Grupa: Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N

Laboratorium, nieparzyste METROLOGIA, ZMARZŁY Paweł dr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

Wykład, nieparzyste METROLOGIA, MAKIEŁA Włodzimierz dr hab.inż. prof. PŚK, 2.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

projekt, tydzień Działania wizualne 3D - rzeźba, SULIGA Piotr mgr, 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

Wykład, nieparzyste Historia architektury powszechnej, DOROZ - TUREK Małgorzata dr in, 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201WW
T
O
R
E
K

Ćwiczenia, tydzień Wychowanie fizyczne, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

Ćwiczenia, nieparzyste WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, PASTUSZKO Robert dr hab. inż., 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

Laboratorium, tydzień Techniki wytwarzania / Techn. of prod., Bucki Tomasz mgr inż., 102HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

Wykład, parzyste Projektowanie mechatroniczne, DINDORF Ryszard prof.dr hab.inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W
Ś
R

Wykład, parzyste OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, KOTULSKA Magdalena dr, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

projekt, tydzień Działania wizualne 2D - malarstwo, KOZUB Waldemar dr hab., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, LACZEK Małgorzata mgr, 5.27B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

Wykład, tydzień WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, ZOWCZAK Włodzimierz dr hab. inż., prof. PŚk, 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 202A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W


C
Z
W

Laboratorium, 08:00-10:35, tydzień Rysunek odręczny, WIJAS Małgorzata mgr inż. arch., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

projekt, tydzień Podstawy projektow. form przemysłowych, GRABA Marcin dr inż., 1.09B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

projekt, nieparzyste Projektowanie mechatroniczne, WOŚ Piotr dr inż., 4.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

Ćwiczenia, nieparzyste METROLOGIA, GOGOLEWSKI Damian mgr inż., 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W


P
TUtworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/22/18