Grupa: Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Laboratorium, nieparzyste Komp. wspom. proc. technol. I, MAJ Piotr mgr inż., 104HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Laboratorium, tydzień PROGRAMOWANIE ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH, ZWIERZCHOWSKI Jarosław dr inż., 207CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD

Laboratorium, nieparzyste Termodynamika I, KANIOWSKI Robert dr inż., 2.14HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD

Laboratorium, tydzień KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA, JANUS-Gałkiewicz Urszula mgr i, 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Laboratorium, nieparzyste NAPĘDY I STEROW. HYDRAULICZNE I PNEUMAT., SIKORA Krzysztof dr inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, WIERUS Andrzej mgr, 1.13B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMMWykład, parzyste MIKROSKOPIA OPTYCZNA I ELEKTRONOWA, MOLA Renata Dr hab.inż., 105HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Ćwiczenia, nieparzyste NAPĘDY I STEROW. HYDRAULICZNE I PNEUMAT., SIKORA Krzysztof dr inż., 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC

Ćwiczenia, parzyste Termodynamika I, KANIOWSKI Robert dr inż., 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC

Wykład, tydzień DYNAMIKA SAMOCHODU, STAŃCZYK Tomasz prof. dr hab.inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC

Wykład, parzyste PROGRAMOWANIE ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH, PŁONECKI Leszek dr hab.inż.prof.PŒk, 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD


projekt, parzyste Podst. proj. proc. obróbki plastycznej, PACANOWSKI Jarosław dr inż., 102HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW
W
T
O
R
E
K

Wykład, tydzień SPAWALNICTWO, SKRZYPCZYK Andrzej dr inż., 5.12B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Wykład, tydzień NAPĘD I STEROWANIE HYDRAUL. I PNEUMAT., DINDORF Ryszard prof.dr hab.inż., 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 202A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Laboratorium, nieparzyste Termodynamika I, KANIOWSKI Robert dr inż., 2.14HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Laboratorium, nieparzyste NAPĘDY I STEROW. HYDRAULICZNE I PNEUMAT., SIKORA Krzysztof dr inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC

Laboratorium, parzyste Obróbki wykończeniowe, Dudek Dominik dr inż., 5.12B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Laboratorium, parzyste Termodynamika I, KANIOWSKI Robert dr inż., 2.14HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC

Laboratorium, nieparzyste NAPĘDY I STEROW. HYDRAULICZNE I PNEUMAT., SIKORA Krzysztof dr inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CADLaboratorium, tydzień KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA, PAŁA Tadeusz mgr inż., 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC


Wykład, tydzień OBRÓBKA SKRAWANIEM, MIKO Edward dr hab.inż.prof.PŒk, 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW

Wykład, parzyste Termodynamika I, PASTUSZKO Robert dr hab. inż., 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMMŒ
R
O
D
A

Wykład, nieparzyste Obróbki wykończeniowe, SPADŁO Sławomir dr hab.inż., prof. PŒk, 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Wykład, tydzień Metoda elementów skończonych I, ROKACH Igor dr hab.prof.PŒk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD

Wykład, nieparzyste OBRÓBKA PLASTYCZNA, MIŁEK Tomasz dr inż., 102HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW

Wykład, parzyste Samochodowe silniki spalinowe I, ŁAGOWSKI Piotr dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC

projekt, nieparzyste Podstawy konstrukcji maszyn II, MOLASY Robert dr inż., 2.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Wykład, nieparzyste Podstawy konstrukcji maszyn II, GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŒk, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Wykład, parzyste Komp. wspom. proc. technol. I, NOWAKOWSKI Łukasz dr inż., 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMMLaboratorium, tydzień KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA, PAŁA Robert mgr inż., 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW

Laboratorium, parzyste Komp. wspom. proc. technol. I, MAJ Piotr mgr inż., 104HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC

Laboratorium, nieparzyste SPAWALNICTWO, SZWED Bartłomiej mgr inż., 2HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Laboratorium, nieparzyste Metoda elementów skończonych I, ROKACH Igor dr hab.prof.PŒk, 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD

Wykład, Tyg. 1-8 Podst. proj. proc. obróbki plastycznej, PACANOWSKI Jarosław dr inż., 102HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW

Wykład, tydzień Budowa samochodów i cišgników I, JURECKI Rafał Dr hab.in., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC

projekt, nieparzyste Podstawy konstrukcji maszyn II, PAŁA Robert mgr inż., 5.12B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC

projekt, parzyste Metoda elementów skończonych I, ROKACH Igor dr hab.prof.PŒk, 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD

C
Z
W
A
R
T
E
K

Laboratorium, nieparzyste DYNAMIKA SAMOCHODU, ZUSKA Andrzej dr inż., 10MDšbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC

Laboratorium, nieparzyste Samochodowe silniki spalinowe I, WARIANEK Michał mgr inż., ŁAGOWSKI Piotr dr inż., 27DDšbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC

Laboratorium, nieparzyste Komp. wspom. proc. technol. I, MAJ Piotr mgr inż., 107HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW

Laboratorium, nieparzyste Termodynamika I, KANIOWSKI Robert dr inż., 2.14HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW

Laboratorium, nieparzyste Budowa samochodów i cišgników I, ZUSKA Andrzej dr inż., 10MDšbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC

Laboratorium, parzyste OBRÓBKA SKRAWANIEM, NOWAKOWSKI Łukasz dr inż., 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW

Laboratorium, parzyste KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA, JANUS-Gałkiewicz Urszula mgr i, 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD

projekt, parzyste Podstawy konstrukcji maszyn II, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CADWykład, parzyste Obrabiarki specjalizowane I, NOWAKOWSKI Łukasz dr inż., 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW


projekt, parzyste Podstawy konstrukcji maszyn II, GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŒk, 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWWP
T

Laboratorium, tydzień MIKROSKOPIA OPTYCZNA I ELEKTRONOWA, MOLA Renata Dr hab.inż., 5.28B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Laboratorium, parzyste OBRÓBKA PLASTYCZNA, THOMAS Piotr dr inż., 102HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW

Laboratorium, parzyste Komp. wspom. proc. technol. I, MAJ Piotr mgr inż., 104HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD

Laboratorium, parzyste KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA, JANUS-Gałkiewicz Urszula mgr i, 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD

Laboratorium, parzyste NAPĘDY I STEROW. HYDRAULICZNE I PNEUMAT., SIKORA Krzysztof dr inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW

Ćwiczenia, parzyste Termodynamika I, KANIOWSKI Robert dr inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM

Ćwiczenia, parzyste NAPĘDY I STEROW. HYDRAULICZNE I PNEUMAT., SIKORA Krzysztof dr inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMM
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/12/18