Grupa: Stacjonarne III stopnia

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Wykład, Tyg. 1-8 Modelowanie i analiza dynamiki układów dyskretnych, DZIOPA Zbigniew dr hab.inż. prof. PŚk, 4.14B, Stacjonarne III stopnia - WMiBM - 2/2

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI-SPECJALISTYCZNY, KACPERCZYK Nina mgr, 4.29A, Stacjonarne III stopnia WBiA 2/2

Seminarium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 BUILDING STRUCTURAL FAILURES....., KOSSAKOWSKI Paweł dr hab.inż., 5.02A, Stacjonarne III stopnia WBiA 4/2

Seminarium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 NIEZAWODNOŚĆ KONSTRUKCJI, RADOŃ Urszula dr hab. inż.prof.PŚk, 4.17aA, Stacjonarne III stopnia WBiA 2/2Laboratorium, Tyg. 9-13 Modelowanie i analiza dynamiki układów dyskretnych, DZIOPA Zbigniew dr hab.inż. prof. PŚk, 2.08B, 4.14B, Stacjonarne III stopnia - WMiBM - 2/2

Wykład, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11 Prawa autorskie i patentowe, KOTULSKA Magdalena dr, 1.15B, Stacjonarne III stopnia - WMiBM - 2/2


Lektorat, parzysty Język angielski, Janowska Agnieszka mgr, 1.20D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 3/2Seminarium, Tyg. 14-16 Modelowanie i analiza dynamiki układów dyskretnych, DZIOPA Zbigniew dr hab.inż. prof. PŚk, 4.14B, Stacjonarne III stopnia - WMiBM - 2/2


W
T
O
R
E
K

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Nowoczesne metody i tech. prowadzenia zaj. dyd., RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.14DH, Stacjonarne III stopnia WEAiI 2/4

Wykład, Tyg. 1-3, 6, 8, 10, 12, 14 Tribologia i materiały eksploatacyjne, OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 101HB, Stacjonarne III stopnia - WMiBM - 2/2

Wykład, Tyg. 1-8 Statystyka matematyczna, LENARCIK Andrzej dr, 5.27B, Stacjonarne III stopnia - WMiBM - 1/2

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Metodologia prowadzenia badań naukowych, STAŃCZYK Tomasz prof. dr hab.inż., 4.23B, Stacjonarne III stopnia WEAiI 1/2


Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 STRUCTURE MATERIALS BEHAVIOR .., TRĄMPCZYŃSKI Wiesław prof dr h, 4.29aA, Stacjonarne III stopnia WBiA 3/2Ćwiczenia, Tyg. 9-16 Statystyka matematyczna, LENARCIK Andrzej dr, 5.27B, Stacjonarne III stopnia - WMiBM - 1/2

Seminarium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 REOLOGIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, MAZUREK Grzegorz dr inż., 2.09A, Stacjonarne III stopnia WBiA 3/2

Seminarium, Tyg. 4, 6, 8, 10, 12 Prawa autorskie i patentowe, KOTULSKA Magdalena dr, 1.15B, Stacjonarne III stopnia - WMiBM - 2/2


Laboratorium, 11:40-14:15, Tyg. 3, 5, 7, 11, 13 Tribologia i materiały eksploatacyjne, MADEJ Monika dr hab. inż., 101HB, Stacjonarne III stopnia - WMiBM - 2/2Ś
R
O
D
A

Ćwiczenia, 08:00-08:45, Tyg. 1-16 Język angielski, LACZEK Małgorzata mgr, 5.27B, Stacjonarne III stopnia - WMiBM - 1/2

Ćwiczenia, 09:00-09:45, Tyg. 1-16 Język angielski, LACZEK Małgorzata mgr, 5.27B, Stacjonarne III stopnia - WMiBM - 2/2


Lektorat, tydzień Język angielski, CIOSEK Hanna mgr, 4.15D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 2/4


C
Z
W

Wykład, nieparzysty AKADEMICKIE DOBRE WYCHOWANIE, Maj-Malinowska Barbara mgr, 1.18D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 1/2

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Wykład z przedmiotów fakultatywnych, STASZAK Jan dr hab. inż., 2.27DH, Stacjonarne III stopnia WEAiI 3/2

Wykład, nieparzysty Historia techniki i wynalazków, OSSOWSKA Katarzyna dr, 1.15B, Stacjonarne III stopnia WEAiI 1/2

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Wybrane zagadnienia z elektrotechniki, WŁODARCZYK Maciej dr hab.inż.,prof PŚk, 1.18D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 1/2

Wykład, parzysty Wykład z przedmiotów fakultatywnych, WCIŚLIK Mirosław prof. dr hab. inż., 2.32D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 1/2

Lektorat, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Język angielski, Janowska Agnieszka mgr, 2.31D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 1/2

Wykład, Tyg. 1-11 Wybrane zagadnienia z matematyki, PŁOSKI Arkadiusz prof.dr hab., 2.31D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 1/2


P
I
ą
T
E
K

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Wykład z przedmiotów fakultatywnych, CHOJNACKI Andrzej dr hab inż., 2.06D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 1/2

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Wykład z przedmiotów fakultatywnych, DENIZIAK Roman Stanisław dr hab.inż,prof PŚK, 2.31D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 2/4

Wykład, Tyg. 1-8 Niekonwencjonalne technologie wytwarzania, SPADŁO Sławomir dr hab.inż., prof. PŚk, 5.05B, Stacjonarne III stopnia - WMiBM - 3/2

Wykład, Tyg. 1-13 Mechanika ośrodków ciągłych, NEIMITZ Andrzej prof.dr hab.inż., 4.14B, Stacjonarne III stopnia - WMiBM - 1/2

Wykład, parzysty Wykład z przedmiotów fakultatywnych, DENIZIAK Roman Stanisław dr hab.inż,prof PŚK, 2.31D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 3/2

Ćwiczenia, Tyg. 1-8 Mechanika ośrodków ciągłych, NEIMITZ Andrzej prof.dr hab.inż., 4.14B, Stacjonarne III stopnia - WMiBM - 1/2

Ćwiczenia, Tyg. 9-16 Pola sprzężone i propagacja sygnałów, RADOWICZ Andrzej prof. dr hab., 4.23B, Stacjonarne III stopnia - WMiBM - 3/2

Seminarium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Seminarium doktoranckie, WCIŚLIK Mirosław prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 3/2

Seminarium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Seminarium doktoranckie, WCIŚLIK Mirosław prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 2/4

Seminarium, parzysty Seminarium doktoranckie, WCIŚLIK Mirosław prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 1/2Laboratorium, Tyg. 9-13 Niekonwencjonalne technologie wytwarzania, SPADŁO Sławomir dr hab.inż., prof. PŚk, 5.05B, Stacjonarne III stopnia - WMiBM - 3/2

Wykład, Tyg. 1-8 Pola sprzężone i propagacja sygnałów, RADOWICZ Andrzej prof. dr hab., 4.23B, Stacjonarne III stopnia - WMiBM - 3/2

Wykład, parzysty Prawa autorskie i patentowe, Adamczak Alicja dr, 2.31D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 2/4

Wykład, parzysty Wykład z przedmiotów fakultatywnych, WŁODARCZYK Maciej dr hab.inż.,prof PŚk, 5.09D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 3/2

Wykład, parzysty OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, Adamczak Alicja dr, 17A, Stacjonarne III stopnia WBiA 4/2

Wykład, parzysty Wykład z przedmiotów fakultatywnych, WCIŚLIK Mirosław prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 3/2
Seminarium, Tyg. 14-16 Niekonwencjonalne technologie wytwarzania, SPADŁO Sławomir dr hab.inż., prof. PŚk, 5.05B, Stacjonarne III stopnia - WMiBM - 3/2

Seminarium, Tyg. 9-11 Mechanika ośrodków ciągłych, NEIMITZ Andrzej prof.dr hab.inż., 4.14B, Stacjonarne III stopnia - WMiBM - 1/2


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17