Grupa: Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1

Pe│ny ekran Indeks Pomoc Znajdč
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A

E
K

projekt, nieparzyste GEOMATYKA W IN»YNIERII SRODOWISKA, FRąCKIEWICZ Pawe│ mgr in┐., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L02_a
401PIB

projekt, tydzie˝ GEOMATYKA W IN»YNIERII SRODOWISKA, GRANEK Grzegorz mgr in┐., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L09_a
405KNA

projekt, parzyste GEOMATYKA W IN»YNIERII SRODOWISKA, FRąCKIEWICZ Pawe│ mgr in┐., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L01_a

projekt, tydzie˝ GEOMATYKA W IN»YNIERII SRODOWISKA, GRANEK Grzegorz mgr in┐., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L08_a
404KNB

Wyk│ad, tydzie˝ GEOMATYKA W IN»YNIERII SRODOWISKA, FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr in┐., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 401PI, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 402PI, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 403KN, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 404KN, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 405KN

projekt, tydzie˝ GEOMATYKA W IN»YNIERII SRODOWISKA, GIL Marcin mgr in┐., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L07_a
404KNA

Seminarium, tydzie˝ SEMINARIUM DYPLOMOWE, FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr in┐., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 403KN

Seminarium, tydzie˝ SEMINARIUM DYPLOMOWE, FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr in┐., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 405KN

Seminarium, tydzie˝ SEMINARIUM DYPLOMOWE, FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr in┐., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 403KN

Wyk│ad, nieparzyste OBRËT I ZARZąDZANIE NIERUCHOMOSCIAMI, FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr in┐., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 401PI, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 402PI, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 403KN, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 404KN, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 405KN

Tyd. 7 BIEDA Agnieszka dr in┐., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 401PI, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 402PI, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 403KN, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 404KN, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 405KN
REZERWACJA - OD GODZ. 18

Laboratorium, tydzie˝ J╩ZYK OBCY, WOJNIAK Marta mgr, 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1, Stacjonarne I stopnia IîGiE_Iî 4/1
zajecia wyrownawcze

Laboratorium, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SOBURA Szymon mgr in┐., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L05_a
403KNA

Laboratorium, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SOBURA Szymon mgr in┐., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L03_a
402PIA






W
T
O
R
E
K

projekt, tydzie˝ GEOMATYKA W IN»YNIERII SRODOWISKA, GRANEK Grzegorz mgr in┐., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L10_a
405KNB

projekt, tydzie˝ GEOMATYKA W IN»YNIERII SRODOWISKA, FRąCKIEWICZ Pawe│ mgr in┐., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L05_a
403KNA

Wyk│ad, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, GúOWIENKA EWA dr in┐., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 401PI, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 402PI, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 403KN, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 404KN, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 405KN

projekt, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, GúOWIENKA EWA dr in┐., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L10_a
405KNB

projekt, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, GúOWIENKA EWA dr in┐., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L03_a
402PIA

projekt, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, GúOWIENKA EWA dr in┐., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L02_a
401PIB

projekt, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, GúOWIENKA EWA dr in┐., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L01_a
401PIA

Seminarium, tydzie˝ SEMINARIUM DYPLOMOWE, SZEWCZYK Jacek prof. dr hab. in┐., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 402PI

Seminarium, tydzie˝ SEMINARIUM DYPLOMOWE, SZEWCZYK Jacek prof. dr hab. in┐., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 401PI





Wyk│ad, parzyste INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA BUD I LOKALI, GRZYBAúA Jacek mgr in┐., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 403KN, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 404KN, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 405KN
UWAGA! 24.10.2017r. (4 tydzien) jednorazowa zmiana miejsca realizacji zajec. Wyklad przeniesiono do auli 105aB w bud. "B" !!!

Laboratorium, 15:10-16:40, tydzie˝ J╩ZYK OBCY, KOPACZ Agnieszka mgr, 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1, Stacjonarne I stopnia IîGiE_Iî 4/1
zajecia wyrownawcze



î
R
O
D
A

Laboratorium, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SOBURA Szymon mgr in┐., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L02_a
401PIB

Laboratorium, tydzie˝ OBRËT I ZARZąDZANIE NIERUCHOMOSCIAMI, BIEDA Agnieszka dr in┐., KWARTNIK-PRUC dr hab. in┐., MICHAúEK Anna mgr in┐, PARZYCH Piotr dr hab.in┐., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L05_a
403KNA

Laboratorium, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SOBURA Szymon mgr in┐., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L01_a
401PIA

projekt, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SKRZYPEK Jolanta mgr in┐., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L05_a
403KNA

projekt, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SKRZYPEK Jolanta mgr in┐., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L07_a
404KNA

Laboratorium, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SOBURA Szymon mgr in┐., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L07_a
404KNA

Laboratorium, tydzie˝ OBRËT I ZARZąDZANIE NIERUCHOMOSCIAMI, BIEDA Agnieszka dr in┐., KWARTNIK-PRUC dr hab. in┐., MICHAúEK Anna mgr in┐, PARZYCH Piotr dr hab.in┐., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L01_a
401PIA

Laboratorium, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SOBURA Szymon mgr in┐., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L09_a
405KNA

projekt, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SKRZYPEK Jolanta mgr in┐., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L04_a
402PIB

projekt, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SKRZYPEK Jolanta mgr in┐., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L06_a
403KNB

projekt, Tyg. 7-18 GEOMATYKA W IN»YNIERII SRODOWISKA, GIL Marcin mgr in┐., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L06_a
403KNB


projekt, nieparzyste GEOMATYKA W IN»YNIERII SRODOWISKA, FRąCKIEWICZ Pawe│ mgr in┐., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L01_a
401PIA

projekt, parzyste GEOMATYKA W IN»YNIERII SRODOWISKA, FRąCKIEWICZ Pawe│ mgr in┐., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L02_a

Laboratorium, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SOBURA Szymon mgr in┐., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L10_a
405KNB

Laboratorium, tydzie˝ OBRËT I ZARZąDZANIE NIERUCHOMOSCIAMI, BIEDA Agnieszka dr in┐., KWARTNIK-PRUC dr hab. in┐., MICHAúEK Anna mgr in┐, PARZYCH Piotr dr hab.in┐., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L09_a
405KNB

Laboratorium, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SOBURA Szymon mgr in┐., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L08_a
404KNB

projekt, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SKRZYPEK Jolanta mgr in┐., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L09_a
405KNA

projekt, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SKRZYPEK Jolanta mgr in┐., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L08_a
404KNB

Laboratorium, tydzie˝ OBRËT I ZARZąDZANIE NIERUCHOMOSCIAMI, BIEDA Agnieszka dr in┐., KWARTNIK-PRUC dr hab. in┐., MICHAúEK Anna mgr in┐, PARZYCH Piotr dr hab.in┐., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L06_a
403KNB

Laboratorium, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SKRZYPEK Jolanta mgr in┐., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L04_a
402PIB

Laboratorium, tydzie˝ OBRËT I ZARZąDZANIE NIERUCHOMOSCIAMI, BIEDA Agnieszka dr in┐., KWARTNIK-PRUC dr hab. in┐., MICHAúEK Anna mgr in┐, PARZYCH Piotr dr hab.in┐., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L08_a
404KNB

Laboratorium, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SKRZYPEK Jolanta mgr in┐., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L06_a
403KNB




Wyk│ad, parzyste OBSERWACJE I OPR. POMIAR.I PRZEMIESZCZ., SZEWCZYK Jacek prof. dr hab. in┐., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 401PI, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 402PI






C
Z
W
A
R
T
E
K

projekt, tydzie˝ GEOMATYKA W IN»YNIERII SRODOWISKA, FRąCKIEWICZ Pawe│ mgr in┐., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L03_a
402PIA

Laboratorium, tydzie˝ OBRËT I ZARZąDZANIE NIERUCHOMOSCIAMI, BIEDA Agnieszka dr in┐., KWARTNIK-PRUC dr hab. in┐., MICHAúEK Anna mgr in┐, PARZYCH Piotr dr hab.in┐., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L03_a
402PIA

Laboratorium, tydzie˝ OBRËT I ZARZąDZANIE NIERUCHOMOSCIAMI, BIEDA Agnieszka dr in┐., KWARTNIK-PRUC dr hab. in┐., MICHAúEK Anna mgr in┐, PARZYCH Piotr dr hab.in┐., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L04_a
402PIB

projekt, tydzie˝ GEOMATYKA W IN»YNIERII SRODOWISKA, FRąCKIEWICZ Pawe│ mgr in┐., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L04_a
402PIB

Laboratorium, tydzie˝ OBRËT I ZARZąDZANIE NIERUCHOMOSCIAMI, BIEDA Agnieszka dr in┐., KWARTNIK-PRUC dr hab. in┐., MICHAúEK Anna mgr in┐, PARZYCH Piotr dr hab.in┐., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L10_a
405KNA



Laboratorium, tydzie˝ OBRËT I ZARZąDZANIE NIERUCHOMOSCIAMI, BIEDA Agnieszka dr in┐., KWARTNIK-PRUC dr hab. in┐., MICHAúEK Anna mgr in┐, PARZYCH Piotr dr hab.in┐., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L02_a
401PIB



Laboratorium, tydzie˝ OBRËT I ZARZąDZANIE NIERUCHOMOSCIAMI, BIEDA Agnieszka dr in┐., KWARTNIK-PRUC dr hab. in┐., MICHAúEK Anna mgr in┐, PARZYCH Piotr dr hab.in┐., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IîGiE_GiK 4/1 L07_a
404KNA




P
T








Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/12/18