Grupa: Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

projekt, nieparzyste INSTALACJE BUDOWLANE, LISOWSKA Justyna dr inż., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 L01_a
301AUA

Wykład, nieparzyste HISTORIA BUDOWY MIAST 2, BARAŃSKI Marek dr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 302AU

Wykład, tydzień HISTORIA ARCHITEKTURY POWSZECHNEJ 1, DOROZ - TUREK Małgorzata dr in, 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 102AU

Wykład, parzyste TEORIA I ZASADY PROJ. ARCH-URB.3, KAMIONKA Lucjan dr hab. inż. arch, prof.PŚK, 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 302AU

Wykład, parzyste HISTORIA I TEORIA KONSERWACJI ZABYTKÓW, BARAŃSKI Marek dr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 4/1 401AU

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 1, TWORZEWSKA Justyna mgr inż., 5.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 L02_a
301AUB

projekt, parzyste KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 1, TWORZEWSKA Justyna mgr inż., 5.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 L01_a
301AUA

Wykład, parzyste GEOMETRIA WYKREŚLNA 1, DOBOSZ Piotr dr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 102AU

Wykład, nieparzyste PLANOWANIE PRZESTRZENNE, HAJDOROWICZ Artur mgr inż. arch., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 302AU

Wykład, parzyste BEZPIECZEŃSTWO PRACY I ERGONOMIA, Frankowski Mirosław mgr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 102AULaboratorium, 08:00-10:20, tydzień TECHNIKI KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU 2, CHYB Angelika mrg inż. arch., 2.07A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU
L02_b

Laboratorium, 13:00-15:20, tydzień RYSUNEK ODRĘCZNY 3, KOZUB Waldemar dr hab., 3.21A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU
L01_b

Laboratorium, 10:30-12:50, tydzień RYSUNEK ODRĘCZNY 3, Niewada-Wysocki Jan mgr inż. arch., 3.21A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU
L02_b

Laboratorium, 10:30-12:50, tydzień TECHNIKI KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU 2, CHYB Angelika mrg inż. arch., 2.07A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU
L01_b

projekt, 14:00-18:00, tydzień PROJEKTOWANIE ARCH-URBANISTYCZNE 5, BARAŃSKI Marek dr inż. arch., HECIAK Jakub dr inż. arch., Niewada-Wysocki Jan mgr inż. arch., PIOTROWICZ Dariusz dr inż.arch., PROSKURYAKOV Viktor prof dr ha, TRACZ Włodzimierz dr inż.arch, 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 4/1 401AU
L02_b
Wykład, parzyste MATERIAŁY BUDOWLANE, RUSIN Zbigniew prof dr hab inż, 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 102AU

projekt, parzyste KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 1, TWORZEWSKA Justyna mgr inż., 5.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 L03_a
302AUA
W
T
O
R
E
K

Wykład, parzyste BUDOWNICTWO OGÓLNE 2, FARYNIAK Leszek dr hab.inż. prof. PŚk., 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU

Ćwiczenia, nieparzyste MARKETING, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 5.32A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU

projekt, tydzień PODST. GEOTECHNIKI I FUNDAMENTOWANIA, KURPIAS-WARIANEK Katarzyna dr inż., 4.29aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 L01_a
301AUA

projekt, tydzień INSTALACJE BUDOWLANE, LISOWSKA Justyna dr inż., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 L02_a
301AUB

Laboratorium, tydzień MATERIAŁY BUDOWLANE, SKOWERA Karol mgr inż., SPYCHAŁ Edyta dr inż., 2.14HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 L02_a
101AUB

projekt, tydzień PLANOWANIE PRZESTRZENNE, HAJDOROWICZ Artur mgr inż. arch., 17A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 L01_a
301AUA
Wykład, nieparzyste PROJEKTOWANIE WSTĘPNE ARCHITEKT., WEHLE-STRZELECKA Stanisława prof.dr hab.arch., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 102AU

Wykład, parzyste RYSUNEK ODRĘCZNY 1, KOZUB Waldemar dr hab., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 102AU

Wykład, parzyste TEORIA I ZASADY PROJ. ARCH.-URB., SERUGA Wacław prof. dr hab. inż. arch., 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, HECIAK Jakub dr inż. arch., KAMIONKA Lucjan dr hab. inż. arch, prof.PŚK, WEHLE-STRZELECKA Stanisława prof.dr hab.arch., 3.27A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 4/1 401AU
L01_b

Laboratorium, 14:00-16:15, tydzień ELEMENTY KOMPOZYCJI PLASTYCZNEJ, KOZUB Waldemar dr hab., 2.07A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 L02_a
301AUB,
projekt, tydzień PLANOWANIE PRZESTRZENNE, HECIAK Jakub dr inż. arch., 17A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 L03_a
302AUA

projekt, tydzień PODST. GEOTECHNIKI I FUNDAMENTOWANIA, KURPIAS-WARIANEK Katarzyna dr inż., 4.29aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 L02_a
301AUB

projekt, tydzień INSTALACJE BUDOWLANE, LISOWSKA Justyna dr inż., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 L01_a
301AUA

Laboratorium, 11:40-13:50, tydzień ELEMENTY KOMPOZYCJI PLASTYCZNEJ, KOZUB Waldemar dr hab., 2.07A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 L03_a
302AUA

Laboratorium, 11:40-13:50, tydzień RYSUNEK ODRĘCZNY 1, Niewada-Wysocki Jan mgr inż. arch., 3.21A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 L04_a
102AUB

Laboratorium, tydzień MATERIAŁY BUDOWLANE, SKOWERA Karol mgr inż., SPYCHAŁ Edyta dr inż., 2.14HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 L03_a
102AUA

projekt, 11:40-14:40, tydzień PROJEKTOWANIE WSTĘPNE ARCHITEKT., GIL - MASTALERCZYK Joanna dr i, 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 L01_a
101AUA

projekt, 11:40-14:50, tydzień PROJEKTOWANIE WSTĘPNE ARCHITEKT., BOJAROWICZ Agnieszka mgr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 L03_a
102AUB

projekt, tydzień PROJEKTOWANIE ARCH.-URBANISTYCZNE 1, BISKUP Kamil mgr inż.arch., 5.32A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU
L01_b

projekt, tydzień PROJEKTOWANIE ARCH.-URBANISTYCZNE 1, SIUDA Maciej mgr inż. arch., 4.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU
L02_b

Laboratorium, 15:20-17:40, tydzień RYSUNEK ODRĘCZNY 1, BANACHOWSKA Edyta mgr inż. arch., 3.21A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 L01_a
101AUA


projekt, 15:20-18:30, tydzień PROJEKTOWANIE WSTĘPNE ARCHITEKT., Niewada-Wysocki Jan mgr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 L02_a
101AUB

projekt, 15:20-18:30, tydzień PROJEKTOWANIE WSTĘPNE ARCHITEKT., PIĄTEK Tomasz mgr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 L04_a
102AUB

projekt, tydzień PROJEKTOWANIE ARCH-URBANISTYCZNE 5, ABYZOV Vadym prof dr hab inż a, DOROZ - TUREK Małgorzata dr in, GIL - MASTALERCZYK Joanna dr i, WEHLE-STRZELECKA Stanisława prof.dr hab.arch., 3.27A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 4/1 401AU
L01_b


Ś
R
O
D
A

Wykład, nieparzyste MATEMATYKA 1, SĘKALSKI Maciej dr, 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 102AU

projekt, nieparzyste INSTALACJE BUDOWLANE, LISOWSKA Justyna dr inż., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 L02_a
301AUB

Ćwiczenia, nieparzyste HISTORIA ARCHITEKTURY POLSKIEJ 1, DOROZ - TUREK Małgorzata dr in, 5.32A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU

Ćwiczenia, tydzień GEOMETRIA WYKREŚLNA 1, DOBOSZ Piotr dr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 101AU

projekt, nieparzyste MECHANIKA BUDOWLI 2, DUDZIK Agnieszka dr inż., 4.29A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU
L01_b

Wykład, parzyste OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, OSSOWSKA Katarzyna dr, 117B, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 4/1 401AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/1 301BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/1 302BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/1 303BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/1 304BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/1 305BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/1 201GI

Wykład, Tyg. 6, 8, 10 AKADEMICKIE DOBRE WYCHOWANIE, Maj-Malinowska Barbara mgr, 1.03A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 102AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 101BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 102BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 103BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 104BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 105BU
5godz./sem.

Wykład, Tyg. 7, 9 OCHRONA WŁASNŚCI INTELEKTUALNEJ 4g/sem, OSSOWSKA Katarzyna dr, 1.03A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 102AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 101BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 102BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 103BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 104BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 105BU
4 godz./sem.

Wykład, Tyg. 11-12 SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP, Frankowski Mirosław mgr inż., 1.03A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 102AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 101BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 102BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 103BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 104BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 105BUSeminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, ABYZOV Vadym prof dr hab inż a, DOROZ - TUREK Małgorzata dr in, PROSKURYAKOV Viktor prof dr ha, TRACZ Włodzimierz dr inż.arch, 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 4/1 401AU
L02_b

Wykład, tydzień HISTORIA ARCHITEKTURY POWSZECHNEJ 3, DOROZ - TUREK Małgorzata dr in, 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU

Wykład, parzyste PODST. GEOTECHNIKI I FUNDAMENTOWANIA, KURPIAS-WARIANEK Katarzyna dr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 302AU

Laboratorium, tydzień MATERIAŁY BUDOWLANE, BRACKA Anna mgr inż., SPYCHAŁ Edyta dr inż., 2.14HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 L04_a
102AUB

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 1, SĘKALSKI Maciej dr, 4.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 102AU

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 1, SĘKALSKI Maciej dr, 4.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 101AU

projekt, 12:00-15:40, tydzień PROJ. ARCH.-URB.3 PROJ.ARCH.USŁUG W KRAJ, GIL - MASTALERCZYK Joanna dr i, 3.27A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 302AU

projekt, 12:00-15:40, tydzień PROJ. ARCH.-URB.3 PROJ.WIEL.OB.ARCH.OBSZ, BANACHOWSKA Edyta mgr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 301AU

projekt, 12:00-15:40, tydzień PROJ. ARCH.-URB.3 PROJ.WIEL.OB.ARCH.OBSZ, Niewada-Wysocki Jan mgr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 302AU
Laboratorium, 09:50-12:00, tydzień RYSUNEK ODRĘCZNY 1, PIĄTEK Tomasz mgr inż. arch., 3.21A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 L03_a
102AUA

Laboratorium, 13:30-15:45, tydzień RYSUNEK ODRĘCZNY 1, BOJAROWICZ Agnieszka mgr inż. arch., 3.21A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 L02_a
101AUB

Wykład, parzyste HISTORIA ARCHITEKTURY POLSKIEJ 1, DOROZ - TUREK Małgorzata dr in, 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU

C
Z
W
A
R
T
E
K

Ćwiczenia, nieparzyste HISTORIA BUDOWY MIAST 2, JURUŚ JAGODA mgr inż. arch., 3.27A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 302AU

Ćwiczenia, parzyste HISTORIA BUDOWY MIAST 2, JURUŚ JAGODA mgr inż. arch., 3.27A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 301AU

Wykład, nieparzyste PRAWO BUDOWLANE, TRACZ Włodzimierz dr inż.arch, 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 302AU

Wykład, nieparzyste OCHRONA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO, SZOT- RADZISZEWSKA Elżbieta dr hab., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 102AU

Wykład, parzyste TECHNIKI INFORMACYJNE, SZANIEC Waldemar dr inż., 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 102AU

Wykład, parzyste INSTALACJE BUDOWLANE, LISOWSKA Justyna dr inż., 4.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 302AU

projekt, nieparzyste BUDOWNICTWO OGÓLNE 2, STĘPIEŃ Piotr mgr inż., 17A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU
L01_b

projekt, tydzień PROJEKTOWANIE ARCH-URBANISTYCZNE 5, KAMIONKA Lucjan dr hab. inż. arch, prof.PŚK, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 4/1 401AU

projekt, parzyste KONSTRUKCJE BUDOWLANE, ADAMCZAK-BUGNO Anna mgr inż, 17A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU
L01_b

Laboratorium, nieparzyste TECHNIKI INFORMACYJNE, SZANIEC Waldemar dr inż., 2.07A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 L01_a
101AUA

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 2, KRYCZKA Anna mgr, 5.02A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 2, SUSŁO-WILCZYŃSKA M. mgr, 4.17aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU

Laboratorium, parzyste TECHNIKI INFORMACYJNE, SZANIEC Waldemar dr inż., 2.07A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 L02_a
101AUB

Seminarium, 15:20-16:10, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, PIOTROWICZ Dariusz dr inż.arch., 3.27A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 4/1 401AU
L01_bWykład, tydzień EKONOMIKA PROCESU INWESTYCYJNEGO, TELEJKO MAREK dr inż., 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 4/1 401AU

projekt, nieparzyste BUDOWNICTWO OGÓLNE 2, STĘPIEŃ Piotr mgr inż., 17A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU
L02_b

projekt, parzyste KONSTRUKCJE BUDOWLANE, ADAMCZAK-BUGNO Anna mgr inż, 17A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU
L02_b

Laboratorium, nieparzyste TECHNIKI INFORMACYJNE, SZANIEC Waldemar dr inż., 2.07A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 L03_a
102AUA

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 4, LISOWSKA-GIERCZAK Elżbieta mgr, 4.29A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 302AU

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 4, SUSŁO-WILCZYŃSKA M. mgr, 4.17aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 302AU

Laboratorium, tydzień MATERIAŁY BUDOWLANE, BRACKA Anna mgr inż., SPYCHAŁ Edyta dr inż., 2.14HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 L01_a
101AUA

Laboratorium, parzyste TECHNIKI INFORMACYJNE, SZANIEC Waldemar dr inż., 2.07A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 L04_a
102AUB

Wykład, tydzień ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, WOJNOWSKA-HECIAK Magdalena mgr inż. arch., 3.27A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 4/1 401AU
20 studentów

Wykład, tydzień HISTORIA I OCHR. ARCH. LUDOWEJ W POLSCE, SZOT- RADZISZEWSKA Elżbieta dr hab., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 4/1 401AU
20 studentów

Ćwiczenia, parzyste EKONOMIKA PROCESU INWESTYCYJNEGO, MARCZEWSKA Julia dr inż, 5.32A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 4/1 401AU


Ćwiczenia, tydzień GEOMETRIA WYKREŚLNA 1, DOBOSZ Piotr dr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 102AU
P
I
ą
T
E
K

Wykład, nieparzyste KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 1, BACHARZ Kamil dr inż., 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 302AU

Wykład, parzyste MARKETING, LYPCHUK Vasyl prof.dr hab, 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU

Wykład, nieparzyste MECHANIKA BUDOWLI 2, RADOŃ Urszula dr hab. inż.prof.PŚk, 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU

projekt, tydzień INSTALACJE BUDOWLANE, WTOREK Donata mgr inż., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 L03_a
302AUA

projekt, tydzień PLANOWANIE PRZESTRZENNE, HECIAK Jakub dr inż. arch., 17A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 L02_a
301AUB

projekt, parzyste INSTALACJE BUDOWLANE, WTOREK Donata mgr inż., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 L03_a
302AUA

projekt, tydzień PODST. GEOTECHNIKI I FUNDAMENTOWANIA, KURPIAS-WARIANEK Katarzyna dr inż., 4.29aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 L03_a
302AUA

projekt, parzyste MECHANIKA BUDOWLI 2, DUDZIK Agnieszka dr inż., 4.17aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU
L02_b

Ćwiczenia, tydzień Wychowanie fizyczne, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/1 201GI

Wykład, parzyste KONSTRUKCJE BUDOWLANE, WÓJCICKI Artur dr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU

Laboratorium, 09:50-12:10, tydzień ELEMENTY KOMPOZYCJI PLASTYCZNEJ, PIOTROWICZ Dariusz dr inż.arch., 2.07A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 L01_a
301AUAprojekt, tydzień Grupa powtarzająca - Proj. architektoniczno - budowlane, CHYB Angelika mrg inż. arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 4/1 401AU

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/12/18