Grupa: Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T L02_a

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

projekt, nieparzyste Praca dyplomowa, RADEK Norbert dr hab. inż. pro, 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 41LiS

Wykład, tydzień TECHNOLOGIE NAPRAWY I REGENERACJI, RADEK Norbert dr hab. inż. pro, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 41LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 42TSWykład, 15:20-17:55, Tyg. 11-15 Komputerowy zapis konstrukcji, MOLASY Robert dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 41LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 42TS
grupa wyrównawcza


Laboratorium, parzyste OBRÓBKA BEZUBYTKOWA, THOMAS Piotr dr inż., 106HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T L02_a
41LiSBW
T
O
R
E
K

Laboratorium, nieparzyste OBRÓBKA UBYTKOWA, ZMARZŁY Paweł dr inż., 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T L02_a
41LiSB

Laboratorium, parzyste Paliwa konwenc. i altern. stos. w trans., Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T L02_a
41LiSB

Ćwiczenia, nieparzyste TRANSPORT SZYNOWY, PAWEŁCZYK Marek dr hab.inż. prof. PŒk, 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 41LiS
projekt, Tyg. 8-15 PAŁA Tadeusz mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T
grupa wyrównawczaprojekt, parzyste Praca dyplomowa, GONTARSKI Dariusz dr inż., Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 41LiS


Œ
RC
Z
W
A
R
T
E
K

Laboratorium, nieparzyste TECHNOLOGIE NAPRAWY I REGENERACJI, MULCZYK K. mgr, Studencka1, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T L02_a
41LiSB

Wykład, tydzień TRANSPORT SZYNOWY, PAWEŁCZYK Marek dr hab.inż. prof. PŒk, 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 41LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 42TS


Wykład, parzyste OBRÓBKA UBYTKOWA, BŁASIAK Sławomir dr inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 41LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 42TS


P
T

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, ANTOSZEWSKI Bogdan prof. dr hab.inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 41LiS
L01_b

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, ANTOSZEWSKI Bogdan prof. dr hab.inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 41LiS
L02_b

Wykład, parzyste OBRÓBKA BEZUBYTKOWA, MOLA Renata Dr hab.inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 41LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 42TS


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/12/18