Grupa: Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 T 301

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
N

Laboratorium, Tyg. 1-12 GRAFIKA INŻYNIERSKA 3D, LIS Zbigniew dr inż., 2.12CHC, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 T 301

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻ., DZIOBA Ihor dr hab., prof. PŚk, 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 T 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L01_a
301A

Laboratorium, parzysty TECHNOLOGIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, LUŚCIŃSKI Sławomir dr inż., 4.30C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 T 301

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TECHNOLOGIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, LUŚCIŃSKI Sławomir dr inż., 4.30C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 T 301

Wykład, parzysty ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI I NIEZAWODNOŚCI, KURP Piotr dr inż., 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 T 301
W
T
O
R
E
K

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TECHNIKI MULTIMEDIALNE, KRZESIMOWSKI Damian dr inż., 3.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 T 301

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 AKADEMICKIE DOBRE WYCHOWANIE, Maj-Malinowska Barbara mgr, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 T 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Wykład, parzysty FIZYKA INŻYNIERSKA, GAJDEK Marek dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 T 301


Wykład, parzysty TECHNIKI MULTIMEDIALNE, KRZESIMOWSKI Damian dr inż., 3.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 T 301


Ś
R
O
D
A

Laboratorium, parzysty PODSTAWY AUTOMATYZACJI, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 T 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L01_a
301A

projekt, parzysty FIZYKA INŻYNIERSKA, GAJDEK Marek dr, 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 T 301

projekt, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11 EKOLOGIA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, RYBACZEWSKA-BŁAŻEJOWSKA M. dr, 4.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z L01_a, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 T 301
201A

Wykład, Tyd. 14 ADVANCED METHODS OF STATISTICS, EL NOUTY Charles prof., 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 T 301

Wykład, Tyg. 2-11 EKOLOGIA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, RYBACZEWSKA-BŁAŻEJOWSKA M. dr, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 202, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 T 301
Wykład, Tyd. 3 ADVANCED METHODS OF STATISTICS, EL NOUTY Charles prof., 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 T 301

C
Z
W
A
R
T
E
K

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PODSTAWY AUTOMATYZACJI, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 T 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301

Wykład, Tyg. 3-6, 12, 14 ADVANCED METHODS OF STATISTICS, EL NOUTY Charles prof., 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 T 301

Wykład, Tyg. 1-8 ADMINISTRACJA SERWERAMI, KOCZUBIEJ Sławomir dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 T 301

Laboratorium, Tyg. 1-8 ADMINISTRACJA SERWERAMI, KOCZUBIEJ Sławomir dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 T 301

Laboratorium, Tyg. 1-7 ADMINISTRACJA SERWERAMI, KOCZUBIEJ Sławomir dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 T 301Wykład, parzysty OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, JAWORSKA Beata mgr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 T 301P
T

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 HISTORIA MUZYKI, BANASIŃSKA-BARSZCZ Małgorzata mgr, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 T 301

Wykład, parzysty KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻ., LIS Zbigniew dr inż., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 T 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302


Wykład, tydzień PODSTAWY AUTOMATYZACJI, PŁONECKI Leszek dr hab.inż.prof.PŚk, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 T 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17