Grupa: Stacjonarne I stopnia WEAiI

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

projekt, nieparzyste Architektura systemów komputerowych 2, WIŚNIEWSKI Mariusz dr inż., 3.22D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I 2ID16

projekt, parzyste Architektura systemów komputerowych 2, WIŚNIEWSKI Mariusz dr inż., 3.22D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I 2ID12

projekt, parzyste Grafika komputerowa, PAWIŃSKI Grzegorz Mgr inż., 3.24D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I 3ID11

projekt, nieparzyste Architektura systemów komputerowych 2, WIŚNIEWSKI Mariusz dr inż., 3.22D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I 2ID14

projekt, nieparzyste Podstawy inżynierii programowania, Krechowicz Adam mgr inż., 3.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I 3ID13

projekt, parzyste Programowanie w języku C 2, LASOTA Maciej mgr inż., 3.24D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I 2ID12

projekt, nieparzyste Architektura systemów komputerowych 2, WIŚNIEWSKI Mariusz dr inż., 3.22D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I 2ID13

projekt, parzyste Urządzenia i systemy automatyki, KAZAŁA Robert dr inż., 4.21D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L03_a
3ED12A

projekt, parzyste Programowanie w języku C 2, LASOTA Maciej mgr inż., 3.24D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I 2ID11

Laboratorium, nieparzyste Technika mikroprocesorowa 2, BARAN Remigiusz dr inż., 4.28D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L01_a
3ED11A

Laboratorium, tydzień Metody obliczeniowe, KUŁAKOWSKI Andrzej dr inż., 2.22DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L02_a
3ID11B

Laboratorium, tydzień Elektroenergetyczna automatyka zabezp., Paduszyński Kamil mgr inż., 5.26D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 N L01_a
3ND11A

Laboratorium, tydzień Programowanie współbieżne, Ciopiński Leszek mgr inż., PADUCH Paweł dr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L05_a
3ID13A

Laboratorium, tydzień Systemy pomiarowe, Serwicki Teodor mgr inż., 2.12DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 N L02_a
4ND11B

Laboratorium, parzyste FIZYKA, KĘCZKOWSKA Justyna dr inż., 2.21D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L06_a
1ID13B

Laboratorium, nieparzyste TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, PADUCH Paweł dr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E L04_a
1ED12B

Laboratorium, tydzień Metody obliczeniowe, KUŁAKOWSKI Andrzej dr inż., 2.22DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L04_a
3ID12B

Laboratorium, tydzień Bazy danych 1, Wieczorek Karol mgr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L04_a
2ID12B

Laboratorium, tydzień Grafika komputerowa, PAWIŃSKI Grzegorz Mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L05_a
3ID13A

Laboratorium, tydzień Systemy operacyjne 1, CHROBOT Arkadiusz dr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L01_a
2ID11A

Laboratorium, parzyste Technika mikroprocesorowa 2, BARAN Remigiusz dr inż., 4.28D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L01_a
3ED11A

Laboratorium, parzyste TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, PADUCH Paweł dr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E L03_a
1ED12A

Laboratorium, tydzień Programowanie współbieżne, Ciopiński Leszek mgr inż., PADUCH Paweł dr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L06_a
3ID13B

Laboratorium, tydzień Bazy danych 1, Wieczorek Karol mgr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L08_a
2ID14B


Wykład, nieparzyste TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, PADUCH Paweł dr inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E

Wykład, tydzień Podstawy procesów konwersji energii, STĘPIEŃ Jan prof dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 N

Wykład, parzyste Przedmiot humanistyczny, TUSZYŃSKI Ludomir dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 N

Laboratorium, nieparzyste Projektowanie aplikacji internetowych 1, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L01_a
3ID11A

Laboratorium, nieparzyste TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, PADUCH Paweł dr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E L01_a
1ED11A

Laboratorium, nieparzyste Systemy dynamiczne, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 5.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L03_a
2ID12A

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY ELEKTRONIKI, WIRASZKA Dorota dr inż., 4.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L02_a
1ID11B

Laboratorium, nieparzyste FIZYKA, KĘCZKOWSKA Justyna dr inż., 2.21D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L01_a
1ID11A

Laboratorium, tydzień Metody obliczeniowe, KUŁAKOWSKI Andrzej dr inż., 2.22DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L07_a
3ID14A

Laboratorium, tydzień Informatyka 1, DETKA Małgorzata dr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E L03_a
1ED12A

Laboratorium, tydzień Sieci komputerowe, BELKA Radosław dr inż., CISCO, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 T L01_a
3TD12A

Laboratorium, tydzień Systemy operacyjne 1, Kaczmarski Daniel mgr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L05_a
2ID13A

Laboratorium, tydzień Systemy operacyjne 1, SIKORA Aleksandra dr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L11_a
2ID16A

Laboratorium, tydzień Informatyka 1, SŁOŃ Grzegorz dr inż., 3.26D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E L04_a
1ED12B

Laboratorium, tydzień Instalacje i technika oświetleniowa, DELĄG Mariusz mgr inż., 2.26DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 N L01_a
3ND11A

Laboratorium, parzyste Wstęp do informatyki, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.14DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L01_a
1ID11A

Laboratorium, parzyste Projektowanie aplikacji internetowych 1, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L08_a
3ID14B

Laboratorium, parzyste FIZYKA, PŁAZA Mirosław dr inż., 2.21D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L07_a
1ID14A

Laboratorium, parzyste TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, PADUCH Paweł dr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E L02_a
1ED11B

Laboratorium, parzyste PODSTAWY ELEKTRONIKI, WIRASZKA Dorota dr inż., 4.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L06_a
1ID13B

Ćwiczenia, nieparzyste Metrologia 1, Serwicki Teodor mgr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E 1ED12

Ćwiczenia, nieparzyste Gospodarka elektroenergetyczna, Kaźmierczyk Agata dr inż., STĘPIEŃ Jan prof dr hab. inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E 3ED11

Ćwiczenia, parzyste FIZYKA 1, SUCHAŃSKA Małgorzata dr hab.,prof PŚK, 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E 1ED12

Ćwiczenia, parzyste FIZYKA, KĘCZKOWSKA Justyna dr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I 1ID13

Ćwiczenia, parzyste Układy arytmetyczno-logiczne, GŁUSZEK Adam dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I 1ID15

Wykład, tydzień Metrologia 1, KUŚMIERZ Józef dr hab.inż.,prof. PŚk, 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E

Wykład, tydzień Podstawy automatyki, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 E 2ED11

Wykład, tydzień Systemy operacyjne 1, CHROBOT Arkadiusz dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I

Wykład, parzyste Technika mikroprocesorowa 2, BARAN Remigiusz dr inż., 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E

Wykład, parzyste Technologia maszyn energetycznych, Strzelczyk Franciszek Prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 N

projekt, nieparzyste Systemy inteligentne 2, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.15DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L07_a
3ID14A

projekt, parzyste Systemy inteligentne 2, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.15DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L02_a
3ID11B


Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY ELEKTRONIKI, WIRASZKA Dorota dr inż., 4.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L01_a
1ID11A

Laboratorium, nieparzyste FIZYKA, KĘCZKOWSKA Justyna dr inż., 2.21D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L03_a
1ID12A

Laboratorium, tydzień Metody obliczeniowe, Kubuś Łukasz mgr inż., 2.22DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L06_a
3ID13B

Laboratorium, tydzień Technika mikroprocesorowa 2, BARAN Remigiusz dr inż., 4.28D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L03_a
3ED12A

Laboratorium, tydzień Systemy operacyjne 1, SIKORA Aleksandra dr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L09_a
2ID15A

Laboratorium, tydzień Grafika komputerowa, Kaczmarski Daniel mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L03_a
3ID12A

Laboratorium, tydzień Inżynieria programowania, Krechowicz Adam mgr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L07_a
3ID14A

Laboratorium, tydzień Programowanie w języku C 2, LASOTA Maciej mgr inż., 3.26D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L08_a
2ID14B

Laboratorium, tydzień Technika świetlna, DELĄG Mariusz mgr inż., 2.26DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L01_a
3ED11A

Laboratorium, tydzień Systemy operacyjne 1, CHROBOT Arkadiusz dr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L02_a
2ID11B

Laboratorium, parzyste Wstęp do informatyki, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.14DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L02_a
1ID11B

Laboratorium, parzyste PODSTAWY ELEKTRONIKI, WIRASZKA Dorota dr inż., 4.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L03_a
1ID12A

Laboratorium, parzyste FIZYKA, KĘCZKOWSKA Justyna dr inż., 2.21D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L05_a
1ID13A

Wykład, Tyg. 1-7 Systemy pomiarowe, KUŚMIERZ Józef dr hab.inż.,prof. PŚk, 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 N

Wykład, tydzień Urządzenia i systemy automatyki, KAZAŁA Robert dr inż., 2.15HD, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E 3ED12

Wykład, tydzień Urządzenia elektryczne, RÓŻOWICZ Antoni dr hab.inż.,prof. PŚk, 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 E

Wykład, tydzień Ekologiczne aspekty w energetyce, FILIPIAK Sylwester dr hab.inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E 4ED11

Wykład, tydzień Energoelektronika, KARYŚ Sławomir dr hab inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E 3ED11

Wykład, tydzień Instalacje elektryczne, ZAWADZKI Andrzej dr inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 N 2ND11

Wykład, parzyste CHEMIA, KĘCZKOWSKA Justyna dr inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 N 1ND11

Laboratorium, nieparzyste Projektowanie aplikacji internetowych 1, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L02_a
3ID11B

Laboratorium, nieparzyste Systemy dynamiczne, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 5.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L04_a
2ID12B

Laboratorium, nieparzyste TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, SŁOŃ Grzegorz dr inż., 2.22DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 N L01_a
1ND11A

Laboratorium, nieparzyste FIZYKA, KĘCZKOWSKA Justyna dr inż., 2.21D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L02_a
1ID11B

Laboratorium, tydzień Teoria obwodów 3, DETKA Małgorzata dr inż., 5.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 E L01_a
2ED11A

Laboratorium, tydzień Systemy pomiarowe, GINTER MARIUSZ dr inż., 2.12DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 N L01_a
4ND11A

Laboratorium, tydzień Programowanie współbieżne, Ciopiński Leszek mgr inż., PADUCH Paweł dr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L04_a
3ID12B

Laboratorium, tydzień Podstawy elektroniki 2, WIRASZKA Dorota dr inż., 4.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 E L02_a
2ED11B

Laboratorium, tydzień Systemy operacyjne 1, Kaczmarski Daniel mgr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L03_a
2ID12A

Laboratorium, tydzień Systemy operacyjne 1, SIKORA Aleksandra dr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L10_a
2ID15B

Laboratorium, parzyste Wstęp do informatyki, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.14DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L03_a
1ID12A

Laboratorium, parzyste FIZYKA, PŁAZA Mirosław dr inż., 2.21D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L08_a
1ID14B

Laboratorium, parzyste Systemy dynamiczne, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 5.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L11_a
2ID16A

Laboratorium, parzyste Projektowanie aplikacji internetowych 1, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L05_a
3ID13A

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, FILIPIAK Sylwester dr hab.inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 N L01_a

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, KAPŁON Andrzej dr hab.inż ,prof PŚk, 2.29D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E L02_a
4ED11B

Ćwiczenia, tydzień Energetyka odnawialna, Grąkowski Łukasz mgr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 N, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E 4ED11

Ćwiczenia, parzyste Podstawy automatyki, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 E 2ED11

Ćwiczenia, parzyste FIZYKA 1, SUCHAŃSKA Małgorzata dr hab.,prof PŚK, 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E 1ED11

Wykład, Tyg. 2, 4, 6 AKADEMICKIE DOBRE WYCHOWANIE, Maj-Malinowska Barbara mgr, Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 N


projekt, nieparzyste Systemy inteligentne 2, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.15DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L08_a
3ID14B

projekt, nieparzyste Systemy inteligentne 2, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.15DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L06_a
3ID13B

projekt, parzyste Systemy inteligentne 2, GORZAŁCZANY Marian prof. dr hab. inż., 1.15DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L01_a
3ID11A

Wykład, tydzień Energetyka geotermalna i pompy ciepła, Strzelczyk Franciszek Prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 NĆwiczenia, tydzień Elektrownie konwencjonalne, Gębczyk Katarzyna mgr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 N 4ND11

Ćwiczenia, tydzień Język obcy, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 N, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 T

Ćwiczenia, parzyste Metrologia 1, Serwicki Teodor mgr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E 1ED11

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA DYSKRETNA, Kubuś Łukasz mgr inż., 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I 2ID15

Laboratorium, nieparzyste Urządzenia i systemy automatyki, Strączyński Paweł mgr inż., 4.21D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L03_a
3ED12A
Seminarium, parzyste SEMINARIUM DYPLOMOWE, GORZAŁCZANY Marian prof. dr hab. inż., 1.15DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 I L04_a
4ID12B

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, Ovsyak Volodymir prof. dr hab. inż., 5.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 I L09_a
4ID15A

Ćwiczenia, parzyste FIZYKA, SUCHAŃSKA Małgorzata dr hab.,prof PŚK, 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 N 1ND11

Ćwiczenia, parzyste Układy arytmetyczno-logiczne, GŁUSZEK Adam dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I 1ID12


Wykład, tydzień Sieci komputerowe, BELKA Radosław dr inż., CISCO, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 T 3TD12

Wykład, tydzień Urządzenia w elektroenergetyce, RÓŻOWICZ Antoni dr hab.inż.,prof. PŚk, 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 N

Wykład, tydzień Energetyka odnawialna i ochrona środowis, KARYŚ Sławomir dr hab inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 N, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E 4ED11

Wykład, tydzień Inżynieria programowania, CHROBOT Arkadiusz dr inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I 3ID14

Wykład, parzyste Gospodarka elektroenergetyczna, STĘPIEŃ Jan prof dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E 3ED11

projekt, parzyste Podstawy inżynierii programowania, Krechowicz Adam mgr inż., 3.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I 3ID12
W
T
O
R
E
K

Wykład, nieparzyste Sieci zintegrowane, BELKA Radosław dr inż., CISCO, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 T 3TD12

Wykład, tydzień Gospodarka elektroenergetyczna, STĘPIEŃ Jan prof dr hab. inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E 3ED11

Wykład, tydzień Technologia maszyn energetycznych, Strzelczyk Franciszek Prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 N

Wykład, parzyste Inżyniera materiałowa, JANION Romuald dr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E

Ćwiczenia, nieparzyste Matematyka 3, DUDKIEWICZ Jadwiga dr, 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 E 2ED11

Ćwiczenia, tydzień Język obcy I, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I

Ćwiczenia, parzyste Inżyniera materiałowa, JANION Romuald dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E 1ED11

Laboratorium, nieparzyste Wstęp do informatyki, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.14DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L04_a
1ID12B

Laboratorium, nieparzyste FIZYKA, PŁAZA Mirosław dr inż., 2.21D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L09_a
1ID15A

Laboratorium, nieparzyste Systemy dynamiczne, ZAWARCZYŃSKI Łukasz mgr inż., 5.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L10_a
2ID15B

Laboratorium, tydzień Informatyka 1, DETKA Małgorzata dr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E L02_a
1ED11B

Laboratorium, tydzień Bazy danych 1, BEDLA Mariusz dr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L02_a
2ID11B

Laboratorium, parzyste Wstęp do informatyki, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.14DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L05_a
1ID13A

Laboratorium, parzyste FIZYKA, PŁAZA Mirosław dr inż., 2.21D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L10_a
1ID15B

Laboratorium, parzyste Systemy dynamiczne, ZAWARCZYŃSKI Łukasz mgr inż., 5.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L07_a
2ID14A

Ćwiczenia, nieparzyste Technologia maszyn energetycznych, Gębczyk Katarzyna mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 N 2ND11

Ćwiczenia, tydzień Analiza matematyczna i algebra, LENARCIK Andrzej dr, 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I 1ID12

Ćwiczenia, parzyste Podstawy procesów konwersji energii, Psuj Krzysztof mgr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 N 2ND11

projekt, nieparzyste Programowanie w języku C 2, Pięta Paweł mgr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I 2ID16

Laboratorium, tydzień Bazy danych 1, Wieczorek Karol mgr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L06_a
2ID13B

Laboratorium, tydzień Podstawy grafiki komputerowej, Pięta Paweł mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L08_a
3ID14B

Laboratorium, tydzień Systemy operacyjne 1, LASOTA Maciej mgr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L07_a
2ID14A

Laboratorium, tydzień Informatyka 1, BUGAJSKA Aneta dr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E L01_a
1ED11A

Laboratorium, nieparzyste Bazy danych 1, Wieczorek Karol mgr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L05_a
2ID13A

Laboratorium, tydzień Grafika komputerowa, Pięta Paweł mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L06_a
3ID13B

Ćwiczenia, nieparzyste Niezawodność w energetyce, Gębczyk Katarzyna mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 N 3ND11

Ćwiczenia, nieparzyste FIZYKA, KĘCZKOWSKA Justyna dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I 1ID14

Ćwiczenia, nieparzyste Układy arytmetyczno-logiczne, GŁUSZEK Adam dr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I 1ID13

Ćwiczenia, tydzień Język obcy I, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I

Ćwiczenia, parzyste Urządzenia w elektroenergetyce, RÓŻOWICZ Sebastian dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 N 3ND11

Ćwiczenia, parzyste FIZYKA, KĘCZKOWSKA Justyna dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I 1ID15

Ćwiczenia, parzyste Układy arytmetyczno-logiczne, GŁUSZEK Adam dr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I 1ID14

Laboratorium, nieparzyste Projektowanie aplikacji internetowych 1, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L03_a
3ID12A

Laboratorium, nieparzyste FIZYKA, KĘCZKOWSKA Justyna dr inż., 2.21D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 N L01_a
1ND11A

Laboratorium, tydzień Metody obliczeniowe, KUŁAKOWSKI Andrzej dr inż., 2.22DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L05_a
3ID13A

Laboratorium, tydzień Sieci zintegrowane, BELKA Radosław dr inż., CISCO, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 T L01_a
3TD12A

Laboratorium, tydzień Wybrane zagadnienia teorii sterowania, ZAWARCZYŃSKI Łukasz mgr inż., 5.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E L03_a
4ED12A

Laboratorium, tydzień Inżynieria programowania, Krechowicz Adam mgr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L08_a
3ID14B

Laboratorium, tydzień Podstawy grafiki komputerowej, Pięta Paweł mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L07_a
3ID14A

Laboratorium, parzyste Projektowanie aplikacji internetowych 1, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L04_a
3ID12B

Laboratorium, parzyste Elektronika, WIRASZKA Dorota dr inż., 4.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 N L01_a
1ND11A

Ćwiczenia, nieparzyste FIZYKA, KĘCZKOWSKA Justyna dr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I 1ID11

Ćwiczenia, tydzień Język obcy 3, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E

Ćwiczenia, parzyste Inżyniera materiałowa, JANION Romuald dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E 1ED12

Ćwiczenia, parzyste FIZYKA, KĘCZKOWSKA Justyna dr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I 1ID12

Ćwiczenia, Tyd. 10 Układy arytmetyczno-logiczne, GŁUSZEK Adam dr inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I 1ID11
rez 5.12

Wykład, nieparzyste Geometria i grafika inżynierska, DELĄG Mariusz mgr inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 N 1ND11

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7-9, 11, 13, 15, 17 Programowanie w języku C 2, ŁUKAWSKI Grzegorz dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I

Wykład, tydzień Teoria obwodów 3, WŁODARCZYK Maciej dr hab.inż.,prof PŚk, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 E

Wykład, parzyste Urządzenia w elektroenergetyce, RÓŻOWICZ Antoni dr hab.inż.,prof. PŚk, 5.29D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 N

Wykład, parzyste TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, SŁOŃ Grzegorz dr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 N

Wykład, nieparzyste Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Frankowski Mirosław mgr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 N, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 I

Wykład, tydzień Teoria obwodów 1, WŁODARCZYK Maciej dr hab.inż.,prof PŚk, 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E

Wykład, tydzień Grafika komputerowa, ŁUKAWSKI Grzegorz dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I 3ID11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I 3ID12, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I 3ID13


Laboratorium, nieparzyste Projektowanie aplikacji internetowych 1, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L07_a
3ID14A

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY ELEKTRONIKI, WIRASZKA Dorota dr inż., 4.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L04_a
1ID12B

Laboratorium, tydzień Podstawy inżynierii programowania, BEDLA Mariusz dr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L01_a
3ID11A

Laboratorium, tydzień Podstawy programowania 1, Pięta Paweł mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L03_a
1ID12A

Laboratorium, tydzień Metody optymalizacji, Strząbala Paweł mgr inż, 4.22D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E L03_a
4ED12A

Laboratorium, tydzień Programowanie komputerów 2, Strączyński Paweł mgr inż., 2.15HD, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L03_a
3ED12A

Laboratorium, parzyste Projektowanie aplikacji internetowych 1, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L06_a
3ID13B

Laboratorium, parzyste PODSTAWY ELEKTRONIKI, WIRASZKA Dorota dr inż., 4.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L05_a
1ID13A

projekt, nieparzyste Geometria i grafika inżynierska, DELĄG Mariusz mgr inż., 5.29D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E L04_a
1ED12B

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, ŁUKAWSKA Barbara dr inż., 3.26D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 I L07_a
4ID14A

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, JASTRIEBOW Aleksander prof.dr hab.inż., 5.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 I L08_a
4ID14B

Laboratorium, tydzień Metody obliczeniowe, KUŁAKOWSKI Andrzej dr inż., 2.22DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L01_a
3ID11A

Laboratorium, tydzień Telekomunikacja analogowa i cyfrowa 2, CIOSMAK JÓZEF dr inż., 2.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 T L01_a
3TD12A

Laboratorium, tydzień Grafika komputerowa, Kaczmarski Daniel mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L02_a
3ID11B

Laboratorium, tydzień Podstawy programowania 1, DETKA Małgorzata dr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L05_a
1ID13A

Laboratorium, parzyste Systemy dynamiczne, ZAWARCZYŃSKI Łukasz mgr inż., 5.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L06_a
2ID13B

Laboratorium, tydzień Podstawy programowania 1, BUGAJSKA Aneta dr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L06_a
1ID13B

Laboratorium, tydzień Metody obliczeniowe, KUŁAKOWSKI Andrzej dr inż., 2.22DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L08_a
3ID14B

Laboratorium, tydzień Gospodarka elektroenergetyczna, SZYMONIAK TADEUSZ mgr inż., 1.18DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L01_a
3ED11A

Laboratorium, tydzień Grafika komputerowa, PAWIŃSKI Grzegorz Mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L04_a
3ID12B

Laboratorium, tydzień Programowanie w języku C 2, LASOTA Maciej mgr inż., 3.26D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L09_a
2ID15A

Laboratorium, parzyste Bazy danych 1, Wieczorek Karol mgr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L05_a
2ID13Aprojekt, nieparzyste Geometria i grafika inżynierska, DELĄG Mariusz mgr inż., 5.29D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E L03_a
1ED12A

projekt, parzyste Geometria i grafika inżynierska, DELĄG Mariusz mgr inż., 5.29D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 N L01_a
1ND11A

Wykład, nieparzyste Electronic elements, WIRASZKA Dorota dr inż., 4.29D, Erasmus WEAiI

Wykład, tydzień Elektroenergetyczna automatyka zabezp., Paduszyński Kamil mgr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 N 3ND11

Wykład, tydzień Technika świetlna, RÓŻOWICZ Antoni dr hab.inż.,prof. PŚk, 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E 3ED11

Wykład, tydzień Komputerowa symulacja układów dynamicz., WCIŚLIK Mirosław prof. dr hab. inż., 4.22D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E 3ED12

Wykład, tydzień Elektrownie konwencjonalne, Strzelczyk Franciszek Prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 N 4ND11

Wykład, tydzień Analiza matematyczna i algebra, LENARCIK Andrzej dr, Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I

Wykład, parzyste Energoelektronika, KARYŚ Sławomir dr hab inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 N

projekt, tydzień Programowanie grafiki komputerowej, Kaczmarski Daniel mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 I 4ID11

projekt, tydzień Programowanie grafiki komputerowej, Pięta Paweł mgr inż., 3.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 I 4ID13

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, JASTRIEBOW Aleksander prof.dr hab.inż., 5.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 I L03_a
4ID12A

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, KARYŚ Sławomir dr hab inż., RADOMSKI Grzegorz dr hab. inż., 2.29D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 N L02_a

Ćwiczenia, tydzień Analiza matematyczna i algebra, LENARCIK Andrzej dr, 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I 1ID15projekt, nieparzyste Systemy inteligentne 2, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.15DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L04_a
3ID12B

projekt, parzyste Systemy inteligentne 2, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.15DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L03_a
3ID12A

Wykład, tydzień Telekomunikacja analogowa i cyfrowa 2, CIOSMAK JÓZEF dr inż., 2.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 T 3TD12

Wykład, tydzień Projektowanie aplikacji internetowych 1, WIKAREK Jarosław dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I

Wykład, tydzień Instalacje i technika oświetleniowa, RÓŻOWICZ Antoni dr hab.inż.,prof. PŚk, 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 N

Wykład, tydzień Energoelektronika, KARYŚ Sławomir dr hab inż., RADOMSKI Grzegorz dr hab. inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 N

Wykład, Tyg. 8-18 Systemy pomiarowe, GINTER MARIUSZ dr inż., KUŚMIERZ Józef dr hab.inż.,prof. PŚk, 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 N

projekt, parzyste Programowanie w języku C 2, Pięta Paweł mgr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I 2ID15

projekt, parzyste Programowanie w języku C 2, LASOTA Maciej mgr inż., 3.24D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I 2ID14

projekt, parzyste Inżynieria programowania, Krechowicz Adam mgr inż., 3.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I 3ID14

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, BEDLA Mariusz dr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 I L02_a
4ID11B


projekt, parzyste Systemy inteligentne 2, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.15DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L05_a
3ID13AŚ
R
O
D
A

Laboratorium, nieparzyste Wstęp do informatyki, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.14DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L07_a
1ID14A

Laboratorium, nieparzyste Maszyny elektryczne w energetyce, GAWĘCKI Zbigniew dr inż, 1.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 N L01_a
2ND11A

Laboratorium, tydzień Urządzenia elektryczne, RÓŻOWICZ Sebastian dr inż., 1.19DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 E L02_a
2ED11B

Laboratorium, tydzień Podstawy inżynierii programowania, BEDLA Mariusz dr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L03_a
3ID12A

Laboratorium, tydzień Podstawy programowania 1, Ciopiński Leszek mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L09_a
1ID15A

Laboratorium, tydzień Podstawy inżynierii programowania, Krechowicz Adam mgr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L04_a
3ID12B

Laboratorium, parzyste Wstęp do informatyki, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.14DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L06_a
1ID13B

Laboratorium, parzyste FIZYKA, KĘCZKOWSKA Justyna dr inż., 2.21D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L04_a
1ID12B

Laboratorium, nieparzyste Fizyka w animacji i grafice komputerowej, Michno Tomasz mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 I L09_a
4ID15A

Laboratorium, nieparzyste Architektura i systemy operacyjne, CIOSMAK JÓZEF dr inż., 2.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 T L01_a
3TD12A

Laboratorium, tydzień Metody obliczeniowe, KUŁAKOWSKI Andrzej dr inż., 2.22DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L03_a
3ID12A

Laboratorium, tydzień Urządzenia elektryczne, RÓŻOWICZ Sebastian dr inż., 1.19DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 E L01_a
2ED11A

Laboratorium, tydzień Teoria sterowania i systemów 2, ZAWARCZYŃSKI Łukasz mgr inż., 5.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L03_a
3ED12A

Laboratorium, tydzień Podstawy inżynierii programowania, Krechowicz Adam mgr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L05_a
3ID13A

Laboratorium, parzyste Fizyka w animacji i grafice komputerowej, Michno Tomasz mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 I L07_a
4ID14A

Laboratorium, nieparzyste Systemy dynamiczne, ZAWARCZYŃSKI Łukasz mgr inż., 5.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L05_a
2ID13A

Laboratorium, tydzień Energoelektronika, PAWLAK Marcin mgr inż., 1.30DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L01_a
3ED11A

Laboratorium, tydzień Urządzenia w elektroenergetyce, RÓŻOWICZ Sebastian dr inż., 1.19DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 N L01_a
3ND11A

Laboratorium, tydzień Programowanie w języku C 2, Wilk-Jakubowski Jacek dr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L01_a
2ID11A

Laboratorium, parzyste Napęd elektryczny, ROLEK Jarosław dr inż., 1.29DH, 2.29D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L03_a
3ED12A

Laboratorium, parzyste Systemy dynamiczne, ZAWARCZYŃSKI Łukasz mgr inż., 5.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L09_a
2ID15A

Laboratorium, nieparzyste Systemy dynamiczne, ZAWARCZYŃSKI Łukasz mgr inż., 5.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L08_a
2ID14B

Laboratorium, nieparzyste Fizyka w animacji i grafice komputerowej, Michno Tomasz mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 I L08_a
4ID14B

Laboratorium, tydzień Energoelektronika, PAWLAK Marcin mgr inż., 1.30DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 N L01_a
2ND11A

Laboratorium, tydzień Programowanie w języku C 2, KACZMAREK Tomasz dr inż., 1.16DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L10_a
2ID15B

Laboratorium, tydzień Teoria obwodów 3, CIOSK Katarzyna dr inż., 5.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 E L02_a
2ED11B

Laboratorium, tydzień Programowanie w języku C 2, Wilk-Jakubowski Jacek dr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L06_a
2ID13B

Laboratorium, tydzień Bazy danych 1, SIWOŃ Cezary dr inż., 3.26D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L11_a
2ID16A

Laboratorium, tydzień Systemy operacyjne 1, CHROBOT Arkadiusz dr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L04_a
2ID12B

Laboratorium, parzyste Napęd elektryczny, ROLEK Jarosław dr inż., 1.29DH, 2.29D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L01_a
3ED11A

Laboratorium, nieparzyste Wstęp do informatyki, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.14DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L08_a
1ID14B

Laboratorium, tydzień Programowanie w języku C 2, KACZMAREK Tomasz dr inż., 1.16DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L11_a
2ID16A

Laboratorium, tydzień Programowanie w języku C 2, Wilk-Jakubowski Jacek dr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L07_a
2ID14A

Laboratorium, tydzień Podstawy programowania 1, Ciopiński Leszek mgr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L10_a
1ID15B

Laboratorium, tydzień Systemy operacyjne 1, LASOTA Maciej mgr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L08_a
2ID14B

Laboratorium, parzyste Wstęp do informatyki, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.14DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L09_a
1ID15A

Laboratorium, tydzień Podstawy techniki światłowodowej 2, KACZMAREK Tomasz dr inż., 1.16DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 T L01_a
3TD12A

Laboratorium, tydzień Systemy operacyjne 1, LASOTA Maciej mgr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L06_a
2ID13B

Laboratorium, parzyste Wstęp do informatyki, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.14DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L10_a
1ID15B


Wykład, nieparzyste Przetwarzanie A/C, CIOSMAK JÓZEF dr inż., 2.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 T 3TD12

Wykład, tydzień Niezawodność w energetyce, CHOJNACKI Andrzej dr hab inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 N

Wykład, tydzień Programowanie grafiki komputerowej, PAWIŃSKI Grzegorz Mgr inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 I 4ID11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 I 4ID12, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 I 4ID13

projekt, nieparzyste Technika świetlna, DELĄG Mariusz mgr inż., 5.29D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L01_a
3ED11A

Wykład, tydzień Fizyka w animacji i grafice komputerowej, Michno Tomasz mgr inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 I 4ID14, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 I 4ID15

Wykład, tydzień Matematyka 3, DUDKIEWICZ Jadwiga dr, 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 E 2ED11

Wykład, tydzień Metody optymalizacji, ŁASKAWSKI Michał dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E 4ED12

Wykład, tydzień Projektowanie pakietów elektronicznych, SZCZEŚNIAK Zbigniew dr hab.inż.,prof. PŚk, 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 T

Wykład, parzyste Telecomunication in the XXI Century, PŁAZA Mirosław dr inż., CISCO, Erasmus WEAiI

Wykład, parzyste FIZYKA, KĘCZKOWSKA Justyna dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I
UWAGA! 25.10.2017r. (4 tydzien) jednorazowa zmiana miejsca realizacji zajec. Wyklad przeniesiono do auli 117B w bud. "B".

Wykład, Tyg. 7, 9 SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP, Frankowski Mirosław mgr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 1, DUDKIEWICZ Jadwiga dr, 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E 1ED12

Ćwiczenia, tydzień Teoria obwodów 1, BUGAJSKA Aneta dr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E 1ED11

Ćwiczenia, parzyste Telecomunication in the XXI Century, PŁAZA Mirosław dr inż., CISCO, Erasmus WEAiI

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA DYSKRETNA, POCZĘTA Katarzyna dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I 2ID13

Ćwiczenia, tydzień Teoria obwodów 1, BUGAJSKA Aneta dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E 1ED12

Wykład, tydzień Circuits and Signals, CIOSK Katarzyna dr inż., Aula Gł 3, Erasmus WEAiI, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I


Ćwiczenia, tydzień Język obcy I, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I

Ćwiczenia, tydzień Ekologiczne aspekty w energetyce, FILIPIAK Sylwester dr hab.inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E 4ED11

Ćwiczenia, tydzień Analiza matematyczna i algebra, LENARCIK Andrzej dr, 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I 1ID11

Ćwiczenia, parzyste Maszyny elektryczne w energetyce, GAWĘCKI Zbigniew dr inż, 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 N 2ND11

Ćwiczenia, tydzień Język obcy I, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I

Ćwiczenia, parzyste CHEMIA, KĘCZKOWSKA Justyna dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 N 1ND11

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA DYSKRETNA, POCZĘTA Katarzyna dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I 2ID12

Ćwiczenia, tydzień Język obcy 3, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I

Ćwiczenia, tydzień Elektrotechnika 1, SIWOŃ Cezary dr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 N 1ND11

Wykład, tydzień Metody obliczeniowe, JASTRIEBOW Aleksander prof.dr hab.inż., Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I
UWAGA! 25.10.2017r. (4 tydzien) jednorazowa zmiana miejsca realizacji zajec. Wyklad przeniesiono do auli 1.15C w bud. "C".

Wykład, tydzień TECHNOLOGIE INTERNETOWE, CHODOREK Agnieszka dr inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 T

Wykład, tydzień Programowanie komputerów 2, ŁASKAWSKI Michał dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E 3ED12

Wykład, tydzień MATEMATYKA 1, LENARCIK Andrzej dr, 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 N

Wykład, tydzień Układy arytmetyczno-logiczne, GŁUSZEK Adam dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I
UWAGA! 25.10.2017r. (4 tydzien) jednorazowa zmiana miejsca realizacji zajec. Wyklad przeniesiono do auli 1.03A w bud. "A".

Wykład, tydzień Podstawy grafiki komputerowej, ŁUKAWSKI Grzegorz dr inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I 3ID14

Wykład, tydzień Sieci IP, CHODOREK Agnieszka dr inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 T

Wykład, tydzień Podstawy inżynierii programowania, CHROBOT Arkadiusz dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I 3ID11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I 3ID12, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I 3ID13
Wykład, tydzień Maszyny elektryczne w energetyce, GAWĘCKI Zbigniew dr inż, 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 N

Wykład, tydzień Wstęp do informatyki, RUDZIŃSKI Filip dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I
UWAGA! 25.10.2017r. (4 tydzien) jednorazowa zmiana miejsca realizacji zajec. Wyklad przeniesiono do auli 1.08A w bud. "A".

Wykład, tydzień MATEMATYKA 1, DUDKIEWICZ Jadwiga dr, 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E

Wykład, tydzień Electomagnetic Field Theory, CIOSK Katarzyna dr inż., 1.18D, Erasmus WEAiI, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 N


projekt, tydzień Projektowanie pakietów elektronicznych, SZCZEŚNIAK Zbigniew dr hab.inż.,prof. PŚk, 4.17D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 T L01_a
3TD12A

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, CHOJNACKI Andrzej dr hab inż., 2.23DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E L01_a
4ED11A


Laboratorium, parzyste Przetwarzanie A/C, CIOSMAK JÓZEF dr inż., 2.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 T L01_a
3TD12ALaboratorium, parzyste Sieci IP, CHODOREK Agnieszka dr inż., 1.16DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 T L01_a
4TD12A

C
Z
W
A
R
T
E
K

projekt, nieparzyste Podstawy grafiki komputerowej, Michno Tomasz mgr inż., 3.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I 3ID14

projekt, nieparzyste Geometria i grafika inżynierska, DELĄG Mariusz mgr inż., 5.29D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E L01_a
1ED11A

projekt, parzyste Grafika komputerowa, Michno Tomasz mgr inż., 3.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I 3ID13

Laboratorium, nieparzyste Programowanie grafiki komputerowej, Płaza Małgorzata mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 I L05_a
4ID13A

Laboratorium, tydzień Programowanie w języku C 2, Wilk-Jakubowski Jacek dr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L03_a
2ID12A

Laboratorium, tydzień Bazy danych 1, BEDLA Mariusz dr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L01_a
2ID11A

Laboratorium, tydzień Podstawy elektroniki 2, Piekoszewski Jakub dr inż., 4.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 E L01_a
2ED11A

Laboratorium, parzyste Teleinformatic Networks, BELKA Radosław dr inż., CISCO, Erasmus WEAiI

Laboratorium, parzyste Programowanie grafiki komputerowej, Płaza Małgorzata mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 I L04_a
4ID12B

Laboratorium, nieparzyste Programowanie grafiki komputerowej, Płaza Małgorzata mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 I L03_a
4ID12A

Laboratorium, nieparzyste Układy arytmetyczno-logiczne, GŁUSZEK Adam dr inż., 1.15DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L06_a
1ID13B

Laboratorium, tydzień Odnawialne źródła energii, ROLEK Jarosław dr inż., Stawczyk Paweł mgr inż., 1.24DH, 1.29DH, 2.29D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 N L01_a
3ND11A

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIE INTERNETOWE, CHODOREK Agnieszka dr inż., 1.16DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 T L01_a
4TD12A

Laboratorium, parzyste PODSTAWY ELEKTRONIKI, Piekoszewski Jakub dr inż., 4.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L10_a
1ID15B

Laboratorium, parzyste Programowanie grafiki komputerowej, Płaza Małgorzata mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 I L02_a
4ID11B

Laboratorium, parzyste Układy arytmetyczno-logiczne, GŁUSZEK Adam dr inż., 1.15DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L05_a
1ID13A

Ćwiczenia, nieparzyste METODY NUMERYCZNE, Suchenia Karol mgr inż., 4.22D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 E 2ED11

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA DYSKRETNA, POCZĘTA Katarzyna dr inż., 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I 2ID11

Laboratorium, tydzień Programowanie współbieżne, Ciopiński Leszek mgr inż., PADUCH Paweł dr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L08_a
3ID14B

Laboratorium, tydzień Programowanie w języku C 2, Wilk-Jakubowski Jacek dr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L05_a
2ID13A

Laboratorium, tydzień Bazy danych 1, Płaza Małgorzata mgr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L07_a
2ID14A

Wykład, tydzień Programowanie współbieżne, BEDLA Mariusz dr inż., PADUCH Paweł dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I

Laboratorium, tydzień Programowanie współbieżne, Ciopiński Leszek mgr inż., PADUCH Paweł dr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L01_a
3ID11A

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY ELEKTRONIKI, Piekoszewski Jakub dr inż., 4.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L09_a
1ID15A

Laboratorium, nieparzyste Układy arytmetyczno-logiczne, GŁUSZEK Adam dr inż., 1.15DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L04_a
1ID12B

Laboratorium, tydzień Podstawy programowania 1, Ciopiński Leszek mgr inż., 3.26D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L08_a
1ID14B

Laboratorium, tydzień Podstawy programowania 1, PAWLAK Marcin mgr inż., 2.29D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L02_a
1ID11B

Laboratorium, parzyste PODSTAWY ELEKTRONIKI, Piekoszewski Jakub dr inż., 4.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L07_a
1ID14A

Laboratorium, parzyste Układy arytmetyczno-logiczne, GŁUSZEK Adam dr inż., 1.15DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L03_a
1ID12A

Wykład, nieparzyste Teleinformatic Networks, BELKA Radosław dr inż., CISCO, Erasmus WEAiI

Wykład, tydzień Elektrotechnika 1, WŁODARCZYK Maciej dr hab.inż.,prof PŚk, 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 N 1ND11

Wykład, tydzień Maszyny elektryczne specjalne, STASZAK Jan dr hab. inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E 3ED11

Wykład, tydzień PODSTAWY ELEKTRONIKI, WIRASZKA Dorota dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I

Wykład, tydzień Informatyka 1, SŁOŃ Grzegorz dr inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E

Wykład, tydzień Układy elektroniczne automatyki, SZCZEŚNIAK Zbigniew dr hab.inż.,prof. PŚk, 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E 3ED12

projekt, nieparzyste Geometria i grafika inżynierska, DELĄG Mariusz mgr inż., 5.29D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E L02_a
1ED11B

projekt, tydzień Fizyka w animacji i grafice komputerowej, Michno Tomasz mgr inż., 3.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 I 4ID14

Wykład, tydzień Sieci komórkowe, KACZMAREK Tomasz dr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 T

Wykład, tydzień Podstawy programowania 1, CHROBOT Arkadiusz dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I

Wykład, parzyste Maszyny elektryczne 2, STASZAK Jan dr hab. inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E

Wykład, parzyste METODY NUMERYCZNE, ŁASKAWSKI Michał dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 E 2ED11

Wykład, parzyste FIZYKA 1, SUCHAŃSKA Małgorzata dr hab.,prof PŚK, 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E

Laboratorium, tydzień Programowanie w języku C 2, Wilk-Jakubowski Jacek dr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L02_a
2ID11B

Laboratorium, tydzień Podstawy programowania 1, CHROBOT Arkadiusz dr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L01_a
1ID11A


Ćwiczenia, tydzień Wychowanie fizyczne, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E 3ED11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E 3ED12, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 N 3ND11

Ćwiczenia, tydzień Język obcy I, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 N

projekt, tydzień Fizyka w animacji i grafice komputerowej, Michno Tomasz mgr inż., 3.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 I 4ID15

projekt, tydzień Instalacje elektryczne, ZAWADZKI Andrzej dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 N L01_a
2ND11A

projekt, tydzień Instalacje i technika oświetleniowa, DELĄG Mariusz mgr inż., 5.29D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 N L01_a
3ND11A

Ćwiczenia, tydzień Język obcy 3, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I

Laboratorium, tydzień Programowanie w języku C 2, Wilk-Jakubowski Jacek dr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L04_a
2ID12B

Laboratorium, tydzień Bazy danych 1, Płaza Małgorzata mgr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L10_a
2ID15B

projekt, parzyste Podstawy inżynierii programowania, CHROBOT Arkadiusz dr inż., 3.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I 3ID11Wykład, tydzień Elektronika, WIRASZKA Dorota dr inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 N

Wykład, tydzień MATEMATYKA DYSKRETNA, SŁOŃ Grzegorz dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I

Wykład, Tyg. 8, 10 SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP, Frankowski Mirosław mgr inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E

Ćwiczenia, tydzień Język obcy 3, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA DYSKRETNA, Kubuś Łukasz mgr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I 2ID16

Ćwiczenia, tydzień Wychowanie fizyczne, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 T 3TD12

Wykład, tydzień Napęd elektryczny, KAPŁON Andrzej dr hab.inż ,prof PŚk, 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E

Wykład, tydzień Bazy danych 1, BEDLA Mariusz dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I

Wykład, tydzień Technika wysokich napięć, PACIOREK Zdzisław dr inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 E 2ED11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 N

Wykład, tydzień FIZYKA, SUCHAŃSKA Małgorzata dr hab.,prof PŚK, 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 N

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, SUCHAŃSKA Małgorzata dr hab.,prof PŚK, 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 T 4TD12

Tyd. 16 Technika wysokich napięć, PACIOREK Zdzisław dr inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 N
rez 18.01.2018
Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, WCIŚLIK Mirosław prof. dr hab. inż., 2.15HD, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E L03_a
4ED12A


P
I
ą
T
E
K

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17 Układy arytmetyczno-logiczne, GŁUSZEK Adam dr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I 1ID11

Ćwiczenia, tydzień Wychowanie fizyczne 1, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I 3ID11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I 3ID12, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I 3ID13

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA DYSKRETNA, Kubuś Łukasz mgr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I 2ID14

Laboratorium, nieparzyste Systemy dynamiczne, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 5.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L02_a
2ID11B

Laboratorium, nieparzyste Układy arytmetyczno-logiczne, GŁUSZEK Adam dr inż., 1.15DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L09_a
1ID15A

Laboratorium, tydzień Podstawy programowania 1, DETKA Małgorzata dr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L07_a
1ID14A

Laboratorium, tydzień Maszyny elektryczne specjalne, GAWĘCKI Zbigniew dr inż, 0.43D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L01_a
3ED11A

Laboratorium, tydzień Podstawy programowania 1, Płaza Małgorzata mgr inż., 3.26D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L04_a
1ID12B

Laboratorium, tydzień Programowanie współbieżne, Ciopiński Leszek mgr inż., PADUCH Paweł dr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L02_a
3ID11B

Laboratorium, tydzień Grafika komputerowa, Kaczmarski Daniel mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L01_a
3ID11A

Laboratorium, tydzień Podstawy inżynierii programowania, Krechowicz Adam mgr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L06_a
3ID13B

Laboratorium, parzyste Układy arytmetyczno-logiczne, GŁUSZEK Adam dr inż., 1.15DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L10_a
1ID15B

Laboratorium, nieparzyste Układy arytmetyczno-logiczne, GŁUSZEK Adam dr inż., 1.15DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L08_a
1ID14B

Laboratorium, tydzień Podstawy inżynierii programowania, Krechowicz Adam mgr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L02_a
3ID11B

Laboratorium, tydzień Programowanie współbieżne, Ciopiński Leszek mgr inż., PADUCH Paweł dr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L03_a
3ID12A

Laboratorium, parzyste Układy arytmetyczno-logiczne, GŁUSZEK Adam dr inż., 1.15DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L07_a
1ID14A

Ćwiczenia, nieparzyste MECHANIKA TECHNICZNA, STEFAŃSKI Tadeusz dr hab.inż.,prof PŚk, 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 N 1ND11

Ćwiczenia, tydzień Analiza matematyczna i algebra, LENARCIK Andrzej dr, 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I 1ID14
projekt, nieparzyste Architektura systemów komputerowych 2, WIŚNIEWSKI Mariusz dr inż., 3.22D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I 2ID15

projekt, parzyste Programowanie w języku C 2, Kaczmarski Daniel mgr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I 2ID13

projekt, parzyste Architektura systemów komputerowych 2, DENIZIAK Roman dr hab. inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I 2ID11

projekt, nieparzyste Grafika komputerowa, PAWIŃSKI Grzegorz Mgr inż., Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I 3ID12

projekt, tydzień Programowanie grafiki komputerowej, Płaza Małgorzata mgr inż., 3.22D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 I 4ID12

Laboratorium, nieparzyste Układy arytmetyczno-logiczne, GŁUSZEK Adam dr inż., 1.15DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L01_a
1ID11A

Laboratorium, tydzień Programowanie współbieżne, Ciopiński Leszek mgr inż., PADUCH Paweł dr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I L07_a
3ID14A

Laboratorium, tydzień Bazy danych 1, Płaza Małgorzata mgr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L09_a
2ID15A

Laboratorium, parzyste Układy arytmetyczno-logiczne, GŁUSZEK Adam dr inż., 1.15DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L02_a
1ID11B
Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY ELEKTRONIKI, Piekoszewski Jakub dr inż., 4.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I L08_a
1ID14B

Laboratorium, nieparzyste Systemy dynamiczne, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 5.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L01_a
2ID11A

Laboratorium, nieparzyste Maszyny elektryczne 2, GAWĘCKI Zbigniew dr inż, 1.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L01_a
3ED11A

Laboratorium, nieparzyste Programowanie grafiki komputerowej, Płaza Małgorzata mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 I L01_a
4ID11A

Laboratorium, tydzień Bazy danych 1, BEDLA Mariusz dr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I L03_a
2ID12A

Laboratorium, parzyste Maszyny elektryczne 2, GAWĘCKI Zbigniew dr inż, 1.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L03_a
3ED12A

Laboratorium, nieparzyste Układy cyfrowe 2, Piekoszewski Jakub dr inż., 4.24D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L03_a
3ED12A

Laboratorium, parzyste Komputerowa symulacja układów dynamicz., Suchenia Karol mgr inż., 4.22D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L03_a
3ED12A

Wykład, parzyste MECHANIKA TECHNICZNA, STEFAŃSKI Tadeusz dr hab.inż.,prof PŚk, 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 N 1ND11
Wykład, parzyste HISTORIA MUZYKI, BANASIŃSKA-BARSZCZ Małgorzata mgr, Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 N

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 1, DUDKIEWICZ Jadwiga dr, 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E 1ED11

Ćwiczenia, tydzień Wychowanie fizyczne 1, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I 3ID14

Ćwiczenia, tydzień Analiza matematyczna i algebra, LENARCIK Andrzej dr, 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 I 1ID13

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 1, LENARCIK Andrzej dr, 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 N 1ND11


Wykład, tydzień Odnawialne źródła energii, RADOMSKI Grzegorz dr hab. inż., 2.29D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 N

Wykład, tydzień Wybrane zagadnienia teorii sterowania, STEFAŃSKI Tadeusz dr hab.inż.,prof PŚk, 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E 4ED12

Wykład, parzyste Systemy dynamiczne, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I

Wykład, tydzień Architektura systemów komputerowych 2, DENIZIAK Roman dr hab. inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I


Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, DENIZIAK Roman dr hab. inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 I L01_a
4ID11A

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, STEFAŃSKI Tadeusz dr hab.inż.,prof PŚk, 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 I L05_a
4ID13A


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/12/18