Grupa: Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/1 201GI

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N

Wykład, tydzień TEKTONIKA, SALWA Sylwester dr, 4.17aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/1 201GI

Wykład, tydzień MINERALOGIA, SALWA Sylwester dr, 4.17aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/1 201GI

Wykład, nieparzyste SEDIMENTARY GEOLOGY, TRELA Wiesław dr hab., 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/1 201GI

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, SUSŁO-WILCZYŃSKA M. mgr, 5.37A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/1 201GIW
T

Laboratorium, tydzień MINERALOGIA, SALWA Sylwester dr, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/1 L01_a
PIG-PIB ul Zgoda 21

Laboratorium, tydzień TEKTONIKA, SALWA Sylwester dr, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/1 L01_a
PIG-PIB ul. zgoda 21


projekt, tydzień MECHANIKA BUDOWLI 2, DUDZIK Agnieszka dr inż., 4.29A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/1 L01_aŚ
R

projekt, tydzień ODWODNIENIE ZŁÓŻ I WYKOPÓW BUDOWLANYCH, DACHOWSKI Ryszard dr hab. inż. prof. PŚk., 5.37A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/1 L01_a

Laboratorium, tydzień HYDROGEOLOGIA I OCRONA WÓD PODZIEMNYCH, SZELĄG Bartosz dr inż., 1.07HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/1 L01_a
201GIA

projekt, parzyste HYDROGEOLOGIA I OCRONA WÓD PODZIEMNYCH, SZELĄG Bartosz dr inż., 1.08HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/1 L01_a


Wykład, parzyste OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, OSSOWSKA Katarzyna dr, 117B, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 4/1 401AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/1 301BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/1 302BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/1 303BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/1 304BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/1 305BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/1 201GI


C
Z
W

Wykład, tydzień HYDROGEOLOGIA I OCRONA WÓD PODZIEMNYCH, SZELĄG Bartosz dr inż., 1.08HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/1 201GI

Wykład, nieparzyste ODWODNIENIE ZŁÓŻ I WYKOPÓW BUDOWLANYCH, DACHOWSKI Ryszard dr hab. inż. prof. PŚk., 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/1 201GI

Wykład, tydzień HISTORIA BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY, SZOT- RADZISZEWSKA Elżbieta dr hab., 117B, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 101BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 102BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 103BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 104BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 105BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/1 201GI
P
T

Ćwiczenia, nieparzyste MECHANIKA BUDOWLI 2, DUDZIK Agnieszka dr inż., 4.17aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/1 201GI

Ćwiczenia, tydzień Wychowanie fizyczne, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/1 201GI

Wykład, parzyste MECHANIKA BUDOWLI 2, DUDZIK Agnieszka dr inż., 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/1 201GI
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/12/18