Grupa: Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z L02_a

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
N

Ćwiczenia, parzyste BADANIA OPERACYJNE, SKÓRA Monika dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z 301

Wykład, parzyste BADANIA OPERACYJNE, SKÓRA Monika dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z 301Wykład, Tyg. 4-11 BAZY DANYCH - grupa wyrownawcza, NOWAKOWSKA Marzena dr hab., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 E 302, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 302, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 L 401, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 L 402
Pierwsze zajecia w dn. 22.10.2018r.


W
T
O
R
E
K

Laboratorium, nieparzyste LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW, STĄPÓR Paweł dr inż., 3.08C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z L02_a
301B

Wykład, tydzień ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z 301

Wykład, nieparzyste MODELOWANIE W INŻYNIERII PRODUKCJI, GIERULSKI Wacław dr hab.inż. prof.PŚK, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z 301

projekt, nieparzyste DOKUMENTACJA TECHNOLOGICZNA, TUŚNIO Janusz dr hab. inż., 4.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z L02_a
301B

Wykład, nieparzyste INNOWACJE W TECHNICE, SZMIDT Artur dr inż., Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z 301

Ćwiczenia, parzyste Podstawy marketingu, PIOTROWSKA- PIĄTEK Agnieszka dr, 1.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z 301


Laboratorium, parzyste MODELOWANIE W INŻYNIERII PRODUKCJI, RĘBOSZ-KURDEK Anna dr inż., 4.30C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z L02_a
301BŚ
R
O
D
A

Ćwiczenia, parzyste ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z 301

Wykład, parzyste ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, BORKOWSKI STANISŁAW prof.dr hab.inż., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z 301

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 PODSTAWY RECYKLINGU, RYBACZEWSKA-BŁAŻEJOWSKA M. dr inż., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z 301

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 PODSTAWY RECYKLINGU, RYBACZEWSKA-BŁAŻEJOWSKA M. dr inż., 2.04C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z L02_a
301B


projekt, parzyste PROJEKTOWANIE INŻYNIERSKIE, KURDZIEL Jerzy dr inż., 1.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z L02_a
301B
C
Z
W

Laboratorium, Tyg. 3-14 Z-JĘZYKI PROGRAMOWANIA-C++, SZCZEPAŃSKA Maria dr, 3.09C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z L02_a
301B

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI SPECJALISTYCZNY I, JĘZYK ZIP, 2.31C, 5.29C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z 301

Wykład, parzyste ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, BORKOWSKI STANISŁAW prof.dr hab.inż., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z 301

Wykład, Tyg. 3, 5 PODSTAWY RECYKLINGU, RYBACZEWSKA-BŁAŻEJOWSKA M. dr inż., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z 301

Wykład, Tyg. 1-2, 4-9 Z-JĘZYKI PROGRAMOWANIA-C++, NOWAKOWSKA Marzena dr hab., 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z 301

Wykład, tydzień PROJEKTOWANIE INŻYNIERSKIE, LIS Zbigniew dr inż., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z 301P
T


Wykład, parzyste Podstawy marketingu, LYPCHUK Vasyl prof. dr hab., Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z 301

Wykład, parzyste Podstawy marketingu, LYPCHUK Vasyl prof. dr hab., Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z 301

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/11/19