Grupa: Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 L08_a

Pe≥ny ekran Indeks Pomoc Znajdü
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A

E
K

projekt, nieparzyste TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROB”T INSTAL., NOGAJ STANIS£AW mgr inŅ., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ

projekt, parzyste REGULACJE I STEROWANIE INSTALACJAMI OZE, CIENCIA£A Karol Mgr inŅ., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ

Wyk≥ad, nieparzyste EKONOMIKA INWESTYCJI, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inŅ.prof.PĆk, 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 122WĆ, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ

Wyk≥ad, nieparzyste INĮYNIERIA ĆRODOWISKA WEWN TRZNEGO, ZENDER-ĆWIERCZ Ewa dr inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ

Wyk≥ad, tydzieŮ RECYKLING ENERGETYCZNY, ĮYGAD£O Maria prof.dr hab.inŅ., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZprojekt, parzyste POMPY CIEPLNE I KOLEKTORY S£ONECZNE, STOKOWIEC Katarzyna mgr inŅ., 2.16 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ

projekt, parzyste RECYKLING ENERGETYCZNY, LATOSI—SKA Jolanta dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZW
T
O
R
E
K

projekt, nieparzyste POMPY CIEPLNE I KOLEKTORY S£ONECZNE, STOKOWIEC Katarzyna mgr inŅ., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ

Wyk≥ad, nieparzyste POMPY CIEPLNE I KOLEKTORY S£ONECZNE, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inŅ.prof.PĆk, 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ

projekt, nieparzyste INĮYNIERIA ĆRODOWISKA WEWN TRZNEGO, STOKOWIEC Katarzyna mgr inŅ., 2.16 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ

Wyk≥ad, nieparzyste AUDYT ENERGETYCZNY, STOBIECKI Andrzej dr inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ


∆wiczenia, parzyste WYST•PIENIA PUBLICZNE, RADOWICZ Joanna dr, 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ

projekt, parzyste EKONOMIKA INWESTYCJI, STOKOWIEC Katarzyna mgr inŅ., 2.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ
Ć
R
O
D
A

∆wiczenia, nieparzyste STATYSTYKA W INĮYNIERII ĆRODOWISKA, HOĮEJOWSKA Sylwia dr hab., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ

projekt, nieparzyste AUDYT ENERGETYCZNY, STARZOMSKA Mariola mgr inŅ., 2.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ

projekt, nieparzyste EKSPLOATACJA SYSTEM”W OZE, OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inŅ., 2.16 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ

Wyk≥ad, parzyste STATYSTYKA W INĮYNIERII ĆRODOWISKA, HOĮEJOWSKA Sylwia dr hab., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 122WĆ, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZWyk≥ad, parzyste EKSPLOATACJA SYSTEM”W OZE, OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ
C
Z
W
A
R
T
E
K

Wyk≥ad, nieparzyste REGULACJE I STEROWANIE INSTALACJAMI OZE, CIENCIA£A Karol Mgr inŅ., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ

Wyk≥ad, nieparzyste ODNAWIALNE ŹR”D£A ENERGII II, GORYCA Zbigniew prof. dr hab. inŅ., G”RSKI Jaros≥aw dr inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ

Wyk≥ad, parzyste URZ•DZ.I INSTAL.GRZEWCZE I WENTYL., CIENCIA£A Krzysztof dr inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ

Laboratorium, nieparzyste URZ•DZ.I INSTAL.GRZEWCZE I WENTYL., S£OWAK, 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ

Wyk≥ad, nieparzyste PRZEDSIEBIORCZOSC I INNOWACJE, KUŹNICKI Zbigniew prof. dr hab. inŅ., 4.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 122WĆ, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ
Wyk≥ad, parzyste TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROB”T INSTAL., ZWIERZCHOWSKA Agata dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ

projekt, tydzieŮ ODNAWIALNE ŹR”D£A ENERGII II, G”RSKI Jaros≥aw dr inŅ., 1.07HA, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ


P
T

Wyk≥ad, nieparzyste WYST•PIENIA PUBLICZNE, RADOWICZ Joanna dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 122WĆ, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/11/19