Grupa: Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A L02_a

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Wykład, tydzień TEORIA STEROWANIA, KORUBA Zbigniew prof.dr hab.inż., 1.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A

projekt, nieparzyste TECHNOL. I PROJ. ZAUTOMAT. SYST. OBRÓBK., DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 106CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L01_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, LACZEK Małgorzata mgr, 5.27B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A L01_a
101AA

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, LACZEK Małgorzata mgr, 5.27B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A L02_a
101AB
Laboratorium, tydzień KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE, CEDRO Leszek Dr hab.inż. prof., 205HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L02_b

W
T
O
R
E
K

projekt, tydzień PRACA PRZEJŒCIOWA, ŁASKI Paweł dr inż., Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L02_b

projekt, tydzień PRACA PRZEJŒCIOWA, MIKO Edward dr hab.inż.prof.PŒk, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L03_b

projekt, tydzień PRACA PRZEJŒCIOWA, STAMIROWSKI Jerzy dr hab. inż. prof.PŒk, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L01_b

Laboratorium, tydzień KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE, CEDRO Leszek Dr hab.inż. prof., 205HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L01_b

Laboratorium, nieparzyste TEORIA I METODY OPTYMALIZACJI, BORKOWSKI Krzysztof mgr inż., 208CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L01_b


Wykład, parzyste TECHNOL. I PROJ. ZAUTOMAT. SYST. OBRÓBK., STAMIROWSKI Jerzy dr hab. inż. prof.PŒk, 1.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101AŒ
R
O
D
A

Laboratorium, nieparzyste TEORIA STEROWANIA, SZMIDT Piotr Mgr inż., 3.14B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L03_b

Laboratorium, nieparzyste TEORIA STEROWANIA, GRZYB Marta mgr inż., 2.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L02_b

Wykład, tydzień KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE, CEDRO Leszek Dr hab.inż. prof., 102HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A

Laboratorium, nieparzyste TEORIA STEROWANIA, GRZYB Marta mgr inż., 3.14B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L01_b

Laboratorium, tydzień KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE, CEDRO Leszek Dr hab.inż. prof., 205HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L03_b

Wykład, tydzień TEORIA I METODY OPTYMALIZACJI, JANECKI Dariusz dr hab.inż.prof.PŒk, 102HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A

Wykład, nieparzyste WPROWADZENIE DO TECHNIKI EKSPERYMENTU, MAKIEŁA Włodzimierz dr hab.inż. prof. PŒK, 1.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A


projekt, parzyste TEORIA STEROWANIA, SZMIDT Piotr Mgr inż., 3.14B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L03_b


projekt, parzyste TEORIA STEROWANIA, SZMIDT Piotr Mgr inż., 2.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L02_b


Ćwiczenia, parzyste WPROWADZENIE DO TECHNIKI EKSPERYMENTU, MAKIEŁA Włodzimierz dr hab.inż. prof. PŒK, 3.04B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A


C
Z
W
A
R
T
E
K

Wykład, tydzień Techniki wizyjne i przetwarzanie obrazów, ZWIERZCHOWSKI Jarosław dr inż., 102HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A

projekt, nieparzyste TEORIA STEROWANIA, GRZYB Marta mgr inż., 2.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L01_b

Laboratorium, tydzień Techniki wizyjne i przetwarzanie obrazów, BORKOWSKI Krzysztof mgr inż., 106CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L03_b

Laboratorium, parzyste MODELOWANIE I SYMULACJA II, FARANA Radim prof. dr hab. inż., 208CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L02_b

Laboratorium, nieparzyste TEORIA I METODY OPTYMALIZACJI, BORKOWSKI Krzysztof mgr inż., 208CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L03_b

Laboratorium, tydzień Techniki wizyjne i przetwarzanie obrazów, ZWIERZCHOWSKI Jarosław dr inż., 106CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L01_b

Laboratorium, parzyste MODELOWANIE I SYMULACJA II, FARANA Radim prof. dr hab. inż., 208CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L03_b

Laboratorium, parzyste MODELOWANIE I SYMULACJA II, FARANA Radim prof. dr hab. inż., 208CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L01_bLaboratorium, tydzień Techniki wizyjne i przetwarzanie obrazów, BORKOWSKI Krzysztof mgr inż., 106CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L02_b

P
I
š
T
E
K

Laboratorium, nieparzyste TEORIA I METODY OPTYMALIZACJI, BORKOWSKI Krzysztof mgr inż., 106CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L02_b

projekt, nieparzyste TECHNOL. I PROJ. ZAUTOMAT. SYST. OBRÓBK., DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 106CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L02_b

Ćwiczenia, nieparzyste TECHNOL. I PROJ. ZAUTOMAT. SYST. OBRÓBK., BORKOWSKI Krzysztof mgr inż., 115HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A

projekt, nieparzyste TECHNOL. I PROJ. ZAUTOMAT. SYST. OBRÓBK., DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 106CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L03_b

Wykład, parzyste MODELOWANIE I SYMULACJA II, FARANA Radim prof. dr hab. inż., 1.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/12/18