Grupa: Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 20:50
P
N

Wykład, nieparzyste OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW WODOCI„GOWO-KANAL, SZEL„G Bartosz dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, parzyste KANALIZACJA, LISOWSKA Justyna dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

projekt, nieparzyste MONITORING I METODY KONTROLI ŒRODOWISKA, WIDŁAK Małgorzata dr, 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

projekt, parzyste WODOCI„GI, PARKA Anna dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Laboratorium, 11:40-13:55, Tyg. 8-16 TECHNOLOGIA ŒCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH, DAŃCZUK Magdalena dr inż., 5.21A, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ


W
T
O
R
E
K

Wykład, nieparzyste WODOCI„GI, LISOWSKA Justyna dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

projekt, nieparzyste KANALIZACJA, PARKA Anna dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

projekt, parzyste INSTALACJE SPECJALNE, B„BA Katarzyna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, nieparzyste EKONOMIKA INWESTYCJI, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inż.prof.PŒk, 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Wykład, parzyste MODELOWANIE PROCESÓW OCZYSZCZANIA ŒCIE., BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒprojekt, parzyste SANITACJA MIAST, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Œ
R
O
D
A

projekt, parzyste OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW WODOCI„GOWO-KANAL, SZEL„G Bartosz dr inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

projekt, parzyste EKONOMIKA INWESTYCJI, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, nieparzyste WYST„PIENIA PUBLICZNE, RADOWICZ Joanna dr, 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Laboratorium, nieparzyste MONITORING I METODY KONTROLI ŒRODOWISKA, STOIŃSKA Renata mgr, 2.08HA, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Laboratorium, Tyg. 10, 12, 14, 16, 18 BIOTECHNOLOGIA ŒCIEKÓW, STOIŃSKA Renata mgr, 2.08HA, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ
zajecia od polowy semestru


Laboratorium, Tyg. 9, 11, 13, 15, 17 BIOTECHNOLOGIA ŒCIEKÓW, STOIŃSKA Renata mgr, 2.08HA, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ
zajecia od poeowy semestru


projekt, parzyste MODELOWANIE PROCESÓW OCZYSZCZANIA ŒCIE., BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒC
Z
W
A
R
T
E
K

Wykład, nieparzyste BIOGAZOWNIE, WONIAK Magdalena dr, 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, tydzień MONITORING I METODY KONTROLI ŒRODOWISKA, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., OZIMINA Ewa dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Æwiczenia, nieparzyste STATYSTYKA W INŻYNIERII ŒRODOWISKA, HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒprojekt, parzyste BIOGAZOWNIE, WONIAK Magdalena dr, 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ


Wykład, parzyste STATYSTYKA W INŻYNIERII ŒRODOWISKA, HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ


P
I
č
T
E
K

Wykład, nieparzyste PRZEDSIEBIORCZOSC I INNOWACJE, KUNICKI Zbigniew prof. dr hab. inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Wykład, parzyste TECHNOLOGIA ŒCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, nieparzyste BIOTECHNOLOGIA ŒCIEKÓW, PARKA Barbara dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, tydzień INSTALACJE SPECJALNE, LISOWSKA Justyna dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ
Æwiczenia, parzyste WYST„PIENIA PUBLICZNE, RADOWICZ Joanna dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/12/18