr, 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T

Ćwiczenia, parzyste Termodynamika I, KANIOWSKI Robert dr inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Ćwiczenia, parzyste TEORIA REGULACJI II, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A 301A

Ćwiczenia, parzyste Napędy hydr. i pneum. w środ. transportu, SIKORA Krzysztof dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TS

Ćwiczenia, Tyg. 11-15 ANALIZA MATEMATYCZNA, NOCOŃ Łukasz Dr inż., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101W

Laboratorium, nieparzyste OBRÓBKA BEZUBYTKOWA, MOLA Renata Dr hab.inż., 106HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T L04_a
42TSB

Laboratorium, tydzień PODST. ARCHIT. KOMPUT. I SYST. OPERAC., WIECZORKOWSKI Krzysztof mgr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L01_a
301AA

Laboratorium, parzyste FIZYKA, KOWALCZYK Joanna mgr inż., 3.22B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 103A
Uwaga to jest grupa laboratoryjna L07
Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, ANTOSZEWSKI Bogdan prof. dr hab.inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 41LiS
L01_b

Ćwiczenia, Tyg. 1-15 ANALIZA MATEMATYCZNA, PAWIŃSKA Anna dr, 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 103A

Ćwiczenia, tydzień ANALIZA MATEMATYCZNA, KRUK Barbara dr, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 101A

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY TECHNIKI CIEPLNEJ, KANIOWSKI Robert dr inż., 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T

Wykład, Tyg. 1-10 ALGEBRA LINIOWA, MIGUS Piotr dr, 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 103A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 103M

Wykład, tydzień WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, RADZISZEWSKI Leszek dr hab.inż.prof.PŚk, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 202M

Wykład, parzyste Automatyzacja w systemach CAD, ŁASKI Paweł dr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 W 301W

Wykład, parzyste OBRÓBKA BEZUBYTKOWA, MOLA Renata Dr hab.inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 41LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 42TS

Wykład, Tyg. 11-15 ANALIZA MATEMATYCZNA, KRUK Barbara dr, 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 103A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 103M

projekt, nieparzyste RYSUNEK TECHNICZNY, JANUS-Gałkiewicz Urszula mgr i, 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M L05_a
103MA
projekt, parzyste GRAFIKA INŻYNIERSKA, PAŁA Tadeusz mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A L03_a
102AA

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, ANTOSZEWSKI Bogdan prof. dr hab.inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 41LiS
L02_b

Wykład, Tyg. 7, 9, 13, 15 EKSPLOATACJA TECHNICZNA POJAZDÓW SAMOCH., Więckowski Dariusz dr hab. inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TS
Wykład, parzyste TEORIA REGULACJI II, FARANA Radim prof. dr hab. inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A 302AUtworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/12/18