Grupa: Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N

Wykład, Tyg. 1-10 PODSTAWY PRAWA, KOTULSKA Magdalena dr, 1.08A, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102

Laboratorium, Tyg. 2-7 GRAFIKA INŻYNIERSKA, DZIOBA Ihor dr hab., prof. PŚk, TUŚNIO Janusz dr hab. inż., 4.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L L03_a
102A

Laboratorium, Tyg. 3-14 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, PAJĘCKI Michał mgr inż., 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L L04_a
102B

Laboratorium, Tyg. 8-13 GRAFIKA INŻYNIERSKA, DZIOBA Ihor dr hab., prof. PŚk, TUŚNIO Janusz dr hab. inż., 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L L03_a
102A

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 BHP, MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102


Wykład, Tyg. 1-15 ANALIZA MATEMATYCZNA I, HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102


W
T

Wykład, Tyg. 2, 4, 6 AKADEMICKIE DOBRE WYCHOWANIE, BANASIŃSKA-BARSZCZ Małgorzata dr, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102Wykład, Tyg. 1-15 PODSTAWY ZARZĄDZANIA, PIOTROWSKA- PIĄTEK Agnieszka dr, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 GRAFIKA INŻYNIERSKA, TUŚNIO Janusz dr hab. inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 FIZYKA I, OKNIŃSKI Andrzej prof.dr hab., Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102


Ś
R
O
D
A

Laboratorium, Tyg. 3-4, 6-15 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, PAJĘCKI Michał mgr inż., 3.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L L03_a
102A

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 MIKROEKONOMIA, MIŁEK Dorota dr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102

Ćwiczenia, Tyg. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 PODSTAWY ZARZĄDZANIA, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102

Wykład, Tyg. 3-4 WSTĘP DO OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALN., JAWORSKA Beata mgr inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102

Wykład, Tyg. 1-15 MIKROEKONOMIA, OKSANYCH Oleksander prof. dr hab. inż., 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102

Ćwiczenia, Tyg. 7, 9, 11, 13, 15 PODSTAWY PRAWA, KOTULSKA Magdalena dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102C
Z
WLaboratorium, Tyg. 1-15 JĘZYK ANGIELSKI I, JĘZYK LOGISTYKA, 2.31C, 3.10C, 5.28C, 5.29C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102

Laboratorium, Tyg. 1-6 GRAFIKA INŻYNIERSKA, DZIOBA Ihor dr hab., prof. PŚk, TUŚNIO Janusz dr hab. inż., 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L L04_a
102B

Laboratorium, Tyg. 7-12 GRAFIKA INŻYNIERSKA, DZIOBA Ihor dr hab., prof. PŚk, TUŚNIO Janusz dr hab. inż., 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L L04_a
102B


P
I
ą
T
E
K

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ALGEBRA LINIOWA, HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab., 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102

Ćwiczenia, Tyd. 2 PODSTAWY ZARZĄDZANIA, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102

Ćwiczenia, Tyg. 1-15 ANALIZA MATEMATYCZNA I, HOŻEJOWSKI Leszek dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ALGEBRA LINIOWA, HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102


Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 FIZYKA I, WĘDRYCHOWSKA-PAJEK Małgorzata mgr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/11/19