Grupa: Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Wykład, parzyste Metrologia I, Adamczak Stanisław Prof. dr ha, 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 202A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 202M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 202T


Wykład, nieparzyste PODSTAWY INFORMATYKI, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 202T

Wykład, parzyste MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, MADEJ Monika dr hab. inż.,prof.PŒk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 202T

Laboratorium, 13:30-16:05, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, MADEJ Monika dr hab. inż.,prof.PŒk, 101HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 202T
L02_bLaboratorium, 08:00-10:35, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, MADEJ Monika dr hab. inż.,prof.PŒk, 101HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T
L01_b


Wykład, 13:30-16:05, Tyg. 4, 6, 8, 10, 12 RYSUNEK TECHNICZNY, MOLASY Robert dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T
grupa wyrównawczaW
T
O
R
E
K

Wykład, nieparzyste OCHRONA WŁASNOŒCI INTELEKTUALNEJ, KOTULSKA Magdalena dr, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 202T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 202T

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY EKSPLOATACJI TECHNICZNEJ, Soboń Dominika Mgr inż., 114HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T
L01_b

Laboratorium, tydzień BADANIA OPERACYJNE, SENDEK MATYSIAK Ewelina dr inż., 1.09B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 202T
L02_b

Laboratorium, nieparzyste BADANIA OPERACYJNE, SENDEK MATYSIAK Ewelina dr inż., 1.09B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T
L01_b
Laboratorium, parzyste BADANIA OPERACYJNE, SENDEK MATYSIAK Ewelina dr inż., 2.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T
L01_bŒ
R
O
D
A

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 202T

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, WIERUS Andrzej mgr, 1.13B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 202T


Wykład, nieparzyste PODSTAWY TECHNIKI CIEPLNEJ, PASTUSZKO Robert dr hab. inż., prof. PŒk, 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 202T

Ćwiczenia, tydzień EKONOMIKA TRANSPORTU, SZUMSKA Emilia mgr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T


projekt, Tyg. 7-14 RYSUNEK TECHNICZNY, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T
grupa wyrównawcza
Laboratorium, parzyste PODSTAWY TECHNIKI CIEPLNEJ, KANIOWSKI Robert dr inż., 2.14HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T
L01_b

C
Z
W
A
R
T
E
K

Wykład, tydzień PODSTAWY EKSPLOATACJI TECHNICZNEJ, KURP Piotr dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 202T

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY EKSPLOATACJI TECHNICZNEJ, Soboń Dominika Mgr inż., 114HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 202T
L02_b

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY TECHNIKI CIEPLNEJ, KANIOWSKI Robert dr inż., 2.14HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 202T
L02_b

Wykład, parzyste BADANIA OPERACYJNE, PAWEŁCZYK Marek dr hab.inż. prof. PŒk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 202T

Wykład, parzyste EKONOMIKA TRANSPORTU, ŒRENIAWSKA Elżbieta mgr, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 202T

Wykład, parzyste Podstawy elektroniki, SZCZEŒNIAK Adam dr inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 202T

P
T

Ćwiczenia, parzyste Metrologia I, GORYCKI Łukasz mgr inż., 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T

Laboratorium, tydzień PODSTAWY INFORMATYKI, SZMIDT Piotr, 2.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 202T
L02_b

Laboratorium, tydzień PODSTAWY INFORMATYKI, DZIOPA Zbigniew dr hab.inż. prof. PŒk, 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T
L01_b

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY TECHNIKI CIEPLNEJ, KANIOWSKI Robert dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/11/19