Grupa: Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 L01_a

Pe≥ny ekran Indeks Pomoc Znajdü
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N

Wyk≥ad, tydzieŮ CHEMIA SANITARNA, GAWDZIK Jaros≥aw dr hab. inŅ., WOŹNIAK Magdalena dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 201IĆ

projekt, nieparzyste BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INĮYNIERSKIE, STARZOMSKA Mariola mgr inŅ., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 L01_a

projekt, parzyste MECHANIKA GRUNT”W, KOZ£OWSKI Tomasz prof. dr hab.inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 L01_a
201IuA

∆wiczenia, tydzieŮ Wychowanie fizyczne, Hala WF, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 201IĆ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_OZE 2/1 201OZ
201IuA




W
T
O
R
E
K

Laboratorium, tydzieŮ CHEMIA SANITARNA, WOŹNIAK Magdalena dr, 5.21A, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 L01_a
201IuA

Laboratorium, tydzieŮ J ZYK OBCY 2, PLIĮGA Dorota mgr, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 L01_a
201IuA

Wyk≥ad, nieparzyste MECHANIKA GRUNT”W, KOZ£OWSKI Tomasz prof. dr hab.inŅ., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 201IĆ

Wyk≥ad, parzyste MECHANIKA I WYTRZYMA£OĆ∆ MATERIA£”W 2, TR•MPCZY—SKI Wies≥aw prof.dr hab.inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 201IĆ

projekt, parzyste HYDRAULIKA 2, G”RSKI Jaros≥aw dr inŅ., 1.07HA, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 L01_a
201IuA

Wyk≥ad, Tyg. 5, 10, 15 TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 201IĆ





Wyk≥ad, Tyd. 15 TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 201IĆ



Ć
R
O
D
A

Wyk≥ad, nieparzyste Energetyka odnawialna, ZENDER-ĆWIERCZ Ewa dr inŅ., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 201IĆ

Wyk≥ad, parzyste WODOCI•GI 1, KUBICKA Urszula dr inŅ., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 201IĆ

Wyk≥ad, nieparzyste HYDRAULIKA 2, SZEL•G Bartosz dr inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 201IĆ

Wyk≥ad, Tyd. 16 TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 201IĆ


projekt, parzyste BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INĮYNIERSKIE, KUBICKA Urszula dr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 L01_a
201IuA


∆wiczenia, parzyste WODOCI•GI 1, PARKA Anna dr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 201IĆ




C
Z
W
A
R
T
E
K

∆wiczenia, nieparzyste MECHANIKA I WYTRZYMA£OĆ∆ MATERIA£”W 2, MYTYCH-KUMA—SKA ELIZA dr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 201IĆ

projekt, nieparzyste MECHANIKA I WYTRZYMA£OĆ∆ MATERIA£”W 2, MYTYCH-KUMA—SKA ELIZA dr inŅ., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 L01_a
201IuA

Wyk≥ad, tydzieŮ BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INĮYNIERSKIE, KUBICKA Urszula dr inŅ., PIOTROWSKI Jerzy prof. dr hab. inŅ., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 201IĆ

projekt, nieparzyste WODOCI•GI 1, PARKA Anna dr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 L01_a
201IuA

Laboratorium, 15:35-17:10, parzyste INFORMATYCZNE PODSTAWY PROJEKTOWANIA 2, PIEKOSZEWSKI Robert mgr, 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 L01_a
201IuA


Wyk≥ad, Tyg. 8, 10 TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 201IĆ

∆wiczenia, parzyste TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, LESIAK, 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 201IĆ


Laboratorium, parzyste HYDRAULIKA 2, G”RSKI Jaros≥aw dr inŅ., 1.07HA, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 L01_a
201IuA




Wyk≥ad, Tyg. 8, 10 TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 201IĆ





P
T

Wyk≥ad, Tyg. 10, 15 TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 201IĆ

Wyk≥ad, Tyd. 10 TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 201IĆ





Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/22/18