Grupa: Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L L04_a

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Ćwiczenia, nieparzyste ALGEBRA LINIOWA, HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab., 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 PODSTAWY PRAWA, KOTULSKA Magdalena dr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102

Ćwiczenia, nieparzyste FIZYKA I, WĘDRYCHOWSKA-PAJEK Małgorzata mgr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102

Laboratorium, Tyg. 1-7 GRAFIKA INŻYNIERSKA, TUŚNIO Janusz dr hab. inż., 5.28C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L L04_a
102B

Wykład, Tyg. 3, 5, 7 AKADEMICKIE DOBRE WYCHOWANIE, BANASIŃSKA-BARSZCZ Małgorzata mgr, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 Z 102


W
T
O
R
E
K

Wykład, nieparzyste ALGEBRA LINIOWA, HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab., Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102

Wykład, nieparzyste GRAFIKA INŻYNIERSKA, TUŚNIO Janusz dr hab. inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102

Wykład, nieparzyste FIZYKA I, OKNIŃSKI Andrzej prof.dr hab., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102

Wykład, nieparzyste BHP, MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr, Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102


Laboratorium, Tyg. 8-12 GRAFIKA INŻYNIERSKA, MICHTA Dagmara mgr inż., 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L L04_a
102B

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY ZARZĄDZANIA, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102
Ś
R

Wykład, Tyg. 1-10 PODSTAWY PRAWA, KOTULSKA Magdalena dr, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102


Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI I, JĘZYK LOGISTYKA, 2.31C, 2.32C, 5.29C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102

Wykład, Tyg. 3, 5 WSTĘP DO OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALN., JAWORSKA Beata mgr inż., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102


Wykład, parzyste PODSTAWY ZARZĄDZANIA, KOT Janusz dr hab. prof.PŚk, 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102


C
Z
W

Ćwiczenia, tydzień ANALIZA MATEMATYCZNA I, HOŻEJOWSKI Leszek dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102

Wykład, parzyste PODSTAWY ZARZĄDZANIA, KOT Janusz dr hab. prof.PŚk, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102

Laboratorium, Tyg. 3-4, 6-15 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, PAJĘCKI Michał mgr inż., 3.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L L04_a
102B - zaliczenie przeniesione w tyg. 15 na 24.01.2018 (yr) godz. 10.40 s. 3.16C
P
T

Wykład, tydzień ANALIZA MATEMATYCZNA I, HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab., Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102

Wykład, tydzień MIKROEKONOMIA, OKSANYCH Oleksander prof. dr hab. inż., Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102


Ćwiczenia, parzyste MIKROEKONOMIA, ANDRUSZKO Lubow dr, 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/22/18