Grupa: Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I L02_a

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Drgania mechaniczne - zagr. i profilak., RADZISZEWSKI Leszek dr hab.inż.prof.PŒk, 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201I

Wykład, parzysty Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201I

Laboratorium, parzysty MECHANIKA PŁYNÓW, PIASECKA Magdalena Dr hab.inż, 1.20HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201I
L01_b


Laboratorium, 13:30-16:05, Tyg. 3, 5, 7, 11, 13 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, MADEJ Monika dr hab. inż., OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 101HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201I
L01_b


W
T
O
R
E
K

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Theory of machines, ŻÓRAWSKI W.Dr hab.inż.Prof.PŒk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201I

Wykład, parzysty BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, JAŒKIEWICZ Marek Dr hab.inż, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201I

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Theory of machines, ŻÓRAWSKI W.Dr hab.inż.Prof.PŒk, 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201I
L01_b

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Theory of machines, ŻÓRAWSKI W.Dr hab.inż.Prof.PŒk, 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201I
L02_b

Laboratorium, parzysty Drgania mechaniczne - zagr. i profilak., BĽKOWSKI Andrzej dr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201I
L02_b
Ćwiczenia, parzysty MECHANIKA PŁYNÓW, PIASECKA Magdalena Dr hab.inż, 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201I

Laboratorium, parzysty MECHANIKA PŁYNÓW, PIASECKA Magdalena Dr hab.inż, 1.20HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201I
L02_b

Laboratorium, parzysty Drgania mechaniczne - zagr. i profilak., BĽKOWSKI Andrzej dr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201I
L01_bŒ
R

Wykład, parzysty Czynniki i skutki zagrożeń akustycznych, RADZISZEWSKI Leszek dr hab.inż.prof.PŒk, 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201I


Wykład, parzysty MECHANIKA PŁYNÓW, PASTUSZKO Robert dr hab. inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, Karnat Joanna Mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I L01_a, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I L02_a
201IB

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, WIERUS Andrzej mgr, 1.13B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I L01_a
201IAC
Z
W

Wykład, tydzień Metodyka prac służb BHP, WRÓBEL-KNYSAK Anna dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201I

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, JANUS U. mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I
L01_b

projekt, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, SZTELEBLAK Wojciech dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I
L02_b

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Czynniki i skutki zagrożeń akustycznych, KANIOWSKI Robert dr inż., WRÓBEL-KNYSAK Anna dr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201I
L02_b

Laboratorium, parzysty Czynniki i skutki zagrożeń akustycznych, KANIOWSKI Robert dr inż., WRÓBEL-KNYSAK Anna dr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201I
L01_b
P
I
š
T
E
K

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PODSTAWY ELEKTRONIKI, SZCZEŒNIAK Adam dr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201I
L02_b

Laboratorium, parzysty BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, JURECKI Rafał dr inż., 15MDšbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201I
L01_b

Laboratorium, 09:50-12:25, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, MADEJ Monika dr hab. inż., 101HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201I
L02_b

Wykład, Tyg. 1-10 PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, MOLASY Robert dr inż., 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T
Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PODSTAWY ELEKTRONIKI, SZCZEŒNIAK Adam dr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201I
L01_b

Laboratorium, parzysty BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, ZUSKA Andrzej dr inż., 15MDšbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201I
L02_b

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17