Grupa: Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ

Pe≥ny ekran Indeks Pomoc Znajdü
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A

E
K

Wyk≥ad, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TWORZYWA SZTUCZNE W INĮYNIERII ĆROD., KUBICKA Urszula dr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 302SI

Wyk≥ad, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 HYDROLOGIA, B•K £ukasz dr inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS

Wyk≥ad, parzysty INFRASTRUKTURA PODZIEMNA MIAST, KUBICKA Urszula dr inŅ., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS

Wyk≥ad, parzysty SIECI i INSTALACJE GAZOWE, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 302SI

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GOSPODARKA WOD-ĆCIEK.W ZAK£AD.PRZEMYS£., DA—CZUK Magdalena dr inŅ., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L01_a
301ZWA

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 KOSZTORYSOWANIE, KOTWA Anna dr inŅ., 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L02_a
301ZWB

projekt, tydzieŮ OCZYSZCZANIE ĆCIEK”W 2, BARTKIEWICZ Lidia dr inŅ., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L03_a
302SIA

projekt, parzysty SIECI i INSTALACJE GAZOWE, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L04_a
302SIB

Laboratorium, tydzieŮ J ZYK OBCY I, WOJNIAK Marta mgr, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I 101IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

Laboratorium, tydzieŮ J ZYK OBCY I, KOPACZ Agnieszka mgr, 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I 101IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

∆wiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 HYDROLOGIA, B•K £ukasz dr inŅ., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS

Wyk≥ad, tydzieŮ TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ
zajecia:13.03; 03.04; 08.05; 05.06

projekt, Tyg. 1-19 BACHARZ Magdalena dr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
grupa poscigowa z mechaniki i wytrzymalosci materialow 2


Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, SZTELEBLAK Wojciech dr inŅ., 2.12bHC, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ
L02_b

Laboratorium, parzysty PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, SZTELEBLAK Wojciech dr inŅ., 2.12bHC, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ
L01_b

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MECHANIKA P£YN”W, B•K £ukasz dr inŅ., 1.07HA, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ
L02_b

Laboratorium, parzysty MECHANIKA P£YN”W, B•K £ukasz dr inŅ., 1.07HA, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ
L01_b

Wyk≥ad, tydzieŮ GOSPODARKA WOD-ĆCIEK.W ZAK£AD.PRZEMYS£., DA—CZUK Magdalena dr inŅ., GAWDZIK Jaros≥aw dr hab. inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 302SI

projekt, tydzieŮ USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPAD”W, LATOSI—SKA Jolanta dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L02_a
301ZWB

projekt, tydzieŮ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, STOKOWIEC Katarzyna mgr inŅ., WCIĆLIK Sylwia dr inŅ., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L04_a
302SIB

projekt, parzysty GEOTECHNIKA, WALASZCZYK £ukasz dr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS
L01_b


∆wiczenia, Tyg. 1-19 MATEMATYKA, ST PIE— Marcin dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ
grupa poscigowa OZ MATEMATYKA 1


Wyk≥ad, tydzieŮ METEOROLOGIA KLIMATOLOGIA I OCHR.POWIET., D•BEK Lidia dr hab.prof.PĆk, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I 101IS

Wyk≥ad, tydzieŮ GEOTECHNIKA, KOZ£OWSKI Tomasz dr hab.inŅ. prof. PĆk., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS

Wyk≥ad, parzysty BAT, DA—CZUK Magdalena dr inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 301ZW

∆wiczenia, tydzieŮ WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
201ISA

Wyk≥ad, parzysty PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, GA£KIEWICZ Jaros≥aw dr hab.inŅ., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

Wyk≥ad, Tyg. 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19 OCHRONA W£ASNOĆCI INTEL. - 4 GODZ. W SEM, OSSOWSKA Katarzyna dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I 101IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ
termin do ustalenia z prowadzacym

Wyk≥ad, Tyg. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 PODSTAWY NORMALIZACJI, GRABAS Bogus≥aw dr inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I 101IS
8godz. termin do ustalenia z prowadzacym

Laboratorium, 15:35-17:50, tydzieŮ INFORMATYCZNE PODSTAWY PROJEKTOWANIA 1, PIEKOSZEWSKI Robert mgr, 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I L02_a
101ISB∆wiczenia, parzysty MECHANIKA I WYTRZYMA£OĆ∆ MATERIA£”W 1, TEODORCZYK Micha≥ dr inŅ, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ


Wyk≥ad, 13:30-15:45, Tyd. 11 PODSTAWY EKONOMII, MI£EK Dorota dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ
zaj#cia 15.05.2017 blok 3godzinny,W
T
O
R
E
K

Wyk≥ad, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 AKADEMICKIE DOBRE WYCHOWANIE, Maj-Malinowska Barbara mgr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 302SI

Wyk≥ad, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MATERIA£OZNAWSTWO, SPYCHA£ Edyta dr inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I 101IS

Wyk≥ad, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MECHANIKA P£YN”W, B•K £ukasz dr inŅ., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

Wyk≥ad, parzysty GOSPODARKA ODPADAMI, LATOSI—SKA Jolanta dr inŅ., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 WODOCI•GI 2, PARKA Anna dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS
L01_b

projekt, parzysty GOSPODARKA WOD-ĆCIEK.W ZAK£AD.PRZEMYS£., DA—CZUK Magdalena dr inŅ., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L02_a
301ZWB

projekt, parzysty USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPAD”W, LATOSI—SKA Jolanta dr inŅ., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L01_a
301ZWA

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GOSPODARKA WOD-ĆCIEK.W ZAK£AD.PRZEMYS£., DA—CZUK Magdalena dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L04_a
302SIB

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, ORMAN £ukasz dr hab. inŅ., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ
L03_b

projekt, tydzieŮ OCZYSZCZANIE ĆCIEK”W 2, BARTKIEWICZ Lidia dr inŅ., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L01_a
301ZWA

projekt, parzysty GOSPODARKA WOD-ĆCIEK.W ZAK£AD.PRZEMYS£., DA—CZUK Magdalena dr inŅ., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L03_a
302SIA

projekt, parzysty TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, ORMAN £ukasz dr hab. inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ
L02_b

∆wiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MECHANIKA I WYTRZYMA£OĆ∆ MATERIA£”W 1, MYTYCH-KUMA—SKA ELIZA dr inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I 101IS

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 KANALIZACJA 1, LICHOSIK Dominika mgr inŅ., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L03_bLaboratorium, tydzieŮ J ZYK OBCY 3, KOPACZ Agnieszka mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS

Laboratorium, tydzieŮ J ZYK OBCY 3, WOJNIAK Marta mgr, 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS

Wyk≥ad, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 OCZYSZCZANIE ĆCIEK”W 2, BARTKIEWICZ Lidia dr inŅ., DA—CZUK Magdalena dr inŅ., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 302SI

Wyk≥ad, parzysty TECHNIKI BEZWYKOPOWE, KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inŅ., ZWIERZCHOWSKA Agata dr inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS

Wyk≥ad, tydzieŮ KANALIZACJA 1, KULICZKOWSKA, 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS

Wyk≥ad, tydzieŮ TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inŅ., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ
zajecia: 14.03; 04.04; 09.05;

Wyk≥ad, tydzieŮ OCZYSZCZANIE WODY 1, GAWDZIK Jaros≥aw dr hab. inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS

Wyk≥ad, parzysty MECHANIKA I WYTRZYMA£OĆ∆ MATERIA£”W 1, MYTYCH-KUMA—SKA ELIZA dr inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I 101IS

Laboratorium, 15:35-17:50, tydzieŮ INFORMATYCZNE PODSTAWY PROJEKTOWANIA 1, PIEKOSZEWSKI Robert mgr, 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I L01_a


projekt, parzysty METEOROLOGIA KLIMATOLOGIA I OCHR.POWIET., SA£ATA Aleksandra mgr inŅ, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I L02_a
101ISB

∆wiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 HYDROLOGIA, B•K £ukasz dr inŅ., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS


projekt, tydzieŮ USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPAD”W, LATOSI—SKA Jolanta dr inŅ., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L03_a
302SIA

projekt, tydzieŮ OCZYSZCZANIE ĆCIEK”W 2, BARTKIEWICZ Lidia dr inŅ., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L02_a
301ZWB

Laboratorium, parzysty GEOTECHNIKA, LUDYNIA Agata dr inŅ., 4.24A, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L03_b
Laboratorium, tydzieŮ J ZYK OBCY I, WOJNIAK Marta mgr, 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I 101IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

Laboratorium, tydzieŮ J ZYK OBCY I, PLIĮGA Dorota mgr, 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I 101IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ


Ć
R
O
D
A

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GEOTECHNIKA, LUDYNIA Agata dr inŅ., 4.24A, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L02_b

Laboratorium, tydzieŮ BIOLOGIA ĆRODOWISKOWA, STOI—SKA Renata mgr, 2.08HA, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ
L03_b

Laboratorium, parzysty TECHNIKI BEZWYKOPOWE, KUBICKA Urszula dr inŅ., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L03_b

Laboratorium, parzysty GEOTECHNIKA, LUDYNIA Agata dr inŅ., 4.24A, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS
L01_b

Wyk≥ad, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 HYDROGEOLOGIA, SZEL•G Bartosz dr inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I 101IS

Wyk≥ad, tydzieŮ PRAWODASTWO BUDOWL.WODNE I W OCHR.ĆRODOW, G”RSKA Katarzyna dr inŅ., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 302SI

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 BUDOWNICTWO I FIZYKA BUDOWLI, STARZOMSKA Mariola mgr inŅ., ZENDER-ĆWIERCZ Ewa dr inŅ., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ
L03_b

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 HYDROGEOLOGIA 2, NARTOWSKA Edyta dr inŅ., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L03_b

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPAD”W, LATOSI—SKA Jolanta dr inŅ., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L01_a
301ZWA

projekt, tydzieŮ OCZYSZCZANIE ĆCIEK”W 2, BARTKIEWICZ Lidia dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L04_a
302SIB

projekt, parzysty BUDOWNICTWO I FIZYKA BUDOWLI, STARZOMSKA Mariola mgr inŅ., ZENDER-ĆWIERCZ Ewa dr inŅ., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ
L02_b

projekt, parzysty HYDROGEOLOGIA 2, NARTOWSKA Edyta dr inŅ., 2.21HA, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L02_b

projekt, parzysty WODOCI•GI 2, PARKA Anna dr inŅ., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS
L01_b

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 HYDROGEOLOGIA 2, NARTOWSKA Edyta dr inŅ., 4.20A, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS
L01_b

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 HYDROGEOLOGIA, SZEL•G Bartosz dr inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I L01_a
101ISA

projekt, parzysty METEOROLOGIA KLIMATOLOGIA I OCHR.POWIET., SA£ATA Aleksandra mgr inŅ, 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I L01_a
101ISA

Laboratorium, 15:45-18:00, tydzieŮ INFORMATYCZNE PODSTAWY PROJEKTOWANIA 1, PIEKOSZEWSKI Robert mgr, 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ
L01_b


projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 SIECI i INSTALACJE GAZOWE, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inŅ., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L01_a
301ZWA

projekt, tydzieŮ TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ
L01_b; zajecia: 15.03; 05.04; 10.05; 07.06

projekt, tydzieŮ USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPAD”W, LATOSI—SKA Jolanta dr inŅ., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L04_a
302SIB

projekt, tydzieŮ WODOCI•GI 2, PARKA Anna dr inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L02_b

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 OCZYSZCZANIE WODY 1, DA—CZUK Magdalena dr inŅ., 5.21A, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS
L01_b

∆wiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 OCZYSZCZANIE WODY 1, MUSZY—SKA Joanna mgr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
Wyk≥ad, tydzieŮ FIZYKA, OKNI—SKI Andrzej prof.dr hab., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I 101IS

Laboratorium, tydzieŮ BIOLOGIA ĆRODOWISKOWA, STOI—SKA Renata mgr, 2.08HA, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ
L02_b

Laboratorium, parzysty TECHNIKI BEZWYKOPOWE, KUBICKA Urszula dr inŅ., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS
L01_b

∆wiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 FIZYKA, WOLAK WOJCIECH mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I 101IS

Wyk≥ad, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, TYBURCZYK Anna dr inŅ., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 302SI

Wyk≥ad, parzysty HYDROGEOLOGIA 2, NARTOWSKA Edyta dr inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS

Wyk≥ad, parzysty KOSZTORYSOWANIE, TELEJKO MAREK dr inŅ., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 302SI

∆wiczenia, parzysty MATEMATYKA 3, S KALSKI Maciej dr, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I 101IS

Wyk≥ad, parzysty WARUNKI WYKONAWSTWA I ODBIORU URZ. TECHN, G”RSKA Katarzyna dr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 301ZW

Wyk≥ad, parzysty HYDRAULIKA, SZEL•G Bartosz dr inŅ., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I 101IS

Laboratorium, tydzieŮ BIOLOGIA ĆRODOWISKOWA, STOI—SKA Renata mgr, 2.08HA, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ
L01_bLaboratorium, 13:30-15:45, tydzieŮ INFORMATYCZNE PODSTAWY PROJEKTOWANIA 1, KRONER Andrzej dr inŅ., 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ
L03_bC
Z
W
A
R
T
E
K

∆wiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MATEMATYKA 2, S KALSKI Maciej dr, 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

∆wiczenia, parzysty OCZYSZCZANIE WODY 1, MUSZY—SKA Joanna mgr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS

projekt, nieparzysty KANALIZACJA 1, LICHOSIK Dominika mgr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L02_b

projekt, parzysty HYDROLOGIA, G”RSKI Jaros≥aw dr inŅ., 1.08HA, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L03_b

∆wiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PODSTAWY ENERGETYKI/PODSTAWY SYSTEMU OZE, ZENDER-ĆWIERCZ Ewa dr inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

∆wiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MECHANIKA I WYTRZYMA£OĆ∆ MATERIA£”W 1, MYTYCH-KUMA—SKA ELIZA dr inŅ., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ

∆wiczenia, parzysty PODSTAWY ENERGETYKI/PODSTAWY SYSTEMU OZE, ZENDER-ĆWIERCZ Ewa dr inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ

Wyk≥ad, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 HISTORIA TECHNIKI I WYNALAZKU, OSSOWSKA Katarzyna dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I 101IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

Wyk≥ad, Tyg. 1-8 REMEDIACJA ĆRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO, GAWDZIK Jaros≥aw dr hab. inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 301ZW

Wyk≥ad, parzysty MATEMATYKA 2, S KALSKI Maciej dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

Wyk≥ad, tydzieŮ MYTYCH-KUMA—SKA ELIZA dr inŅ., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
grupa poscigowa z mechaniki i wytrzymalosci materialow 2


projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 SIECI i INSTALACJE GAZOWE, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inŅ., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L03_a
302SIA

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 HYDROGEOLOGIA, SZEL•G Bartosz dr inŅ., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I L02_a
101ISB

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GEOTECHNIKA, WALASZCZYK £ukasz dr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L03_b

projekt, parzysty SIECI i INSTALACJE GAZOWE, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L02_a
301ZWB

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 OCZYSZCZANIE WODY 1, DA—CZUK Magdalena dr inŅ., 5.21A, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L03_b

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MATERIA£OZNAWSTWO, ST PIE— Piotr mgr inŅ., 2.14HA, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I L01_a
101ISA

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 INĮYNIERIA ELEKTRYCZNA, Stawczyk Pawe≥ mgr inŅ., 1.28DH, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I L02_a
101ISB

Laboratorium, parzysty MECHANIKA P£YN”W, SMOK Krzysztof mgr inŅ., 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I L02_a
101ISB

Laboratorium, parzysty OCZYSZCZANIE WODY 1, DA—CZUK Magdalena dr inŅ., 5.21A, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L02_b

Laboratorium, parzysty INĮYNIERIA ELEKTRYCZNA, Stawczyk Pawe≥ mgr inŅ., 1.28DH, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I L01_a
101ISA

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 KOSZTORYSOWANIE, KOTWA Anna dr inŅ., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L03_a
302SIA

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 HYDROLOGIA, G”RSKI Jaros≥aw dr inŅ., 1.08HA, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L02_b

projekt, tydzieŮ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, STOKOWIEC Katarzyna mgr inŅ., WCIĆLIK Sylwia dr inŅ., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L02_a
301ZWB

projekt, parzysty KOSZTORYSOWANIE, KOTWA Anna dr inŅ., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L04_a
302SIB

projekt, parzysty HYDROLOGIA, G”RSKI Jaros≥aw dr inŅ., 1.08HA, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS
L01_b

projekt, tydzieŮ WODOCI•GI 2, PARKA Anna dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L03_b

projekt, tydzieŮ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, WCIĆLIK Sylwia dr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L03_a
302SIA

Laboratorium, 15:35-17:50, tydzieŮ INFORMATYCZNE PODSTAWY PROJEKTOWANIA 1, PIEKOSZEWSKI Robert mgr, 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ
L02_b


Laboratorium, parzysty PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, SZTELEBLAK Wojciech dr inŅ., 2.12bHC, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ
L03_b

Wyk≥ad, tydzieŮ USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPAD”W, ĮYGAD£O Maria prof.dr hab.inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 302SI

Wyk≥ad, tydzieŮ BUDOWNICTWO I FIZYKA BUDOWLI, PIOTROWSKI Jerzy Zb. prof. dr hab.inŅ., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

Wyk≥ad, tydzieŮ MECHANIKA P£YN”W, SZEL•G Bartosz dr inŅ., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I 101IS

Laboratorium, parzysty MATERIA£OZNAWSTWO, ST PIE— Piotr mgr inŅ., 2.14HA, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I L02_a
101ISB
Wyk≥ad, parzysty MATEMATYKA 3, S KALSKI Maciej dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I 101IS

Wyk≥ad, parzysty INSTALACJE CO I WENTYLACJI, CIENCIA£A Krzysztof dr inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 302SI


Laboratorium, parzysty MIERNICTWO CIEPLNO-PRZEP£YWOWE, KACZAN Anna mgr inŅ., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L03_b

P
I
Ļ
T
E
K

Wyk≥ad, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 WODOCI•GI 2, LISOWSKA Justyna dr inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS

Wyk≥ad, parzysty INSTALACJE SANITARNE 2, LISOWSKA Justyna dr inŅ., ZWIERZCHOWSKA Agata dr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 302SI

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TECHNIKI BEZWYKOPOWE, KUBICKA Urszula dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L02_b

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 FIZYKA, W DRYCHOWSKA-PAJEK Ma≥gorzata mgr, 5.18C, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I L01_a
101ISA

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 KANALIZACJA 1, LICHOSIK Dominika mgr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS
L01_b

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 BUDOWNICTWO I FIZYKA BUDOWLI, STARZOMSKA Mariola mgr inŅ., ZENDER-ĆWIERCZ Ewa dr inŅ., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ
L01_b

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 KOSZTORYSOWANIE, KOTWA Anna dr inŅ., 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L01_a
301ZWA

∆wiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MATEMATYKA 2, S KALSKI Maciej dr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ
Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MECHANIKA P£YN”W, SZEL•G Bartosz dr inŅ., 1.07HA, 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I L01_a
101ISA (od polowy semestru zajecia w 2.16Energis)

Laboratorium, parzysty FIZYKA, W DRYCHOWSKA-PAJEK Ma≥gorzata mgr, 5.18C, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I L02_a
101ISB

Wyk≥ad, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PODST. PRAWNE W ENERGETYCE ODNAWIALNEJ, PURGA£ Pawe≥ prof. dr hab. inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

Wyk≥ad, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PLANOWANIE GOSP. ODPADAMI W GMINIE, GAWDZIK Jaros≥aw dr hab. inŅ., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 301ZW

Wyk≥ad, parzysty PODSTAWY ENERGETYKI/PODSTAWY SYSTEMU OZE, PURGA£ Pawe≥ prof. dr hab. inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

Wyk≥ad, parzysty MIERNICTWO CIEPLNO-PRZEP£YWOWE, TYBURCZYK Anna dr inŅ., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS

Wyk≥ad, parzysty ENGINEERING THERMODYNAMICS, WCIĆLIK Sylwia dr inŅ., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 302SI

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MECHANIKA P£YN”W, G”RSKI Jaros≥aw dr inŅ., 1.07HA, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ
L03_b

Laboratorium, parzysty MIERNICTWO CIEPLNO-PRZEP£YWOWE, KACZAN Anna mgr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS
L01_b

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MIERNICTWO CIEPLNO-PRZEP£YWOWE, WCIĆLIK Sylwia dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L02_b
projekt, tydzieŮ TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ
L01_b; zajecia:17,03; 07.04; 12.05;

projekt, tydzieŮ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, STOKOWIEC Katarzyna mgr inŅ., WCIĆLIK Sylwia dr inŅ., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L01_a
301ZWA

projekt, parzysty GEOTECHNIKA, WALASZCZYK £ukasz dr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L02_b


Wyk≥ad, parzysty BIOLOGIA ĆRODOWISKOWA, PARKA Barbara dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

Wyk≥ad, parzysty MECHANIKA I WYTRZYMA£OĆ∆ MATERIA£”W 1, WCIĆLIK Wiktor mgr inŅ., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17