Grupa: Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TECHNIKI PRZERÓBKI ODPADÓW, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L04_a
122OWB

projekt, parzysty TECHNIKI PRZERÓBKI ODPADÓW, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L03_a
122OWA

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ODNAWIALNE RÓDŁA ENERGII, ZENDER-ŒWIERCZ Ewa dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PRINCIPLES OF WASTE MENAGMENT, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, parzysty INSTALACJE GOSPODARKI ODPADAMI, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 SYSTEMY CHŁODNICZE, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inż.prof.PŒk, 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GOSPODARKA WODNO-ŒCIEKOWA 1, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, parzysty TECHNIKA CIEPLNA, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inż.prof.PŒk, 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MODERNIZACJA INSTALACJI, LICHOSIK Dominika mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L02_a
121SIB

projekt, parzysty ZAGROŻENIA ŒRODOWISKA, B„K Łukasz dr inż., GÓRSKI Jarosław dr inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GOSPODARKA WODNO-ŒCIEKOWA 1, MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
121SIA

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ODNOWA SIECI 1, LICHOSIK Dominika mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L02_a
121SIBWykład, tydzień SPECJALE PROC. W TECH. WODY I SCIEKÓW, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., WONIAK Magdalena dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, tydzień INSTALACJE CIEPLNO-PRZEPŁYWOWE, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L03_a

projekt, parzysty BEZWYKOPOWA BUDOWA SIECI, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L02_a
121SIB

Wykład, tydzień INSTALACJE CIEPLNO-PRZEPŁYWOWE, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inż.prof.PŒk, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Wykład, parzysty OCHRONA WŁASNOŒCI INTELEKTUALNEJ, KOTULSKA Magdalena dr, 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW


Æwiczenia, Tyd. 7 ZARZ„DZANIE ŒRODOWISKIEM, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 2.16 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
rezerwacja na 10.04.2017
W
T
O
R
E
K

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 THE CONWERSION OF BIOMASS TO ENERGY, WONIAK Magdalena dr, 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 URZ„DZENIA I INSTALACJE GRZEWCZE, ORMAN Łukasz dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 NEW TECHNIQUES AND MATERIALS IN ..., KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, parzysty KOTŁOWNIE WODNE NISKOTEMPERATUROWE, ORMAN Łukasz dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Jêzyk angielski specjalistyczny, WOJNIAK Marta mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI
SiIS

Laboratorium, parzysty Jêzyk angielski specjalistyczny, PLIŻGA Dorota mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI
WuiO

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 INSTALACJE SANITARNE, LICHOSIK Dominika mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L02_a
121SIB

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 REFRIGENERATION AND AIR CONDITIONING DEV, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., WCIŒLIK Sylwia dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

projekt, parzysty ODNOWA SIECI 1, LICHOSIK Dominika mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L02_a
121SIB

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 INSTALACJE Z POMPAMI CIEPŁA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW
zajecia: 14.03; 04.04; 09.05; 06.06Wykład, tydzień BEZWYKOPOWA BUDOWA SIECI, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, parzysty TECHNOL. POZYSKIWANIA I ZAGOSP. BIOMASY, WONIAK Magdalena dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Æwiczenia, parzysty ZARZ„DZANIE ŒRODOWISKIEM, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L02_a
121SIB

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TECHNIKI PRZERÓBKI ODPADÓW, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Æwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ZARZ„DZANIE ŒRODOWISKIEM, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
121SIA

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 INSTALACJE GOSPODARKI ODPADAMI, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
121SIA

projekt, parzysty TECHNOL. POZYSKIWANIA I ZAGOSP. BIOMASY, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Wykład, parzysty OGRZEWNICTWO, WCIŒLIK Sylwia dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Laboratorium, 15:50-17:40, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 NEW TECHNIQUES AND MATERIALS IN ..., KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L02_a
121SIB

Laboratorium, 15:50-17:40, parzysty NEW TECHNIQUES AND MATERIALS IN ..., KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
121SIA


Œ
R
O
D
A

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 BUDOWNICTWO SANITARNE, KUBICKA Urszula dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Æwiczenia, nieparzysty TECHNIKI OCHRONY ATMOSFERY, SAŁATA Aleksandra mgr inż, 4.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, parzysty INSTALACJE SANITARNE, KUBICKA Urszula dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 INSTALACJE GOSPODARKI ODPADAMI, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L02_a
121SIB

projekt, parzysty GOSPODARKA WODNO-ŒCIEKOWA 1, MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L02_a
121SIB

projekt, parzysty BUDOWNICTWO SANITARNE, PARKA Anna dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
121SIA

projekt, Tyg. 8-20 TECHNIKA CIEPLNA, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L04_a
122OWB zajecia od 8-go tygodnia

Laboratorium, 15:20-17:35, Tyg. 1-5 SPECJALE PROC. W TECH. WODY I SCIEKÓW, MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., 5.21A, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI


Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Jêzyk angielski specjalistyczny, WOJNIAK Marta mgr, 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW
OiW

Laboratorium, parzysty Jêzyk angielski specjalistyczny, KOPACZ Agnieszka mgr, 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW
IOZE

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 OPERATY DO DOCHODZEŃ WODNOPRAWNYCH, BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, parzysty TECHNIKI OCHRONY ATMOSFERY, SAŁATA Aleksandra mgr inż, 1.04A, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L04_a

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 KOTŁOWNIE WODNE NISKOTEMPERATUROWE, TYBURCZYK Anna dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L04_a
122OWB

Æwiczenia, parzysty BEZWYKOPOWA BUDOWA SIECI, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, parzysty OPERATY DO DOCHODZEŃ WODNOPRAWNYCH, BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, parzysty INSTALACJE CWU, TYBURCZYK Anna dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Æwiczenia, parzysty KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, RADOWICZ Joanna dr, 4.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

C
Z
W
A
R
T
E
K

projekt, nieparzysty OGRZEWNICTWO, WCIŒLIK Sylwia dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L03_a
122OWA

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 SPECJALE PROC. W TECH. WODY I SCIEKÓW, MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., WONIAK Magdalena dr, 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, parzysty PRINCIPLES OF WASTE MENAGMENT, WONIAK Magdalena dr, 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, parzysty OGRZEWNICTWO, WCIŒLIK Sylwia dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L03_a
122OWA

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ZAGROŻENIA ŒRODOWISKA, OZIMINA Ewa dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, parzysty MATERIAŁY IINSTALACYJNE, OZIMINA Ewa dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MODERNIZACJA INSTALACJI, KULICZKOWSKA, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, parzysty TECHNIKI OCHRONY ATMOSFERY, D„BEK Lidia dr hab.prof.PŒk, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Wykład, tydzień ODNOWA SIECI 1, KULICZKOWSKA, 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI
Wykład, tydzień INSTALACJE Z POMPAMI CIEPŁA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW
zajecia:16.03; 06.04; 11.05

Æwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ZARZ„DZANIE ŒRODOWISKIEM, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L03_a
122OWA

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 INSTALACJE CWU, TYBURCZYK Anna dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

projekt, parzysty GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, tydzień INSTALACJE CIEPLNO-PRZEPŁYWOWE, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L04_a
122OWB

projekt, parzysty ODNAWIALNE RÓDŁA ENERGII, KACZAN Anna mgr inż., 0.19ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

projekt, parzysty BUDOWNICTWO SANITARNE, PARKA Anna dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L02_a
121SIB

projekt, parzysty BEZWYKOPOWA BUDOWA SIECI, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
121SIA


P
I
č
T
E
K

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 INSTALACJE Z POMPAMI CIEPŁA, PASZKIEWICZ Michał mgr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

projekt, tydzień ODNOWA SIECI 1, LICHOSIK Dominika mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
121SIA

projekt, parzysty TECHNIKI OCHRONY ATMOSFERY, SAŁATA Aleksandra mgr inż, 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L03_a

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ZARZ„DZANIE ŒRODOWISKIEM, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 RUROCI„GI TWORZYWOWE, KUBICKA Urszula dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
121SIA

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 KOTŁOWNIE WODNE NISKOTEMPERATUROWE, TYBURCZYK Anna dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L03_a
122OWA

projekt, tydzień OGRZEWNICTWO, WCIŒLIK Sylwia dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L04_a
122OWB

projekt, parzysty MODERNIZACJA INSTALACJI, LICHOSIK Dominika mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
121SIA

projekt, Tyg. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 TECHNIKA CIEPLNA, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L03_a
122OW zajecia od 8-go tygodnia

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, RADOWICZ Joanna dr, 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW
Æwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 RUROCI„GI TWORZYWOWE, KUBICKA Urszula dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, parzysty RUROCI„GI TWORZYWOWE, KUBICKA Urszula dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L02_a
121SIB

projekt, Tyg. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 TECHNIKA CIEPLNA, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L03_a
122OWA zajecia od 8-go tygodnia


Æwiczenia, parzysty KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, RADOWICZ Joanna dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI
Wykład, parzysty RUROCI„GI TWORZYWOWE, KUBICKA Urszula dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Æwiczenia, parzysty ZARZ„DZANIE ŒRODOWISKIEM, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L04_a
122OWB

Æwiczenia, parzysty ZAGROŻENIA ŒRODOWISKA, B„K Łukasz dr inż., GÓRSKI Jarosław dr inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI


projekt, parzysty SYSTEMY CHŁODNICZE, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17