Grupa: Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT INSTALAC, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221ZW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224SO

Wykład, tydzień SPECJALE PROC. W TECH. WODY I SCIEKÓW, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., WONIAK Magdalena dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ODNAWIALNE RÓDŁA ENERGII, ZENDER-ŒWIERCZ Ewa dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PRINCIPLES OF WASTE MENAGMENT, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, parzysty INSTALACJE GOSPODARKI ODPADAMI, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, parzysty NIEZAWODNOŒĆ I BEZPIECZ.SYSTEMÓW INŻYNIE, PARKA Anna dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221ZW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224SO

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 SYSTEMY CHŁODNICZE, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inż.prof.PŒk, 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GOSPODARKA WODNO-ŒCIEKOWA 1, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, parzysty TECHNIKA CIEPLNA, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inż.prof.PŒk, 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MODERNIZACJA INSTALACJI, LICHOSIK Dominika mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L02_a
121SIB

projekt, tydzień OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŒRODOWISKO, MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224SO

projekt, parzysty ZAGROŻENIA ŒRODOWISKA, BĽK Łukasz dr inż., GÓRSKI Jarosław dr inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GOSPODARKA WODNO-ŒCIEKOWA 1, MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
121SIA

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ODNOWA SIECI 1, LICHOSIK Dominika mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L02_a
121SIBprojekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TECHNIKI PRZERÓBKI ODPADÓW, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L04_a
122OWB

projekt, parzysty TECHNIKI PRZERÓBKI ODPADÓW, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L03_a
122OWA

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT INSTALAC, WTOREK Donata mgr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221ZW

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT INSTALAC, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222SI

projekt, tydzień INSTALACJE CIEPLNO-PRZEPŁYWOWE, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L03_a

projekt, tydzień PRZYRODNICZE I ROLNICZE WYKORZ. ŒCIEKÓW, MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221ZW

projekt, parzysty TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT INSTALAC, WTOREK Donata mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224SO
L04_b

projekt, parzysty BEZWYKOPOWA BUDOWA SIECI, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L02_a
121SIB

Wykład, tydzień INSTALACJE CIEPLNO-PRZEPŁYWOWE, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inż.prof.PŒk, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Wykład, parzysty OCHRONA WŁASNOŒCI INTELEKTUALNEJ, KOTULSKA Magdalena dr, 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW


Ćwiczenia, Tyd. 7 ZARZĽDZANIE ŒRODOWISKIEM, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 2.16 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
rezerwacja na 10.04.2017
W
T
O
R
E
K

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 SIECI CIEPŁOWNICZE I GAZOWE, KUBICKA Urszula dr inż., WCIŒLIK Sylwia dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW

Wykład, tydzień BEZWYKOPOWA BUDOWA SIECI, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, parzysty TECHNOL. POZYSKIWANIA I ZAGOSP. BIOMASY, WONIAK Magdalena dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

projekt, nieparzysty SIECI CIEPŁOWNICZE I GAZOWE, LESIAK Paweł mgr inż, 4.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Język angielski specjalistyczny, WOJNIAK Marta mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI
SiIS

Laboratorium, parzysty Język angielski specjalistyczny, PLIŻGA Dorota mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI
WuiO

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 INSTALACJE SANITARNE, LICHOSIK Dominika mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L02_a
121SIB

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 REFRIGENERATION AND AIR CONDITIONING DEV, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., WCIŒLIK Sylwia dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

projekt, parzysty ODNOWA SIECI 1, LICHOSIK Dominika mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L02_a
121SIB

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 INSTALACJE Z POMPAMI CIEPŁA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW
zajecia: 14.03; 04.04; 09.05; 06.06projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 THE CONWERSION OF BIOMASS TO ENERGY, WONIAK Magdalena dr, 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MODERNIZACJA INSTALACJI, KULICZKOWSKA, 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222SI

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 URZĽDZENIA I INSTALACJE GRZEWCZE, ORMAN Łukasz dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 NEW TECHNIQUES AND MATERIALS IN ..., KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, parzysty KOTŁOWNIE WODNE NISKOTEMPERATUROWE, ORMAN Łukasz dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TECHNIKI PRZERÓBKI ODPADÓW, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ZARZĽDZANIE ŒRODOWISKIEM, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
121SIA

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 INSTALACJE GOSPODARKI ODPADAMI, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
121SIA
Ćwiczenia, parzysty TUNELOWANIE I METODY TARCZOWE, LICHOSIK Dominika mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222SI

Ćwiczenia, parzysty ZARZĽDZANIE ŒRODOWISKIEM, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L02_a
121SIB

Laboratorium, 11:40-13:55, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inż.prof.PŒk, 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW

Laboratorium, 15:50-17:40, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 NEW TECHNIQUES AND MATERIALS IN ..., KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L02_a
121SIB

Laboratorium, 15:50-17:40, parzysty NEW TECHNIQUES AND MATERIALS IN ..., KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
121SIA
projekt, parzysty MODERNIZACJA INSTALACJI, LICHOSIK Dominika mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222SI

projekt, parzysty TECHNOL. POZYSKIWANIA I ZAGOSP. BIOMASY, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Laboratorium, 13:30-15:45, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222SI


Wykład, parzysty OGRZEWNICTWO, WCIŒLIK Sylwia dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW
Œ
R
O
D
A

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 BUDOWNICTWO SANITARNE, KUBICKA Urszula dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Ćwiczenia, nieparzysty TECHNIKI OCHRONY ATMOSFERY, SAŁATA Aleksandra mgr inż, 4.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, parzysty INSTALACJE SANITARNE, KUBICKA Urszula dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 INSTALACJE GOSPODARKI ODPADAMI, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L02_a
121SIB

projekt, parzysty GOSPODARKA WODNO-ŒCIEKOWA 1, MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L02_a
121SIB

projekt, parzysty BUDOWNICTWO SANITARNE, PARKA Anna dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
121SIA

projekt, Tyg. 8-20 TECHNIKA CIEPLNA, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L04_a
122OWB zajecia od 8-go tygodnia

Laboratorium, 15:20-17:35, Tyg. 1-5 SPECJALE PROC. W TECH. WODY I SCIEKÓW, MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., 5.21A, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI


Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Język angielski specjalistyczny, WOJNIAK Marta mgr, 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW
OiW

Laboratorium, parzysty Język angielski specjalistyczny, KOPACZ Agnieszka mgr, 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW
IOZE

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 OPERATY DO DOCHODZEŃ WODNOPRAWNYCH, BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, parzysty TECHNIKI OCHRONY ATMOSFERY, SAŁATA Aleksandra mgr inż, 1.04A, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L04_a

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 KOTŁOWNIE WODNE NISKOTEMPERATUROWE, TYBURCZYK Anna dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L04_a
122OWB

Ćwiczenia, parzysty BEZWYKOPOWA BUDOWA SIECI, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, parzysty OPERATY DO DOCHODZEŃ WODNOPRAWNYCH, BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, parzysty INSTALACJE CWU, TYBURCZYK Anna dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Ćwiczenia, parzysty KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, RADOWICZ Joanna dr, 4.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

C
Z
W
A
R
T
E
K

Wykład, nieparzysty ETYKA INŻYNIERSKA, CIENCIAŁA Krzysztof dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221ZW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224SO

Wykład, tydzień INSTALACJE Z POMPAMI CIEPŁA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW
zajecia:16.03; 06.04; 11.05

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ZAGROŻENIA ŒRODOWISKA, OZIMINA Ewa dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, parzysty MATERIAŁY IINSTALACYJNE, OZIMINA Ewa dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Wykład, parzysty OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŒRODOWISKO, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224SO

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MODERNIZACJA INSTALACJI, KULICZKOWSKA, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, parzysty TECHNIKI OCHRONY ATMOSFERY, DĽBEK Lidia dr hab.prof.PŒk, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Wykład, tydzień ODNOWA SIECI 1, KULICZKOWSKA, 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, nieparzysty PLANOWANIE PRZESTRZENNEII, Kosztowniak Ewa mgr inż.arch., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221ZWprojekt, nieparzysty OGRZEWNICTWO, WCIŒLIK Sylwia dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L03_a
122OWA

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 SPECJALE PROC. W TECH. WODY I SCIEKÓW, MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., WONIAK Magdalena dr, 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, parzysty PRINCIPLES OF WASTE MENAGMENT, WONIAK Magdalena dr, 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, parzysty OGRZEWNICTWO, WCIŒLIK Sylwia dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L03_a
122OWA

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ZARZĽDZANIE ŒRODOWISKIEM, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L03_a
122OWA

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 INSTALACJE CWU, TYBURCZYK Anna dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

projekt, parzysty GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, tydzień INSTALACJE CIEPLNO-PRZEPŁYWOWE, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L04_a
122OWB

projekt, parzysty PLANOWANIE PRZESTRZENNEII, Kosztowniak Ewa mgr inż.arch., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221ZW
projekt, parzysty ODNAWIALNE RÓDŁA ENERGII, KACZAN Anna mgr inż., 0.19ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

projekt, parzysty BUDOWNICTWO SANITARNE, PARKA Anna dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L02_a
121SIB

projekt, parzysty BEZWYKOPOWA BUDOWA SIECI, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
121SIA

Laboratorium, 11:40-13:55, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221ZW

Laboratorium, 11:40-13:55, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224SO
P
I
š
T
E
K

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 INSTALACJE Z POMPAMI CIEPŁA, PASZKIEWICZ Michał mgr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

projekt, tydzień ODNOWA SIECI 1, LICHOSIK Dominika mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
121SIA

projekt, parzysty TECHNIKI OCHRONY ATMOSFERY, SAŁATA Aleksandra mgr inż, 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L03_a

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 CZYSTE TECHNOLOGIE WĘGLOWE, KUNICKI Zbigniew prof. dr hab. inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224SO

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ZARZĽDZANIE ŒRODOWISKIEM, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Wykład, parzysty BUDYNKI INTELIGENTNE, GORYCA Zbigniew prof. dr hab. inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 RUROCIĽGI TWORZYWOWE, KUBICKA Urszula dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
121SIA

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 KOTŁOWNIE WODNE NISKOTEMPERATUROWE, TYBURCZYK Anna dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L03_a
122OWA

projekt, tydzień OGRZEWNICTWO, WCIŒLIK Sylwia dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L04_a
122OWB

projekt, parzysty MODERNIZACJA INSTALACJI, LICHOSIK Dominika mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
121SIA

projekt, Tyg. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 TECHNIKA CIEPLNA, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L03_a
122OW zajecia od 8-go tygodnia

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, RADOWICZ Joanna dr, 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW
Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 RUROCIĽGI TWORZYWOWE, KUBICKA Urszula dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, parzysty RUROCIĽGI TWORZYWOWE, KUBICKA Urszula dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L02_a
121SIB

projekt, Tyg. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 TECHNIKA CIEPLNA, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L03_a
122OWA zajecia od 8-go tygodnia

Wykład, parzysty UŻYTKOWANIE I OSZCZĘDNOŒĆ ENERGII, GORYCA Zbigniew prof. dr hab. inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW

Ćwiczenia, parzysty KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, RADOWICZ Joanna dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI
Wykład, parzysty RUROCIĽGI TWORZYWOWE, KUBICKA Urszula dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Ćwiczenia, parzysty ZARZĽDZANIE ŒRODOWISKIEM, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L04_a
122OWB

Ćwiczenia, parzysty ZAGROŻENIA ŒRODOWISKA, BĽK Łukasz dr inż., GÓRSKI Jarosław dr inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI


projekt, parzysty SYSTEMY CHŁODNICZE, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17