Grupa: Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 D

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Wykład, parzyste FIZYKA I, JAGODZIŃSKI Paweł dr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 D 101

Ćwiczenia, tydzień ANALIZA MATEMATYCZNA I, PŁOSKI Arkadiusz prof.dr hab., 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 D 101

Wykład, tydzień ANALIZA MATEMATYCZNA I, PŁOSKI Arkadiusz prof.dr hab., 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 D 101

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 PODSTAWY PRAWA, KOTULSKA Magdalena dr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 D 101

Wykład, Tyg. 3, 5 WSTĘP DO OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALN., JAWORSKA Beata mgr inż., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 D 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 E 102

Wykład, parzyste BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr, 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 D 101W
T

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI I, JĘZYK ANGIELSKI ID, 5.28C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 D 101
101B

Wykład, Tyg. 2, 4, 6 AKADEMICKIE DOBRE WYCHOWANIE I, BANASIŃSKA-BARSZCZ Małgorzata mgr, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 D 101

Wykład, Tyg. 9-18 PODSTAWY EKONOMII, OKSANYCH Oleksander prof. dr hab. inż., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 D 101

Laboratorium, Tyg. 3-14 D-TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, LACHOWSKI Jan dr, 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 D L01_a
101A

Laboratorium, Tyg. 3-14 D-TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, KRZESIMOWSKI Damian dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 D L02_a
101B

Ćwiczenia, nieparzyste FIZYKA I, JAGODZIŃSKI Paweł dr inż., 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 D 101

Ćwiczenia, Tyd. 12 PODSTAWY EKONOMII, JASZTAL Milena mgr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 D 101Ś
R

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI I, JĘZYK ANGIELSKI ID, 5.28C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 D 101
101A

Ćwiczenia, tydzień PODSTAWY EKONOMII, JASZTAL Milena mgr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 D 101


Wykład, Tyg. 1-10 PODSTAWY PRAWA, KOTULSKA Magdalena dr, 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 D 101

Wykład, Tyd. 13 ELEMENTY RACHUNKU PRAWDOPODOB. I STAT., BRZOZOWSKA-RUP Katarzyna dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 D 101
Uwaga! 10 stycznia 2018 r. - Jednorazowe zajecia uzgodnione z prowadzacym i grupa.

Wykład, nieparzyste ELEMENTY RACHUNKU PRAWDOPODOB. I STAT., BRZOZOWSKA-RUP Katarzyna dr, 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 D 101

Wykład, Tyg. 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ELEMENTY RACHUNKU PRAWDOPODOB. I STAT., BRZOZOWSKA-RUP Katarzyna dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 D 101


C
Z
W

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY ZARZĄDZANIA DLA INŻYNIERÓW, GĄSIOROWSKA-MĄCZNIK Edyta dr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 D 101

Ćwiczenia, Tyg. 1-5, 7-14 ELEMENTY RACHUNKU PRAWDOPODOB. I STAT., BRZOZOWSKA-RUP Katarzyna dr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 D 101

Wykład, parzyste ALGEBRA LINIOWA, MACIEJEWSKA BEATA dr, 4.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 D 101

Wykład, tydzień PODSTAWY ZARZĄDZANIA DLA INŻYNIERÓW, GĄSIOROWSKA-MĄCZNIK Edyta dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 D 101P
T

Ćwiczenia, parzyste ALGEBRA LINIOWA, MACIEJEWSKA BEATA dr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 D 101

Wykład, Tyg. 1-8 PODSTAWY EKONOMII, OKSANYCH Oleksander prof. dr hab. inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 D 101

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/12/18