Grupa: Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
N

Wykład, nieparzyste TECHNOLOGIE INTERNETOWE, SENDER Zbigniew dr inż., 3.10C, 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D 201

Wykład, parzyste SIECI KOMPUTER. I APLIKACJE SIECIOWE, SENDER Zbigniew dr inż., 3.10C, 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D 201

Laboratorium, Tyg. 3-14 PROJEKTOW. RELAC. BAZ DANYCH-MYSQL, DETKA Marcin dr inż., 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D L01_a

Wykład, Tyg. 1-12 PROGRAMOWANIE W ŚRODOWISKU RAD C++, KOCZUBIEJ Sławomir dr inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D 201

Laboratorium, Tyg. 3-14 TECHNOLOGIE INTERNETOWE, SENDER Zbigniew dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D L01_a

Laboratorium, Tyg. 3-14 PROJEKTOW. RELAC. BAZ DANYCH-MYSQL, DETKA Marcin dr inż., 3.08C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D L02_a

Laboratorium, tydzień PROGRAMOWANIE W ŚRODOWISKU RAD C++, KOCZUBIEJ Sławomir dr inż., 3.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D L01_a

Laboratorium, parzyste SYSTEM INFORMACYJNY RACHUNKOWOŚCI, MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr, 2.04C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D L02_aW
T
O
R
E
K

Wykład, parzyste PROJEKTOW. RELAC. BAZ DANYCH-MYSQL, DETKA Marcin dr inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D 201

Wykład, nieparzyste ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D 201

projekt, nieparzyste TECHNOLOGIE I SYSTEMY PRODUKCYJNE, TUŚNIO Janusz dr hab. inż., 2.32C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D L01_a, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D L02_a

Laboratorium, Tyg. 2-4, 7-9 SIECI KOMPUTER. I APLIKACJE SIECIOWE, SENDER Zbigniew dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D L01_a

Laboratorium, Tyg. 2-4, 7-9 SIECI KOMPUTER. I APLIKACJE SIECIOWE, SENDER Zbigniew dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D L01_a
Laboratorium, parzyste SYSTEM INFORMACYJNY RACHUNKOWOŚCI, MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr, 2.04C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D L01_a


Ś
R
O
D
A

Wykład, nieparzyste ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH, DETKA Marcin dr inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D 201

Wykład, nieparzyste SYSTEM INFORMACYJNY RACHUNKOWOŚCI, PIĄTEK Edyta dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D 201

Laboratorium, nieparzyste PROGRAMOWANIE W ŚRODOWISKU RAD C++, KOCZUBIEJ Sławomir dr inż., 3.09C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D L02_a


Laboratorium, Tyg. 10-15 SIECI KOMPUTER. I APLIKACJE SIECIOWE, KRZESIMOWSKI Damian dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D L02_a

Laboratorium, Tyg. 10-15 SIECI KOMPUTER. I APLIKACJE SIECIOWE, KRZESIMOWSKI Damian dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D L02_a


Ćwiczenia, parzyste ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH, DETKA Marcin dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D 201

Laboratorium, parzyste PROGRAMOWANIE W ŚRODOWISKU RAD C++, KOCZUBIEJ Sławomir dr inż., 3.09C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D L02_a

Ćwiczenia, parzyste ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D 201

C
Z
W

Wykład, parzyste ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, GIERULSKI Wacław dr hab.inż. prof.PŚK, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D 201

Ćwiczenia, tydzień Wychowanie fizyczne, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 E 202

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI III, JĘZYK ANGIELSKI ID, 5.28C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D 201

Wykład, tydzień TECHNOLOGIE I SYSTEMY PRODUKCYJNE, TUŚNIO Janusz dr hab. inż., 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D 201

Laboratorium, Tyg. 3-14 TECHNOLOGIE INTERNETOWE, KRZESIMOWSKI Damian dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D L02_a


P
T

Wykład, parzyste RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE, SOKAŁA Małgorzata dr inż., 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D 201

Ćwiczenia, parzyste RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE, SOKAŁA Małgorzata dr inż., 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D 201


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/12/18