Grupa: Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI

Pe≥ny ekran Indeks Pomoc Znajdü
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A

E
K

projekt, nieparzyste INSTALACJE SPECJALNE, Wijas Katarzyna mgr inŅ., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI

Wyk≥ad, nieparzyste EKONOMIKA INWESTYCJI, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inŅ.prof.PĆk, 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 122WĆ, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ

Wyk≥ad, parzyste PLANOWANIE ODNOWY SIECI, KULICZKOWSKA Emilia dr hab.inŅ., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI

∆wiczenia, nieparzyste ODNOWA SIECI 2, KUBICKA Urszula dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI∆wiczenia, parzyste INSTALACJE SPECJALNE, Wijas Katarzyna mgr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 122WĆ


Wyk≥ad, parzyste PRZEBUDOWA SYSTEM”W KANALIZACYJNYCH, KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SIW
T

projekt, parzyste ODNOWA SIECI 2, NOGAJ STANIS£AW mgr inŅ., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI

Wyk≥ad, tydzieŮ ODNOWA SIECI 2, KULICZKOWSKA Emilia dr hab.inŅ., KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inŅ., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI

Wyk≥ad, tydzieŮ PROJEKTOWANIE KONSTR. RUROCI•G”W, KUBICKA Urszula dr inŅ., PARKA Anna dr inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SIĆ
R
O
D
A

projekt, nieparzyste TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROB”T INSTAL., NOGAJ STANIS£AW mgr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI

Wyk≥ad, nieparzyste KANALIZACJA 3, LISOWSKA Justyna dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 122WĆ

projekt, parzyste KANALIZACJA 3, PARKA Anna dr inŅ., 2.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI

∆wiczenia, nieparzyste STATYSTYKA W INĮYNIERII ĆRODOWISKA, HOĮEJOWSKA Sylwia dr hab., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 122WĆ


∆wiczenia, parzyste WYST•PIENIA PUBLICZNE, RADOWICZ Joanna dr, 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 122WĆ

projekt, parzyste EKONOMIKA INWESTYCJI, STOKOWIEC Katarzyna mgr inŅ., 4.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI


Wyk≥ad, parzyste STATYSTYKA W INĮYNIERII ĆRODOWISKA, HOĮEJOWSKA Sylwia dr hab., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 122WĆ, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ


C
Z
W
A
R
T
E
K

Wyk≥ad, nieparzyste INSTALACJE SPECJALNE, LISOWSKA Justyna dr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 122WĆ

projekt, nieparzyste PROJEKTOWANIE KONSTR. RUROCI•G”W, SITARSKI Micha≥ mgr inŅ., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI

projekt, parzyste SIECI CIEP£OWNICZE I GAZOWE, SITARSKI Micha≥ mgr inŅ., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI

projekt, nieparzyste WODOCI•GI 3, PARKA Anna dr inŅ., 2.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI

Wyk≥ad, nieparzyste PRZEDSIEBIORCZOSC I INNOWACJE, KUŹNICKI Zbigniew prof. dr hab. inŅ., 4.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 122WĆ, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ


projekt, parzyste PRZEBUDOWA SYSTEM”W KANALIZACYJNYCH, SITARSKI Micha≥ mgr inŅ., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI


Wyk≥ad, parzyste TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROB”T INSTAL., ZWIERZCHOWSKA Agata dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZP
I
Ļ
T
E
K

Wyk≥ad, nieparzyste WYST•PIENIA PUBLICZNE, RADOWICZ Joanna dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 122WĆ, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ

Wyk≥ad, nieparzyste SIECI CIEP£OWNICZE I GAZOWE, KUBICKA Urszula dr inŅ., PURGA£ Pawe≥ prof. dr hab. inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI

Wyk≥ad, parzyste WODOCI•GI 3, LISOWSKA Justyna dr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 122WĆ
projekt, parzyste PROJEKTOWANIE KONSTR. RUROCI•G”W, SITARSKI Micha≥ mgr inŅ., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/18/19