Grupa: Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Wykład, tydzień Audyt energetyczny, STOBIECKI Andrzej dr inż., 2.24DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N

Laboratorium, tydzień Miernictwo energetyczne, Serwicki Teodor mgr inż., 2.12DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N L02_a
3ND11B

Laboratorium, tydzień Miernictwo energetyczne, Serwicki Teodor mgr inż., 2.12DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N L01_a
3ND11A


projekt, tydzień Audyt energetyczny, STOBIECKI Andrzej dr inż., 2.24DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N L01_a
3ND11A

projekt, tydzień Audyt energetyczny, STOBIECKI Andrzej dr inż., 2.24DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N L02_a
3ND11B

W
T

Wykład, tydzień Gospodarka skojarzona, Strzelczyk Franciszek Prof. dr hab. inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Gospodarka skojarzona, Strzelczyk Franciszek Prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11


Wykład, tydzień Miernictwo energetyczne, AUGUSTYN Jerzy dr hab.inż.,prof. PŚk, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Akademickie dobre wychowanie 2, Maj-Malinowska Barbara mgr, 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T


Ś
R
O
D
A

Laboratorium, tydzień Jakość energii elektrycznej, Kaźmierczyk Agata dr inż., 2.23DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N L02_a
3ND11B

Wykład, tydzień Jakość energii elektrycznej, Kaźmierczyk Agata dr inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N

Laboratorium, tydzień Jakość energii elektrycznej, Kaźmierczyk Agata dr inż., 2.23DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N L01_a
3ND11A

projekt, tydzień Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, Psuj Krzysztof mgr inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N L01_a
3ND11AC
Z
W

Ćwiczenia, tydzień Wychowanie fizyczne 2, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Wykład, tydzień Eksploatacja urządzeń i instalacji, KARYŚ Sławomir dr hab inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Ćwiczenia, parzysty Eksploatacja urządzeń i instalacji, KARYŚ Sławomir dr hab inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Wykład, tydzień Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, KARYŚ Sławomir dr hab inż., ROLEK Jarosław dr inż., 1.06D, 2.29D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11
P
T

Wykład, parzysty Zarządzanie w przedsięb.energetycznych, CHOJNACKI Andrzej dr hab inż., 2.23DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

projekt, tydzień Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, Psuj Krzysztof mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N L02_a
3ND11B

Ćwiczenia, tydzień Język obcy 4, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17