Grupa: Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 L01_a

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Laboratorium, 09:25-11:40, nieparzyste TECHNOL. POZYSKIWANIA I ZAGOSP. BIOMASY, WONIAK Magdalena dr, 5.21A, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Laboratorium, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ
201IuA
Wykład, parzyste BIOPALIWA I PALIWA ALTERNATYWNE, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Wykład, parzyste TECHNOL. POZYSKIWANIA I ZAGOSP. BIOMASY, WONIAK Magdalena dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

W
T
O
R
E
K

Ćwiczenia, nieparzyste GEOTECHNIKA, KURPIAS-WARIANEK Katarzyna dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Wykład, nieparzyste INŻYNIERIA WODNA Z ELEMENTAMI HYDROLOGII, GÓRSKI Jarosław dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

projekt, nieparzyste POMPY CIEPŁA, STARZOMSKA Mariola mgr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ
Laboratorium, 09:25-11:40, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 TWORZYWA SZTUCZ. I MATERIAŁY KOMPOZYTOWE, OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 1.21HC, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Wykład, parzyste OCHRONA I ZAGROŻENIE ŒRODOWISKA, DĽBEK Lidia dr hab.prof.PŒk, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ
Œ
R
O
D
A

Wykład, parzyste GEOTECHNIKA, WALASZCZYK Łukasz dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 2, PLIŻGA Dorota mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 L01_a
201OZA

Wykład, nieparzyste TWORZYWA SZTUCZ. I MATERIAŁY KOMPOZYTOWE, OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ


Laboratorium, parzyste GEOTECHNIKA, LUDYNIA, 4.24A, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZC
Z
W


Wykład, tydzień SIECI I INSTALACJE SANITARNE, LISOWSKA Justyna dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Wykład, Tyg. 2, 6, 10, 14 POMPY CIEPŁA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Wykład, tydzień PODSTAWY ENERGETYKI SŁONECZNEJ, KUNICKI Zbigniew prof. dr hab. inż., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ


P
I
š
T
E
K

Ćwiczenia, nieparzyste PODSTAWY ENERGETYKI SŁONECZNEJ, KUNICKI Zbigniew prof. dr hab. inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

projekt, nieparzyste SIECI I INSTALACJE SANITARNE, Wijas Katarzyna mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Wykład, nieparzyste SYSTEMY POMIAROWE OZE, POROWSKI Rafał dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Wykład, tydzień SPALANIE BIOMASY, KOTŁOWNIE NA BIOMASĘ, PURGAŁ Paweł prof. dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZWykład, Tyg. 2, 6, 10, 14 POMPY CIEPŁA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Ćwiczenia, parzyste SIECI I INSTALACJE SANITARNE, SITARSKI Michał mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

projekt, parzyste INŻYNIERIA WODNA Z ELEMENTAMI HYDROLOGII, GÓRSKI Jarosław dr inż., 1.07HA, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/11/19