Grupa: Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E 3ED12

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Laboratorium, tydzień Technika mikroprocesorowa 2, BARAN Remigiusz dr inż., 4.28D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L03_a
3ED12A

Wykład, tydzień Urządzenia i systemy automatyki, KAZAŁA Robert dr inż., 2.15HD, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E 3ED12

Laboratorium, nieparzyste Urządzenia i systemy automatyki, Strączyński Paweł mgr inż., 4.21D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L03_a
3ED12A
projekt, parzyste Urządzenia i systemy automatyki, KAZAŁA Robert dr inż., 4.21D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L03_a
3ED12A

Wykład, parzyste Technika mikroprocesorowa 2, BARAN Remigiusz dr inż., 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E


W
T

Laboratorium, tydzień Programowanie komputerów 2, Strączyński Paweł mgr inż., 2.15HD, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L03_a
3ED12A

Wykład, tydzień Komputerowa symulacja układów dynamicz., WCIŚLIK Mirosław prof. dr hab. inż., 4.22D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E 3ED12

Ćwiczenia, tydzień Język obcy 3, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 EŚ
R

Laboratorium, tydzień Teoria sterowania i systemów 2, ZAWARCZYŃSKI Łukasz mgr inż., 5.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L03_a
3ED12A

Laboratorium, parzyste Napęd elektryczny, ROLEK Jarosław dr inż., 1.29DH, 2.29D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L03_a
3ED12A

Wykład, tydzień Programowanie komputerów 2, ŁASKAWSKI Michał dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E 3ED12


C
Z
W

Ćwiczenia, tydzień Wychowanie fizyczne, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E 3ED11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E 3ED12, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 N 3ND11

Wykład, tydzień Układy elektroniczne automatyki, SZCZEŚNIAK Zbigniew dr hab.inż.,prof. PŚk, 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E 3ED12

Wykład, tydzień Napęd elektryczny, KAPŁON Andrzej dr hab.inż ,prof PŚk, 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E

Wykład, parzyste Maszyny elektryczne 2, STASZAK Jan dr hab. inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E


P
T

Laboratorium, parzyste Maszyny elektryczne 2, GAWĘCKI Zbigniew dr inż, 1.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L03_a
3ED12A

Laboratorium, nieparzyste Układy cyfrowe 2, Piekoszewski Jakub dr inż., 4.24D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L03_a
3ED12A

Laboratorium, parzyste Komputerowa symulacja układów dynamicz., Suchenia Karol mgr inż., 4.22D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L03_a
3ED12A
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/12/18