Grupa: Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY INFORMATYKI 1, LACHOWSKI Jan dr, 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 L01_a
101OZA

Laboratorium, parzyste PODSTAWY INFORMATYKI 1, LACHOWSKI Jan dr, 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 L02_a
101OZB

Ćwiczenia, nieparzyste TECHNIKI OCHRONY ATMOSFERY, SAŁATA Aleksandra mgr inż, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, nieparzyste PODSTAWY INFORMATYKI 1, LACHOWSKI Jan dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, parzyste TECHNIKI OCHRONY ATMOSFERY, DĽBEK Lidia dr hab.prof.PŒk, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Laboratorium, nieparzyste CHEMIA, SAŁATA Aleksandra mgr inż, 5.19A, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 L02_a
101OZB

Laboratorium, parzyste CHEMIA, SAŁATA Aleksandra mgr inż, 5.19A, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 L01_a
101OZALaboratorium, 09:25-11:40, nieparzyste TECHNOL. POZYSKIWANIA I ZAGOSP. BIOMASY, WONIAK Magdalena dr, 5.21A, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Laboratorium, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ
201IuA

Wykład, 14:00-15:20, nieparzyste INSTALACJE GRZEWCZE, ORMAN Łukasz dr hab. inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 301OZWykład, parzyste BIOPALIWA I PALIWA ALTERNATYWNE, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Wykład, parzyste BIOGAZOWNIE, WONIAK Magdalena dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 301OZ

Wykład, tydzień MAŁE ELEKTROWNIE WODNE, BĽK Łukasz dr inż., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 301OZ

Wykład, parzyste RYSUNEK TECHNICZNY, DOBOSZ Piotr dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, parzyste TECHNOL. POZYSKIWANIA I ZAGOSP. BIOMASY, WONIAK Magdalena dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

11:40-13:55, tydzień TWORZENIE BIZNESPLANU, SZTORC Małgorzata dr, 4.25C, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 301OZW
T
O
R
E
K

Wykład, nieparzyste Fizyka, OKNIŃSKI Andrzej prof.dr hab., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, nieparzyste INŻYNIERIA WODNA Z ELEMENTAMI HYDROLOGII, GÓRSKI Jarosław dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

projekt, nieparzyste POMPY CIEPŁA, STARZOMSKA Mariola mgr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

projekt, nieparzyste INSTALACJE WOD. i KANALIZACYJNE, LISOWSKA Justyna dr inż., 5.32A, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 L02_a

Wykład, Tyg. 1-9 PSYCOLOGIA UCZENIA SIĘ I PODNOSZENIA KOMPETENCJI, KOPACZ Agnieszka mgr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZĆwiczenia, nieparzyste GEOTECHNIKA, KURPIAS-WARIANEK Katarzyna dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Ćwiczenia, tydzień Fizyka, JAGODZIŃSKI Paweł dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, nieparzyste CHEMIA, DĽBEK Lidia dr hab.prof.PŒk, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, parzyste OCHRONA I ZAGROŻENIE ŒRODOWISKA, DĽBEK Lidia dr hab.prof.PŒk, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Laboratorium, tydzień BIOGAZOWNIE, WONIAK Magdalena dr, 5.21A, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 L02_a
301OZBprojekt, tydzień MAŁE ELEKTROWNIE WODNE, GÓRSKI Jarosław dr inż., 1.07HA, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 L01_a
301OZA

tydzień TWORZENIE i PROWADZENIE WŁASNEJ FIRMY, GĽSIOROWSKA-MĽCZNIK Edyta dr, MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr, 0,26C, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 301OZ

Laboratorium, tydzień BIOGAZOWNIE, WONIAK Magdalena dr, 5.21A, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 L01_a
301OZA
Laboratorium, 09:25-11:40, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 TWORZYWA SZTUCZ. I MATERIAŁY KOMPOZYTOWE, OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 1.21HC, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Ćwiczenia, parzyste CHEMIA, SAŁATA Aleksandra mgr inż, 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ
Œ
R
O
D
A

projekt, nieparzyste INSTALACJE WENTYL. i KLIMATYZACYJNE, GALISZEWSKA, 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 L02_a

projekt, nieparzyste INSTALACJE WOD. i KANALIZACYJNE, Wijas Katarzyna mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 L01_a

Wykład, nieparzyste MATERIAŁOZNAWSTWO, OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, nieparzyste INSTALACJE WENTYL. i KLIMATYZACYJNE, ZENDER-ŒWIERCZ Ewa dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 301OZ

Wykład, parzyste GEOTECHNIKA, WALASZCZYK Łukasz dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Wykład, parzyste INSTALACJE WOD. i KANALIZACYJNE, LISOWSKA Justyna dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 301OZ

Laboratorium, 11:40-13:55, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 MATERIAŁOZNAWSTWO, KOWALCZYK Joanna mgr inż., 1.21HC, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 L02_a
101OZB

Laboratorium, 11:40-13:55, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 MATERIAŁOZNAWSTWO, KOWALCZYK Joanna mgr inż., 1.21HC, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 L01_a
101OZAWykład, Tyg. 1-3 AKADEMICKIE DOBRE WYCHOWANIE 1, Maj-Malinowska Barbara mgr, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 101IŒ, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, Tyg. 4-11 PODSTAWY NORMALIZACJI, GRABAS Bogusław dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ
Termin zajec do ustalenia


projekt, nieparzyste INSTALACJE WENTYL. i KLIMATYZACYJNE, GALISZEWSKA, 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 L01_a

Laboratorium, nieparzyste RYSUNEK TECHNICZNY, DOBOSZ Piotr dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 L01_a
101OZA

Laboratorium, parzyste GEOTECHNIKA, LUDYNIA, 4.24A, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 2, KOPACZ Agnieszka mgr, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 L02_a
201OZB

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 2, PLIŻGA Dorota mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 L01_a
201OZA

Wykład, nieparzyste TWORZYWA SZTUCZ. I MATERIAŁY KOMPOZYTOWE, OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ


projekt, tydzień INSTALACJE GRZEWCZE, KACZAN, 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 L01_a
301OZAC
Z
W
A
R
T
E
K

projekt, tydzień MAŁE ELEKTROWNIE WODNE, GÓRSKI Jarosław dr inż., 1.07HA, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 L02_a
301OZB

Wykład, nieparzyste GEOTERMIA, KURPIAS-WARIANEK Katarzyna dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 301OZ

Wykład, parzyste HISTORIA CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ, SZOT- RADZISZEWSKA Elżbieta dr hab., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Laboratorium, nieparzyste RYSUNEK TECHNICZNY, DOBOSZ Piotr dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 L02_a
101OZB

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 4, KOPACZ Agnieszka mgr, 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 L01_a
301OZA

Laboratorium, tydzień ELEKTROTECHNIKA i URZADZENIA ELEKTRYCZNE, STARZOMSKA Mariola mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 L01_a
101OZA

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 4, WOJNIAK Marta mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 L02_a
301OZB

Wykład, nieparzyste GEOLOGIA, NARTOWSKA Edyta dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, Tyg. 2, 6, 10, 14 POMPY CIEPŁA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Wykład, tydzień PODSTAWY ENERGETYKI SŁONECZNEJ, KUNICKI Zbigniew prof. dr hab. inż., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ


Wykład, tydzień MATEMATYKA 1, HOŻEJOWSKI Leszek dr, 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Laboratorium, nieparzyste ELEKTROTECHNIKA i URZADZENIA ELEKTRYCZNE, STARZOMSKA Mariola mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 L02_a
101OZB

Wykład, tydzień SIECI I INSTALACJE SANITARNE, LISOWSKA Justyna dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

projekt, tydzień INSTALACJE GRZEWCZE, KACZAN, 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 L02_a
301OZB
Ćwiczenia, parzyste GEOTERMIA, KURPIAS-WARIANEK Katarzyna dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 301OZ


Ćwiczenia, parzyste ELEKTROTECHNIKA i URZADZENIA ELEKTRYCZNE, GORYCA Zbigniew prof. dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZP
I
š
T
E
K

projekt, nieparzyste SYSTEMY PRZETWARZANIA I MAGAZ. ENERGII, POROWSKI Rafał dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 L01_a
301OZA

Ćwiczenia, nieparzyste ENERGETYKA WIATROWA, GORYCA Zbigniew prof. dr hab. inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 301OZ

Ćwiczenia, parzyste SIECI I INSTALACJE SANITARNE, SITARSKI Michał mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Laboratorium, nieparzyste GEOLOGIA, NARTOWSKA Edyta dr inż., 4.20A, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 L02_a
101OZB

Laboratorium, parzyste GEOLOGIA, NARTOWSKA Edyta dr inż., 4.20A, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 L01_a
101OZA

Laboratorium, parzyste ELEKTROTECHNIKA i URZADZENIA ELEKTRYCZNE, STARZOMSKA Mariola mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 L02_a
101OZB

projekt, nieparzyste SYSTEMY PRZETWARZANIA I MAGAZ. ENERGII, POROWSKI Rafał dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 L02_a
301OZBĆwiczenia, nieparzyste PODSTAWY ENERGETYKI SŁONECZNEJ, KUNICKI Zbigniew prof. dr hab. inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 1, HOŻEJOWSKI Leszek dr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

projekt, nieparzyste SIECI I INSTALACJE SANITARNE, Wijas Katarzyna mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Wykład, nieparzyste SYSTEMY POMIAROWE OZE, POROWSKI Rafał dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Wykład, tydzień ENERGETYKA WIATROWA, GORYCA Zbigniew prof. dr hab. inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 301OZ

Wykład, tydzień SPALANIE BIOMASY, KOTŁOWNIE NA BIOMASĘ, PURGAŁ Paweł prof. dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Wykład, parzyste SYSTEMY PRZETWARZANIA I MAGAZ. ENERGII, POROWSKI Rafał dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 301OZ

Wykład, Tyg. 4, 6 SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP, Frankowski Mirosław mgr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ
4 godz./semWykład, Tyg. 2, 6, 10, 14 POMPY CIEPŁA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Wykład, parzyste OCHRONA WŁASNOŒCI INTELEKTUALNEJ 2, KOTULSKA Magdalena dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 301OZ

Wykład, parzyste ELEKTROTECHNIKA i URZADZENIA ELEKTRYCZNE, GORYCA Zbigniew prof. dr hab. inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, parzyste RENEWABLE ENERGY, ZENDER-ŒWIERCZ Ewa dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 301OZ

projekt, parzyste INŻYNIERIA WODNA Z ELEMENTAMI HYDROLOGII, GÓRSKI Jarosław dr inż., 1.07HA, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/11/19