Grupa: Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Ćwiczenia, nieparzyste METROLOGIA, GOGOLEWSKI Damian dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Wykład, nieparzyste PODSTAWY INFORMATYKI, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 202T
Wykład, parzyste METROLOGIA, STĘPIEŃ Krzysztof dr hab. inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I
W
T
O
R
E
K

Wykład, nieparzyste OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, KOTULSKA Magdalena dr, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 202T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 202T

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY TECHNIKI CIEPLNEJ, KANIOWSKI Robert dr inż., 2.14HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Ćwiczenia, parzyste WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, PASTUSZKO Robert dr hab. inż., prof. PŚk, 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I
Wykład, parzyste MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 101HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201IŚ
R
O
D
A

Wykład, parzyste PODSTAWY TECHNIKI CIEPLNEJ, PASTUSZKO Robert dr hab. inż., prof. PŚk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Wykład, nieparzyste Promieniowanie optyczne - zagrożenia, ZOWCZAK Włodzimierz dr hab. inż., prof. PŚk, 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W


projekt, 08:00-10:35, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, MADEJ Monika dr hab. inż.,prof.PŚk, 101HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Laboratorium, parzyste INŻYNIERIA EKSPLOATACJI, Soboń Dominika Mgr inż., 114HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201IC
Z
W
A
R
T
E
K

Laboratorium, tydzień PODSTAWY INFORMATYKI, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 2.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Wykład, nieparzyste INŻYNIERIA EKSPLOATACJI, KURP Piotr dr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Laboratorium, nieparzyste METROLOGIA, ZMARZŁY Paweł dr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I
Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY TECHNIKI CIEPLNEJ, KANIOWSKI Robert dr inż., 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Wykład, parzyste Podstawy elektroniki, SZCZEŚNIAK Adam dr inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 202TP
T

Wykład, nieparzyste WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, RADZISZEWSKI Leszek dr hab.inż.prof.PŚk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I


Laboratorium, nieparzyste Promieniowanie optyczne - zagrożenia, DANIELEWSKI Hubert mgr inż., 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/18/19