Grupa: Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

projekt, nieparzyste INSTALACJE SPECJALNE, Wijas Katarzyna mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

projekt, nieparzyste TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT INSTAL., NOGAJ STANISŁAW mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

projekt, parzyste REGULACJE I STEROWANIE INSTALACJAMI OZE, CIENCIAŁA Karol Mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

projekt, parzyste TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT INSTAL., ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

Wykład, nieparzyste EKONOMIKA INWESTYCJI, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inż.prof.PŒk, 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Wykład, parzyste PLANOWANIE ODNOWY SIECI, KULICZKOWSKA Emilia dr hab.inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

Æwiczenia, nieparzyste ODNOWA SIECI 2, KUBICKA Urszula dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

projekt, nieparzyste WODOCI„GI 3, PARKA Anna dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

projekt, parzyste KANALIZACJA 3, PARKA Anna dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ


Æwiczenia, parzyste INSTALACJE SPECJALNE, Wijas Katarzyna mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

projekt, parzyste INSTALACJE SPECJALNE, Wijas Katarzyna mgr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

projekt, parzyste POMPY CIEPLNE I KOLEKTORY SŁONECZNE, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

projekt, parzyste RECYKLING ENERGETYCZNY, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

projekt, nieparzyste SANITACJA MIAST, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

projekt, parzyste RECYKLING ENERGETYCZNY, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Wykład, tydzień RECYKLING ENERGETYCZNY, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ
Wykład, nieparzyste INŻYNIERIA ŒRODOWISKA WEWNÊTRZNEGO, ZENDER-ŒWIERCZ Ewa dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Wykład, parzyste PRZEBUDOWA SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH, KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

Wykład, parzyste MODELOWANIE PROCESÓW OCZYSZCZANIA ŒCIE., BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒW
T
O
R
E
K

projekt, nieparzyste POMPY CIEPLNE I KOLEKTORY SŁONECZNE, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

projekt, nieparzyste BIOGAZOWNIE, WONIAK Magdalena dr, 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

projekt, parzyste ODNOWA SIECI 2, NOGAJ STANISŁAW mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

projekt, nieparzyste EKONOMIKA INWESTYCJI, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

projekt, parzyste EKONOMIKA INWESTYCJI, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

projekt, parzyste MODELOWANIE PROCESÓW OCZYSZCZANIA ŒCIE., BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

projekt, nieparzyste INŻYNIERIA ŒRODOWISKA WEWNÊTRZNEGO, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

projekt, nieparzyste MONITORING I METODY KONTROLI ŒRODOWISKA, WIDŁAK Małgorzata dr, 3.18 ENERG, 5.13A, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

projekt, parzyste INSTALACJE SOLARNO-POMPOWE, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

Wykład, nieparzyste AUDYT ENERGETYCZNY, STOBIECKI Andrzej dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ


Æwiczenia, parzyste WYST„PIENIA PUBLICZNE, RADOWICZ Joanna dr, 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Wykład, nieparzyste POMPY CIEPLNE I KOLEKTORY SŁONECZNE, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inż.prof.PŒk, 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Wykład, tydzień ODNOWA SIECI 2, KULICZKOWSKA Emilia dr hab.inż., KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

Wykład, parzyste INSTALACJE SOLARNO-POMPOWE, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inż.prof.PŒk, 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

Wykład, tydzień PROJEKTOWANIE KONSTR. RUROCI„GÓW, KUBICKA Urszula dr inż., PARKA Anna dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

projekt, parzyste EKONOMIKA INWESTYCJI, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW


Wykład, parzyste BIOGAZOWNIE, WONIAK Magdalena dr, 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Œ
R
O
D
A

projekt, nieparzyste OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW WODOCI„GOWO-KANAL, SZEL„G Bartosz dr inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

projekt, nieparzyste TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT INSTAL., NOGAJ STANISŁAW mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

projekt, nieparzyste AUDYT ENERGETYCZNY, STARZOMSKA Mariola mgr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

projekt, nieparzyste INŻYNIERIA ŒRODOWISKA WEWNÊTRZNEGO, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

projekt, parzyste AUDYT ENERGETYCZNY, STARZOMSKA Mariola mgr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

projekt, parzyste EKONOMIKA INWESTYCJI, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 4.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

projekt, nieparzyste EKSPLOATACJA SYSTEMÓW OZE, OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

projekt, tydzień POMPY CIEPLNE I KOLEKTORY SŁONECZNE, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

projekt, parzyste KANALIZACJA 3, PARKA Anna dr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

Æwiczenia, nieparzyste STATYSTYKA W INŻYNIERII ŒRODOWISKA, HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ


Æwiczenia, nieparzyste STATYSTYKA W INŻYNIERII ŒRODOWISKA, HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Æwiczenia, parzyste WYST„PIENIA PUBLICZNE, RADOWICZ Joanna dr, 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, nieparzyste KANALIZACJA 3, LISOWSKA Justyna dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, parzyste EKSPLOATACJA SYSTEMÓW OZE, OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ


Wykład, parzyste STATYSTYKA W INŻYNIERII ŒRODOWISKA, HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ


Wykład, parzyste REGUL.I STER.URZ„DZEŃ GRZEW. I WENTYL., CIENCIAŁA Krzysztof dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

Laboratorium, parzyste MONITORING I METODY KONTROLI ŒRODOWISKA, Stoińska Renata dr inż., WIDŁAK Małgorzata dr, 5.13A, 5.19A, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ
C
Z
W
A
R
T
E
K

Laboratorium, nieparzyste URZ„DZ.I INSTAL.GRZEWCZE I WENTYL., SŁOWAK, 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

Wykład, nieparzyste ODNAWIALNE RÓDŁA ENERGII II, GORYCA Zbigniew prof. dr hab. inż., GÓRSKI Jarosław dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Wykład, nieparzyste OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW WODOCI„GOWO-KANAL, SZEL„G Bartosz dr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, parzyste URZ„DZ.I INSTAL.GRZEWCZE I WENTYL., CIENCIAŁA Krzysztof dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

projekt, nieparzyste WODOCI„GI 3, PARKA Anna dr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

Wykład, nieparzyste PRZEDSIEBIORCZOSC I INNOWACJE, KUNICKI Zbigniew prof. dr hab. inż., 4.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ


Wykład, nieparzyste REGULACJE I STEROWANIE INSTALACJAMI OZE, CIENCIAŁA Karol Mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Wykład, nieparzyste INSTALACJE SPECJALNE, LISOWSKA Justyna dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

projekt, nieparzyste PROJEKTOWANIE KONSTR. RUROCI„GÓW, SITARSKI Michał mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

projekt, parzyste SIECI CIEPŁOWNICZE I GAZOWE, SITARSKI Michał mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

Laboratorium, nieparzyste URZ„DZ.I INSTAL.GRZEWCZE I WENTYL., SŁOWAK, 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

projekt, tydzień ODNAWIALNE RÓDŁA ENERGII II, GÓRSKI Jarosław dr inż., 1.07HA, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ


projekt, parzyste PRZEBUDOWA SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH, SITARSKI Michał mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI


Wykład, tydzień MONITORING I METODY KONTROLI ŒRODOWISKA, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., OZIMINA Ewa dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, parzyste TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT INSTAL., ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZLaboratorium, 09:25-11:40, parzyste TECHNOLOGIA ŒCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH, DAŃCZUK Magdalena dr inż., 5.21A, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ
P
I
č
T
E
K

Wykład, nieparzyste WYST„PIENIA PUBLICZNE, RADOWICZ Joanna dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Wykład, parzyste WENTYLACJA POŻAROWA, POROWSKI Rafał dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

Wykład, nieparzyste TECHNOLOGIA ŒCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, nieparzyste SIECI CIEPŁOWNICZE I GAZOWE, KUBICKA Urszula dr inż., PURGAŁ Paweł prof. dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

Wykład, parzyste WODOCI„GI 3, LISOWSKA Justyna dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

projekt, nieparzyste BIOTECHNOLOGIA ŒCIEKÓW, PARKA Barbara dr, 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

projekt, parzyste REGUL.I STER.URZ„DZEŃ GRZEW. I WENTYL., LESIAK Paweł mgr inż, 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OWprojekt, parzyste PROJEKTOWANIE KONSTR. RUROCI„GÓW, SITARSKI Michał mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

projekt, tydzień WENTYLACJA POŻAROWA, POROWSKI Rafał dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

Wykład, parzyste BIOTECHNOLOGIA ŒCIEKÓW, PARKA Barbara dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/18/19