Grupa: Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N

Wykład, nieparzyste INŻYNIERIA EKSPLOATACJI, KURP Piotr dr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Laboratorium, tydzień PODSTAWY INFORMATYKI, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

projekt, 13:30-16:05, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, MADEJ Monika dr hab. inż., 101HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I


W
T
O
R
E
K

Ćwiczenia, tydzień Wychowanie fizyczne, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

Wykład, parzyste PODSTAWY ELEKTRONIKI, MYCZUDA Zynowij prof.dr hab.inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T

Ćwiczenia, nieparzyste WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, PASTUSZKO Robert dr hab. inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I


Wykład, parzyste MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, MADEJ Monika dr hab. inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201IŚ
R
O
D
A

Ćwiczenia, nieparzyste METROLOGIA, STĘPIEŃ Krzysztof dr hab. inż., 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Wykład, nieparzyste Promieniowanie optyczne - zagrożenia, ZOWCZAK Włodzimierz dr hab. inż., prof. PŚk, 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Wykład, parzyste METROLOGIA, STĘPIEŃ Krzysztof dr hab. inż., 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I
Wykład, parzyste OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, KOTULSKA Magdalena dr, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

C
Z
W
A
R
T
E
K

Wykład, parzyste PODSTAWY INFORMATYKI, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY TECHNIKI CIEPLNEJ, KANIOWSKI Robert dr inż., 2.14HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Laboratorium, nieparzyste INŻYNIERIA EKSPLOATACJI, TOFIL Szymon mgr inż., 114HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Laboratorium, parzyste Promieniowanie optyczne - zagrożenia, DANIELEWSKI Hubert mgr, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY TECHNIKI CIEPLNEJ, KANIOWSKI Robert dr inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

P
T

Wykład, parzyste WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, RADZISZEWSKI Leszek dr hab.inż.prof.PŚk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Laboratorium, parzyste METROLOGIA, STĘPIEŃ Krzysztof dr hab. inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Wykład, parzyste PODSTAWY TECHNIKI CIEPLNEJ, PASTUSZKO Robert dr hab. inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/12/18