Grupa: Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Wykład, nieparzyste UTRZYMANIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH, ŚWIT Grzegorz dr hab.inż.prof.PŚk., 1.05A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 126BM

Wykład, parzyste EKSPERYMENT.METODY DIAGN.OBIEKTÓW MOSTOW, ŚWIT Grzegorz dr hab.inż.prof.PŚk., 1.04A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 126BM

Wykład, parzyste MATERIAŁY KOMPOZYTOWE 1, OWSIAK Zdzisława prof.dr hab.inż., 1.03A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 121TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TB

Wykład, parzyste ORGANIZACJA ROBÓT DROG., ZARZĄDZ. W BUD., LINEK Małgorzata dr inż., 2.09A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD

Laboratorium, nieparzyste DIAGNOSTYKA I WZMACN.KONSTRUKCJI BETON., MICHAŁOWSKA-MAZIEJUK Dorota mgr inż., 1.12HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L07_a
124KBA

Laboratorium, nieparzyste MATERIAŁY KOMPOZYTOWE 1, SAWICZ Zbigniew dr inż, 5.30A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L04_a
122TBB

Laboratorium, parzyste MATERIAŁY KOMPOZYTOWE 1, SAWICZ Zbigniew dr inż, 5.30A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L01_a
121TBA

projekt, nieparzyste DIAGNOSTYKA I WZMACN.KONSTRUKCJI BETON., TWORZEWSKI Paweł dr inż., 1.12HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L10_a
125KBB

projekt, nieparzyste ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSTRZEWA Paulina mgr inż., 2.06A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L01_a
121TBA

projekt, nieparzyste BEZP.I NIEZAWODNOŚĆ SYSTEM. KONSTR., OTWINOWSKA Karolina mgr inż., 2.15HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L09_a
125KBA

projekt, tydzień BUDOWLE PODZIEMNE, STĘPIEŃ Anna dr inż, 2.02HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L04_a
122TBB

projekt, parzyste ZŁOŻONE KONSTRUKCJE BETONOWE (KB3), WÓJCICKI Artur dr inż., 18A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L01_a
121TBA

projekt, parzyste DIAGNOSTYKA I WZMACN.KONSTRUKCJI BETON., TWORZEWSKI Paweł dr inż., 1.12HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L09_a
125KBA

projekt, parzyste ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSTRZEWA Paulina mgr inż., 2.06A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L03_a
122TBA

projekt, parzyste BEZP.I NIEZAWODNOŚĆ SYSTEM. KONSTR., OTWINOWSKA Karolina mgr inż., 2.15HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L10_a
125KBB

Wykład, nieparzyste HISTORIA TECHNIKI I WYNALAZKÓW, OSSOWSKA Katarzyna dr, 117B, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 121TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 124KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 125KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 126BM

Wykład, parzyste REMONTY BUDOWLI, RUDZIŃSKI Lech dr hab.inż. prof. PŚk., 1.03A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 121TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TB

projekt, tydzień BUDOWLE PODZIEMNE, KOSTRZEWA Paulina mgr inż., 5.02A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L03_a
122TBA

projekt, tydzień BUDOWLE PODZIEMNE, STĘPIEŃ Anna dr inż, 2.02HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L01_a
121TBALaboratorium, nieparzyste DIAGNOSTYKA I WZMACN.KONSTRUKCJI BETON., MICHAŁOWSKA-MAZIEJUK Dorota mgr inż., 1.12HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L08_a
124KBB

Laboratorium, nieparzyste MATERIAŁY KOMPOZYTOWE 1, SAWICZ Zbigniew dr inż, 5.30A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L03_a
122TBA

Laboratorium, parzyste DIAGNOSTYKA I WZMACN.KONSTRUKCJI BETON., TWORZEWSKA Justyna mgr inż., 1.12HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L09_a
125KBA

projekt, nieparzyste BEZP.I NIEZAWODNOŚĆ SYSTEM. KONSTR., OTWINOWSKA Karolina mgr inż., 2.15HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L08_a
124KBB

projekt, nieparzyste OGRZEWANIE,WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, ZENDER-ŚWIERCZ Ewa dr inż., 2.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L03_a
122TBA

projekt, parzyste ZŁOŻONE KONSTRUKCJE BETONOWE (KB3), WÓJCICKI Artur dr inż., 17A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L03_a
122TBA

projekt, parzyste OGRZEWANIE,WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, ZENDER-ŚWIERCZ Ewa dr inż., 2.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L04_a
122TBB

Wykład, tydzień UTRZYMANIE DRÓG, IWAŃSKI Marek prof dr hab inż, 1.06A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD

projekt, parzyste ZŁOŻONE KONSTRUKCJE BETONOWE (KB3), MICHAŁOWSKA-MAZIEJUK Dorota mgr inż., 18A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L05_a
123BDA

projekt, parzyste DIAGNOSTYKA I WZM.KONSTR.METALOWYCH, PIOTROWSKI Rafał mgr inż., 2.15HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L07_a
124KBA

projekt, tydzień Projekt POWER, WÓJCICKI Artur dr inż., 4.29A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2


projekt, nieparzyste ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSTRZEWA Paulina mgr inż., 2.06A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L04_a
122TBB

Wykład, tydzień BUDOWA DRÓG, IWAŃSKI Marek prof dr hab inż, 1.06A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD

Wykład, parzyste SKRZYŻOWANIA I WĘZŁY DROGOWE, LINEK Małgorzata dr inż., 2.09A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 126BM


W
T
O
R
E
K

Wykład, nieparzyste BUDOWLE PODZIEMNE, DACHOWSKI Ryszard dr hab. inż. prof. PŚk., 1.03A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 121TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TB

projekt, nieparzyste OGRZEWANIE,WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, ZENDER-ŚWIERCZ Ewa dr inż., 2.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L01_a
121TBA

projekt, tydzień Projekt POWER, WÓJCICKI Artur dr inż., 18A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2
od 12. 12. 2017

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY II, KRYCZKA Anna mgr, 5.02A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 121TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TB
8 tygodni

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY II, LISOWSKA-GIERCZAK Elżbieta mgr, 4.29A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 121TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TB
8 tygodni

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY II, SUSŁO-WILCZYŃSKA M. mgr, 5.06A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 121TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TB
8 tygodni

Wykład, Tyg. 1-9 ZŁOŻONE KONSTRUKCJE METALOWE, KOWAL Zbigniew prof.zw.dr hab.inż., 117B, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 121TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 124KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 125KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 126BM

Wykład, Tyg. 10-18 ZŁOŻONE KONSTRUKCJE METALOWE, KOWAL Zbigniew prof.zw.dr hab.inż., 1.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 121TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 124KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 125KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 126BM

projekt, tydzień Projekt POWER, WÓJCICKI Artur dr inż., 4.29A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2

projekt, parzyste SKRZYŻOWANIA DROGOWE I ULICZNE, WOLKA Paweł mgr inż., 2.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L05_a
123BDAprojekt, nieparzyste DIAGNOSTYKA I WZMACN.KONSTRUKCJI BETON., BACHARZ Kamil dr inż., 1.12HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L08_a
124KBB

projekt, nieparzyste DIAGNOSTYKA I WZM.FUNDAMENTÓW, SOKOŁOWSKI Kazimierz dr inż., 17A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L09_a
125KBA

projekt, nieparzyste BEZP.I NIEZAWODNOŚĆ SYSTEM. KONSTR., OTWINOWSKA Karolina mgr inż., 2.15HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L07_a
124KBA

projekt, parzyste REMONTY BUDOWLI, KRONER Andrzej dr inż., 4.17aA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L01_a
121TBA

projekt, parzyste DIAGNOSTYKA I WZMACN.KONSTRUKCJI BETON., BACHARZ Kamil dr inż., 1.12HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L07_a
124KBA

projekt, parzyste DIAGNOSTYKA I WZM.FUNDAMENTÓW, SOKOŁOWSKI Kazimierz dr inż., 17A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L10_a
125KBB

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY II, KRYCZKA Anna mgr, 5.02A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 124KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 125KB
8 tygodni

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY II, LISOWSKA-GIERCZAK Elżbieta mgr, 4.29A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 124KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 125KB
8 tygodni

Laboratorium, tydzień EKSPERYMENT.METODY DIAGN.OBIEKTÓW MOSTOW, BAKALARZ Michał mgr inż., 2.19HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L11_a
126BMA

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY II, SUSŁO-WILCZYŃSKA M. mgr, 5.06A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 124KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 125KB
8 tygodni

Wykład, tydzień DIAGNOSTYKA I WZMACN.KONSTRUKCJI BETON., GOSZCZYŃSKA Barbara dr hab. inż. prof. PŚK, 1.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 124KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 125KB

Wykład, tydzień MOSTY ZESPOLONE, WCIŚLIK Wiktor dr inż., 1.05A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 126BM

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY II, KRYCZKA Anna mgr, 5.02A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 126BM
8 tygodni

Wykład, tydzień PROJEKTOWANIE UKŁADÓW KOMUNIKACYJNYCH, STĘPIEŃ JUSTYNA dr inż., 2.09A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD


Ćwiczenia, parzyste MARKETING, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 5.32A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TB

Ćwiczenia, parzyste MARKETING, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 5.32A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 121TB


Ś
R
O
D
A

projekt, nieparzyste TECHNOL.BETONOWYCH BUDOWLI MASYWNYCH 2, KŁAK Adam mgr inż., 1.14HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L01_a
121TBA

projekt, nieparzyste WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW 3, MYTYCH-KUMAŃSKA ELIZA dr inż., 4.17aA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L08_a
124KBB

projekt, nieparzyste ZŁOŻONE KONSTRUKCJE METALOWE, MALEC Maciej dr inż., 2.15HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L04_a
122TBB

projekt, nieparzyste REMONTY BUDOWLI, KRONER Andrzej dr inż., 4.29A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L03_a
122TBA

projekt, nieparzyste BETONOWE KONSTRUKCJE CIENKOŚCIENNE, ŚLUSARCZYK Jacek dr inż., 4.29aA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L09_a
125KBA

projekt, parzyste WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW 3, MYTYCH-KUMAŃSKA ELIZA dr inż., 4.17aA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L10_a
125KBB

projekt, parzyste ZŁOŻONE KONSTRUKCJE METALOWE, MALEC Maciej dr inż., 2.15HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L03_a
122TBA

projekt, parzyste REMONTY BUDOWLI, KRONER Andrzej dr inż., 4.29A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L04_a
122TBB

projekt, parzyste BETONOWE KONSTRUKCJE CIENKOŚCIENNE, ŚLUSARCZYK Jacek dr inż., 4.29aA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L07_a
124KBA

projekt, nieparzyste ORGANIZACJA ROBÓT DROG., ZARZĄDZ. W BUD., CHOLEWIŃSKA Małgorzata mgr inż., 2.07A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L05_a
123BDA

Wykład, nieparzyste ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH, SKÓRA Monika dr, 1.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 121TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TB

Wykład, tydzień SKRZYŻOWANIA DROGOWE I ULICZNE, STĘPIEŃ JUSTYNA dr inż., 2.09A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD

projekt, nieparzyste DIAGNOSTYKA I WZM.KONSTR.METALOWYCH, PIOTROWSKI Rafał mgr inż., 2.15HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L10_a
125KBB

projekt, nieparzyste WYBRANE ZAGADNIENIA Z MECH. KONSTRUKCJI, SZANIEC Waldemar dr inż., 2.02A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L07_a
124KBA

projekt, tydzień SKRZYŻOWANIA I WĘZŁY DROGOWE, LINEK Małgorzata dr inż., 2.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L11_a
126BMA

projekt, parzyste DIAGNOSTYKA I WZM.KONSTR.METALOWYCH, PIOTROWSKI Rafał mgr inż., 2.15HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L08_a
124KBB

projekt, parzyste WYBRANE ZAGADNIENIA Z MECH. KONSTRUKCJI, SZANIEC Waldemar dr inż., 2.02A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L10_a
125KBB

projekt, nieparzyste UTRZYMANIE DRÓG, RAMIĄCZEK Piotr mgr inż., 2.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L05_a
123BDA

projekt, nieparzyste DIAGNOSTYKA I WZM.FUNDAMENTÓW, SOKOŁOWSKI Kazimierz dr inż., 17A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L07_a
124KBA

projekt, parzyste DIAGNOSTYKA I WZM.FUNDAMENTÓW, SOKOŁOWSKI Kazimierz dr inż., 17A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L08_a
124KBBWykład, nieparzyste MOSTY STALOWE, KOSSAKOWSKI Paweł dr hab.inż., 1.05A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 126BM

Wykład, parzyste DYNAMIKA MOSTÓW, KOSSAKOWSKI Paweł dr hab.inż., 1.05A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 126BM

Wykład, tydzień BEZP.I NIEZAWODNOŚĆ SYSTEM. KONSTR., KOWAL Zbigniew prof.zw.dr hab.inż., 1.03A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 124KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 125KB

Wykład, tydzień ANALIZA AWARII BUDOWLANYCH, DACHOWSKI Ryszard dr hab. inż. prof. PŚk., Aula Gł 1, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 121TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TB
UWAGA! 25.10.2017r. (4 tydzien) jednorazowa zmiana miejsca realizacji zajec. Wyklad przeniesiono do auli 1.05A w bud. "A".

projekt, nieparzyste WYBRANE ZAGADNIENIA Z MECH. KONSTRUKCJI, SZANIEC Waldemar dr inż., 2.02A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L09_a
125KBA

projekt, tydzień MOSTY STALOWE, BAKALARZ Michał mgr inż., 17A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L11_a
126BMA

projekt, parzyste WYBRANE ZAGADNIENIA Z MECH. KONSTRUKCJI, SZANIEC Waldemar dr inż., 2.02A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L08_a
124KBB

Laboratorium, tydzień KOMPUTEROWE PROJ. KONSTR. BETONOWYCH, WCIŚLIK Wiktor dr inż., 2.19HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L09_a
125KBA

Ćwiczenia, nieparzyste ORGANIZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO, SZAŁKOWSKI Stefan dr inż, 1.04A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TB
Ćwiczenia, parzyste ORGANIZACJA ROBÓT DROG., ZARZĄDZ. W BUD., CHOLEWIŃSKA Małgorzata mgr inż., 3.27A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD

Laboratorium, tydzień KOMPUTEROWE PROJ. KONSTR. BETONOWYCH, WCIŚLIK Wiktor dr inż., 2.19HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L07_a
124KBA


Laboratorium, parzyste UTRZYMANIE DRÓG, RAMIĄCZEK Piotr mgr inż., 2.13A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L05_a
123BDA
Laboratorium, parzyste DYNAMIKA MOSTÓW, KOSSAKOWSKI Paweł dr hab.inż., 2.19HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L11_a
126BMA

Ćwiczenia, parzyste ORGANIZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO, SZAŁKOWSKI Stefan dr inż, 18A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 121TB

C
Z
W
A
R
T
E
K

projekt, nieparzyste TECHNOL.BETONOWYCH BUDOWLI MASYWNYCH 2, KŁAK Adam mgr inż., 1.14HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L04_a
122TBB

projekt, nieparzyste ZŁOŻONE KONSTRUKCJE METALOWE, MALEC Maciej dr inż., 2.15HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L11_a
126BMA

projekt, parzyste TECHNOL.BETONOWYCH BUDOWLI MASYWNYCH 2, KŁAK Adam mgr inż., 1.14HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L03_a
122TBA

projekt, parzyste ZŁOŻONE KONSTRUKCJE METALOWE, MALEC Maciej dr inż., 2.15HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L01_a
121TBA

projekt, parzyste BUDOWA DRÓG, MACIEJEWSKI Krzysztof mgr inż., 2.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L05_a
123BDA

Wykład, nieparzyste SOCJOLOGIA, RADOWICZ Joanna dr, 117B, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 121TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 124KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 125KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 126BM

Wykład, parzyste TECHNOL.BETONOWYCH BUDOWLI MASYWNYCH 2, WAWRZEŃCZYK Jerzy dr hab.inż. prof. PŚk., 1.03A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 121TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 124KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 125KB

projekt, nieparzyste WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW 3, MYTYCH-KUMAŃSKA ELIZA dr inż., 5.32A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L07_a
124KBA

projekt, nieparzyste ZŁOŻONE KONSTRUKCJE METALOWE, MALEC Maciej dr inż., 2.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L09_a
125KBA

projekt, parzyste WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW 3, MYTYCH-KUMAŃSKA ELIZA dr inż., 5.32A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L09_a
125KBA

projekt, parzyste ZŁOŻONE KONSTRUKCJE METALOWE, MALEC Maciej dr inż., 2.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L10_a
125KBB

projekt, nieparzyste ZŁOŻONE KONSTRUKCJE METALOWE, MALEC Maciej dr inż., 2.15HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L05_a
123BDA

projekt, parzyste ZŁOŻONE KONSTRUKCJE METALOWE, MALEC Maciej dr inż., 2.15HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L07_a
124KBA

projekt, tydzień Projekt POWER, WÓJCICKI Artur dr inż., 4.29A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2Wykład, nieparzyste WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW 3, KOSSAKOWSKI Paweł dr hab.inż., 1.03A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 124KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 125KB

Wykład, parzyste MOSTY WISZĄCE I PODWIESZANE, KOSSAKOWSKI Paweł dr hab.inż., 1.05A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 126BM

projekt, parzyste MODERN BITUMINOUS COMPOSITES, MACIEJEWSKI Krzysztof mgr inż., 2.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L05_a
123BDA

projekt, parzyste MOSTY WISZĄCE I PODWIESZANE, BAKALARZ Michał mgr inż., 18A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L11_a
126BMA

Wykład, tydzień ZŁOŻONE KONSTRUKCJE BETONOWE (KB3), WÓJCICKI Artur dr inż., 1.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 121TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 126BM

Ćwiczenia, nieparzyste SOCJOLOGIA, RADOWICZ Joanna dr, 5.32A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 124KB

Wykład, 15:20-17:40, tydzień Grupa powtarzająca - Metody matem.w mech. konstrukcji, RADOŃ Urszula dr hab. inż.prof.PŚk, 1.06A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 121TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 124KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 125KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 126BM


Ćwiczenia, nieparzyste SOCJOLOGIA, RADOWICZ Joanna dr, 5.32A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 121TB

Ćwiczenia, parzyste SOCJOLOGIA, RADOWICZ Joanna dr, 5.32A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 125KB


Laboratorium, tydzień KOMPUTEROWE PROJ. KONSTR. BETONOWYCH, WCIŚLIK Wiktor dr inż., 2.19HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L08_a
124KBB

Wykład, nieparzyste ORGANIZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO, KOTWA Anna dr inż., 1.05A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 121TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TB

Wykład, parzyste MARKETING, LYPCHUK Vasyl prof.dr hab, 1.05A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 121TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TBLaboratorium, tydzień KOMPUTEROWE PROJ. KONSTR. BETONOWYCH, WCIŚLIK Wiktor dr inż., 2.19HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L10_a
125KBB
P
I
ą
T
E
K

projekt, nieparzyste ZŁOŻONE KONSTRUKCJE BETONOWE (KB3), MICHAŁOWSKA-MAZIEJUK Dorota mgr inż., 17A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L11_a
126BMA

projekt, nieparzyste PROJEKTOWANIE UKŁADÓW KOMUNIKACYJNYCH, ŻEBROWSKI Wojciech mgr inż., 2.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L05_a
123BDA

projekt, nieparzyste ZŁOŻONE KONSTRUKCJE BETONOWE (KB3), RACZKIEWICZ WIOLETTA dr inż., 18A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L04_a
122TBB

projekt, nieparzyste PODSTAWY PROJ. NAWIERZCHNI BETONOWYCH, LINEK Małgorzata dr inż., 2.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L05_a
123BDA

Wykład, nieparzyste MODERN BITUMINOUS COMPOSITES, MAZUREK Grzegorz dr inż., 1.06A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD

Laboratorium, nieparzyste DIAGNOSTYKA I WZMACN.KONSTRUKCJI BETON., TWORZEWSKA Justyna mgr inż., 1.12HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L10_a
125KBB
Ćwiczenia, nieparzyste SOCJOLOGIA, RADOWICZ Joanna dr, 4.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TB

Ćwiczenia, parzyste SOCJOLOGIA, RADOWICZ Joanna dr, 4.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 126BM

Wykład, tydzień BETONOWE KONSTRUKCJE CIENKOŚCIENNE, ŚLUSARCZYK Jacek dr inż., 1.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 124KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 125KB

Wykład, parzyste PODSTAWY PROJ. NAWIERZCHNI BETONOWYCH, NITA PIOTR prof dr hab inż, 1.05A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 123BD

projekt, nieparzyste ZŁOŻONE KONSTRUKCJE METALOWE, MALEC Maciej dr inż., 2.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L08_a
124KBB

projekt, tydzień MOSTY ZESPOLONE, WCIŚLIK Wiktor dr inż., 18A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L11_a
126BMA

projekt, parzyste GEOTECHNIKA DROGOWA, MACIEJEWSKI Krzysztof mgr inż., 2.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L05_a
123BDA

projekt, parzyste BETONOWE KONSTRUKCJE CIENKOŚCIENNE, ŚLUSARCZYK Jacek dr inż., 5.32A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L10_a
125KBB

projekt, parzyste DIAGNOSTYKA I WZM.KONSTR.METALOWYCH, PIOTROWSKI Rafał mgr inż., 2.15HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L09_a
125KBA

projekt, parzyste BETONOWE KONSTRUKCJE CIENKOŚCIENNE, ŚLUSARCZYK Jacek dr inż., 5.32A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L08_a
124KBB
Wykład, nieparzyste DIAGNOSTYKA I WZM.FUNDAMENTÓW, SOKOŁOWSKI Kazimierz dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 124KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 125KB

Wykład, parzyste DIAGNOSTYKA I WZM.KONSTR.METALOWYCH, SZYCHOWSKI Andrzej dr hab inż, 1.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 124KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 125KB

Wykład, parzyste OGRZEWANIE,WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, ZENDER-ŚWIERCZ Ewa dr inż., 1.05A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 121TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TB

Laboratorium, tydzień UTRZYMANIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH, BAKALARZ Michał mgr inż., 2.19HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L11_a
126BMAUtworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/12/18