Grupa: Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N


Seminarium, tydzień Seminarium dyplomowe, ZAWADZKI Andrzej dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E L03_a
4ED12A

Laboratorium, tydzień Wybrane zagadnienia teorii sterowania, ZAWARCZYŃSKI Łukasz mgr inż., 5.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E L03_a
4ED12A

Wykład, tydzień Metody optymalizacji, ŁASKAWSKI Michał dr inż., 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E 4ED12


W
T
O
R
E
K

Wykład, tydzień Zastosow.sterown.PLC w ukł.przemysłowych, KARYŒ Sławomir dr hab inż.prof. PŒK, LUDWINEK Krzysztof dr hab.inż., 2.27DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E 4ED11

Laboratorium, tydzień Zastosow.sterown.PLC w ukł.przemysłowych, KARYŒ Sławomir dr hab inż.prof. PŒK, LUDWINEK Krzysztof dr hab.inż., 2.27DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E L01_a
4ED11A

Seminarium, tydzień Seminarium dyplomowe, WCIŒLIK Mirosław prof. dr hab. inż., 2.25DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E L01_a

Wykład, tydzień Wybrane zagadnienia teorii sterowania, STEFAŃSKI Tadeusz dr hab.inż.,prof PŒk, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E 4ED12

Wykład, nieparzyste Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Frankowski Mirosław mgr inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E 4ED11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E 4ED12Laboratorium, parzyste Metody optymalizacji, Strzšbała Paweł mgr inż., 4.22D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E L03_a
4ED12A

Ćwiczenia, tydzień Ekologiczne aspekty w energetyce, FILIPIAK Sylwester dr hab.inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 N, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E 4ED11Œ
R


C
Z
W

Wykład, tydzień Ekologiczne aspekty w energetyce, FILIPIAK Sylwester dr hab.inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 N, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E 4ED11


P
TUtworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/11/19