Grupa: Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Wykład, nieparzyste TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT INSTAL., ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Wykład, nieparzyste OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW WODOCI„GOWO-KANAL, SZEL„G Bartosz dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, parzyste ODCIAGI MIEJSCOWE, SZEL„G Bartosz dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

Wykład, parzyste KANALIZACJA, LISOWSKA Justyna dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Laboratorium, nieparzyste ODNOWA SIECI 2, KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

projekt, nieparzyste TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT INSTAL., NOGAJ, 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

projekt, tydzień ODNAWIALNE RÓDŁA ENERGII II, PASZKIEWICZ Michał mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

projekt, tydzień POMPY CIEPLNE I KOLEKTORY SŁONECZNE, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

projekt, parzyste SIECI CIEPŁOWNICZE I GAZOWE, SITARSKI, 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

projekt, nieparzyste KANALIZACJA, PARKA Anna dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

projekt, tydzień POMPY CIEPLNE I KOLEKTORY SŁONECZNE, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ
projekt, parzyste ENERGIA GEOTERMALNA, WALASZCZYK Łukasz dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

projekt, nieparzyste AUDITING ENERGETYCZNY, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

projekt, nieparzyste MONITORING I METODY KONTROLI ŒRODOWISKA, WIDŁAK Małgorzata dr, 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

projekt, parzyste AUDITING ENERGETYCZNY, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

projekt, parzyste WODOCI„GI, PARKA Anna dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Laboratorium, 11:40-13:55, Tyg. 8-16 TECHNOLOGIA ŒCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH, DAŃCZUK Magdalena dr inż., 5.21A, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, parzyste PRZEBUDOWA SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH, KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

Wykład, parzyste ENERGIA GEOTERMALNA, KURPIAS-WARIANEK Katarzyna dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ


W
T
O
R
E
K

Wykład, nieparzyste WODOCI„GI, LISOWSKA Justyna dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, parzyste POMPY I WENTYLATORY, SZEL„G Bartosz dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

Wykład, parzyste SIECI CIEPŁOWNICZE I GAZOWE, KUBICKA Urszula dr inż., PURGAŁ Paweł prof. dr hab. inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

projekt, nieparzyste INSTALACJE PV (fotovoltaika), PASZKIEWICZ Michał mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

projekt, nieparzyste KANALIZACJA, PARKA Anna dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

projekt, parzyste EKONOMIKA INWESTYCJI, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

projekt, parzyste INSTALACJE SPECJALNE, B„BA Katarzyna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, nieparzyste EKONOMIKA INWESTYCJI, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inż.prof.PŒk, 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Wykład, parzyste MODELOWANIE PROCESÓW OCZYSZCZANIA ŒCIE., BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, parzyste PLANOWANIE ODNOWY SIECI, KULICZKOWSKA Emilia dr hab.inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

Wykład, parzyste POMPY CIEPLNE I KOLEKTORY SŁONECZNE, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inż.prof.PŒk, 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Wykład, nieparzyste WODA DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Wykład, parzyste AUDITING ENERGETYCZNY, STOBIECKI Andrzej dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

projekt, nieparzyste INŻYNIERIA ŒRODOWISKA WEWNÊTRZNEGO, SUŁEK Magdalena mgr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

projekt, parzyste INŻYNIERIA ŒRODOWISKA WEWNÊTRZNEGO, SUŁEK Magdalena mgr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ


projekt, nieparzyste TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT INSTAL., NOGAJ, 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

projekt, parzyste SANITACJA MIAST, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

projekt, parzyste TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT INSTAL., NOGAJ, 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Wykład, tydzień ODNOWA SIECI 2, KULICZKOWSKA Emilia dr hab.inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SIWykład, parzyste INŻYNIERIA ŒRODOWISKA WEWNÊTRZNEGO, SUŁEK Magdalena mgr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZŒ
R
O
D
A

projekt, nieparzyste ODCIAGI MIEJSCOWE, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

projekt, nieparzyste ODNOWA SIECI 2, NOGAJ, 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

projekt, parzyste OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW WODOCI„GOWO-KANAL, SZEL„G Bartosz dr inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

projekt, parzyste INSTALACJE SPECJALNE, B„BA Katarzyna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

projekt, nieparzyste WENTYLACJA POŻAROWA, ZENDER-ŒWIERCZ Ewa dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

projekt, nieparzyste EKONOMIKA INWESTYCJI, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

projekt, nieparzyste WODOCI„GI, PARKA Anna dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

projekt, parzyste EKONOMIKA INWESTYCJI, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, nieparzyste WYST„PIENIA PUBLICZNE, RADOWICZ Joanna dr, 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Æwiczenia, nieparzyste WYST„PIENIA PUBLICZNE, RADOWICZ Joanna dr, 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ
Laboratorium, Tyg. 9, 11, 13, 15, 17 BIOTECHNOLOGIA ŒCIEKÓW, STOIŃSKA Renata mgr, 2.08HA, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ
zajecia od poeowy semestru


projekt, parzyste EKONOMIKA INWESTYCJI, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

projekt, parzyste MODELOWANIE PROCESÓW OCZYSZCZANIA ŒCIE., BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Laboratorium, nieparzyste MONITORING I METODY KONTROLI ŒRODOWISKA, STOIŃSKA Renata mgr, 2.08HA, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Laboratorium, Tyg. 10, 12, 14, 16, 18 BIOTECHNOLOGIA ŒCIEKÓW, STOIŃSKA Renata mgr, 2.08HA, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ
zajecia od polowy semestru
C
Z
W
A
R
T
E
K

projekt, nieparzyste URZ„DZ.I INSTAL.GRZEWCZE I WENTYL., CIENCIAŁA Krzysztof dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

Wykład, nieparzyste BIOGAZOWNIE, WONIAK Magdalena dr, 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, tydzień PROJEKTOWANIE KONSTR. RUROCI„GÓW, KUBICKA Urszula dr inż., PARKA Anna dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

Wykład, nieparzyste REGUL.I STER.URZ„DZEŃ GRZEW. I WENTYL., GORYCA Zbigniew prof. dr hab. inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

Wykład, tydzień MONITORING I METODY KONTROLI ŒRODOWISKA, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., OZIMINA Ewa dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Æwiczenia, nieparzyste STATYSTYKA W INŻYNIERII ŒRODOWISKA, HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ
Wykład, parzyste URZ„DZ.I INSTAL.GRZEWCZE I WENTYL., CIENCIAŁA Krzysztof dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

projekt, nieparzyste WENTYLACJA POŻAROWA, ZENDER-ŒWIERCZ Ewa dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

projekt, parzyste URZ„DZ.I INSTAL.GRZEWCZE I WENTYL., CIENCIAŁA Krzysztof dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

projekt, parzyste BIOGAZOWNIE, WONIAK Magdalena dr, 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ


Wykład, nieparzyste INSTALACJE PV (fotovoltaika), KUNICKI Zbigniew prof. dr hab. inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Wykład, parzyste STATYSTYKA W INŻYNIERII ŒRODOWISKA, HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Laboratorium, 09:50-12:05, nieparzyste WODA DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH, MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., 5.21A, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Laboratorium, 09:50-12:05, parzyste WODA DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH, MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., 5.21A, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

P
I
č
T
E
K

Wykład, nieparzyste REGULACJE I STEROWANIE INSTALACJAMI OZE, GORYCA Zbigniew prof. dr hab. inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Wykład, nieparzyste WENTYLACJA POŻAROWA, ZENDER-ŒWIERCZ Ewa dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

Wykład, parzyste ODNAWIALNE RÓDŁA ENERGII II, GORYCA Zbigniew prof. dr hab. inż., GÓRSKI Jarosław dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Wykład, nieparzyste PRZEDSIEBIORCZOSC I INNOWACJE, KUNICKI Zbigniew prof. dr hab. inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Wykład, parzyste TECHNOLOGIA ŒCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, nieparzyste BIOTECHNOLOGIA ŒCIEKÓW, PARKA Barbara dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, Tyg. 7, 9, 11, 13, 15, 17 SIECI CIEPŁOWNICZE I GAZOWE, KUBICKA Urszula dr inż., PURGAŁ Paweł prof. dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

Wykład, tydzień INSTALACJE SPECJALNE, LISOWSKA Justyna dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ
projekt, tydzień PROJEKTOWANIE KONSTR. RUROCI„GÓW, SITARSKI, 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

projekt, parzyste PRZEBUDOWA SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH, SITARSKI, 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

Æwiczenia, nieparzyste STATYSTYKA W INŻYNIERII ŒRODOWISKA, HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Æwiczenia, parzyste WYST„PIENIA PUBLICZNE, RADOWICZ Joanna dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/12/18