Grupa: Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 L01_a

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Wykład, parzysty SIECI i INSTALACJE GAZOWE, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GOSPODARKA WOD-ŒCIEK.W ZAKŁAD.PRZEMYSŁ., DAŃCZUK Magdalena dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 L01_a
301ZWA

Wykład, tydzień GOSPODARKA WOD-ŒCIEK.W ZAKŁAD.PRZEMYSŁ., DAŃCZUK Magdalena dr inż., GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI
Wykład, parzysty BAT, DAŃCZUK Magdalena dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW
W
T
O
R
E
K

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 AKADEMICKIE DOBRE WYCHOWANIE, Maj-Malinowska Barbara mgr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 OCZYSZCZANIE ŒCIEKÓW 2, BARTKIEWICZ Lidia dr inż., DAŃCZUK Magdalena dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI

projekt, tydzień OCZYSZCZANIE ŒCIEKÓW 2, BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 L01_a
301ZWA
projekt, parzysty USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 L01_a
301ZWA
Œ
R
O
D
A

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 SIECI i INSTALACJE GAZOWE, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 L01_a
301ZWA

Wykład, tydzień PRAWODASTWO BUDOWL.WODNE I W OCHR.ŒRODOW, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 L01_a
301ZWA

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, TYBURCZYK Anna dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI

Wykład, parzysty KOSZTORYSOWANIE, TELEJKO MAREK dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI
Wykład, parzysty WARUNKI WYKONAWSTWA I ODBIORU URZ. TECHN, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZWC
Z
W

Wykład, tydzień USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI


Wykład, Tyg. 1-8 REMEDIACJA ŒRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW


P
T

projekt, tydzień WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., WCIŒLIK Sylwia dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 L01_a
301ZWA

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PLANOWANIE GOSP. ODPADAMI W GMINIE, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW

Wykład, parzysty ENGINEERING THERMODYNAMICS, WCIŒLIK Sylwia dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 KOSZTORYSOWANIE, KOTWA Anna dr inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 L01_a
301ZWA
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17