Grupa: Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI

Pe≥ny ekran Indeks Pomoc Znajdü
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A

E
K

Wyk≥ad, nieparzyste TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROB”T INSTAL., ZWIERZCHOWSKA Agata dr inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ

Wyk≥ad, parzyste KANALIZACJA, LISOWSKA Justyna dr inŅ., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 122WĆ

Laboratorium, nieparzyste ODNOWA SIECI 2, KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI

projekt, nieparzyste TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROB”T INSTAL., NOGAJ, 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI

projekt, parzyste SIECI CIEP£OWNICZE I GAZOWE, SITARSKI, 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI

projekt, nieparzyste KANALIZACJA, PARKA Anna dr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SIWyk≥ad, parzyste PRZEBUDOWA SYSTEM”W KANALIZACYJNYCH, KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI
W
T

Wyk≥ad, nieparzyste WODOCI•GI, LISOWSKA Justyna dr inŅ., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 122WĆ

Wyk≥ad, parzyste SIECI CIEP£OWNICZE I GAZOWE, KUBICKA Urszula dr inŅ., PURGA£ Pawe≥ prof. dr hab. inŅ., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI

Wyk≥ad, tydzieŮ ODNOWA SIECI 2, KULICZKOWSKA Emilia dr hab.inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI

Wyk≥ad, nieparzyste EKONOMIKA INWESTYCJI, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inŅ.prof.PĆk, 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 122WĆ, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ

Wyk≥ad, parzyste PLANOWANIE ODNOWY SIECI, KULICZKOWSKA Emilia dr hab.inŅ., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SIĆ
R
O
D
A

projekt, nieparzyste ODNOWA SIECI 2, NOGAJ, 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI

projekt, parzyste INSTALACJE SPECJALNE, B•BA Katarzyna mgr inŅ., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI

projekt, nieparzyste WODOCI•GI, PARKA Anna dr inŅ., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI

Wyk≥ad, nieparzyste WYST•PIENIA PUBLICZNE, RADOWICZ Joanna dr, 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 122WĆ, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ

projekt, parzyste EKONOMIKA INWESTYCJI, STOKOWIEC Katarzyna mgr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SIC
Z
W
A
R
T
E
K

Wyk≥ad, tydzieŮ PROJEKTOWANIE KONSTR. RUROCI•G”W, KUBICKA Urszula dr inŅ., PARKA Anna dr inŅ., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI


∆wiczenia, nieparzyste STATYSTYKA W INĮYNIERII ĆRODOWISKA, HOĮEJOWSKA Sylwia dr hab., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 122WĆ

Wyk≥ad, parzyste STATYSTYKA W INĮYNIERII ĆRODOWISKA, HOĮEJOWSKA Sylwia dr hab., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 122WĆ, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ


P
I
Ļ
T
E
K

projekt, tydzieŮ PROJEKTOWANIE KONSTR. RUROCI•G”W, SITARSKI, 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI

Wyk≥ad, nieparzyste PRZEDSIEBIORCZOSC I INNOWACJE, KUŹNICKI Zbigniew prof. dr hab. inŅ., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 122WĆ, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 124OZ

∆wiczenia, parzyste WYST•PIENIA PUBLICZNE, RADOWICZ Joanna dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 122WĆ

Wyk≥ad, tydzieŮ INSTALACJE SPECJALNE, LISOWSKA Justyna dr inŅ., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 122WĆprojekt, parzyste PRZEBUDOWA SYSTEM”W KANALIZACYJNYCH, SITARSKI, 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI

Wyk≥ad, Tyg. 7, 9, 11, 13, 15, 17 SIECI CIEP£OWNICZE I GAZOWE, KUBICKA Urszula dr inŅ., PURGA£ Pawe≥ prof. dr hab. inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 121SI
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/22/18