Grupa: Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z 401

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 20:50
P
NSeminarium, parzyste SEMINARIUM I PRACA DYPLOMOWA, KOCAŃDA Andrzej prof. dr hab. inż., 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z 401, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z 402


W
T

Wykład, Tyg. 1, 3 MOTYWACJA I EFEKTYWNA NAUKA, RADOWICZ Joanna dr, Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z 401, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z 402

Wykład, Tyg. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 MOTYWACJA I EFEKTYWNA NAUKA, RADOWICZ Joanna dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z 401, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z 402


Seminarium, tydzień SEMINARIUM I PRACA DYPLOMOWA, BOJCZUK Dariusz dr hab.inż.prof.PŚk, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z 401, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z 402

Seminarium, tydzień SEMINARIUM I PRACA DYPLOMOWA, TUŚNIO Janusz dr hab. inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z 401, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z 402

Seminarium, parzyste SEMINARIUM I PRACA DYPLOMOWA, KOCAŃDA Andrzej prof. dr hab. inż., 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z 401, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z 402

projekt, Tyg. 2-11 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TECHNOLOGICZNA, KACZMARSKA Bożena dr hab. inż. prof. PŚk, 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z L01_a
401A


Ś
R


Wykład, Tyg. 1-5 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TECHNOLOGICZNA, KACZMARSKA Bożena dr hab. inż. prof. PŚk, 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z 401, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z 402

Wykład, Tyd. 10 BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT, LUŚCIŃSKI Sławomir dr inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z 401, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z 402C
Z
W
A
R
T
E
K

projekt, nieparzyste INŻYNIERIA PROEKOLOGICZNA, KRECHOWICZ Maria dr inż., 2.32C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z L02_a
401B

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15 BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT, LUŚCIŃSKI Sławomir dr inż., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z 401, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z 402

Wykład, nieparzyste INŻYNIERIA PROEKOLOGICZNA, KRECHOWICZ Maria dr inż., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z 401, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z 402

projekt, nieparzyste INŻYNIERIA PROEKOLOGICZNA, KRECHOWICZ Maria dr inż., 1.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z L01_a
401A

projekt, Tyg. 2-11 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TECHNOLOGICZNA, KACZMARSKA Bożena dr hab. inż. prof. PŚk, 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z L02_a
401BLaboratorium, parzyste KOMPUTEROWE WSPOMAG. ZARZĄDZ. PRODUKCJĄ, DUBAJ Krzysztof mgr inż., 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z L01_a
401A

Laboratorium, parzyste KOMPUTEROWE WSPOMAG. ZARZĄDZ. PRODUKCJĄ, DUBAJ Krzysztof mgr inż., 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z L02_a
401BP
T

Wykład, parzyste KOMPUTEROWE WSPOMAG. ZARZĄDZ. PRODUKCJĄ, LUŚCIŃSKI Sławomir dr inż., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z 401, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z 402

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/18/19