Grupa: Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N

Wykład, nieparzyste ORGANIZACJA ROBÓT DROG., ZARZĄDZ. W BUD., LINEK Małgorzata dr inż., 1.04A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD

Wykład, tydzień UTRZYMANIE DRÓG, IWAŃSKI Marek prof. dr hab. in, 1.04A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD

Wykład, tydzień BUDOWA DRÓG, IWAŃSKI Marek prof. dr hab. in, 1.04A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD
W
T
O
R
E
K

projekt, nieparzyste ORGANIZACJA ROBÓT DROG., ZARZĄDZ. W BUD., CHOLEWIŃSKA Małgorzata mgr inż., 2.07A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD

Wykład, tydzień PROJEKTOWANIE UKŁADÓW KOMUNIKACYJNYCH, STĘPIEŃ JUSTYNA dr inż., 2.09A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY II, LISOWSKA-GIERCZAK Elżbieta mgr, 4.29A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD
8 tygodni

projekt, nieparzyste UTRZYMANIE DRÓG, CHOMICZ-KOWALSKA Anna dr hab i, 2.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD

projekt, parzyste BUDOWA DRÓG, CHOMICZ-KOWALSKA Anna dr hab i, 2.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BDĆwiczenia, parzyste ORGANIZACJA ROBÓT DROG., ZARZĄDZ. W BUD., CHOLEWIŃSKA Małgorzata mgr inż., 2.07A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD


Ś
R

projekt, nieparzyste PODSTAWY PROJ. NAWIERZCHNI BETONOWYCH, LINEK Małgorzata dr inż., 2.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD

projekt, parzyste GEOTECHNIKA DROGOWA, BUCZYŃSKI Przemysław dr inż, 2.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD

Wykład, nieparzyste SOCJOLOGIA, RADOWICZ Joanna dr, 1.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/2 121AU, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 121TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 124KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 125KB

Wykład, parzyste HISTORIA TECHNIKI I WYNALAZKÓW, OSSOWSKA Katarzyna dr, 1.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/2 121AU, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 121TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 124KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 125KB

projekt, nieparzyste SKRZYŻOWANIA DROGOWE I ULICZNE, CHOLEWIŃSKA Małgorzata mgr inż., 2.09A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD

projekt, parzyste PROJEKTOWANIE UKŁADÓW KOMUNIKACYJNYCH, CHOLEWIŃSKA Małgorzata mgr inż., 2.09A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD


Laboratorium, nieparzyste UTRZYMANIE DRÓG, RAMIĄCZEK Piotr mgr inż., 2.13A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD


C
Z
W
A
R
T
E
K

Ćwiczenia, nieparzyste SOCJOLOGIA, RADOWICZ Joanna dr, 1.04A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD
122TB L03, 123BD

Wykład, tydzień SKRZYŻOWANIA DROGOWE I ULICZNE, STĘPIEŃ JUSTYNA dr inż., 2.09A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD

Wykład, tydzień ZŁOŻONE KONSTRUKCJE METALOWE, KOWAL Zbigniew prof.zw.dr hab.inż., 1.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 121TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 124KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 125KB

Wykład, tydzień ZŁOŻONE KONSTRUKCJE BETONOWE (KB3), WÓJCICKI Artur dr inż., Aula Gł 1, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 121TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BDWykład, parzyste MODERN BITUMINOUS COMPOSITES, MAZUREK Grzegorz dr inż., 2.09A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD


P
T

projekt, nieparzyste ZŁOŻONE KONSTRUKCJE METALOWE, SIEDLECKA Monika mgr inż., 2.15HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD
123BD

projekt, parzyste MODERN BITUMINOUS COMPOSITES, MAZUREK Grzegorz dr inż., 2.09A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD

Wykład, parzyste PODSTAWY PROJ. NAWIERZCHNI BETONOWYCH, NITA PIOTR dr hab.inż. prof. PŚk., 1.04A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD

projekt, nieparzyste ZŁOŻONE KONSTRUKCJE BETONOWE (KB3), MICHAŁOWSKA-MAZIEJUK Dorota mgr inż., 18A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD
L05_c

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/18/19