Grupa: Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N

Laboratorium, parzyste PODSTAWY INFORMATYKI 1, LACHOWSKI Jan dr, 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 L01_a

Wykład, tydzień MATEMATYKA 1, STĘPIEŃ Marcin dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, nieparzyste PODSTAWY EKONOMII, MIŁEK Dorota dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 101IŒ, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, parzyste CHEMIA, DĽBEK Lidia dr hab.prof.PŒk, 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ


Wykład, Tyd. 5 SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP, Frankowski Mirosław mgr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 101IŒ, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, Tyg. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 AKADEMICKIE DOBRE WYCHOWANIE 1, Maj-Malinowska Barbara mgr, 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 101IŒ, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ
5godz. wykeadu Termin zajec do ustalenia z prowadzacym


W
T

Wykład, nieparzyste FIZYKA, OKNIŃSKI Andrzej prof.dr hab., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Ćwiczenia, nieparzyste TECHNIKI OCHRONY ATMOSFERY, SAŁATA Aleksandra mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Ćwiczenia, parzyste CHEMIA, SAŁATA Aleksandra mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Ćwiczenia, tydzień FIZYKA, JAGODZIŃSKI Paweł dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, nieparzyste RYSUNEK TECHNICZNY, DOBOSZ Piotr dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, parzyste PODSTAWY INFORMATYKI 1, LACHOWSKI Jan dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 1, STĘPIEŃ Marcin dr, 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ


Œ
R

Laboratorium, nieparzyste GEOLOGIA, NARTOWSKA Edyta dr inż., 4.20A, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 L02_a
101OZB

Laboratorium, parzyste GEOLOGIA, NARTOWSKA Edyta dr inż., 4.20A, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 L01_a
101OZA

Wykład, parzyste MATERIAŁOZNAWSTWO, OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, Tyg. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 PODSTAWY NORMALIZACJI, GRABAS Bogusław dr inż., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ
8godz. Termin do ustalenia z prowadzacym

Wykład, nieparzyste GEOLOGIA, NARTOWSKA Edyta dr inż., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ
C
Z
W
A
R
T
E
K

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY INFORMATYKI 1, DETKA Marcin dr inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 L02_a

Laboratorium, tydzień ELEKTROTECHNIKA i URZADZENIA ELEKTRYCZNE, GORYCA Zbigniew prof. dr hab. inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 L01_a
101OZA

Wykład, nieparzyste ELEKTROTECHNIKA i URZADZENIA ELEKTRYCZNE, GORYCA Zbigniew prof. dr hab. inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Laboratorium, nieparzyste RYSUNEK TECHNICZNY, DOBOSZ Piotr dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 L02_a
101OZB

Laboratorium, 13:30-15:45, parzyste MATERIAŁOZNAWSTWO, KOWALCZYK Joanna mgr inż., 1.21HC, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 L02_a
101OZBLaboratorium, parzyste CHEMIA, SAŁATA Aleksandra mgr, 5.19A, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 L01_a
101OZA

Laboratorium, 11:40-13:55, nieparzyste MATERIAŁOZNAWSTWO, KOWALCZYK Joanna mgr inż., 1.21HC, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 L01_a
101OZA

Wykład, parzyste TECHNIKI OCHRONY ATMOSFERY, DĽBEK Lidia dr hab.prof.PŒk, 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ
P
I
š
T
E
K

Laboratorium, nieparzyste CHEMIA, SAŁATA Aleksandra mgr, 5.19A, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 L02_a
101OZB

Laboratorium, tydzień ELEKTROTECHNIKA i URZADZENIA ELEKTRYCZNE, GORYCA Zbigniew prof. dr hab. inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 L02_a
101OZB

Laboratorium, parzyste RYSUNEK TECHNICZNY, DOBOSZ Piotr dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 L01_a
101OZA

Wykład, parzyste HISTORIA CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ, SZOT- RADZISZEWSKA Elżbieta dr hab., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 101IŒ, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ
Ćwiczenia, parzyste ELEKTROTECHNIKA i URZADZENIA ELEKTRYCZNE, GORYCA Zbigniew prof. dr hab. inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/22/18