Grupa: Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Laboratorium, nieparzyste Wykrywanie i śledzenie celów, KRZYSZTOFIK IZABELA Dr hab. in, 2.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 14UTI

Laboratorium, parzyste TERMODYNAMIKA II, STRĄK Kinga mgr inż., 2.14HC, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 12TLP, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 14UTI

Wykład, tydzień Wykrywanie i śledzenie celów, KRZYSZTOFIK IZABELA Dr hab. in, 4.15B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 14UTI

Wykład, Tyg. 2-4 MECHANIKA DOŚWIADCZALNA, DZIOBA Ihor dr hab., prof. PŚk, 1.06B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M

projekt, tydzień PRACA PRZEJŚCIOWA, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 13KWW

projekt, parzyste PROJEKT. KONSTRUK. SPAW., ZGRZEW. I LUT., SKRZYPCZYK Andrzej dr inż., 2HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 11IMM

Laboratorium, Tyg. 1-6 KSZTAŁTOWANIE STR. I WŁAS. MAT. INŻYN., DEPCZYŃSKI Wojciech dr inż., 112HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 12TLP, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 14UTI

Laboratorium, Tyg. 3-4 MECHANIKA DOŚWIADCZALNA, DZIOBA Ihor dr hab., prof. PŚk, 4HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 13KWW


Wykład, Tyg. 1-13 Obrabiarki specjalizowane II, MIKO Edward dr hab.inż.prof.PŚk, 109HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 13KWW

Wykład, Tyg. 2-11 PROJEKT. KONSTRUK. SPAW., ZGRZEW. I LUT., SKRZYPCZYK Andrzej dr inż., 2HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 11IMM

Laboratorium, tydzień KSZTAŁTOWANIE STR. I WŁAS. MAT. INŻYN., DEPCZYŃSKI Wojciech dr inż., 112HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 13KWW

Laboratorium, Tyg. 3-14 MECHANIKA DOŚWIADCZALNA, DZIOBA Ihor dr hab., prof. PŚk, 4HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 11IMM

Laboratorium, Tyg. 5-14 MECHANIKA DOŚWIADCZALNA, DZIOBA Ihor dr hab., prof. PŚk, 4HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 13KWW

Laboratorium, Tyg. 6-16 KSZTAŁTOWANIE STR. I WŁAS. MAT. INŻYN., DEPCZYŃSKI Wojciech dr inż., 112HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 12TLP, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 14UTI

projekt, tydzień PRACA PRZEJŚCIOWA, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 12TLP

W
T
O
R
E
K

Ćwiczenia, nieparzyste Systemy naprowadz. obiektów latających, GAPIŃSKI Daniel dr inż., 2.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 14UTI

projekt, nieparzyste CAMD/CAMS, DEPCZYŃSKI Wojciech dr inż., 5.12B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 11IMM

projekt, tydzień CAD/CAM, SKRZYNIARZ Michał mgr inż., 104HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 13KWW

Wykład, nieparzyste TECHNOLOGIA SPAWANIA LASEROW. I PLAZMOW., KURP Piotr dr inż., 114CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 11IMM

Wykład, nieparzyste BADANIA NIENISZCZĄCE POŁĄCZEŃ SPAWANYCH, BOLANOWSKI Kazimierz dr inż., 1.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 11IMM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 12TLP

Wykład, nieparzyste CAMD/CAMS, DEPCZYŃSKI Wojciech dr inż., 5.12B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 11IMM


Wykład, Tyg. 1-13 AUTOMATYZAC. I ROBOTYZAC. PROC. TECHNOL., PACANOWSKI Jarosław dr inż., 102HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 13KWW

Wykład, parzyste TERMICZNE NANOSZENIE POWŁOK, ŻÓRAWSKI Wojciech Dr hab. in, 114CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 12TLP

Wykład, nieparzyste PROGRAMOW. TRÓJWYM. OBR. LASER. I PLAZM., ZOWCZAK Włodzimierz dr hab. inż., prof. PŚk, 114CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 12TLP

Wykład, tydzień Systemy naprowadz. obiektów latających, KORUBA Zbigniew prof.dr hab.inż., 4.15B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 14UTI

Laboratorium, nieparzyste Niekonwencjonalne metody wytwarzania, Dudek Dominik dr inż., 5.05B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 14UTI

Laboratorium, tydzień PROGRAMOW. TRÓJWYM. OBR. LASER. I PLAZM., DANIELEWSKI Hubert mgr, 106CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 12TLP

Laboratorium, parzyste TERMICZNE NANOSZENIE POWŁOK, ŻÓRAWSKI Wojciech Dr hab. in, Studencka1, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 12TLPLaboratorium, tydzień KSZTAŁTOWANIE STR. I WŁAS. MAT. INŻYN., Dudek Dominik dr inż., 5.05B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 11IMM

Laboratorium, parzyste BADANIA NIENISZCZĄCE POŁĄCZEŃ SPAWANYCH, MŁYNARCZYK Piotr mgr inż., 5.29B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 12TLP

Laboratorium, parzyste TERMODYNAMIKA II, PASTUSZKO Robert dr hab. inż., 2.14HC, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 11IMM

projekt, tydzień AUTOMATYZAC. I ROBOTYZAC. PROC. TECHNOL., PACANOWSKI Jarosław dr inż., 1.16B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 13KWW
projekt, parzyste Systemy naprowadz. obiektów latających, GAPIŃSKI Daniel dr inż., 1.10B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 14UTI


Ś
R
O
D
A

projekt, nieparzyste Obrabiarki specjalizowane II, MAJ Piotr mgr inż., 104HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 13KWW

projekt, tydzień PRACA PRZEJŚCIOWA, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 11IMM

Laboratorium, tydzień KOMPUTEROWE POMIARY WIELKOŚCI GEOMETR., KMIECIK SOŁTYSIAK Urszula mgr inż., 8aHB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 13KWW

Laboratorium, parzyste METALURGIA SPAWANIA, BOLANOWSKI Kazimierz dr inż., 112HB, 5.36B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 11IMM

Wykład, parzyste CAD/CAM, NOWAKOWSKI Łukasz dr inż., 105aB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 11IMM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 12TLP, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 13KWW, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 14UTI

projekt, nieparzyste Projektowanie procesów obróbki laserowej, GRABAS Bogusław dr inż., 114CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 12TLP

projekt, tydzień PRACA PRZEJŚCIOWA, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 14UTILaboratorium, parzyste TERMODYNAMIKA II, STRĄK Kinga mgr inż., 2.14HC, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 13KWW

Laboratorium, Tyg. 3-14 MECHANIKA DOŚWIADCZALNA, NEIMITZ Andrzej prof.dr hab.inż., 4HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 12TLP, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 14UTI

Wykład, tydzień ODKSZTAŁCENIA CIEPL. W OBR. LAS. I PLAZ., MUCHA Zygmunt dr hab. prof.PŚk, 114CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 12TLP


Wykład, parzyste SPECJALNE ZASTOSOWANIA LASERÓW, GRABAS Bogusław dr inż., 114CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 12TLP
Ćwiczenia, parzyste Wykrywanie i śledzenie celów, KRZYSZTOFIK IZABELA Dr hab. in, 5.12B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 14UTI

C
Z
W
A
R
T
E
K

Laboratorium, nieparzyste TECHNOLOGIA SPAWANIA LASEROW. I PLAZMOW., DANIELEWSKI Hubert mgr, 103CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 11IMM

Laboratorium, parzyste BADANIA NIENISZCZĄCE POŁĄCZEŃ SPAWANYCH, MŁYNARCZYK Piotr mgr inż., 5.29B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 11IMM

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, LACZEK Małgorzata mgr, 5.27B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 11IMM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 12TLP, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 13KWW, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 14UTI

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, LACZEK Małgorzata mgr, 5.27B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 11IMM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 12TLP, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 13KWW, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 14UTI

Wykład, nieparzyste KSZTAŁTOWANIE STR. I WŁAS. MAT. INŻYN., KONIECZNY Marek dr hab. inż., 105aB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 11IMM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 12TLP, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 13KWW, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 14UTIprojekt, tydzień CAD/CAM, SKRZYNIARZ Michał mgr inż., 104HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 12TLP, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 14UTILaboratorium, parzyste KOMPUTEROWE WSPOM. PROJ. PROC. SPAWALN., SKRZYPCZYK Andrzej dr inż., 1.10B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 11IMM

Laboratorium, parzyste SZYBKIE PROTOTYPOWANIE W BUDOWIE MASZYN, KOZIOR Tomasz mgr inż., 107HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 13KWWP
I
ą
T
E
K

Ćwiczenia, nieparzyste SPECJALNE ZASTOSOWANIA LASERÓW, MULCZYK K. mgr, 114CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 12TLP

projekt, tydzień CAD/CAM, KOZIOR Tomasz mgr inż., 104HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 11IMM

Laboratorium, nieparzyste ODKSZTAŁCENIA CIEPL. W OBR. LAS. I PLAZ., MULCZYK K. mgr, 103CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 12TLP

Laboratorium, parzyste EKSPERTYZA MATERIAŁOWA, BOLANOWSKI Kazimierz dr inż., 112HB, 5.28B, 5.36B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 11IMM

projekt, nieparzyste SZYBKIE PROTOTYPOWANIE W BUDOWIE MASZYN, KOZIOR Tomasz mgr inż., 107HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 13KWWWykład, Tyg. 1-13 METALURGIA SPAWANIA, BOLANOWSKI Kazimierz dr inż., 5.12B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 11IMM

Wykład, tydzień SILNIKI RAKIETOWE, SPADŁO Sławomir dr hab.inż., prof. PŚk, 5.05B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 14UTI

Wykład, tydzień SZYBKIE PROTOTYPOWANIE W BUDOWIE MASZYN, KUNDERA Czesław prof.dr hab.inż., 109HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 13KWW

Wykład, tydzień Niekonwencjonalne metody wytwarzania, SPADŁO Sławomir dr hab.inż., prof. PŚk, 5.05B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 14UTI

Wykład, nieparzyste EKSPERTYZA MATERIAŁOWA, BOLANOWSKI Kazimierz dr inż., 5.12B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 11IMM

Wykład, Tyg. 1-6, 8, 10-12 KOMPUTEROWE POMIARY WIELKOŚCI GEOMETR., NOCUŃ Marek mgr inż., 1.07B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 13KWW

Wykład, Tyg. 7, 9, 13 KOMPUTEROWE POMIARY WIELKOŚCI GEOMETR., NOCUŃ Marek mgr inż., 1.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 13KWW


projekt, parzyste SILNIKI RAKIETOWE, SPADŁO Sławomir dr hab.inż., prof. PŚk, 5.05B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 14UTI

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/12/18