Grupa: Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

projekt, tydzień PRACA PRZEJŚCIOWA, ANTOSZEWSKI Bogdan prof. dr hab.inż., Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS

projekt, tydzień PRACA PRZEJŚCIOWA, RADEK Norbert dr hab. inż., 103CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS

Ćwiczenia, nieparzyste Zrównoważony rozw. transp. w aglom. miej, SKROBACKI Zbigniew dr inż., 3.04B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS

Wykład, nieparzyste Wsparcie logist. dział. gosp. przeds. O, GONTARSKI Dariusz dr inż., 1.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS

Wykład, nieparzyste Systemy teleinformatyczne w transporcie, CHABA Rafał mgr inż., 1.06B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS

Laboratorium, nieparzyste Systemy teleinformatyczne w transporcie, CHABA Rafał mgr inż., 10MDąbrowa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T L04_a

Laboratorium, parzyste Systemy teleinformatyczne w transporcie, CHABA Rafał mgr inż., 10MDąbrowa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T L03_a

Laboratorium, nieparzyste Systemy teleinformatyczne w transporcie, CHABA Rafał mgr inż., 10MDąbrowa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS
L02 LIS

Laboratorium, parzyste Systemy teleinformatyczne w transporcie, CHABA Rafał mgr inż., 10MDąbrowa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T L01_aprojekt, tydzień PRACA PRZEJŚCIOWA, GRABAS Bogusław dr inż., Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T L03_a
L0_3 LiS

Laboratorium, parzyste Metody probablistyczne w transporcie, SENDEK MATYSIAK Ewelina dr inż., 2.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T L01_a


Laboratorium, parzyste Metody probablistyczne w transporcie, SENDEK MATYSIAK Ewelina dr inż., 2.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T L04_a

projekt, parzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, GONTARSKI Dariusz dr inż., Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS

W
T
O
R
E
K

projekt, nieparzyste Infrastruktura spedycyjno-logistyczna, SĘK Piotr dr inż., 103CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS
L01_b

Ćwiczenia, nieparzyste PRZEWOZY SPECJALISTYCZ. W TRANSP. DROG., FRANKOWSKI Jerzy dr inż., 3.04B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS

Ćwiczenia, nieparzyste PRZEWOZY SPECJALISTYCZ. W TRANSP. DROG., FRANKOWSKI Jerzy dr inż., 3.04B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS

Ćwiczenia, parzyste Wsparcie logist. dział. gosp. przeds. O, TOFIL Szymon mgr inż., 114CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS

Wykład, tydzień Infrastruktura spedycyjno-logistyczna, GONTARSKI Dariusz dr inż., 102HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS

projekt, parzyste Global logistics, TOFIL Szymon mgr inż., 114CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS
L02_b

projekt, parzyste Global logistics, TOFIL Szymon mgr inż., 114CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS
L03_b


Wykład, parzyste Ergonomia w transporcie, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 1.06B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS

projekt, tydzień PRACA PRZEJŚCIOWA, JAŚKIEWICZ Marek dr hab.inż., prof.PŚk, ŁAGOWSKI Piotr dr inż., Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS

Wykład, parzyste Biomechanika obrażeń w zderz. pojazdów, JAŚKIEWICZ Marek dr hab.inż., prof.PŚk, 1.07B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS


Wykład, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11 Systemy transportowe, JAŚKIEWICZ Marek dr hab.inż., prof.PŚk, 1.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T
Uzupeenienie efektów ksztaeceniaWykład, parzyste Global logistics, ŻÓRAWSKI Wojciech dr hab.inż.,prof.PŚk, 102HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS

projekt, parzyste Global logistics, ŻÓRAWSKI Wojciech dr hab.inż.,prof.PŚk, 103CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS
L01_b

Ś
R
O
D
A

Ćwiczenia, nieparzyste Bezpieczeństwo transportu drogowego, ZUSKA Andrzej dr inż., 3.04B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS

Wykład, nieparzyste PRZEWOZY SPECJALISTYCZ. W TRANSP. DROG., ZUSKA Andrzej dr inż., 1.06B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS

Laboratorium, nieparzyste Metody probablistyczne w transporcie, SENDEK MATYSIAK Ewelina dr inż., 2.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS
L0_2 LIS

Laboratorium, parzyste Metody probablistyczne w transporcie, SENDEK MATYSIAK Ewelina dr inż., 2.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T L03_a
L03

Wykład, nieparzyste Metody probablistyczne w transporcie, SENDEK MATYSIAK Ewelina dr inż., 105aB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS

Wykład, parzyste Niezawodność systemów, KURP Piotr dr inż., 105aB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS

Wykład, Tyg. 2-4, 6-12 Samochodowe silniki spalinowe, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 1.07B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T
uzupeenienie efektów ksztaecenia

Ćwiczenia, Tyg. 6-15 Systemy transportowe, GRABSKI Paweł mgr inż., 4.15B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T
uzupeenienie efektów ksztaecenia


Wykład, parzyste Bezpieczeństwo transportu drogowego, ZUSKA Andrzej dr inż., 1.06B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS

Ćwiczenia, parzyste Niezawodność systemów, KURP Piotr dr inż., 5.21B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS

Ćwiczenia, parzyste Bezpieczeństwo transportu drogowego, ZUSKA Andrzej dr inż., 3.04B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS

Wykład, tydzień Diagnostyka i sterow. silników spalin., ŁAGOWSKI Piotr dr inż., 1.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TSĆwiczenia, parzyste Wsparcie logist. dział. gosp. przeds. O, TOFIL Szymon mgr inż., 102HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS
L02+cz#ya L04

C
Z
W
A
R
T
E
K

projekt, nieparzyste Infrastruktura spedycyjno-logistyczna, DANIELEWSKI Hubert mgr inż., 103CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS
L03_b

projekt, parzyste Infrastruktura spedycyjno-logistyczna, SĘK Piotr dr inż., 103CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS
L02_b

Ćwiczenia, tydzień INŻYNIERIA SYSTEMÓW, SKROBACKI Zbigniew dr inż., 4.23B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS

Ćwiczenia, nieparzyste Niezawodność systemów, KURP Piotr dr inż., 102HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS

Wykład, nieparzyste Mechanika stosowana, BĄKOWSKI Andrzej dr inż., 105aB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS

Wykład, parzyste Zrównoważony rozw. transp. w aglom. miej, SKROBACKI Zbigniew dr inż., 1.06B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS

Laboratorium, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 Samochodowe silniki spalinowe, ŁAGOWSKI Piotr dr inż., 27DDąbrowa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS
Uzupeenienie efektów ksztaecenia

Wykład, Tyg. 1-11 PODSTAWY LOGISTYKI, GONTARSKI Dariusz dr inż., 102HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T
uzupeenienie efektów ksztaecenia


Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, LACZEK Małgorzata mgr, 5.27B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS
L01_c

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, LACZEK Małgorzata mgr, 5.27B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS
L02_c

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, LACZEK Małgorzata mgr, 5.27B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS
L03_c


Ćwiczenia, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11 PODSTAWY LOGISTYKI, DANIELEWSKI Hubert mgr inż., 102HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T
uzupeenienie efektów ksztaecenia

Wykład, parzyste INŻYNIERIA SYSTEMÓW, SKROBACKI Zbigniew dr inż., 1.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS


Wykład, Tyg. 12-15 PODSTAWY LOGISTYKI, GONTARSKI Dariusz dr inż., 114CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T
uzupeenienie efektów ksztaeceniaP
I
ą
T
E
K

Laboratorium, tydzień Bezpieczeństwo transportu drogowego, ZUSKA Andrzej dr inż., 9MDąbrowa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS
L02 LIS

Laboratorium, parzyste Ergonomia w transporcie, WARIANEK Michał mgr inż., 32DDąbrowa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T L01_a
L01

Ćwiczenia, nieparzyste Zrównoważony rozw. transp. w aglom. miej, SKROBACKI Zbigniew dr inż., 1.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS

Laboratorium, nieparzyste Diagnostyka i sterow. silników spalin., WARIANEK Michał mgr inż., ŁAGOWSKI Piotr dr inż., 27DDąbrowa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS

Laboratorium, tydzień Bezpieczeństwo transportu drogowego, GRABSKI Paweł mgr inż., Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T L03_a

Laboratorium, parzyste Ergonomia w transporcie, WARIANEK Michał mgr inż., 32DDąbrowa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T L04_a

Laboratorium, nieparzyste Biomechanika obrażeń w zderz. pojazdów, FREJ Damian, 10MDąbrowa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS

Laboratorium, tydzień Bezpieczeństwo transportu drogowego, GRABSKI Paweł mgr inż., 9MDąbrowa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T L04_a

Laboratorium, parzyste Ergonomia w transporcie, WARIANEK Michał mgr inż., 32DDąbrowa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T L03_a

Laboratorium, tydzień Bezpieczeństwo transportu drogowego, SZUMSKA Emilia mgr inż., 9MDąbrowa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T L01_a
L01

Laboratorium, parzyste Ergonomia w transporcie, WARIANEK Michał mgr inż., 32DDąbrowa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS
L02 LISUtworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/11/19