Grupa: Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 D

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
N


Laboratorium, Tyg. 3-13 PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH, PAJĘCKI Michał mgr inż., 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 D 301
301B

Laboratorium, Tyg. 2-13 PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH, PAJĘCKI Michał mgr inż., 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 D 301
301B

Wykład, Tyg. 1-10 JĘZYK PROGRAMOWANIA PYTHON, STĄPÓR Paweł dr inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 D 301W
T

Wykład, parzyste PROJEKTOWANIE APLIKACJI INTERNET.-JAVA, SENDER Zbigniew dr inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 D 301

projekt, tydzień PROJEKTOWANIE APLIKACJI INTERNET.-JAVA, SENDER Zbigniew dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 D 301
301A

Wykład, nieparzyste EKSPLORACJA I PRZYGOT. DANYCH DO ANALIZ, NOWAKOWSKA Marzena dr hab., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 D 301

Wykład, nieparzyste PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH, KRZESIMOWSKI Damian dr inż., 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 D 301Ś
R

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI SPECJALISTYCZNY, JĘZYK ANGIELSKI ID, 5.28C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 D 301

Laboratorium, tydzień PODSTAWY MODELOWANIA ZALEŻNOŚCI W DANYCH, PIASTA Zdzisław dr, 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 D 301
301A

Laboratorium, tydzień EKSPLORACJA I PRZYGOT. DANYCH DO ANALIZ, NOWAKOWSKA Marzena dr hab., 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 D 301
301ALaboratorium, nieparzyste ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, RYBACZEWSKA-BŁAŻEJOWSKA M. dr inż., 2.04C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 D 301
301A


C
Z
W
A
R
T
E
K

Wykład, Tyg. 1-10 PODSTAWY MODELOWANIA ZALEŻNOŚCI W DANYCH, PIASTA Zdzisław dr, 3.10C, 3.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 D 301

Wykład, nieparzyste WIZUALIZACJA DANYCH, PIASTA Zdzisław dr, 3.10C, 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 D 301

Laboratorium, tydzień JĘZYK PROGRAMOWANIA PYTHON, STĄPÓR Paweł dr inż., 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 D 301
301B


Wykład, Tyg. 1-10 INTEGRACJA KORPORACYJNYCH ZASOBÓW DANYCH, KRZESIMOWSKI Damian dr inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 D 301

Laboratorium, Tyg. 3-12 INTEGRACJA KORPORACYJNYCH ZASOBÓW DANYCH, KRZESIMOWSKI Damian dr inż., 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 D 301
301ALaboratorium, parzyste WIZUALIZACJA DANYCH, PIASTA Zdzisław dr, 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 D 301
301B


P
T
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/18/19