Grupa: Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 L02_a

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Æwiczenia, parzyste MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŒÆ MATERIAŁÓW 2, CZAJKOWSKA Agnieszka dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ

Æwiczenia, nieparzyste WODOCI„GI 1, PARKA Anna dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ

Laboratorium, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ
201IuA

Wykład, tydzień CHEMIA SANITARNA, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., WONIAK Magdalena dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ

Laboratorium, 15:35-17:25, nieparzyste INFORMATYCZNE PODSTAWY PROJEKTOWANIA 2, PIEKOSZEWSKI Robert mgr, 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 L02_a
201IuBprojekt, parzyste MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŒÆ MATERIAŁÓW 2, CZAJKOWSKA Agnieszka dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 L02_a
201IuB

W
T
O
R
E
K

Wykład, nieparzyste MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŒÆ MATERIAŁÓW 2, TR„MPCZYŃSKI Wiesław prof.dr hab.inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ

Wykład, parzyste PROCESY JEDNOSTKOWE W INŻYNIERII ŒRODOWISKA, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ

Laboratorium, tydzień CHEMIA SANITARNA, WONIAK Magdalena dr, 5.21A, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 L02_a
201IuB

Laboratorium, tydzień JÊZYK OBCY 2, KOPACZ Agnieszka mgr, 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ
201IuB

Wykład, nieparzyste MECHANIKA GRUNTÓW, KOZŁOWSKI Tomasz prof. dr hab.inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ


projekt, parzyste HYDRAULIKA 2, GÓRSKI Jarosław dr inż., 1.07HA, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 L02_a
201IuBŒ
R
O
D
A

Wykład, nieparzyste WODOCI„GI 1, KUBICKA Urszula dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ

projekt, parzyste MECHANIKA GRUNTÓW, KURPIAS-WARIANEK Katarzyna dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 L02_a
201IuB

projekt, tydzień BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE, KUBICKA Urszula dr inż., ZABOREK, 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 L02_a
201IuB
Æwiczenia, parzyste TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, LESIAK Paweł mgr inż, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ


C
Z
W
A
R
T
E
K

Wykład, tydzień BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE, KUBICKA Urszula dr inż., PIOTROWSKI Jerzy Zb. prof. dr hab.inż., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ

Wykład, nieparzyste HYDRAULIKA 2, SZEL„G Bartosz dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ


projekt, parzyste WODOCI„GI 1, PARKA Anna dr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 L02_a
201IuB
P
T

Laboratorium, nieparzyste HYDRAULIKA 2, GÓRSKI Jarosław dr inż., 1.07HA, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 L02_a
201IuB

Wykład, tydzień TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PURGAŁ Paweł prof. dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/11/19