Grupa: Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Ćwiczenia, Tyg. 1-15 TOWAROZNAWSTWO, CHATYS RAFAŁ dr hab inż., 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 301

Laboratorium, Tyg. 1-12 TECHNIKI KOMP.WE WSPOMAGANIU DECYZJI LOG, LUCIŃSKA Małgorzata dr, 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L L02_a
301B

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 NORMALIZACJA W LOGISTYCE, KRECHOWICZ Maria dr inż., 2.31C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L L02_a
301B

projekt, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA, SOKAŁA Małgorzata dr inż., 4.30C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L L01_a
301A

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 RACHUNEK KOSZTÓW LOGISTYKI, KOZUBEK Paweł dr inż., 2.32C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L L02_a
301B

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA, SOKAŁA Małgorzata dr inż., 4.30C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L L04_a
302B

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 NORMALIZACJA W LOGISTYCE, KRECHOWICZ Maria dr inż., 1.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L L03_a
302A

projekt, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 RACHUNEK KOSZTÓW LOGISTYKI, KOZUBEK Paweł dr inż., 2.32C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L L01_a
301A

projekt, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA, SOKAŁA Małgorzata dr inż., 4.30C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L L03_a
302A


Wykład, Tyg. 4-11 BAZY DANYCH - grupa wyrownawcza, NOWAKOWSKA Marzena dr hab., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 E 302, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 302, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 L 401, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 L 402
Pierwsze zajecia w dn. 22.10.2018r.
Ćwiczenia, Tyg. 1-15 TOWAROZNAWSTWO, CHATYS RAFAŁ dr hab inż., 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 302

W
T
O
R
E
K

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 NORMALIZACJA W LOGISTYCE, KRECHOWICZ Maria dr inż., 2.31C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L L01_a
301A

projekt, Tyg. 1-10 INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE, PAWELEC Artur mgr inż., 2.32C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L L03_a
302A

projekt, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 NORMALIZACJA W LOGISTYCE, KRECHOWICZ Maria dr inż., 2.31C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L L04_a
302B


Wykład, Tyg. 1-15 RACHUNEK KOSZTÓW LOGISTYKI, KOTOWSKA-JELONEK Marianna dr hab. prof.PŚk, 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 302

projekt, Tyg. 1-10 INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE, PAWELEC Artur mgr inż., 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L L04_a
302B

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE, GRYSA Krzysztof prof. dr hab., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 302


Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE, GRYSA Krzysztof prof. dr hab., 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 301
Ś
R
O
D
A

projekt, Tyg. 1-10 INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE, PAWELEC Artur mgr inż., 1.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L L01_a
301A

projekt, Tyg. 2, 4, 8-9, 11-12, 14, 16 RACHUNEK KOSZTÓW LOGISTYKI, SZYMCZYK Bartłomiej mgr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L L04_a
302B

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI SPECJALISTYCZNY, JĘZYK LOGISTYKA, 2.31C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 302

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI SPECJALISTYCZNY, JĘZYK LOGISTYKA, 2.31C, 2.32C, 5.28C, 5.29C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 302

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, BORKOWSKI STANISŁAW prof.dr hab.inż., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 302Laboratorium, Tyg. 3-14 TECHNIKI KOMP.WE WSPOMAGANIU DECYZJI LOG, WOJTYNIAK Tomasz mgr inż., 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L L04_a
302B

Laboratorium, Tyg. 3-14 TECHNIKI KOMP.WE WSPOMAGANIU DECYZJI LOG, WOJTYNIAK Tomasz mgr inż., 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L L03_a
302A


C
Z
W
A
R
T
E
K

projekt, Tyg. 1-10 INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE, PAWELEC Artur mgr inż., 2.31C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L L02_a
301B

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 HISTORIA MUZYKI, BANASIŃSKA-BARSZCZ Małgorzata dr, Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 302

projekt, Tyg. 2, 4, 8-9, 11-12, 14, 16 RACHUNEK KOSZTÓW LOGISTYKI, SZYMCZYK Bartłomiej mgr, 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L L03_a
302A

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE, GRYSA Krzysztof prof. dr hab., 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 302

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 LOGISTYKA PRODUKCJI, ŚCIANA Artur mgr inż., 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 302

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, BORKOWSKI STANISŁAW prof.dr hab.inż., Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 302

Ćwiczenia, parzyste LOGISTYKA PRODUKCJI, ŚCIANA Artur mgr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 301

Laboratorium, Tyg. 1-12 TECHNIKI KOMP.WE WSPOMAGANIU DECYZJI LOG, LUCIŃSKA Małgorzata dr, 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L L01_a
301Aprojekt, parzyste INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA, SOKAŁA Małgorzata dr inż., 4.30C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L L02_a
301B
P
T

Wykład, Tyg. 1-15 TOWAROZNAWSTWO, CHATYS RAFAŁ dr hab inż., 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 302

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 LOGISTYKA PRODUKCJI, PAWEŁCZYK Marek dr hab.inż. prof. PŚk, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 302

Wykład, parzyste NORMALIZACJA W LOGISTYCE, KRECHOWICZ Maria dr inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 302

Wykład, Tyg. 1-15 INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA, GIERULSKI Wacław dr hab.inż. prof.PŚK, Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 302

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 10, 12 INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE, LUŚCIŃSKI Sławomir dr inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 302

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/18/19